sunnuntai 31. tammikuuta 2010

Yksityisen pankkijärjestelmän kaksi pääasiallista epäkohtaa

Jatketaan vielä pankkitoiminnan kritiikkiä. Tässä vähän samantapainen toteamus kuin edellisessä postauksessa. Tämä löytyi What Really Happened sivuilta. Yritän kääntää tekstin suomenkielle.

There are two major egregious problems with private banks engaged in fractional reserve lending:

(1) They've done nothing to earn the interest on the money they "create" out of thin air.

(2) The credit they extend is not theirs to extend, as it is credit backed by the full faith and credit of the United States. The credit belongs to the people of the United States, and any benefit in fees/interest derived therein, belongs to the PEOPLE.

Yksityisten pankkien "olemattoman kassavarannon luotonannossa" on kaksi törkeää epäkohtaa:

(1) Nämä eivät ole tehneet mitään mikä oikeuttaisi heitä korjaamaan "tyhjästä luodun rahan" korkotuotot itselleen.

(2) Se luotonlaajennus mitä pankit tarjoavat ei ole heidän laajennettavanaan, vaan tämä luoton takaa luottamus Suomen valtioon ja tämän maksukykyyn. Luotto, jota pankit tarjoavat kuuluu siis suomalaisille, ja kaikki edut, maksut ja korkotuotot jotka liittyvät tähän, kuuluvat Suomen kansalaisille.

The current monetary system run by PRIVATE banks is essentially a money spigot from the people to the private banksters. It is the current unconstitutional and immoral privately-based monetary system that enriches the private bankers and gives them their power.

MONETARY REFORM is the central issue that unites and resolves all others, since it is the core of the elite's power base, and the reason for poverty and war, etc.


Nykyinen rahajärjestelmä jota yksityispankit pyörittävät on loppujen lopuksi eräänlainen hana josta valuu rahaa kansalaisilta yksityispankkiireille. Tämäpäivän perustuslainvastainen(USA?) ja moraaliton yksityinen rahajärjestelmä rikastuttaa yksityispankkiireja ja antaa näille nykyisen valtansa.

Rahajärjestelmän uudistus on kaikkein keskeisin kysymys joka yhdistää, ja ratkaisee kaikki muut ongelmat, sillä tässä on eliitin valtarakenteen pohja. Tämä on myös paljolti köyhyyden ja sotien perimmäinen syy. [Huom mainitulla uudistuksella tarkoitetaan rahan luomisen ja liikkeeseen laskemisen vallan palauttaminen - julkiselle sektorille - eli pois yksityissektorilta]

perjantai 29. tammikuuta 2010

Repost: Michael Rowbotham - rahauudistus on kaikista tärkein uudistus

Ajattelin että tässä on tärkeätä tietoa - joten laitan tämän uudelleen. Voit katsella alkuperäistä marraskuusta 2008 tehtyä postausta tästä.

*

THE SINGLE MOST IMPORTANT REFORM

by Michael Rowbotham

Prosperity, January 2002

The interminable squabble between left and right on taxation and spending priorities does not represent the full range of choices. The real political option is embraced by the creation and supply of money by government.

This completely opens up the economic options of extra funding, increases the political choice of expenditure and offers the prospect of true welfare.

(Ainainen keskinäinen sanaharkka vasemmiston ja oikeiston välillä verotuksesta ja menojen tärkeysjärjestyksestä ei anna oikeata kuvaa siitä mitä kaikkia vaihtoehtoja oikeasti on. Todellinen vaihtoehto e.m. se että valtio itse luo kansalaisten tarvitseman rahakannan talousalueelleen. [näin rahakanta ei olisi 98% velkaa kuten nyt] Tämä kolmas vaihtoehto avaa mahdollisuudet lisärahoitukseen ja mahdollistaa siten todellisen hyvinvoinnin [ilman inflaatiota])

How dare a government claim it cannot find the money to pay for this or that essential service when they do not bother to create any money?

(Miten hallitus kehtaa väittää ettei sillä ole rahaa siihen taikka tähän elintärkeään palveluun kun eivät itse edes viitsi luoda mitään rahaa)

In the context of the responsibility of government to create money, the annual budgets in which politicians divide up 'the national cake' are nothing but a preposterous patronising pantomine; a cheap propaganda exercise in debt-money economics, as a result of which workers and businesses and various sectors of the economy are turned against each other, and jealousy and social division are fostered.

(Hallituksella on moraalinen velvollisuus itse luoda rahaa mutta viittaa kintaalla tälle mahdollisuudelle ja pitää meille naurettavan velkarahapropagandaesityksen ja sitten työläiset ja yritykset sekä talouden eri sektorit usutetaan toisiaan vastaan. Tämän lopputuloksena syntyy kateellisuutta ja väestön jakautumista eri leireihin.) vrt Macciavellin opit.

The current position is that, whilst farmers, factory workers, businessmen, inventors, house builders, teachers and hosts of others work together to make available the wealth of a country, they are not able to exchange the goods and services that they make without borrowing money into existence. They cannot eat, sleep, take shelter or obtain clothing for themselves and their families without borrowing-to-buy.

(Nykytilanne on se että kaikkien eri ammattiryhmien yritykset välittää vaurautta maahan vaikeutetaan, tehden hyödykkeiden vaihdon hankalaksi - itse vaihtovälineen niukkuuden vuoksi. Kaikki tahot joutuvat tästä syystä lainaamaan rahaa jotta sitä olisi riittävästi. Nykyinen rahakanta on pitkälti tällaista lainaa eli velkaa. Ilman tätä jatkuvaa lainaamista edes perustarpeisiin ei ole riittävästi rahaa)

Despite the fact that the goods are available, and industries are desperate to sell them, the people of our nation are only granted access to the products of their economy if sufficient and increasing numbers of them first go into debt. That this is an outrageous situation is beyond any dispute.

(Tuotteita on yllin kyllin tarjolla ja teollisuusyritykset ovat lähes epätoivoisia saadakseen tuotantonsa myytyä. Kansa ei pääsee osaksi talouden tuotannon hedelmiä ellei suuri osa heistä ensin suostu velkaantumaan. Tämä vallitseva tilanne on raivostuttava ja ilmiselvä. )

To allow this arrangement to continue, indeed to worsen it by embroiling people ever deeper into debt via mortgages, insurance, pensions, forcing single parents back to work, manipulating the education system to support employment, whilst all around us the economy is propelling people into a future they have not chosen and at a pace they cannot handle, is to usher in an era of such instability and tyranny, erected upon falsehood and confusion, that the very future of all civilisation and of life itself must be in serious doubt.

(Jos tämän järjestelyn annetaan jatkaa se tarkoittaa että tilanne pahenee entisestään ja syntyy eräänlainen "ajolähtöyhteiskunta" missä ihmisten elämän laatu laskee tasolle missä se muodostaa uhan koko yhteiskunnan tulevaisuudelle ja itse elämälle)

It is no exaggeration to claim that the reform of this debt-based monetary supply system is the single most important area of reform confronting us.

(Tästä syystä ei ole ollekaan liioiteltua väittää että velka-pohjaisen rahakantajärjestelmän uudistaminen tai muuttaminen toisenlaiseksi on kaikkein tärkein kaikista muutoksista mitä voimme kohdata.)

Reforming the financial system is more important than the war against poverty and starvation, more important than the movement to protect the environment, the struggle against pollution, the peace movement, the fight against drugs and racism, and the battle for social justice and welfare.

(Finanssijärjestelmän korjaaminen on tärkeämpää kuin taistelu köyhyyttä ja nälänhätää vastaan, tärkeämpää kuin ympäristönsuojelu, saastuttamisen lopettaminen, rauhaliike, taistelu huumeita vastaan, rasismin kieltäminen tai yhteiskunnallinen kamppailu oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta.)

Financial reform is more important than all these other problems for the simple reason that the current financial system is responsible, both directly and indirectly for causing, or at least exacerbating them.

(Finanssiuudistus on tärkeämpi kuin kaikki edellä mainitut onglemat siitä yksinkertaisesta syystä että nykyinen finanssijärjestelmä on vastuussa, sekä suoraan että välillisesti siitä että mainitut ongelmat ovat olemassa, tai ainakin niiden kiihdyttämisestä.)

As a result, however fast people try to tackle these various issues separately, the dominating economic background of an exploitative system of wage-dependency ensures that the situation deteriorates faster than the reforms can cope.
The Grip of Death, pp. 324-325.

(Tästä syystä, vaikka ihmiset kuinka ripeästi yrittäisivät korjata mainittuja epäkohtia yksitellen, vallitseva taloudellinen tausta missä velkaperusteinen riistojärjestelmä yhdistettynä ihmisten palkkariippuvuuteen johtaa siihen että tilanne pahenee nopeammin kuin korjaustoimenpiteet vaikuttavat.)

Kirjoja joita suosittelen lämpimästi:

The Grip of Death: A study of modern money, debt slavery and destructive economics by Michael Rowbotham, [Jon Carpenter Publishing, 1998]

Goodbye America! Globalisation, debt and the dollar empire by Michael Rowbotham, [Jon Carpenter Publishing, 2000]

Creating New Money: A monetary reform for the information age by Joseph Huber and James Robertson [New Economics Foundation, 2000] are all available from PROSPERITY. (pdf-versio imuroitavissa ilmaiseksi)

Katso myös: http://www.jamesrobertson.com/books.htm

Farage sanoo suorat sanat

Tämä on vanha video, marraskuulta 2009. Näissä Faragen mielipiteissä on silti kyllä paljon totta...ja koska näistä asioista on vaiettu meillä Suomessa - katson aiheelliseksi postata tämän tänne suomalaisten katsottavaksi. Van Rompuyn ja Ashtonin nimitys- ja valintaprosessi ei taida oikein kestää päivänvaloa - ainakin 480 miljoonan eurooppalaisen kannalta. Demokratiasta ei ole tietoakaan.


keskiviikko 27. tammikuuta 2010

Stubb ja Chatham House

Huomasitteko uutisista että ulkoministeri Stubb oli käynyt pitämässä puheita eräässä Chatham House nimisessä globalistiyhteisössä Iso-Britanniassa.

