tiistai 11. marraskuuta 2008

Vetoomuksen pääkohdat suomeksi - eli talousdemokratiaa nykymenon tilalle

Tässä edellisen blogipostauksen pääkohtien käännös suomeksi. Huomaa että kaikki saadaan toimimaan vallan mainoisti ilman kultaa ja huom. ilman inflaatiotakin. Huomaa myös perustulo ja sen perustelu kerrankin myös kansantaloudellisin termein.

Tekstin on käsittääkseni laatinut Richard C. Cook joka myös on vetoomuksen ensimmäinen allekirjoittaja. Cookin vähättelijöille tiedoksi että Cook on keskeinen asiantuntija sekä kongressiedustaja Dennis Kucinich uusia rahapoliittisia uudistuksia hiottaessa mm uusi American Monetary Act-lakialoite jota Kucinich on tuonut julki edustajainhuoneessa.

Tässä pääkohdat vetoomuksesta:

● Monetary systems should be controlled by sovereign national governments, not the central banks which mainly serve private finance. The main economic function of the monetary system should be to assure adequate purchasing power to consume an environmentally sustainable and optimal level of production whereby the basic needs of every person in the world community are satisfactorily met.

Rahajärjestelmien tulisi olla täysivaltaisten kansallisten hallintoelinten täydessä hallinnassa, eikä niin kuin nyt: yksityisiä finanssietuja palvelevien keskuspankkien hallinnassa. Rahajärjestelmän pääasiallinen toiminto kuuluu olla: varmistaa että kansalaisilla on riittävä ostovoima millä ostaa kestävällä pohjalla olevan optimaalisen kansallisen tuotannon hyödykkeitä. Näin maailman yhteisön jokaisen ihmisen perustarpeista on huolehdittu tyydyttävästi.

● Income security, including a basic income guarantee and a national dividend, should be a primary responsibility of national governments in the economic sphere. A right to adequate purchasing power should be part of every national constitution.

Tuloturvan järjestäminen kansalaisille, sisältäen taatun perustulon sekä kansallisen osingon järjestäminen, kuuluisi kansallisten hallintojen talousvastaavien perusvelvollisuuksiin. Oikeus riittävään ostovoimaan tulisi kuulua jokaisen valtion kansalliseen perustuslakiin.

● The primary function of international finance should be to assure fair transferability of value among national economic systems, utilizing, to the extent possible, fixed and transparent exchange rates. Speculative attacks on sovereign currencies should be outlawed.

Kansainvälisen finanssin perustoimintoihin tulisi kuulua varmistaa toimiva arvonsiirto kansallisten talousjärjestelmien välillä, mahdollisimman pitkään hyödyntämällä kiinteitä ja avoimia vaihtokursseja. Spekulatiiviset hyökkäykset jotka kohdistuvat täysivaltaisia valuuttoja kohti tulisi kansainvälisessä laissa kieltää.

● Private creation of credit for speculative purposes should be abolished, and capital markets should be regulated to assure fairness, openness, and freedom from predatory practice

Yksityisen luoton luominen spekulaatiota varten tulisi tehdä mahdottomaksi. Pääomamarkkinoita tulisi säädellä ja näin varmistaa oikeudenmukaisuutta, avoimuutta sekä vapautta (nykyisistä) riistokäytännöistä.

● Every national government should have the right to spend lowcost credit directly into existence for public purposes—including infrastructure, environmental protection, education, and health care—without incurring new debt.

Jokaisella kansallisella hallinnolla tulisi olla oikeus käyttää korotonta luottoa suoraan omaan talousjärjestelmäänsä yhteiskunnallisiin tarkoituksiiin - niin infrastruktuuriin, ympäristösuojeluun, koulutukseen kuin myös terveydenhoitoon - ilman minkäänlaista uutta velkaantumista.

● The physical backing for every currency in existence should be the actual production of national economies.

Jokaisen kansallisen valuutan tukena tulisi olla kyseisen kansallistalouden todellinen tuotanto.
(mahdollisesti voisi suomeksi sanoa että rahalla olisi tuotantokanta)

● National governments should treat credit as a public utility — like clean air, water, or electricity — and should assure its availability to all citizens as their social heritage and as a basic human right.

