perjantai 26. maaliskuuta 2010

Joitain vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Nämä eivät vielä ole lopullisia kantoja. Lähinnä hahmotelmia. Typot korjattu.

*

1. Mitä tarkoitetaan talousdemokratialla?

Talousdemokratia (TD) on kansanvalta missä myös talous- ja rahavalta on hajautettu kansalle, kansan valitsemille kansanedustajille ja edustajien valtuuttamille organisaatioille.
TD:n vastakohta on "talousoligarkia" eli talousharvainvalta missä raha- ja talousvalta edelleen on kourallisella suurpankin pankinjohtajalla, sekä niillä tahoilla joilla vuorostaan on valtaa vaikuttaa pankinjohtajiin. Talousharvainvalta sanotaan myös plutokratiaksi.

2. Mikä on talousdemokratian pääasialliset lyhyen aikavälin tavoitteet Suomessa?

Haluaisimme suomalaisten ymmärtävän rahaa ja sen ominaisuuksia: Mitä raha on, missä se syntyy, mistä raha tulee, miten rahaa lasketaan liikkeelle - ja näin osoittaa että raha useimpien yllätykseksi onkin vain pankkien kirjanpitoa - ja ihmiskäden tuotoksia.
Tästä syystä voidaan tehdä se yhteinen johtopäätelmä - että rahasta ei oikeasti voi olla pulaa.

Tahdomme myös osoittaa että uutta raha lasketaan nykyään liikkeelle ainostaan yksityisten pankkien toimesta ja lainoina velkakirjaa tai vastaan. Näin ei pidä, eikä tarvitse olla vaan tavoitteenamme on saada rahan liikeeseen laskeminen julkisen vallan - eli demokraattisen kansanvallan käsiin kaikkien yhteiseksi eduksi.

3. Entä olisiko talousdemokratialla vaikutusta julkiseen velkaantumiseen?

Talousdemokratian uudistusten myötä seuraisi melko pian mahdollisuus päästä eroon täysin turhasta rasitteesta - nykyisestä valtionvelasta. Itse asiassa koko kaupunki- ja kuntasektori pääsisi pikkuhiljaa TD-uudistusten myötä myös omista turhista veloistaan ja ennen kaikkea maksamasta vastikkeetta korkoja verorahoilla yksityisille rahoituslaitoksille. Näistä valtaosa ovat ulkomailla ja nämä rahoituslaitokset vuodattavat rahaa - eli verta, hikeä ja kyyneleitä ja täysin vastikkeetta meiltä Suomesta. Vastikkeetta siksi että kyseiset pankit luovat rahan täysin tyhjästä - kirjapidolla. Emme tarvitse tällaista palvelua pankeilta - yhteiskunta voi hoitaa tämän itse.

Rahoituslaitosten omistajat edustavat jo e.m. plutokratiaa - ja tavallaan vanhan feodaalivallan jäännettä, jonka valta-asemaa talousdemokratia katsoo aiheelliseksi lopullisesti syrjäyttää.
Ihmiskunnan vapautus orjuudesta jäi puolitiehen. Talousdemokratian myötä ihmiskunnan vapautus työorjuudesta totetuu. Näin TD toteuttaminen voidaan nähdä taisteluna ihmisioikeuksista.

4. Minkälaisia muutoksia Suomen Talousdemokraattinen Puolue ja Suomen Talousdemokratia ry pyrkii toteuttamaan Suomen yhteiskuntaan?

On olemassa useita erilaisia toimenpiteitä joita voidaan pitää askeleina kohti talousdemokratiaa.
Näistä tärkein on Suomen rahajärjestelmän kansallistaminen ja mahdollisesti myös pankkien kansallistaminen mikäli voidaan katsoa niiden saaneen kohtuuttoman paljon tukea veronmaksajilta.
Rahajärjestelmän kansallistaminen tarkoittaa sitä että tänään kierrossa olevan vähäisen käteisen ohella - pääasiallinen raha - eli yksityispankkien myöntämä pankkiluotto myös muutetaan kansalliseksi.
TD suosittelee myös että julkinen sektori lähtee mukaan pankkialalle. Suomeen voitaisiin muodostaa kymmenen maakuntapankkia sekä iso määrä kaupunkipankkeja ja kuntainliittopankkeja. Näin julkinen sektori hallitsisi itse rahojaan ja voisi myös luotottaa itse itseään - kaikkien veronmaksajien yhteistä etua ajatellen. Kun myös valtion ja kuntien palkkatilit olisivat samoissa pankeissa - julkinen talous olisi vapaa kaikesta vanhasta feodaaliriistosta joka edelleen rasittaa yhteiskuntaa pankkijärjestelmän kautta. Ajattele näin: talousdemokratiassa valtio eikä yksikään kunta tai kaupunki enää joudu maksamaan korkoa tai yleensäkään velkaantumaan. Verotusta voitaisiin keventää ja miltei kokonaan poistaa.