YLE uutiset:

Stubbin mielestä yhteiset arvot eivät enää riitä kumppanuuden perustaksi, vaan suhdetta pitää konkreettisesti uudistaa.

Hän esittikin, että EU ja Yhdysvallat sitoutuisivat toimimaan toisiaan tukien siviilikriisitilanteissa ja tekisivät yhteistyötä vihreän talouden tukemisessa. Stubbin esityslistalla oli myös yhteinen vapaakauppa-alue, yhteistyön asteittainen avaaminen ulkopuolisille maille ja "parisuhdeneuvontaa" antavan asiantuntijaryhmän perustaminen suhteen kehittämiseksi.

Chatham House on yksi maailman arvostetuimpia kansainvälisten suhteiden tutkimuksen ja keskustelun foorumeita.Kyseinen Chatham House on tunnetumpi nimellä Royal Institue of International Affairs ja edustaa Council for Foreign Relations ja Trilateral Commissionin ja Bilderberg Groupin ohella mitä jyrkintä "british rule" maailmanhallintafilosofiaa.

Chatham House on tunnetuin ns ajatushautomo (think-tank) Iso-Britanniassa. Yleuutiset tietysti ylistää tätä koska yleuutisten pomo Atte Jääskeläinen on ollut herrojen vieraana Bilderberg-kokouksessa - ja tietysti luvannut auttaa kaikessa missä pystyy - kunhan saa jatkossakin olla isojen poikien hiekkalaatikossa.

Joka on kiinnostunut voi selvittää tämän Chatham Housen taustat - sen verran sanon että tämä liittyy Etelä-Afrikkaan, 1800-1900 vuosisadan vaihteeseen, missä Cecil Rhodes niminen brittioligarkki rikastui timantti- ja kultakartellillaan ja keräsi huomattavan omaisuuden. Rhodes testamenttasi nämä järjestöille joiden thetävä on valvoa että brittimahti saisi pysyvän jalansijan maailmalla myös tulevaisuudessa. Rhodes perusti Round Table- järjestön josta sitten nousi nämä kaikki finanssioligarkkien globalisaatiota ajavat puolipimeät mainitut järjestöt.

Oli miten oli - minusta on varsin huolestuttavaa että Suomen ulkoministeri veljeilee tällaisten piirien kanssa. Ainakin se osoittaa että Stubb ei ole Suomen asialla vaan järjestämässä itselleen isompia saappaita niissä piireissä missä todellinen varjovalta on.

Stubb oli vaahdonnut jostain Atlantinvapaakauppa-alueesta - eli juuri siitä mistä monet Uuden Maailmanjärjestyksen sekoilijat unelmoivat - "EU:n ja NAU:n liitosta"...joka olisi askel kohti maailmanhallitusta. Tämän ohjauspuikoissa istuu tietysti entinen Lontoon cityn finanssioligarkia salaseuralaisineen ja juoksupoikineen kautta maailman.

Ilmeisesti finanssikriisin myötä USA ajetaan alas sellaiseen surkeaan taloustilanteeseen missä sitten "joku isokenkäinen" katsoo ettei ole muuta ratkaisua kuin lähteä EU:N kanssa vapaakauppaan. Tästä vapaakaupasta hyöytyy ainoastaa suurteollisuus joka aina vaihtaa asemamaata halvimman työvoiman mukaan.

"Chatham House rule" on tunnettu ilmaisu - ja tarkoittaa ettei ulkopuolisille puhuta siitä mistä on puhuttu sisäpiiriläisten kesken. Sama koskaa Bilderberg-seuraa.

Chatham House is the origin of the confidentiality rule known as the Chatham House Rule, which provides that members attending a seminar may discuss the results of the seminar in the outside world, but may not discuss who attended or identify what a specific individual said.

Lisäys: islantilainen näkemys siitä mikä EU on:

Osa 4/4 (suosittelen muitakin osia)

Talousdemokratian ratkaisuja
Lisäys: Koska näyttää ilmeiseltä että arvon kommentoijat eivät ymmärrä sitä miten pankit luovat rahaa ns "tyhjästä" rahallistamalla velkaa, ostaen ja myyden velka, liitän tähän Floridan kuverööriehdokas Khavarin tuoreen vaalivideon josta ehkä selviää yhtä ja toista. Ellei muuta niin ainakin tuo matematiikkapuoli. Videossa asiat esitetään varsin yksinkertaistettuina.Kuntapankin omat verotulot muodostaisivat pääasiallisen talletuskannan jota tarvittaessa vivutetaan lähes korottomiksi luotoiksi kunnalle itselleen - ja näillä maksetaan pois vanhat velat.

Kuntalaiset voivat myös niin halutessaan itse vaikuttaa oman kuntansa talouteen siirtämällä palkka- tai säästötilinsä kuntapankkiin. Mikäli kunnan palkkalistoilla olevat pitävät palkkatilinsä kuntapankissa - hyvin vähän todellisia rahasiirtoja tapahtuisi ja koko palkanmaksu olisi pankin sisäistä kirjanpitoa tililtä toiselle - ja talletuskanta pysyisi vakaana. Asia on esitetty tässä lähinnä ideatasolla - teknisiin asioihin en tässä sekaannu. Ja - epäilijöille tietona: tietysti sillä on merkitystä "kuka" saa korot. Tässä tapauksessa kuntapankki lainaisi itselleen ja maksaisi luottojensa korot itselleen.

Päivitys: Tässä artikkeli missä kerrotaan amerikkalaisten pienkaupunkien painavan omaa rahaansan saadakseen vauhtia oman maakuntansa talouteen. Eräs tapa tämäkin.

tiistai 26. tammikuuta 2010

Anthony Sutton: Skull and Bones - The Order

Tässä historiantutkija Anthony Sutton (1925 - 2002) selostaa salaisen järjestön vaikutuksesta maailmanpolitiikkaan. Hän toteaa salaseuran jäsenten vaikuttaneen ratkaisevasti erityisesti kolmeen historialliseen maailmanjärjestyksen muutokseen: Bolsheviikkien vallankumoukseen, 1. Maailmansotaan ja KolmannenValtakunnan nousuun Saksassa.

YouTube video on moniosainen ja vaihtaa seuraavaan osaan itsestään. Jollei tämä toimi niin mene lähdesivulle.

Professor Sutton on the Skull and Bones Secret Society
Dr. Antony Sutton was a research scholar at Stanford University's Hoover Institution.

Through his scientific historical research he saw the bigger picture of how the secret US establishment (largely operating through the Skull & Bones secret society) uses the Hegelian dialectic (create thesis & antithesis to control synthesis) to create, manage and perpetuate conflict.

http://en.wikipedia.org/wiki/Antony C. Sutton

Päivitys: Prisonplanet sivuilta löytyy tietoa Oliver Stonen uudesta elokuvasta joka myös osaltaan vahvistaa Suttonin väitteett yllä. Lisäksi Oliver Stone painottaa läntisten ökypankkiirien osaa kommunismin nousussa, Neuvostoliiton teollistamisessa sekä kylmän sodan asevarustelukilvassa. Kurt Nimmon artikkeli:

Oliver Stone Says Banksters “Enabled” Hitler and the Nazis

Filmmaker Oliver Stone has told The Canadian Press that international bankers “enabled” Hitler and the Nazis. “Adolf Hitler was a psychopath and a monster but rose to power thanks to big business leaders and other supporters who appreciated his vow to destroy communism and control workers, Hollywood filmmaker Oliver Stone said Monday,” in Bangkok, Thailand, writes Michael Casey.

Stone left out a few important details. Not only did the banksters support and encourage Hitler and the Nazis, they also created from scratch the communism the German dictator vowed to destroy.

Bonuksena lisää Suttonia.

Professor Antony Sutton: Wall Street & the Rise of Hitler. Part 2, Part 3, Part 4. Part 5.Lisäys: mielenkiintoinen näkemys pankkiirien vaikutusvallasta ja vallanhimosta:

The human experiment is endangered by private interests who have usurped the function of money creation. Modern history reflects the gradual process by which they transfer all wealth and power to themselves, destroying Western Civilization and creating a world police state.Päivitys: 5.2 2010 Löysin lisää Skull and Bones tietoa täältä. Videokin löytyi.

sunnuntai 24. tammikuuta 2010

Repost: James Robertson

Rahajärjestelmä tulisi kansallistaa, sanoo James Robertson, joka sanoo yksityisen pankkijärjestelmän maksavan luokkaa 25 miljardia puntaa vuosittain britannian veronmaksajille. Kansallistettuna valtio saisi 45 mrd tulot itselleen - ja tämä luonnollisesti laskisi veroja ja tekisi aidon hyvinvointivaltion kaikenlaiset sosiaaliset ohjelmat mahdollisiksi.

Hän puhuu myös perustulon puolesta videon loppuosassa.
Tässä kymmensivuinen paperi jossa selitetään Robertsonin näkemys siitä miten rahavalta tulisi demokratisoida. Paperi on esitetty Iso-Britannian parlamentissa 2009.

perjantai 22. tammikuuta 2010

Valtionpankki kehitteillä myös Oregonin osavaltiossa

Olen maininnut blogilla että North Dakotan osavaltiolla on ollut oma pankkinsa jo vuodesta 1919 - sekä että tämä erikoinen ratkaisu lienee pääasiallinen syy siihen miksi North Dakotan osavaltiolla menee taloudellisesti muita osavaltioita paremmin. Katso myös tämä.