Kansallisten hallintojen tulisi nähdä luotto julkisena yhteiskunnallisena hyödykkeenä (mitä jokainen kansalainen tarvitsee elääkseen 2000-luvulla) - kuten puhdas ilma, vesi ja sähkö. Hallintoelinten tulisi varmistaa luottoa kaikille kansalaisilleen osana yhteisöllistä perintöä ja perustavaa laatua olevana ihmisoikeutena.

● National credit policies should favor the development of sustainable local and regional economies, of small business, and of family farming.

Kansallisen (korottoman tai matalakorkoisen) luototuksen tulisi suosia erityisesti paikallisten ja alueellisten talousalueiden kestävää kehitystä, mutta myös yksityistä pienyrittäjyyttä ja perhemaataloutta.

● Credit should be regulated in order to encourage maximum ownership of property by individuals without artificially inflating its price.

Luototusta tulisi säädellä niin että rohkaistaan mahdollisimman laajaa kiinteän omaisuuden yksityisomistusta ilman että hintoja keinotekoisesti voidaan paisutella.

● The private banking system should be utilized to provide liquidity for business operations but should not be needed in a properly constituted system to finance consumption or capital formation.

Ykstyistä pankkijärjestelmää tulisi käyttää välittämään rahavirtaa liikehankkeisiin. Pankkeja ei tarvittaisi kulutuksen rahoittamiseen tai ns pääomanmuodostukseen - edellyttäen että uusi kansallinen julkinen luottojärjestelmä on kunnollisesti toteutettu.

● There should be an immediate worldwide moratorium on home foreclosures and recognition of the right of each person to a secure home.

Tarvitaan välitön maailmanlaajuinen totaalinen yleiskielto asuntojen ja kotien (riistoluotottajien) pakkolunastuksille. On myös tunnustettava että asunto ja koti on jokaisen ihmisen perusoikeus.

● An International Debt Settlement Commission should be formed and charged with producing a clean financial slate by reviewing all existing public and private debt and determining through due process what can reasonably be repaid, restructured, or forgiven.

Kansainvälinen Velkaneuvottelukomissio tulee perustaa ja valtuuttaa tälle elimelle siirretään oikeus tarkastaa kaikki sekä julkisyhteisöjen että yksityistahojen velat ja ratkaista mitä velat tulee kohtuus huomioiden edelleen vaatia maksettaviksi kokonaan tai osittain, mitkä velat järjestää uudelleen ja mitkä kokonaan poistaa.

It is time to assure that the world financial system is no longer operated for the benefit of the few over the many and that it reflects the spiritual principle that the natural resources of the Earth belong to all of humanity and must be rationally distributed to every individual, such that no one is left behind on the path of human progress.

On todellakin aika varmistaa että maailman finanssijärjestelmää ei enää operoida harvojen ja valittujen hyödyksi - ja kaikkien muiden kustannuksella. Tulisi myös huomioida periatteena se että Maailman luonnonrikkaudet kuuluvat koko ihmiskunnalle ja nämä kuuluu järkiperäisesti jakaa jokaiselle yksilölle, siten ettei kukaan jää jalkoihin ihmiskunnan edetessä yhteistä kehityksen polkua.
10 kommenttia:

olli kirjoitti...

Suosittelen tätä, avaa silmät.
http://www.taloudenperusteet.com

Sieltä löytyy mm. tämä:
"Tämä prosessi: vaihdon välineen kumulatiivinen kehittyminen vapaassa markkinassa—on ainoa tapa, jolla raha voidaan vakiinnuttaa. Raha ei voi saada alkuansa millään muulla tavalla, ei yhtäkkiä kaikkien yhteisellä päätöksellä luoda raha hyödyttömästä materiaalista eikä myöskään valtion toimesta kutsumalla paperinpalasia ”rahaksi.” Rahan kysyntään sisältyy tieto lähimenneisyyden rahahinnoista; erona välittömästi käytettyihin kulutus- tai tuotantotarvikkeisiin, rahalla täytyy olla aikaisemmat hinnat, joihin kysyntä perustuu. Mutta ainoa tapa, jolla tämä voi tapahtua, on aloittaa vaihtokauppa jollain tarpeellisella hyödykkeellä, ja tämän jälkeen lisäämällä kysyntää vaihdon välineenä aikaisempaan suoran käytön kysyntään. Näin ollen valtio on voimaton luomaan rahaa yhteiskuntaan; se pystytään kehittämään ainoastaan vapaan markkinan keinoin."