5. Talousdemokratia haluaa myös perustulon. Miten se rahoitettaisiin teidän talousmallissanne?

Perustulo muodostaisi jatkossa jokaisen aikuisen perustoimeentulon. Tämän lisäksi olisi työtuloa ja mahdollisesti jotain muutakin tuloa. Korkotuloa TD ei hyväksy. Pääomatulon ja vuokratulon suhteen lopullista kantaa ei ole. Perustulon maksaisi valtiovalta jonkun alaorganisationsa kautta eli verotoimiston, KELA:n tai julkisen pankkiverkoston. TD:ssa ostovoiman jakelujärjestelmä ei siis enää nojaudu palkkatuloon vaan palkkatulo on lisätuloa. TD:ssa palkkatuloa, yritystuloa, liikevoittoa ja muita tuloja mitä ilmeisimmin edelleen jossain määrin verotettaisiin. Verotus olisi kuitenkin lähinnä keino saada rahaa kiertämään nopeammin jotta rahamäärä voitaisiin pitää kohtuullisena. Verotuksella voitaisiin myös kätevästi poistaa rahaa kierrosta mikäli katsotaan että sitä olisi liikaa liikkeessa. On olemassa erilaisia menetelmiä laskea optimaalinen kierrossa olevan rahan määrä. Kukaan ei tietenkään halua inflaatiota.

6. Voisitko kuvailla talousdemokraattista yhteiskuntaa?

TD:ssa jokaisella yksilöllä on ihmisarvo, riittävä toimeentulo ja kohtalainen itselleen sopiva asunto. Kenenkään ei ole pakko olla töissä selvitäkseen mutta 98% ihmisistä haluavat osallistua yhteiskunnan ylläpitoon, huoltoon, korjaukseen, rakentamiseen ja kehittämiseen omilla valitsemillaan tavoilla. Työaikalakia ei ole mutta useimmat viettävät 2-3 päivää viikossa erilaisissa kodin ulkopuolisissa tehtävissä ja askareissa. Joku tekee lyhyttä päivää, joku jakaa vanhan työpaikkansa toisten kanssa. Vapaa-aika ei ole ihmisille rasite tai ongelmatila eikä aikaa edes enää välttämättä jaeta työajaksi ja vapaa-ajaksi.

Köyhyyttä ei ole - eikä myöskään nykyisiä korkotuloilla leveästi eläviä miljardöörejä. Rahalla keinotteleminen on loppunut. Kansalaisilla on mahdollista säästää osan rahoistaan - lainarahaa ei tarvita kaikkeen. Pienyritystoimintaa, opiskelua ja asumistaan saa rahoitettua korottomasti tai lähes korottomasti julkisten pankkien avulla. Spekulatiivista valuuttakauppaa ei harrasteta. Ulkomaista valuuttaa ostetaan ulkomaille matkustettaessa - ei muuten. Ulkomaankauppa toimitetaan vaihtokauppana siten että lähtevien ja tulevian tavaraerien arvot kuitataan toisiaan vastaan - tavoitteena mahdollisimman tasapainoinen kauppatase.

Roskatavaran valmistaminen on loppunut. TD:ssa valmistetaan vain kestävää laatutavaraa ja päällimmäinen tavoite on luonnonvarojen mukainen tuotanto ja kulutus joka on kestävällä pohjalla.