Blogilla on myös tuotu julki että Floridassa on samansuuntaisia kaavailuja. Kuvernööriehdokas Farid Khavari on puhunut North Dakotan osavaltion ratkaisun kopioimisesta - ja myös siitä että oman pankin käytössä Florida voisi mennä vielä pidemmälle ja rahoittaa julkisen vallan toimintaa omalla pankkitoiminnallaan.

Sama aate näyttää levinneen myös Oregonin osavaltioon, missä kuverööriehdokas Bill Bradbury esittää samoja syitä pankin perustamiselle - kuin Khavari Floridassa.

http://www.oregonlive.com/politics/index.ssf/2010/01/bradbury_would_create_bank_of.html


The state of Oregon should have its own bank so taxpayer dollars could help fund local businesses instead of boosting the profits of big multinational banks, says Bill Bradbury, Democratic candidate for governor and former secretary of state.

Bradbury announced his proposal today in Portland as part of his plan to find jobs for more Oregonians. The state bank, modeled on one in North Dakota, would form the cornerstone of his jobs proposal, he said.
"It's time to declare economic sovereignty from the multinational banks," Bradbury said.'
Oregonin osavaltion tulisi perustaa oma pankkinsa jotta veronmaksajan rahoilla voitaisiin auttaa paikallisia yrityksiä sen sijaan että niillä paisuteltaisiin ylikansallisten pankkien voittoja, sanoo Bill Bradbury, demokraattisen puolueen kuverööriehdokas ja entinen osavaltiosihteeri.

Bradbury esitteli ratkaisuaan tänään Portlandissa osana suunnitelmaa jolla saataisin töypaikkoja oregonilaisille. Osavaltionpankki, mallinaan North Dakotan pankki, muodostaisi tämän työllistämisprojektin tukipilarin, hän sanoi.

"On aika julistaa taloudellinen riippumattomuus näistä ylikansallisista pankeista" Bradbury lisäsi.

**

Uskon että tulemme kuulemaan vielä paljon tämänlaisista hankkeista. Nähtäväksi jää myös onko Suomi tässä kansanpankki-hankkeessa etujoukoissa vai mattimyöhäisenä. Veikkaan että EU:n säälittävä mallioppilas hidastelee tässä ja odottaa muiden toimia - ja mahdollista lupaa isoveljiltä ennen kuin toimii. Kunta- ja kaupunkisektori taas voisi toimia ripeämmin ja kopioida ja toteuttaa tätä pankki-ajatusta - ja näin näyttää pitkää nenää rosvopankkiireille. Pankkiirithän käärivät kohtuuttomat voitot oikeastaan vain siksi että olemme pakotetut pitämään "ostovoimana käytettävän digirahan" pankkien kirjanpitojärjestelmässä.

Kuten olen aikaisemmin osoittanut niin sisäpiiriläisten mukaan pankit jopa 164-kertaistavat asiakkaittensa talletukset erilaisina luottoina ja käärivät näin meidän talletuksista hyvinkin kohtuuttomasti korkoa. Kansanpankki siirtäisi nämä kohtuuttomat voitot - tai ainakin osan niistä julkiselle sektorille, samalla vähentäen tarvetta verottaa kansalaisia.

torstai 21. tammikuuta 2010

Raportti EU-parlamentista: Griffin ja Bloom ilmastonmuutoksesta

Jotkut sentään uskaltavat olla eri mieltä kuin poliittinen konsensus.

Tämän pvm 20.1 2010

Videon pvm 0n 30.11 2009“The world is cooling. Global warming is a fraud,” he said to shocked stares from his fellow MEPs.

Tästä voi katsella englantilaisten kommentteja koskien Griffinin tuoreimpia ilmastonmuutoskriittisia lausuntoja.

*

Olisi ollut kiva olla paikalla katsomassa meppien ilmeitä....!

keskiviikko 20. tammikuuta 2010

Attac: Velkaantunut talous veitsenterällä

Suomen Attac blogista poimittua:
Attac on vuonna 1998 perustettu kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka etsii demokraattisia vaihtoehtoja rahoitusmarkkinoiden ja kyynisen taloudellisen voitontavoittelun hallitsemalle maailmanjärjestykselle.
Sain toissapäivänä postia. Tuttavani kirjoittaa:
Attacin tuoreen Velkaantunut talous veitsenterällä -talouskatsauksen mukaan viimeaikainen maailmantalouden "elpyminen" jää mitä todennäköisimmin lyhytaikaiseksi. On todennäköistä, että keskuspankkirahoituksen vauhdittama kupla varallisuusmarkkinoilla puhkeaa vuoden 2010 aikana. Tämän jälkeen talouden alamäki jyrkkenee.

Katsauksen ovat kirjoittaneet Jussi Ahokas ja Lauri Holappa.

Attacin talouskatsaus käsittelee velkaperusteista talousjärjestelmää. Katsaus tosin lähestyy aihetta neutraalimmasta näkökulmasta ja ehdottaa velattoman rahan lisäämistä tarkoituksena nykyisen talouskriisin ratkaisemiseksi, eikä vaatimuksena talouden demokratisoimiseksi.

Katsaus on kuitenkin suomeksi, suhteellisen lyhyt, selkokielinen ja havainnollistava.
Päätin siis katsoa mitä Attacin paperi sisältää. Lataa katsaus pdf-tiedostona täältä.
Tässä muutama poiminta - tekstikuvina.


Oma kommenttini: Mielenkiintoista tuo että edes mainitaan että on olemassa muuta kuin valtavirtatalousoppia joka siis ottaa huomioon velan roolin nykyisessä talousjärjestelmässä.
Outoa sinänsä ettei talousoppi huomioisi velkaa. Onhan jokaisen ihmisen, perheen, yrityksen, yhdistyksen, kunnan ja kaupungin eräs päätavoite pyrkiä pääsemään eroon veloistaan ja yleensäkin välttämään kaikkea velkaantumista. Miksi siis valtiontalous tulisi olla poikkeus näiden valtavirtatalousoppineiden mielestä? Eikö moinen asenne turhaan velkaantumiseen ole ilmiselvästi pankkiasiamiehen retoriikkaa? Ovatko ekonomistit pankkien etuajatteluaivopesun viattomia uhreija ja kykenemättömiä ajattelemaan itsenäisest ja järjellisesti?

Tuo ekspansiivinen rahapolitiikka tarkoittaa rahamäärän merkittävää lisäämistä - mutta miten? Kirjoittajat eivät näytä uskaltavan todeta että tämä niin kipeästi tarvittava rahalisäys voitaisiin hoitaa arvopohjaisen rahan liikkeelle laskemisena julkisina investointeina infrastruktuuriin - sekä arvopohjaisen rahan liikkeelle laskemisena perustulona kansalaisille.


Oma kommenttini: Suomella on suhteessa BKT: een vähemmän velkaa kuin monella toisella huippuvelkaantuneella talousmahdilla on, joo. Se ei kuitenkaan tarkoita että haluaisimme tai tarvitsisimme lisää velkaa - tai velkaa ylipäätään, vai..? Kuka täysijärkinen ottaisi velkaa jos ei ole pakko? Julkinen velkaantuminen ei ole pakollista - tätä voi ja pitää kaikin keinoin vastustaa.
Rahan todellinen luonne on paljastettava - ja paljastuksen myötä poliitikoille pitää selvittää se että Suomi - kuten mikä tahansa suvereeni valtio - ei tarvitse suostua pankkien velkaorjuuteen.
Suomi voi - ja Suomen tulee - ottaa rahan liikkeelle laskeminen omaan haltuunsa. Tähän on erilaisia keinoja - vaikka tällä erää onkin niin että pankkien vahva lobbaaminen on saanut EU-komission kirjaamaan Lissabonin sopimukseen kohtia jotka kieltävät EU-jäsenvaltioiden omia keskuspankkeja kirjaamaan luottoja jäsenvaltioille. Tämä on järjetön kieltä - ja osoittaa että EU-komissio on pankkilobbyn sylikoira. Moinen naurettava "määräys" on todettava kirjatuksi pankkien lahjonnan, ja näin ollen selvien eturistiriitojen seurauksena ja kumottava välittömästi.


Omat kommentti: Tästä Markku Uusipaavalniemi yritti saada keskustelua mutta eduskunta ei ollut kiinnostunut. Mediakaan ei välitä. Ne ekonomistit joiden neuvoja kuunneltiin ennen lamaa ja talouskriisiä ovat edelleenkin jakamassa neuvojaan. Mitään ei siis olla opittu.

Oma kommentti: Just niin - kriisi ei todellakaan ole ohi - kaikkea muuta.