Lars Osterman kirjoitti...

En tiedä mikä Ollin agenda on ? En tiedä mitkä motiivit sinulle on kun esittelet tuollaisia ?

Et selvästikään näy käsittäneen mitä maailmassa on tapahtumassa. Et selvästi näy käsittäneen että vanha koulukunta on täydellisessä vararikossa. Et selvästikän näy käsittäneen että chicagon talousopit ovat osoittaneet olleensa täysin pielessä. Kaikki chicagotaloustieteilijät jotka ovat saaneet Nobelpalkintoja viimeisten 30 vuoden sisällä ovat kaikki olleet väärässä.

Etkä tajua Olli että nyt tarvitaan uutta ajattelua. Tuollainen bernanke-paulson-greenspan-volker jorina on arvotonta. Sen aika on ohi.
sääli vaan ettei sen aika ollut ohi jo 30 vuotta sitten.
Ei riitä että tuollainen ajattelu on väärässä kansantaloudellisesti - se on myös köyhdyttänyt miljardeja ihmisiä ja imuroinut rahaa kansallisten finanssioligarkioiden avulla Lontooseen ja New Yorkiin.

Tuollainen rothbard-kulta-on-rahaa jorina on niin kaukana todellisesta ratkaisusta kuin vain voi olla. Siihen on todisteita aivan riittävästi.

Yhtenä ainoana esimerkkinä väitetty Weimar-tasvallan hyperninflaatio jonka sanotaan olevan kouluesimerkki siitä miten käy jos valtiovalta saa hoidella rahavaltaa. Valtiovalta oli kuitenkin siirtänyt rahavallan "so-called-reichsbankille" joka oli yksityinen keskuspankki aivan kuten Fed. Vasta 1933 valtiovallan tartuttua ohjaksiin inflaatio saatiin kuriin ja viidessä vuodessa valtio euroopan johtavaksi teollisuusmaaksi, täynnä tuhansia kilometrejä autobahneja, kanavia, siltoja, tunneleita, satamia, lentokenttiä, julkisrahoitteisia asuntoja sadoin tuhansin. Eikä tähän tarvittu kuin kurinalaista pankkivallasta vapaata talouspolitiikkaa. Ja kaikki tehtiin ilman hippuakaan kultaa.

***

According to Schacht, then, not only did the government not cause the Weimar hyperinflation, but it was the government that got it under control. The Reichsbank was put under strict government regulation, and prompt corrective measures were taken to eliminate foreign speculation, by eliminating easy access to loans of bank-created money. Hitler then got the country back on its feet with his Treasury Certificates issued Greenback-style by the government.

Schacht actually disapproved of this government fiat money, and wound up getting fired as head of the Reichsbank when he refused to issue it (something that may have saved him at the Nuremberg trials). But he acknowledged in his later memoirs that allowing the government to issue the money it needed had not produced the price inflation predicted by classical economic theory. He surmised that this was because factories were sitting idle and people were unemployed. In this he agreed with John Maynard Keynes: when the resources were available to increase productivity, adding new money to the economy did not increase prices; it increased goods and services. Supply and demand increased together, leaving prices unaffected.

**


"We were not foolish enough to try to make a currency [backed by] gold of which we had none, but for every mark that was issued we required the equivalent of a mark's worth of work done or goods produced. . . .we laugh at the time our national financiers held the view that the value of a currency is regulated by the gold and securities lying in the vaults of a state bank."

Rakovsky said:

[Hitler] took over for himself the privilege of manufacturing money and not only physical moneys, but also financial ones; he took over the untouched machinery of falsification and put it to work for the benefit of the state . . . . Are you capable of imagining what would have come . . . if it had infected a number of other states . . . . If you can, then imagine its counterrevolutionary functions.4

Economist Henry C K Liu writes of Germany's remarkable transformation:

The Nazis came to power in Germany in 1933, at a time when its economy was in total collapse, with ruinous war-reparation obligations and zero prospects for foreign investment or credit. Yet through an independent monetary policy of sovereign credit and a full-employment public-works program, the Third Reich was able to turn a bankrupt Germany, stripped of overseas colonies it could exploit, into the strongest economy in Europe within four years, even before armament spending began.5

In Billions for the Bankers, Debts for the People (1984), Sheldon Emry commented:

Germany issued debt-free and interest-free money from 1935 and on, accounting for its startling rise from the depression to a world power in 5 years. Germany financed its entire government and war operation from 1935 to 1945 without gold and without debt, and it took the whole Capitalist and Communist world to destroy the German power over Europe and bring Europe back under the heel of the Bankers. Such history of money does not even appear in the textbooks of public (government) schools today.

olli kirjoitti...