Päivitys 22.1 2010 tässä todiste siitä että krisii ei ole ohi. Eikö ole ihmeellistä ettei näitä tosiasioita tuoda julki mediassa? Kuvasta näemme että olemme juuri nyt allonpohjalla subprime 2007-2008 pommi on ohi - ja pian laukaistaan Alt A ja Option ARM lainojen vakuuksina olevian miljoonien asuntojen pakkolunastukset. Mitä tästä seuraa jää nähtäväksi. Turha kuitenkin kuvitella ettei tällä olisi laajoja seuraamuksia myös meillä Suomessa. Globalisointi tarkoittaa käytännössä tässä sitä että amerikkalaisten ongelmat leviävät rahavirtojen supistuessa kaikkialle maailmassa...

maanantai 18. tammikuuta 2010

Audit the Fed - Keskuspankki tilintarkastukseen

Kuvassa teksasilainen kongressiedustaja Ron Paul, free market currency, free market banking, austrian economics -, de Mises- ja "sound money" intoilija. Rehellisenä miehenä tunnettu, eläkkeellä oleva lastenläkäri pyrki republikaanisen puolueen presidenttiehdokkaaksi viime vaaleissa. Lempinimi "Dr No" viittaa siihen että Ron Paul, hyvin usein - ainoana republikaanina - äänestää monia lakiehdotuksia vastaan. Kuva viittaa siihen että Ron Paul on ollut keskuspankin kimpussa pian 30 vuotta, ja on vihdoin saanut keskuspankin avoimuutta koskevan lakialoitteen käsittelyyn.
Lakialoite, H.R. 1207, on saanut paljon tukea edustajainhuoneessa vähintäinkin meneillään olevan pankki- ja talouskriisin johdosta. (Federal Reserve Transparency Act of 2009)

Keskuspankki Federal Reserve System on yksityisomisteinen ja sen päätöksenteon periaatteet näyttävät usein olevan ristiriidassa Yhdysvaltain hallinnon politiikan kanssa. Fedin puheenjohtajaa on pidetty suurempana vallankäyttäjänä kuin itse USA:n presidentti koska pienikin korkomuutos vaikuttaa kansalaisten elinkustannuksiin enemmän kuin uskoisi. Kritiikki on oikeutettu koska Fedin tilikirjat ja taseet eivät ole julkisia - eikä verhoa ole saatu raotettua vaikka kymmenet senaattorit ja kongressiedustajat eri keinoin ovat pyrkineet siihen.

Omasta puolestani kannatan Ron Paulin aloitetta - keskuspankki tulisi todellakin alistaa tilintarkastukseen. Tämän myötä yksi sun toinen eturistiriitaepäilys selviäisi. Tähän tukeni loppuukin - ja monen muun henkilön koska on selvinnyt että Ron Paul haluaa poistaa keskuspankin ja korvata sen "free market fundamentalismi vapaa-markkina-pankkitoiminnalla"
sekä paluttaa kultakanta ja mahdollisesti myös hopeakanta rahapolitiikkaan ja näin tehdä mahdottomaksi sen minkä Ron Paul sanoo "fiat money inflaatioksi" eli sen että Keskuspankki ja liikepankit rahallistavat velkakirjoja ja näin luovat uutta ns "fiat rahaa" joka Ron Paulin koulukunnan mukaan laimentaa rahan ostovoimaa. Ilmaisu kuuluu "inflation tax".

Määrätyssä mielessä Ron Paul on syyttelyssään sortunut eräänlaiseen fundamentalismiin eikä mm osaa nähdä että inflaation todelliset päätekijät ovat a) liian vähän rahaa ihmisten käytössä mikä johtaa lainanottoon ja velkakierteeseen ja - inflaatioon. ..sekä b) korko joka omalla tavallaan aiheuttaa ajolähtotilanteen ja korkotekijä vaatii jatkuvasti uutta luottoa jottei rahamäärä supistuisi liikaa korkojen poistaessa rahaa kierrosta. Korkotekijä sisältyy kaikkien tuote- ja palveluhintoihin ja nostaa hintoja huomattavan paljon. On laskettu että korkotekijän vaikutus kulutushintoihin on luokkaa 50-60%. Paul ei myöskään sano monta sanaa siitä että suurin osa rahamäärästä, 95-96%, on yksityispankkien liikkeelle laskemaa - eikä siis ollenkaan Suuren Pahan Fedin.

Näistä todellisista inflaatiotekijöistä Ron Paul ei puhu sanaakaan. Tästä syystä hänen on katsottu syyllistyvän huomion ohjaamiseen vääriin tekijöihin ja näin ohjaavan ihmisten tyytymättömyyttä "keskuspankkiin" ja "fiat raha järjestelmään". Todellisuudessa"fiat raha järjestelmä" on varsin hyvä ratkaisu - kunhan "fiat rahasta" jan sen märästä päätetään julkishallinnon piirissä eikä yksityisesti kuten nyt. Julkishallinto käyttää luonnollisesti tässä asiantuntijakaartin palveluja eikä rahan määrästä siis päätetä poliittisin perustein. Mahdollinen liian suuri rahamäärä on helposti poistettavissa kierrosta erilaisin veroin.

Eräs tuttava kirjoitti asiasta näin:
I would suggest that the greenbacker movement was and is an effective reminder that part of the monetary problem we have today is not just fiat currencies in general, as the American libertarian movement would have us believe, but rather privately controlled fiat as opposed to publicly controlled.

The former is an anti-democratic oppressive system while the latter with appropriate checks and balances and separation of powers has a good chance at being responsible and monetarily liberating.
Richard C. Cook kirjoittaa Ron Paulista:

While Congressman Ron Paul’s Free Competition in Currency Act is not a workable proposal, it points to a deeply serious problem with the Federal Reserve System that must be faced if the U.S. economy is to have a future.

Congressman Paul’s solution is largely ideology-driven to satisfy his libertarian constituency. That’s why legislation like this which has no chance of passing and wouldn’t work if it were implemented is more a political protest than a genuine attempt to solve the problem.


Oli miten oli - toivotaan että keskuspankki saadaan alistettua tilintarkastukseen.

Huomionarvoista on että Fedin puheenjohtaja Ben Shalom Bernanke on erilaisissa puheissaan epäsuorasti uhkaillut kongressia mikäli "audit the fed" asia etenee.

Federal Reserve chairman Ben Bernanke unleashed an alarming veiled threat of financial terrorism when he was questioned by Rep. Duncan on Thursday about his response to the fact that a majority of Congress co-sponsoring Ron Paul’s H.R. 1207 bill to audit the Federal Reserve.Fedillä on rahapolitiikan kaikki langat käsissään ja voisi mitä ilmeisimmin, niin halutessaan, aiheuttaa nykyistä talouskriisia vieläkin pahempia olosuhteita Yhdysvalloille supistamalla rahamäärää aivan kuten Fed on myöntänyt tehneensä kun The Great Depression "yllättäen" iski 24.10 1929. Bernanke on myöntänyt tämän ja pyytänyt julkisesti anteeksi amerikkalaisilta.

Talousdemokratian esittelyssä Ann Pettifor

Myönnän että minua edelleen häiritsee Suomen hallituksen ja koko maamme median epäveljellinen asennoituminen islantilaisten kohtuuttomaan velkaongelmaan. Hallitus ja media ovat osoittaneet että ajavat pankkien asiaa 1) eivätkä välitä Pohjolan naapurikansasta. Suomessa ei ole lainkaan tuotu esiin "toista näkemystä" jonka mukaan erityisesti tässä islantilaisessa tapauksessa pankkien toiminta on ollut moraalitonta ellei jopa rikollista - eikä siis kansalaisilla kuuluisi olla mitään vastuuta pankkien mahdollisista tappioista - tai rikollisen pankkitoiminnan aiheuttamista tappioista tallettajille. On todella outoa että 3,9 miljardia on kateissa eikä yksikään pankkiiri ole vangittuna tai edes syytettynä..? 2)

Selailinpa siis jälleen islantilaisia blogeja etsien uutta tietoa Islannin tilanteesta ja löysin mielenkiintoisen 20 minuutin haastattelun missä ohjelmaisäntä Egil Helgasson ohjelmassa Silfur Egils haastattelee erästä Ann Pettiforia. Rouva Pettifor näyttää olevan melko tunnettu ääni sekä pankkikriitikkona että velkajärjestelyfilosofina.

Kuuntele ja katso koko 20 minuutin englanninkielinen haastattelu tästä. (vaikka haastattelu on viime vuoden toukokuusta minusta se on edelleen varsin ajankohtainen)


http://blog.eyjan.is/larahanna/2010/01/18/sanngirni-islandi-til-handa/


Osa 1 (yleistä)Osa 2 ( mainiota faktaa siitä miten pankit luovat rahaa tyhjästä pelkällä kirjanpidolla)Osa 3 (Islannin tilanteesta)
Tässä vielä Ann Pettiforin artikkeli islantilaisten mahdottomasta tilanteesta.
Tässä linkki Ann Pettiforin artikkeliin "A fair deal for Iceland" - Guardian 8. tammikuuta 2010
Huomaa että tässä todetaan että esim. 60 miljoonan asukkaan Iso-Britannian osalta - Icesave-tappiot vastaavat vain 36 puntaa asukasta kohden. Onko siis millään lailla kohtuullista vaatia 319.000 asukkaan Islantia maksamaan ahneiden brittien tietoiset riskitalletukset Icesave-tileille? Pettifor huomauttaa osuvasti myös että oikeastaa ekonomistit ovat ne suurimmat syntiset - koska näiden asiantuntijoiden Icesave-suosituksiin on luotettu - vaikka nimenomaan ekonomistien olisi pitänyt nähdä että riskit olivat liian suuret.
Britain is a country of 60 million people. If we took full responsibility for the losses incurred by private investors in Icesave, it would cost every UK citizen about £36 in total.

Tässä vielä linkki uusimpiin Silfur Egils videoihin - osa islanninkielisiä osan englanniksi.


Huomauttaisin vielä erityisesti tuon yllä olevan YouTube videon kakkososasta että siinä, alan asiantuntija Ann Pettifor varsin selvästi selittää miten pankit kirjaavat lainarahaa tyhjästä.

Tätä tosiasiaa pitää nostaa esiin jatkuvasti uudelleen ja uudelleen - koska aina löytyy tietämättömiä ja epäilijöitä jotka kaikin keinoin yrittävät väittää jotain muuta.

Hyvä esimerkki tästä löytyy Suomen Talousdemokratia ry:n kotisivujen keskustelufoorumista, missä eräs Epäilevä Tuomas on keksinyt esittää Nordean julkista tilinpäätöstä jonakin todisteena siitä että pankkitoiminassa ei ole mitään epäilyttävää tai moraalitonta. Suosittelen että kurkistat foorumiin.

**

Lisäys: viitekohdat yllä 1) ja 2) katso kommentit

perjantai 15. tammikuuta 2010

Keiser report pääaiheena Islanti

Islantilainen viikinkitär Birgitta Jonsdottir joka johtaa kansanliikettä pankkeja vastaan, perustelee tässä miten pankkiirit huijasivat islantilaisia.Every week Max Keiser looks at all the scandal behind the financial news headlines. This week Max Keiser and co-host, Stacy Herbert, talk about Geithner’s AIG shenanigans, Goldman’s 259% bonuses and the teamsters defeat of Goldman Sachs. Keiser also speaks to Birgitta Jonsdottir, leader of The Movement in the Icelandic Parliament, who is taking on the international bankers.


Päivitys: 28.2 2010 Keiser haastateltavana

torstai 14. tammikuuta 2010

Rokotusgate: Intian tv paljastaa Suomen THL:n korruption

Intian TV uutisoi Suomen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen korruption...ja katsoo Rokotusinfon luotettavaksi. (katso klikkaamalla linkkiä - alla oleva videosiirto ei toimi)

http://ibnlive.in.com/videos/108641/who-exaggerated-h1n1-to-benefit-pharma-cos.html


Eräs tuttava kommentoi,
Tekee melkein mieli lyödä vetoa, että huomisen Hesarissa ei ole mitään mainintaa tästä uutisesta, saatikka isompaa juttua. Sehän käsiteltiin jo nettiuutisena, eli se siitä.
Intian (!) telkkariuutisten mielestä Suomen Rokotusinfokin on ihan ok lähde. Maailma on mennyt aika kummalliseksi, kun suomalaisia korruptiojuttuja käsitellään vain intialaisissa uutisissa.Päivitys 15.1 Russia TodayPäivitys 17.2 Karkkainen yhtymän ilmaisjakelulehti Iso-Magneetti julkaisi William Engdahlin artikkelin H1N1-huijauksesta suomeksi:

Aktivistivideo tarvittavista rahapoliittisista uudistuksista

Hauska aloite tämäkin.Tekijöiden YouTube info:
Gold will not help us achieve sovereignty from the international bankers.

The US would have to borrow from THEM to get the gold.

The Wizard of Oz was an allegory about this subject.

Let's do what Franklin and Lincoln did by creating currency without private USURY/debt attached.

keskiviikko 13. tammikuuta 2010

Ihmiskunnan taistelu harvain- ja rahavaltaa vastaan

Poiminta Bill Still´s Monetary Forum - nimisestä keskustelufoorumista missä kulta, kultakanta ja itävaltalaiskoulun kiihkomieliset kultarahafundamentalistit ovat kovasti esillä "sound money"-ajatuksillaan. Bill toteaa itse näin vastaessaan "kultabugeille" eli bullionisteille:

The history of western civilization is the history of humanity clawing its way out of serfdom through the establishment of democratic institutions. This power was taken away from monarchs and oligarchs -- the "plutocracy" -- and given to the people. The plutocracy wants that power back.

Läntisen ihmissivilisaation historia on kertomus siitä miten ihmiskunta on yrittänyt irrottautua maaorjuudesta demokraattisten instituutioiden avulla. Valta otettiin pois kuninkailta ja raharuhtinailta - ns plutokratialta - ja siirretty kansalaisille. Plutokratia haluaa valtansa takaisin.

The plutocracy wants to spread the notion that elected government is inefficient and ineffective. They always have. They always will.
Plutokratia pyrkii levittämään käsitystä että kansalaisten valitsema hallinto on tehoton ja huonosti toimiva. Tätä plutokratia on aina tehnyt. Tätä plutokratia aina tulee tekemään.
If they can destroy the economic systems upon which elected government rests -- and make money doing so -- all the better. If they can buy the levers of democracy and use the government to further enrich itself, it will.
Mikäli plutokraatit vielä onnistuvat tuhoamaan talousjärjestelmät joihin vaaleissa valittu hallinto nojautuu - ja tienata samalla kertaa rahaa - mikä sen parempi heille. Vielä jos onnistuvat ostamaan demokratian vipukoneiston ja käyttämään demokraattista hallintoa rikastuakseen entistä enemmän - niin tietysti tekevät tämän.

There is no downside to this strategy. If the people get tired of the government in general, plutocracy will be all to happy to devise a new one artfully disguised to hide their increased control.
Tällä strategialla ei ole heikkoja kohtia. Mikäli kansalaiset kyllästyvät maan hallintoon, plutokratia tuo oitis esiin uuden poliittisen hallinnon. Hallinnon jonka kytkyt rikkasiin on taitavasti peitelty jottei saman plutokratian ainaista ohjausta tälläkään kertaa paljastuisi.

This is the most important topic of our time. Plutocracy is trying to reverse a thousand years of democratic progress. They may succeed.
Tämän pitäisi olla meidän aikamme tärkein aihe. Plutokratian harvainvalta yrittää nyt nimittäin peruuttaa tuhannen vuoden ajanjakson kaikki demokraattiset saavutukset.

The outcome of this historic battle is being decided right now. They are trying to hammer home the everlasting chains of our perpetual serfdom.
Se miten tässä historiallisessa taistelussa tulee käymään - siitä päätetään näinä aikoina. Plutokratian edustajat yrittävät nyt kaikin keinoin vasaroida läpi meille uuden maaorjuusjakson ikuiset kahleet.

But there is still time for us to escape. We can still take back the money power and let their system of interlocking debt and interest crumble as we place our democracies on firm ground.
Meillä on kuitenkin vielä on aikaa paeta. Voimme ottaa takaisin rahavallan plutokratialta ja antaa näiden velka- ja korkojärjestelmät murtua samalla kun asetamme demokratiamme lujalle maaperälle.

The most important power of any sovereign nation is the control of its money. To give that power to private banks is to inevitably give up democracy and return humanity to serfdom, then slavery.
Jokaisen suvereenin kansakunnan kaikkein tärkein valta on oman rahan hallinta. Tämän rahavallan luovuttaminen yksityisille pankeille tarkoittaa vääjäämättä että myös demkratiasta luopumista ja paluuta uuteen maaorjuuteen - ja lopulta myös orjuuteen.

The notion that tying one's monetary system to gold will somehow control the quantity of money -- and place that control in the hands of the democracy -- has been proved false by history. There is not a single example in the last 2000 years where gold money has encouraged democracy.
Käsitys siitä että kansakunnan rahajärjestelmän sitominen kultaan jotenkin mahdollistaisi rahamäärän hallintaa demokraattisessa valvonnassa - on osoittautunut vääräksi kautta historian. Emme nimittäin löydä' ainuttakaan esimerkkiä viimeisten 2000 vuoden ajalta missä kultaan sidottu rahamalli olisi rohkaissut demokratiaa kehittymään.

Gold works great for the very rich; not for the common man. Why? Only the rich can afford gold, and the rich can easily manipulate the quantity in circulation.
Kulta toimii mainiosti rikkaiden kannalta - mutta se ei toimi peruskansalaiselle. Miksikö? No siksi että vain rikkailla on varaa kultaan - ja nämä voivat näin ollen manipuloida rahakierrossa olevaa rahamäärää kerätäkseen lisää vaurautta itselleen.

**

Omat kommenttini tähän perään: tuo plutokratia ei ole kovin yleinen sana suomenkielessä. Tässä olisi siksi paikallaan määritellä mitä plutokratia tarkoittaa. Mielestäni Bilderberg-ryhmä edustaa hyvin selvästi tätä plutokratiaa - samoin koko EU-johtoporrras ja EU-komissio.
Kaikki jotka parempaa tietämystään vastaan puhuvat EU-integraation puolesta edustavat tätä plutokratiaa - eli rikkaiden pyrkimystä ottaa valta takaisin.

Suomessa Kokoomus on mitä selkeimmin plutokratian puolue - ja erityisesti nykyinen ulkoministeri näyttäisi olevan mitä innokkaimmin plutokratian asiamies nro 1 meillä Suomessa. Tästä syystä on varsin surullista huomata miten "hymy- ja maratonminsteri" Alexander Stubb on onnistunut pääsemän tietämättömien suomalaislampaiden suosioon. Tämä vaikka miehen jokaisesta julkisesta lausahduksesta kuulee, huomaa ja aistii että Stubb nimenomaan vaikuttaisi olevan plutokratian asiamies. Suomalaisten etu on todellisuudessa lähes täydellisesssä ristiriidassa EU-byrokratian epädemokraattisten valtapiirien etuihin nähden.

Myös Jyrki Katainen joka jopa tyhmyyttään julkisuudessakin on ylpeillyt sillä että soittelee (ökyplutokraatti) Nalle Wahlroosille ja kysyy neuvoja asiassa kun asiassa, edustaa rahavallan tahtoa. Ei kai kukaan kuvittele että Nallen Wahlroosin etu olisi meidän etumme? Katainen näyttää näin otaksuvan kun kansanmiesmäisesti esitti että "pitäähän valtion maksaa lainansa ihan kuin me asuntovelallisetkin maksamme velkamme"...

Katainen ei siis osaa nähdä että valtion pitäisi olla etuoikeutetussa asemassa eikä missään tapauksessa saisi olla pakotettu hyväksymään minkäänlaista velkaantumista ylipäätään.

Kokoomuksen kolmas mies - Sauli Niinistö on ottanut kansanomaisemman lähtokohdan velkaantumiseen. Liekö sitten presidenttipeliä vai aitoa huolestumista....?