Ei minulla mitään agendaa ole, mutta kannattaa ymmärtää historiaa että voi ymmärtää nykypäivää. Rahan historia ei ole poikkeus.

"Germany financed its entire government and war operation from 1935 to 1945 without gold and without debt..."

Ylläoleva väite on itse asiassa täyttä valhetta. Saksassa ei ollut velkaa, mutta millä Saksalaiset maksoivat Ruotsalaisille Boforsin tykeistä ja raudasta?
-Ranskasta ryöstetyllä kullalla!

Miten Ruotsalaiset ovat voineet rakentaa hienon hyvinvointivaltionsa'?
-Saksalaisilta maksuna saamallaan kullalla! Tähän on kyllä vaikuttanut toinenkin asia, Ruotsia ei tarvinut jälleenrakentaa sodan jälkeen.

Lars Osterman kirjoitti...

Minusta kyllä on varsin selvää ettet ole jaksanut lukea tuota tämän blogipostaukseni juttua. Tai sitten et ole miettinyt mitä se tarkoittaa.

Ja mitä noihin kultavarkauksiin tulee niin en jaksa enää kuunnella enkä välittää siitä mitä liittoutuneiden historiankirjoitus väittää saksalaisten tehneen. 101 % tästä näyttää edelleen olevan sitä samaa sotapropagandaa millä tehokkaasti peiteltiin niitä todella suuria ja varsinaisia rikoksia. Mutta tästä ei tämän enempää tässä ja nyt.

Yritetään pysyä asiassa.

Aragon kirjoitti...

Hjalmar Schacht ei ole muuten puolueeton tarkkailija ja itseasiassa kritisoi Hitlerin talouspolitiikkaa, kirjoittamalla mm. että "[s]osialististen ja kommunististen talousoppien kovakouraisinkaan soveltaminen ei olisi johtanut tuhoisampiin seurauksiin kuin Hitlerin täydellinen tietämättömyys talouspoliittisissa asioissa".

Kirjoittelet paljon siitä miten Saksa nousi johtavaksi taloudeksi, mutta mitä tämä tarkoitti keskivertotyöläisen elintasolle? Tässä kaksi lainausta, jotka käyttävät Natsi-Saksan virallisia lähteitä, ja osoittavat seuraavat asiat:

Nimellispalkat laskivat:

According to the Reich Statistical Office, they [=wages] declined for skilled workers from 20.4 cents an hour in 1932, at the height of the depression, to 19.5 cents during the middle of 1936. Wage scales for unskilled labor fell from 16.1 cents to 13 cents an hour. (William Shirer: The Rise and Fall Of the Third Reich". p. 233)

Kuluttajahinnat nousivat, ja lisäksi palkkojen ja hintojen kontrollointi todennäköisesti vähätteli inflaation todellista tasoa.

A summary of price and wage levels prepared for Hitler on 4 September 1935 showed almost half of the German work-force earning gross wages of 18 ReichMarks or less per week. This was substantially below the poverty line...Wages, then, remained at the 1932 level--substantially lower than the last pre-Depression year of 1928 in the much-maligned Weimar Republic. Food prices, on the other hand, had risen officially by 8 per cent since 1933. Overall living costs were higher by 5.4 per cent. Official rates did not, however, tell the whole tale. Increases of 33, 50, and even 150 per cent had been reported for some foodstuffs. By late summer, the terms `food crisis' and `provisions crisis' were in common use. (Reason Magazine)

Ainoan johtopäätöksen, minkä tästä voi tehdä on se, että työläisten reaaliansiot (jotka olivat Saksassa jo valmiiksi matalat) laskivat Natsi-Saksassa rauhan aikana. Täytyy myös muistaa, että iso osa autobahneista ja vastaavista rakennettiin pakollisen työpalvelun (=orjuus) avulla.