*

Lisäys : Tässä vielä entinen US-taloustorpeedo John Perkins puhuu samasta asiasta..eli siitä että meidän ihmisten on pakko ottaa valta plutokratialta ("rikkaimistolta") Ihmiset äänestivät muutoksen puolesta ja Obama valtaan..mutta mikään ei ole muttunut. On pakko toimia, sanoo Perkins.Päivitys 14.1 ..niin pakko toimia - mutta miten toimia? Tässä eräs idea joka löytyi täältä.

Idean mukaan meidän pitää siirtää rahamme pois spekulaatiota harjoittavista jättipankeista pieniin maaseutupankkeihin. Suomen oloissajättipankit ovat kai Nordea ja Sampo..ja ehkä myös kovasti tyrkyllä olevat Santander ja GE Money. Olettaisin että itsenäiset osuuspankit saattaisivat tällä erää olla lähimpänä "hyvispankkia". Korjaa minua jos olet eri mieltä.

We'll Have to Do It Ourselves

If the government isn't doing anything to fix this dangerous situation, we'll have to do it ourselves.

As a start, if Congress won't reimplement the Glass-Steagall Act (the Depression-era law which previously separated depository functions from speculative investing), let's manually separate these two types of businesses.

How?

Simple: let's pull our money out of the too big to fails and put it into small community banks and credit unions.Päivitys: Mielenkiintoinen artikkeli Rockefellerien ja Rothschildien omaisuudesta ja vallasta.

Tämä kohta kuvaa hyvin tämän päivän tilanetta:
Letter written from London by the Rothschilds to their New York agents introducing their banking method into America: “The few who can understand the system will be either so interested in its profits, or so dependent on its favours, that there will be no opposition from that class, while, on the other hand, that great body of people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that Capital derives from the system, will bear its burden without complaint and, perhaps, without even suspecting that the system is inimical to their interests.”

Ruotsalainen aloite: Godmorgon

Uusi aloite jolla kansalaisia yritetään herätellä läntisessä naapurimaassamme.
Online lehti Godmorgon (suom. huomenta)on vihdoin saatu julkaistua. Kirjoittajat pyrkivät olemaan täysin anonyymejä. Ensimmäisessä numerossa 16 värisivua. Aiheet aika lailla samat kuin mitä tällä blogilla on kirjoitettu.

On sanomattakin selvä että tulee mieleen että miksei Suomi ehtinyt ensin....

Lehden jakelustrategia on toistaiseksi sen levittäminen sähköpostilla pdf-muotoisena ja että se toivon mukaan tulostetaan mahdollisimman usein työpaikoilla ja laitetaan kahvihuoneisiin ja julkisiin tiloihin.

Tekijöiden mukaan se levitetään pian ehkä myös painettuna ilmaisjakelulehtenä. Huomaa pienotsikko alaoikealla: "Har du lånat luft?" Suomeksi - Oletko lainannut pelkkää ilmaa? Otsikko viittaa pankkien toimintaan ja siihen että valtaosa saamistamme luotoista kirjataan pelkkinä kirjanpitovienteinä ja numeroina tileillemme. Mitään todellista rahaa pankki siis ei lainaa. Toki luotto on nostettavissa seteleinä, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa että jokainen laina on lisäystä rahamäärään ja näin ollen raha on luotu tyhjästä - "out of thin air" tai ruotsalaisittain - "lånen är tagna ur luften". Toivottavasti lehti saavuttaa sen mihin pyrkii - eli herättää kansalaiskeskustelua yhteiskuntamme vaietuista epäkohdista. Mitä pankkitoimintaan tulee niin epäkohta on ilman muuta mega- ellei gigaluokan epäkohta.
Luin itse lehden vasta eilen. Sivulla 8 on talousdemokratian kannalta mielenkiintoisimmat asiat.
Otsikot suomeksi: 1. Pankkijärjestelmä - maailmanlaajuinen kupla. (voisi pikemminkin olla maailmanlaajuinen ponzihuijaus - koska pankkijärjestelmän korkomekanismin myötä se vaatii koko ajan lisää lainoja ja talletuksia - ja käytännössä myös pakollista talouskasvua jottei romahtaisi. 2. Dollari pian matkalla romahdukseen.
3. Lyhyt läpikäynti muutamista asioista littyen pankkijärjestelmään joista sinun olisi pitänyt tietää mutta joista et tiennyt kysyä.

perjantai 8. tammikuuta 2010

USA ja Nato varmistavat huumeiden saannin Afganistanista
http://nwo.11syyskuu.net/
kirjoittaa:

Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor. YK:n huume- ja rikostorjunnasta vastaavan viraston päällikkö Antonio Maria Costa väittää rikollisjärjestöjen huumerahan pelastaneen maailman pankkijärjestelmän täydelliseltä romahdukselta syksyllä 2008.

Yhdysvaltojen Afganistan-operaation keskeinen syy näyttääkin olleen Talebanin alasajaman oopiumituotannon elvyttäminen ja huumerahan vapaan virtaamisen maailman finanssikeskuksiin turvaaminen. Siinä mielessä operaatio on ollut menestys.
Tämä on se ikuisuuskysymys: Miten on mahdollista että Afganistanin huumetuotanto sai hurjan mäkistartin välittömästi USA:n hyökkäyksen jälkeen, ja että huumetuotanto tekee joka vuosi uusia ennätyksiä. Erityisesti brittijoukkojen hallinnoimassa Helmand-provinssissa huumetouhu on kaikilla mittareilla mitattuna ennätykselläistä. Onko mahdollisesti niin että tämä oikeasti on Naton "hiljainen sota" Irania ja Venäjää vastaan? Lukemani artikkeleiden mukaan nimenomaan Venäjällä ja Iranissa huumeongelmat ovat kymmenkertaistuneet viime vuosina.
Onko Naton strategia tämä: Toimittamalla huumeita kaivetaan maata potentiaalisten vihollismaiden puolustusvalmiuden alta? Suomenkaan rooli ei ole järin mairitteleva tässä sotkussa... kun virallisesti ollaan muka lopettamassa oopiuminviljelyä vaikka tosiasia on täysin vastakkainen. Mutta Suomi on sodassa - ja sodassa totuus kaatuu ensimmäisenä.

Meanwhile, in Helmand province, a Taliban stronghold, poppy production rose 169 per cent last year alone, according to official UN figures. Some 400,000 Afghans are thought to be engaged in the trade, which dwarfs the country's official GDP. Last year Afghanistan produced 92 per cent of the world's opium, worth almost $3bn. Counter-narcotic operations by the Afghan government are considered at best ineffective and at worst corrupt, as local politicians order the destruction of rival crops and the protection of their own. Only 43,000 acres of poppy were destroyed last year.

Samalla brittien sotastrategiaan näyttää kuuluvan se että erilaisilla blogeilla yritetään antaa ymmärtää että heroiinituotanto on vihollisen touhuja. Tässä yksi räikeimpiä esimerkkejä tästä epätoivoisesta vääristelevästä "tiedotuksesta".

Totuus on kuitenkin aivan toinen, tässä tuoretta tietoa päivätty 7. tammikuuta 2010,
And this year's opium harvest will almost certainly be the largest ever. In the five years since the overthrow of the Taliban regime, land under cultivation for poppy has grown from 8,000 to 165,000 hectares.
Kaiken kukkuraksi on selvinnyt että sekä Iso-Britannia että USA myy aseita Talibaneille......

Ilmiö on nimeltään perpetual war - ja lie niin että USA:n talous tarvitsee "sotatilajatkumoa" pitääkseen yllä työllisyyttä - sillä mitä tapahtuisikaan jos kaikki USA:n sotajoukot kotiutettaisiin...eikä sotavarustelu- ja ammustehtaat pyörisikään yötäpäivää kuten nyt...?

tiistai 5. tammikuuta 2010

Bill Still puhuu kultakannasta ja vähän muustakin.

Tässä puhutaan paljon kullasta ja kultakannasta - ja joka edelleen kuvittelee kullan olevan ratkaisu finanssikriisiin on mitä ilmeisimmin pahasti hakoteillä. Lisään tähän jotain myöhemmin sisällöstä suomeksi. Jos joku haluaa osallistua blogin kirjoittamiseen niin tässä olisi oiva mahdollisuus auttaa. Kirjoita pieni tarina alla olevien videoiden sisällöstä. Lupaan julkaista sen.


Bill Still Report 1.1 2010The Fort Knox Gold Scandal

Kolme ratkaisua: 1. vähentää valtion menoja, 2. kulta- ja hopeakanta 3. valtion omaa korotonta rahan liikkeelle laskeminenBill Still report 31.12 2009Part 1 of Why Gold Money Won't Work. Comments by Sec. of Treasury Geithner, President Obama, and Peter Schiff.

Päivitys: SR 10 missä aiheena on "tally sticks" koroton brittiraha joka toimi 726 vuotta...kunnes pankkiirit ottivat vallan ja syöksivät pikkuhiljaa Iso-Britannian velkaraha-velkakierteeseen joka edelleen jatkuu näinä päivänä...

Päivitys 27.1 2010 SR 11 missä aiheena valtionhallinnon väitetty korruptio...joka oikeammin johtuu pankkiireista eikä valtionhallinnosta...Government isn't perfect, but it's all we've got to ensure freedom. The moneychangers have figured out how to buy Congress, so guess what; Congress is no longer responsive to the voters. But that doesn't mean government is bad. We can take back the control of our government by taking back the money power. Bumper music is "The Four Horsemen" by Aphrodite's Child, 1972.

Äänestäjillä on sittenkin valtaa

Viittaan tuoreimpiin uutisiin Islannista, missä presidentti Grimsson on ymmärtänyt että hänellä ei olisi minkäänlaista tulevaisuutta omassa kotimaassaan jos hän parlamentin tavoin olisi suostunut antamaan periksi ulkomaisille rahastajille.
Parlamenttihan jo hyväksyi periksi antamisen äänin 33-30. Äänestystulos yllätti koska se ei vastannut vallitsevaa kansanlaismielipidettä. Voidaan siis ehkä olettaa että riittävän monia parlamentin jäseniä on jotenkin painostettu äänestämään vuosikymmenten taloudellisen uusorjuuden puolesta?

Muistutan että professori Michael Hudson kävi Islannissa loppukesällä pitämässä luentoja, antamassa haastatteluja televisiossa ja antamssa hyviä talousneuvoja. Hudson nimenomaan kehotti islantilaisia pitämään päänsä kylmänä ja olemaan maksamatta yhtään mitään.
Miksi? No siksi että vanhana kehäkettuna hän näki selväää pankkivilppiä ja ulkomaista finanssimanipulointia Icesave-vyyhdin takana. Lisäksi hän totesi että brittien ja hollantilaisten vaatima valtava miljardisumma on mahdoton maksaa. Mahdotonta on turha edes yrittää maksaa, joten velka on hänen mukaansa yksinkertaisesti pyyhittävä kirjoista. Eikä tämä mitään kovin ihmeellistä ole vaan samanlaista on sattunut satoja kertoja historian kuluessa. Tuorein tapaus lie Argentiina, joka 2000-luvun alussa ilmoitti IMF:lle ettei aio maksaa kuin murto-osan ulkomaisista veloistaan. Argentiina teki siis toisin kuin toinen velkainen maa, Turkki, missä koulupoikamaisen tottelevaisesti tehtiin kaikki IMF:n tuhoisten ohjeiden mukaan.

Ja kumpi on tänään selvinnyt paremmin talousongelmistaan? Argentina on päässyt jaloilleen, siellä talous alkaa olla kunnossa - kun taas Turkissa velkatilanne on entistä vaikeampi.

Professori Michael Hudson neuvoi islantilaisia potkimaan IMF:n ulos maasta. Hudson neuvoi myös kansallistamaan sähkötuotannon, kansallistamaan alumiinituotannon ja kansallistamaan Islannin rannikon kaikki kalastusoikeudet. John Perkins, jota tunnetaan nimityksellä "The Economic Hit Man" oli samaan aikaan Hudsonin kanssa vierailulla - ja vakuutti televisiossa olevansa täysin samaa mieltä Hudsonin kanssa.

Mainittakoon vielä että kummatkin kehottivat islantilaisia olemaan liittymättä Euroopan Yhteisöön - ja ehdottomasti pysymään kaukana eurosta.

*

Tuo verran taustaksi. Otsikko viittaa siihen että neljännes kaikista äänioikeuteuista islantilaisista oli allekirjoittanut vaatimuksen olla suostumatta brittien ja hollantilaisten kohtuuttomiin ehtoihin.
Tässä mielessä katson että "äänestäjillä on sittenkin valtaa. Presidentin veto johtaa siihen että islantilaiset pääsevät ratkaisemaan asian kansanäänestyksellä. Olisi hyvin hyvin yllättävää jos kävisi niin että kansanäänestys antaisi talousorjuudella vihreää valoa. Tässä mielessä suora demokratia ehkä pelastaa Islannin, toisin kuin parlamentin petoksellinen lauma.

Katso islantilaista blogia larahanna.blog.is missä on kaksi tuoretta brittiläistä uutislähetystä asiaan liittyen. BBC sekä Channel Four. Tästä blogin jatkosivusta saa kummatkin samaan ikkunaan.

Mikäli Islanti todellakin kieltäytyy ottamasta vastuuta vastuuttomie bankstereiden (gansteri-pankkirien) aiheuttamista veloista ulkomaille näemme tässä eräänlaisen ennakkotapauksen Euroopassa ja toivoa sopii että Islannin ratkaisu antaa rohkeutta muille velkaantuneille toimimaan samoin. Latvia, Kreikka ja Espanja ovat huonossa tilanteessa ja toivokaamme että rohkeus kaikkialla voittaa pelon sanktiosta.

Huomaa myös katsella hesarin keskustelua aiheesta. Suurin osa tukevat Islannin presidentin ratkaisua.

Päivitys: Katso mitä islantilainen Birgirorn kirjoittaa asiasta Aftonbladetissa (katso myös)

Päivitys: BBC:n uutislähetyksessä presidentti Grimsson selittää kantaansa tarkemmin.

Naurettavinta tässä on tuo uutisankkurin kysymys "Will we get our money? Ikään kuin jotkut rahat olisivat brittiläisten rahoja. Totuus on se että ahneiden brittien käyttämä raha oli pankkijärjestelmän digitaalisia velkakuitteja joita digitaalisesti siirrettiin Icesave-bankin tileille.

Icesaveni tarkoitusena oli erilaisian vipukonstein saada digiraha tuottamaan Wall Streetin osoittaman mallin mukaan reipasta korkotuottoa vipuvelalle joka parhaimmillaan olisi luokkaa 164:1 suhteessa investoituun digivelkapäomaan. Tämä epäonnistui. Investointi on aina riski.

Osaksi kaikki kaatui brittihallituksen jäädyttäessä islantilaisten varat - laittomin keinoin. Syy rahakatoon on siis ehkä oikeammin brittien eikä islantilaisten.

When the Icelandic banks ran into trouble in late 2008 the Labour government added insult to injury by invoking the UK anti-terrorist act, freezing all Icelandic assets in the UK – which ultimately drove all the banks into the ground. This act brought down Iceland largest bank (Kaupthing) and caused tremendous economic damage to the country.

Talletustakuu on sitten vain politiikkaa - ja kun talletustakuupolitiikkaa yllättäen muutetaan se on minusta hyvin epäilyttävää politiikkaa - ja politiikkaa jonka todellisia taustoja meille ei järin paljasteta. Talletustakuun nostaminen tarkoittaa aina tappioiden maksattamista veronmaksajilla.

Päivitys: Max Keiser puhuu tästä asiasta Stacey Herbertsin kanssa..
Päivitys: 13.1 Bill Still kommentoi Islantikohua näin: ..hän toivoo ettei Islantilaiset anna periksi velkojille, jättävät liittymättä EU:hun ja ryhtyvät laskemaan liikkeelle oma velatonta kansallista rahaansa.
Someone in Iceland ordered 5 copies of "The Secret of Oz" just before Christmas. Now admittedly, I'm completely ignorant of the situation in Iceland and I hope someone from there will start posting, but my gut feeling is I hope that Iceland will stand firm, continue to reject the debt, forgo entry into the EU, and start issuing their own debt-free national money.

Guess I'd better copy the text of this article in case the link disappears:

Icelandic president says won't sign Icesave bill


John Perkins puhuu
John Perkins, author of Hoodwinked and Confessions of an Economic Hit Man, blames Iceland's economic collapse on the tactics of economic hit men from multi-national corporations .

maanantai 4. tammikuuta 2010

Asiantuntijan mukaan pankkien vipukerroin on 164:1

Cathrine Austin Fitts (mm Bush 1. hallinnon 2000-2004 toinen asuntoministeri) puhuu tässä James Corbettin kanssa yksittäisen kansalaisen mahdollisuuksista vaikuttaa pankkien moraalittomuutoksiin mm jo välttämällä "pahispankkeja" ja siirtämällä vähätkin rahansa rehellisten ihmisten johtamiin pieniin maaseutupankkeihin. Vaietun vipukertoimen myötä pienikin talletuskato kirvelee.

Cathrine Austin Fitts pyörittää kotisivua nimellä: http://solari.com/Haastattelun mielenkiintoisin kohta on 2:25 - 3:10 missä Cathrine Austin Fitts mainitsee että vuonna 2004 rahan todellinen vipukerroin pankkijärjestelmässä oli luokka 1:164.

"In 2004, a dollar going into the banking system, ultimately leveraged to a 164 dollars. And if you look at the profits the roll of loans from that, and the fact that it is leveraged in the stock market further with debt, further with derivatives..uhmm..most people say "my bank account is very small". They dont begin to understand the leverage that comes from that! And so - we have incredible power to impact where money goes, what it does..and to improve the behavior institutions because that, generally what happens is - as we shift our attitude...there was a roman emperor that said money has no smell..and the minute we decide money smells and I want my money to go to places that dont smell...."

Tämä tarkoittaa selväkielellä että jokainen asiakkaan omalla pankkitilillä oleva dollari vivutettiin eri keinoin 164 velkadollariin - ja tästä 164 pankit siis vaativat korkoa. (ja tämän päälle vielä osake- ja johdannaiskauppujen kautta tehdyt valtaisat lisävivutukset..)

Tätä kaikkea kannattaa miettiä kun suurella kiitollisuudella ja pankkeja kumartaen toteaa saaneensa peräti 1.5% korkotuloa oman pankkitilinsä pääomalle, tässä hiljan 31.12 2009.

Mikäli Nalle Walhroosin opissa istuneet suomalaispankkiirit ovat yhtä "röyhkeän ammattimaisia" vivuttajia kuin jenkkipankkiirit niin voimme laskea pankin todellisen bruttokatteen meidän eurosaldomme vivuttamisessa esim. näin:

Mikäli pankki tienaa jo 5% korkoa tuosta vivutetusta 164 velkaeurosta se tarkoittaa 8.2 euroa - eli 820 % .

Epäileekö joku vielä että wincapita ei olisi voinut järjestää 400% tuoton jäsenilleen jotain samantapaista keinoa käyttäen. Jo 50/50 jako pankin kanssa yllä olevassa esimerkissä antaisi 410% tuoton.

[vähennetään toki se maksettuina 1.5% korkoina meille - ja sehän maksetaan jokaisen kuukauden alimman tilisaldon mukaan]

Ehkei meidän tarvitsisikaan istua häveliäinä pankinjohtajan edessä myssy kourassa katse lattialla....