Lars Osterman kirjoitti...

Ninpä niin. Olen tässä talon sisäseiniä maalatessa miettinyt miksi herra Aragorn pyörii täällä ja postaa kommentteja. Et ole koskaan vaivautunut esittäytymään etkä kertomaan mikä olet.

Sinulla taitaa olla ihan oma agendasi.(=Kultakanta koko maailmaan?) Et ainakaan ole progressiivisia maailmanparantajia vaan näytät olevan jonkinlainen vartiokoira joka aina sattuu paikalle kun jotain sellaista on postattu mikä ei sovi "eräille".

Nytkin raavin päätäni ja mietin miksi koit tärkeäksi postata tuon äskeisen kommentin. Millä lailla se liittyy asiaan ja miten se edistää sinun agendaasi?

Mietitään hetken kautta 1910-1945 ja taustoja á la Benjamin Freedman: Saksa yhdistyy Wilhelmin ja Bismarckin vallan alla. (Myös) Saksa hankkii siirtomaita ja menestyy kansainvälisessä kaupassa. Englanti ja Ranska eivät tästä pidä. Vehkeily alkaa.

I. Maailmansodan aloitti Englanti ja Ranska, Saksa voitolla, ehdotti lopettamista ilman rajamuutoksia. "Eräät tahot" haluavat Palestiinan ja käyvät brittien Balfourin luona juttusilla. Yhtäkkiä "eräiden tahojen" omistamat mediat haukkuvat saksalaisia ties mistä ilman syytä, puhutaan jo kuudesta miljoonasta uhristakin useassa otteessa, (Samuel Untermayer) (Vastoin kansanvälisiä sopimuksia) Aseita kuljettava Lusitania upotetaan, kansa raivoo Saksalle ja USA liittyy sotaan. Saksa murskataan pikkuhiljaa ylivoimalla. Versaillesin rauhassa istuu 117 miestä edustaen "eräitä tahoja". Sodan aloittamiseen syytön Saksa tuomitaan maksamaan kohtuuttomia sotakorvauksia. Saksa pilkotaan ja nöyryytetään. "Eräät tahot" ottavat pitkälti Saksan talouselämän finanssipuolen haltuunsa. Seuraa "samojen tahojen" taloudellinen hiljainen sota Saksaa vastaan. Seuraa korollinen Dawes suunnitelma, seuraa korollinen Young sunnitelma vastoin Saksan taloudellisia etuja. Lähes koko Yhdysvaltain teollisuus astuu maihin Saksaan. (GM, Ford, International Harvester, Standard Oil jne) Weimar tasavallan aikaan "samat tahot" ryöstävät Saksan kansalaisia ihan avoimesti ja julkisesti finanssin riistokeinoin. Reichsbank on "samojen tahojen" hallussa - ei valtiovallan. Hyperinflaatio oli tahallinen boom-bust-sotatoimi jolla vietiin vielä kaupunkikiinteistöt, maatilat ja asunnotkin ihmisiltä. Työttömyyttä ja kurjuutta. Tuhkasta nousee kansallisia liikkeitä jotka vetoavat kansalliseen yhtenäisyyteen ja osoittavat sormella "niitä tahoja" jotka täysin avoimesti ryöstivät maan, junailivat Balfour deklaraation itselleen järjestämällä USA:n mukaan sotaan. Tätä täysin oikeutetusti pidetään petturuutena ja rikollisena touhuna ja vastareaktio tunnetaan Gottfried Federin ohjelmajulkistuksena. Saksa raunioina mutta saadaan silti nousemaan takaisin jaloilleen. Tietysti kansa noissa oloissa suostui tekemään ilmaista työtä isänmaan puolesta ihan kuin Suomessakin suostutaan varusmiespalvekseen vielä tänäänkin. (Onko varusmiespalvelus orjuutta?) Jokainen suomalainen raataa lähes 6 kk ilmaiseksi valtiolleja julkisyhteisöille veronmaksajain keskusliiton mukaan.( Onko tämä orjuutta?)
Saksan tiestö ja muu infrastuktuuri saadaan kuntoon ennätysajassa käyttämällä luovaa rahapoliittista ratkaisua ILMAN KULTAA JA ILMAN VELKAA.