Mielestäni Cathrine Austin Fitts sanoo minkä olen aina epäillyt- eli että meillä on suunnaton valta kunhan vain tajuaisimme sen. Siirtämällä palkkatilimme tai työttömyyskorvauksemme esim. uuteen kansanpankkiin estämme liikepankkeja rohmuamasta itseltämme ja lähimmäisiltämme 800-2000 % moraalittomia vuosituottoja. Jokainen pankin "tuottoeuro" on pois ostovoimastamme.

Alkajaisiksi voimme vaikkapa nostaa kaikki rahamme pankista - ja näin osoittaa että emme hyväksy pankkien laillistettua vivutuspelleilyä. Jos rahat taas haluaa pitää jollain tilillä niin minne siirtäisi rahansa? Ehkä paikalliset osuuspankit ovat tällä erää vähiten ahneita vivuttajia? Kerro mielipiteesi.

Tässä video josta selviää hyvän pankkiirin ja pahan pankkiirin suuri ero. James Stewart hyviksenä, tietty.

http://moveyourmoney.info/Katso myös.

**

Extra: CAF puhuu Max Keiserin kanssa Goldman Sachsin 23 miljardin dollarin voitonjaosta ja moraalin rappiosta USA:ssa - ja mitä tämä merkitsee yhteiskuntarauhalle. Hän näkee levottomuuksien olevan tulossa...

Päivitys: Mielenkiintoisia audiotiedostoa kuunneltavissa Cathrine Austin Fittsin kotisivulla http://solari.com/. Katso kuva alla ja siirry kotisivulle kuuntelemaan - edellyttäen että englanti on hallussa.PÄIVITYS: 18.3 Goldmann Sachs johdannaisten vipukerroin 338 x pankit varat

sunnuntai 3. tammikuuta 2010

Talousdemokratia: Pessimismiä vai realismia?

Eräässä kansainvälisessä melko aktiivisessa keskusteluryhmässä missä olen mukana esitettiin tänään tällaisia ajatuksia. Todettakoon että keskusteluryhmässä on enimmäkseen Douglasin ajatuksista kiinnostuneita. H. kirjoitti:
Realistically, today, no one country will be able to tear itself away from the stranglehold of international finance. There has to be a groundswell of revolt, transcending national boundaries, against the present system.
Realistisesti ajatellen, yksikään maa, tänään, ei tule pystymään irroittautumaan kansainvälisen finanssin kuristusotteesta. Vaaditaan kansainväliset rajat ylittävää laajaa ruohonjuuritasolta suihkuavaa vastarintaa nykyistä velkaperusteista rahajärjestelmää vastaan.

The seeds for this revolution have to be planted into the minds of young people
and the soil fertilized with Social Credit theory.
Tällaisen vallankumouksen siemenet on istutettava nuorten ihmisten mieleen - ja sen kasvupohjaa tulee lannoittaa [C.H. Douglasin] social credit-teorialla - eli talousdemokratialla.

When the international manipulators are behind bars, where they belong, alongside their stooge politician friends, democratically elected politicians will be free to set the desired policy directions and ask the technicians to implement them, as C.H. Douglas advised us to do.
Sitten kun kansainväliset manipuloijat ovat telkien tekena, minne kuuluvat, yhdessä sätkynukkiensa eli poliitikkoystäviensä kanssa, vasta silloin demokraattisesti valitut poliitikot ovat vapaita asettamaan toivotut poliittiset suuntansa, sekä pyytämään teknikoita tuotettamaan ne, C.H. Douglasin neuvojen mukaisesti.

I think it is pretty obvious that any attempt to "reform" the present system is doomed to fail because of the way the system is designed. As long as the present international oligarchy remains in place no real change will ever happen. We have to start with a clean slate.

Uskon että on melko ilmeistä että kaikki yritykset "uudistaa" nykyistä velkaperusteista rahajärjestelmää ovat tuomitut epäonnistumaan johtuen järjestelmän rakenteeesta. Niin pitkään kuin nykyinen kansainvälinen finanssioligarkia istuu ohjaksissa mikään ei tule muuttumaan.
Meidän tulee aloittaa tyhjältä pöydältä.

*

Niin - ehkä H. on turhan pessimistinen? Vaihtoehtoisesti hän on fiksu realisti joka ei turhia uudistustoiveita haihattele? Tosiasia on kuitenkin se että Douglasin kultakausi maailmalla oli Maailmansotien välinen ajanjakso. Tästä on kulunut yli 70 vuotta.

Douglasin ensimmäisen kirjan julkaisemisesta vuonna 1919 on peräti jo 90 vuotta. Talousdemokraattisia muutoksia on osittain onnistuttu toteuttamaan 1930-1940 Kanadassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa - ja yritetty toteuttaa USA:ssa, Iso-Britanniassa, Etelä-Afrikassa ja ties missä muualla.
Mielenkiintoisena ajankohtaisena reunahuomautuksena voin kertoa että jokunen vuosi sitten Salomoni Saarten pääministerinä oli eräs Manasse Sogavare joka edelleen on sikäläisen Social Credit Party of Solomon Islands- puolueen puheenjohtaja. Ollessaan pääministerina hän ei missään vaiheessa saanut rauhaa toteuttaa toivomiaan uudistuksia - pitkälti siksi että Australian hallitus hengitti hänen niskaansa. Australian hallitus taas mitä ilmeisimmin toteutti finanssioligarkian politiikkaa.

Olen kuitenkin optimistinen - en muuten tätä kirjoittaisikaan. Meillä on tänä päivänä hyvät aseet oligarkiaa vastaan: pahasti velkaantunut julkinen hallinto, ennennäkemätön talouskriisi joka on vasta alullaan, internetin laaja ja ainakin toistaiseksi vapaa, salamannopea tiedotus- ja kommunikointijärjestelmä.
Ja mitä parasta meillä on laaja "kotisivu-, keskustelufoorumi-, blogi- ja kirjarintama" useissa maissa samaa vihollista vastaan. Me suomalaiset olemme keskimäärin vain niin kielitaidottomia ja näin ollen tietämättömiä siitä mitä muualla maailmassa tapahtuu. (Poikkeuksia löytyy toki.)

Suomalaisten erityisongelma on se että näistä aiheista ei vielä löydy ensimmäistäkään kirjaa - ei käännöstä eikä alkuperäisteosta. Kaikki mikä on luettavissa suomeksi löytyy siis tällä erää vain internetistä.

Tässä, omasta mielestäni pyyteettömässä taistelussa finanssioligarkian ylivoimaisia resursseja vastaan, joutuu sitten vielä sietämään jatkuvaa piikittelyä kotimaisilta free market-banking viisastelijoilta. (Ja tietysti se että itse poltan päreeni näiden kanssa ei tee tilannetta ainakaan paremmaksi...)
Silti ihmettelen etteivät nämä y.m. eivät tajua että loppujen lopuksi, kuten Bill Still videollaan totesi: ollaan samalla puolella - vihollinen on sama mutta tietysti uudistusleirien uudistusratkaisut ovat sitten kaikkea muuta kuin samanlaiset. Talousdemokratia vastaan "ties mitä." Olen kuitenkin vuorenvarma siitä että "vapaa-pankkilaiset kulta- ja korkobisnesmiehet" eivät koskaan tule saamaan äänestäjien tukea ajatuksilleen.

Talouskriisin kiihtyessä alkavana vuonna odotan kuitenkin että valtavirtamedia pikkuhiljaa joutuu raportoimaan mm Suomen Talousdemokratia ry:n olemassaolosta. Kunhan saadaan ne 5000 kannattajakorttia koottua niin esitämme medialle poliittisen ohjelmamme.

Vaihtoehtoisesti, uudelle puolueelle, on ehdotettu yhteistyötä jo olemassa olevan poliittisen puolueen tai pienpuolueryhmän kanssa. Tämä idea ei kuitenkaan ole edennyt toistaiseksi. Katsotaan mihin rahkeet riittävät.

Päivitys: Y.m keskusteluryhmässä eräs herra B esitti tällaisen kommentin:

..your most recent comments have a ring of defeatism in them. However I believe that even the most corrupt politicians will eventually have to adopt a policy of monetary reform along SC lines because any other type of "monetary reform" would only seek to further entrench the present failing system.
..kommenttissasi on pientä "häviäjämäistä" sointua. Uskon että jopa kaikkein korruptoiduimmat poliitikot lopulta päätyvät kannattamaan talousdemokraatista rahapoliittista uudistuspolitiikkaa koska kaikki muut "rahauudistusmallit" veisivät yhteiskunnan ojasta allikkoon.

They will be forced into adopting a new approach that is sustainable without incurring the debt burden inherent to the present system. I am sure that corrupt politicians are no more enamoured of being obligated to the banking sector than the rest of us, therefore eventually they will be forced to find financial system that frees them from their monetary masters.
Poliitikot ovat pakotetut hyväksymään uutta lähestymistapaa joka on kestävällä pohjalla ja ilman nykyiselle järjestelmälle ominaista velkaantumistaakkaa. Olen varma että korruptoidutkaan poliitikot eivät ole erityisen viehättyneitä siitä että joutuvat olemaan kiitollisuudenvelassa pankkijärjestelmälle, ja tästä syystä myös poliitikot ovat pakotetut etsimään uutta finanssijärjestelmää, sellaista joka vapauttaisi heidät pankkiirien vallasta.

Once they are devided from those monetary masters they will be willing to adopt a monetary system that is more equitable. The time is fast approaching when this is possible.
Kun poliitikot vihdoin ovat päässeet irti pankkiirien naruista, poliitikot ovat mitä ilmeisimmin halukkaita ajamaan tasa-arvoisempaa rahajärjestelmää. Lähestymme vauhdilla aikaa jonka aikana tämä on mahdollista.