Judea declares War on Germany 1930.

Pankkiboikotti. Kauppasaarto. Miksi? (siksi että syyllisiä osoitetaan sormella?)
Saksa käyttää bartertaloutta ja omaa fiat rahaa sisäsisesti ja nousee uudelleen teollisuusmahdiksi ja entistä vahvempana. Olympilaiset Berliinissä 1936 osoittavat kaikille että Saksa nousi tuhkasta ennätysajassa.
Ja nyt valtakunnankanslerin finanssikoneisto takoo hyötyjä valtiolle eikä kansainvälisille pankeille. Valtava laivasto, valtavat ilmavoimat, teknistä kehitystä raketteja, ohjuksia. Inflaatiota ei ole. Hyödykkeet halpoja joten vaikka palkat välillä ehkä boikottien johdosta jouduttiin laskemaan työläisillä ostovoimaa riittää.
Taloudellinen vapautuminen on onnistumassa. Muut maat vilkuilevat Saksan suuntaan ja kaikenlaisia rohkeita vaihtoehtoisia talousajatuksia laaditaan paperille. Pinnan alla muhii.
Pankkirit näkevät painajaisia.
Menettäisivätkö nyt kaiken...?

Siispä jälleen Englantia ja Ranskaa ohjailevat finanssioligarkit pakottavat maat sotaan Saksaa vastaan nopeasti ennen kuin koroton talousmalli ehtii levitä muualle (Rakovski)
"Erään tahon" yksivaltiaan tavoin hallinoima Neuvostoliitto liitetään rintamaan Saksaa vastaan.

Liittoutuneet junailevat false flag operaation/provokaatiot entisessä Itä-Preussissä silloisessa tappaen saksalaisia Puolassa. Tähän Saksa ei voi olla
puuttumatta (ihan kuin Venäjä puuttui Etelä-Ossatian sotatoimiin 2008) ja yllättäen Englanti ja Ranska julistavat sodan Saksalle.
Sodan tarkoitus on tuhota saksan talousmalli ja mustamaalata kaikkea Saksaan liittyvää muutamaksi sukupolveksi. Liittoutuneet syyllistyvät sanomattomiin sotarikoksiin. Saksaa syyteään ties mistä naurettavissa tuomioistuimissa.
Ja kaikki pitkälti NSDAP:n luovan talousmallin johdosta. Tämä toimi liian hyvin ja uhkasi maailmanlaajuista velkaperusteita pankkibisnestä missä tehokkaasti rahastetaan lähes kaikki maita.

Ja sinä herra Aragorn haluat kertoa minulle että joidenkin tuntipalkka laski muutaman pfennigin....

PS Samasta syystä käytiin 1770-1783 sota Britannia vs Amerikan Siirtomaat. Colonial Script oli samantyyppinen irtiotto pankkireista kuin y.m. Saksan irtiottoyritys.

Aragon kirjoitti...

Mikäli olisit humanistisen tiedekunnan opiskelija, niin antaisin sinulle kiitettävän jo pelkästä pitkästä vastauksesta. Valitettavasti antamasi vastaus osui varsin vähän antamiini tietoihin.

Natsi-Saksa tuotti paljon sitä mitä sen johtajat halusivat maan tuottavan. Mikä tahansa totalitaarinen valtio voi tuottaa paljon tiettyjä asioita riistämällä omaa väestöään. Yhtälailla Neuvostoliitossa tuotettiin paljon tiettyjä asioita, kuten terästä ja sen johdannaisia. Tarkoitukseni oli siis osoittaa, että Natsi-Saksassa tapahtui juuri tämä elintason putoaminen, vaikka maassa saatiin tuotettua paljon terästä ja muita pääomatuotteita.

... Valtava laivasto, valtavat ilmavoimat, teknistä kehitystä raketteja, ohjuksia. Inflaatiota ei ole...

Suurin osa tästä kaikesta tapahtui sodan aikana, ja nykykäsityksen mukaan Natsi-Saksan asevoimat olivat lukumääräisesti aika normaalit sodan alkaessa. Inflaatio oli matalalla tasolla, mutta hintoja kontrolloitiin keskusjohtoisesti. Kontrolli otetaan käytännössä aina käyttöön vain, mikäli hintatason pelätään kohoavan yli tasapainotilan, joten kuluttajahinnat olisivat olleet jopa tätäkin korkeammalla. Maataloustuet tuntuvat olevan harvoja poikkeuksia tähän sääntöön.

Ja sinä herra Aragorn haluat kertoa minulle että joidenkin tuntipalkka laski muutaman pfennigin....

Huomaa että tilastot ovat natseilta itseltään, ja että kouluttamattomaan työväestöön kuului kymmeniä prosentteja väestöstä. Kun käyttää 8 prosentin inflaatiota, niin reaalituntipalkan putoaminen on noin 25 prosenttia kolmessa vuodessa. Olisi johdonmukaisempaa sanoa että ”Ja natsien tilastot haluavat kertoa minulle että alemman työväestön reaalituntipalkka laski neljänneksellä.” ... ei yllättäen kuulostakaan yhtä hauskalta... ja emme tiedä millä tasolla inflaatio olisi ollut ilman hintojen kontrollointia.

Väitteesi että Suomessa ”suostutaan tekemään asepalvelusta” on hieman vulgaari... Myös useat etelävaltioiden orjat ”suostuivat” työskentelemään plantaaseilla, vaikka tuskin olivat siellä vapaaehtoisesti, eli suostuminen (”pienempi harmi!”) ja vapaa-ehtoisuus (”kivaa!”) ovat täysin eri asioita. ”Orjuus”-sana oli kenties liian vahva ilmaisu, mutta taloustieteellisesti katsoen pakollinen työ, josta et saa palkkaa on pakkotyötä.

Jos avaat Natsi-Saksaa käsitteleviä teoksia, niin huomanneet että Natsi-Saksan talousjärjestelmää ei mustamaalata lännessä. Täystyöllisyyden saavuttanut Natsi-Saksa esitetään sitävastoin lähes poikkeuksetta myönteisessä valossa oppikirjoissa, ja hyvänä esimerkkinä keynesiläisen suunnitelmatalouden onnistumismahdollisuuksista. Tästä joitain esimerkkejä linkittämässäni Reason Magazinen artikkelissa.

Nytkin raavin päätäni ja mietin miksi koit tärkeäksi postata tuon äskeisen kommentin. Millä lailla se liittyy asiaan ja miten se edistää sinun agendaasi?

Katsoin että annoit virheellistä ja kyseenalaista tietoa kun vastasit toisen kommentoijan kirjoitukseen, joten päätin antaa toisenlaista kuvaa Natsi-Saksasta (Ja tullaan nyt kaapista ulos, eli pidän Rothbardia hyvänä taloustieteilijänä). Dis-informaation vastustaminen on varsin hyvä agenda mielestäni. Voit tietysti sanoa että tilastoni ovat propagandaa. Ja koomisinta on se, että koska ne tulevat suoraan natsien omista julkaisuista, niin ne todella ovat propaganda-lähteistä :)

Voit piikitellä minua goldbugiksi, sionistiksi (iso nenäni ja tummahkot piirteeni viittaavat sefardijuutalaiseen vereen kieltämättä), mutta faktat ovat faktoja, ja itse käytän niitä.

Lars Osterman kirjoitti...

Herra Aragon on vastannut kommenttiini. Selviää että mies on humanistisistä yliopistopiireistä ja siksi valvoo sitä mitä kirjoituksissani kokee "oikeana ja vääränä".

Oikean ja väärän suhteen kannattaa muistaa sitä mitä eräs Norman Dodd sanoi historian tahallisesta vääristelystä haastattelussa Edward Griffinille.

Kannattaa myös muistaa että häviäjä ei juuri koskaan saa sanaansa kuuluviin historiankirjoituksessa. (Saksa, Italia, Japani)

Eli Aragonin kommentti odottaa julkaisemista. En kuitenkaan voi hyväksyä kommenttia sellaisenaan mm siksi että siellä esitetään rasistisia vihjailuja.

Itse epäilen onko edes varsinaisia ihmisrotuja olemassa. Etnisiä ryhmittymiä kylläkin on ja historia osoittaa että joskus tällaiset ryhmittymät voivat yhteisesti toimia eräiden valtioiden etuja vastaan.

Tällaiset teot on silloin
lainsäädäntöelimissä säädetty rikoksiksi ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.
Osa näistä toki jälkeenpäin tuomittu.
Joskus mitään tekoja ei edes tarvita: esim USA vangitsi kaikki amerikan japanilaiset ja piti ne vankileireissä koko sota-ajan.
klick

Sosiaaliluokkakin voi olla tekosyy sortoon: Lenin ammutti 90.000 ortodoksipappia 1919-1920 koska koki että niistä saattoi joskus koitua harmia vallankumoukselle.

Oma ymmärrykseni on se ettei mikään rotu tai etninen ryhmä ole muita parempi tai huonompi per se.
Toisaalta hyvä ystäväni Pietarissa aina sanoo että paikalliset juutalaiset ja armenialaiset ovat huomattavasti fiksumpia kuin venäläiset. Nämä nimittäin lähettävät aina lapsensa opiskelemaan. Venäläiset taas lähettävät usein lapsensa suoraan töihin. (Tällä lailla mies joka itse on venäläinen ajattelee.)

Toisaalta moni tietää että esim sisilialainen mafia syyllistyy kaikenlaisiin rikoksiin Italiassa ja ehkä muualla maailmassakin.Ehkä näillä jopa on kytköksia New Yorkiin mafiaperheisiin.
Vaikka mafian toimia tuomitaan yleisesti niin tämä ei kuitenkaan tarkoita että missään maailmassa sorrettaisiin italialaisia.
Nykyään tosin puhutaan ehkä useammin venäjän, viron tai albanian mafiasta esim. huume- ja ihmiskaupassa.

Suomessa viimeinen sota oli Neuvostoliittoa vastaan joten eräänlainen varauksellisuus ns "ryssiä" kohtaan löytyy edelleen joidenkin suomalaisten alitajunnasta. Yhteiskunta kuitenkin valvoo tiukasti ettei ketään ryssitellä. Uutisten mukaan joku portsarihan sai sakkoa asiakkaan ryssittelystä.

Historiasta löytää silti paljon esimerkkejä etnisestä vihasta. Niitä löytää esim :

Kenraali Eisenhower väitetään sanoneen ääneen: "God,I hate the germans" klick

Winston Churchillin artikkeli Zionism versus Bolshevism olkoon esimerkkinä siitä miten Euroopan brittiälymystö suhtuatui määrättyyn etniseen ryhmään vielä 1937.

Outoa on että Rahm Emanuelin isä Benjamin Emanuel sanoi viime viikolla jotain mikä kiersi koko maailman lehdissä ilman että häntä olisi suoraan tuomittu rasismista:

In the interview, Benjamin Emanuel was reported as saying: "Obviously, he will influence the president to be pro-Israel. Why wouldn't he? What is he, an Arab? He's not going to clean the floors of the White House."

Rasismi on siis nykyaikaan aika valikoivaa, sillä ratsastetaan paljon, sillä rahastetaan miljardeja - ja sitä käytetään edelleen politiikassa määrättyjen poliittisten vastustajien mustamaalaamiseen.
(muistakaamme esim demokraattisesti valitun Jörg Haiderin laajalti boikotoitua hallintoa ja hänen lopullista kohtaloa)

ttl kirjoitti...

Siis mihin tämä viimeisin kommenttisi on vastaus? Minä putosin nyt kyllä täysin kärryiltä.

Lars Osterman kirjoitti...

Omasta mielestäni selitin tuossa alussa että blogillani esitetty kritiikki nykyistä velkaperusteista finanssijärjestelmää kohtaan on tarkoitushakuisesti yritetty tulkita jonain syvempänä kritiikkinä "määrättytä tahoja" kohtaan.

Erityisesti se että en itse aja kultakantaratkaisua vaan "colonial-scrip-greenback-federmoney fiatraha" ratkaisua on yritetty tulkita näin.

Totesinhan myös että Aragon kertoi edustavansa yliopistopiirejä ja tästä syystä katsoo itse tietävänsä mikä on oikein ja väärin siitä mitä olen tuonut julki esim Saksassa toteutetusta talousmallista 1933-1945.

Totesin myös etten julkaise Aragonin kommettia sellaisenaan. Jos hän haluaa sen tänne hän joutuu siivoamaan sitä.