Lisäys 22.6 2010

Lähde: http://sahalee.wordpress.com/2010/05/16/presentation-av-richard-werner/

torstai 25. maaliskuuta 2010

VM: Julkinen Talous Tienhaarassa
Valtiovarainministeriöltä on tullut 156-sivuinen raportti julkisen talouden tilanteesta. Epäily herää: onko raportin taustalla tasan sama "ekonomistipoppoo" jonka fantastiset neuvot ovat meidän tähän talouskriisin johdattaneet.
Ja nyt sitten samainen poppoo, samaisilla velkaraha-on-hyvä-käsityksillään ja aina-vaan-lisää-talouskasvua-olettamuksillaan yrittävät pelastaa kasvonsa esittämällä meille vanhat ratkaisunsa uudessa paketissa. Ja näitäkö seuraamalla Suomi ja Suomen talous siis lähtee nousuun kuin raketti suosta?

Ehkä olen vähän tuhma - mutta kun katsoo minkäläinen henkilöraati raporttia on ollut kirjoittamassa se oletettu masennus kyllä iskee - ja raportti saattaa jäädä lukematta.

Poiminta raportin sivulta 9.

Raportti on toteutettu valtiovarainministeriön budjettiosaston, kansantalousosaston,
kuntaosaston, rahoitusmarkkinaosaston ja vero-osaston yhteistyönä. Hankkeen toteuttamisesta vastaavan ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen. Ohjausryhmään ovat kuuluneet budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ja budjettineuvos Tuomas Sukselainen budjettiosastolta, finanssineuvos Elina Pylkkänen vero-osastolta, finanssineuvos Heikki Solttila ja finanssisihteeri Jussi Lindgren rahoitusmarkkinaosastolta, finanssineuvos Sami Yläoutinen kansantalousosastolta sekä neuvotteleva virkamies Rainer Alanen kuntaosastolta. Työryhmän sihteereinä ovat työskennelleet tutkimusprofessori Aki Kangasharju Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja finanssisihteeri Jani Pitkäniemi kansantalousosastolta.

(Kysymys: voiko tällaisilla on jotain uusia luovia ratkaisuja? Vastaus: Ei voi.)

Eikä oma asennoituminen raporttiin tästäkään parane. Sivu 10.

Työryhmä on ottanut työssään huomioon muut samanaikaisesti työskentelevät
talouspolitiikan asiantuntijatyöryhmät, kuten verotyöryhmän, eläketyöryhmät
ja kasvupolitiikka-työryhmän. Se on myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntänyt Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen sekä muiden ministeriöiden samoin kuin hallinnon ulkopuolisten tutkijoiden asiantuntemusta.

Niin, anteeksi vain arvoisa valtiovarainministeriö teidän raporttinne ei oikein innosta - ei minua eikä varmaan monia muitakaan. Olemmehan jo naureskelleet Pekka Himasen maankuululle Paskanpuhuminen 2.0 - raportille. Olisiko sopivaa sanoa raporttia Himasen hiihtolatupohdinnoiksi..?

HS Virpi Salmi kirjoitti näin:

Professori Pekka Himanen luovutti viime viikolla Matti Vanhaselle, Jyrki Kataiselle ja Stefan Wallinille "tulevaisuusvisionsa" Kukoistuksen käsikirjoitus, jonka ministerit tilasivat Himaselta viime syksynä. Avoimessa demokratiassa myös kansalainen voi ostaa WSOY:n kustantaman pehmeäkantisen kirjan hintaan 32 euroa. Kannessa on kolmenvärisiä, kirjaimia muistuttavia sotkuisia kaaria, jotka ilmeisesti symboloivat filosofisen ajattelun vaikeaselkoisuutta.

Lataa ja lue Valtiovarainministeriön raportti tästä:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20100129Julkin/Julkinen_talous_tienhaarassa_NETTI.pdf


*

Eräs helsinkiläinen professori Vesa Kanniainen, on jo ehtinyt lukea raportin - ja jopa saanut väsättyä siitä oman käsityksensä Helsingin Sanomien Vieraskynä -palstalle:

Julkisesta velasta on paljon väärinkäsityksiä

Julkista velkaa ei tarvitse maksaa, kunhan uutta velkaa ei tehdä nopeammin kuin
talous kasvaa.

(...)

On matemaattinen tosiasia, että rasite on veronmaksajille täsmälleen sama siitä riippumatta, kuoletetaanko velkaa vai maksetaanko ainoastaan sen korot.

(...)

Julkinen velka on siis veronmaksajien ja obligaatioiden omistajien välinen asia.

Jaaha. Kanniaisen lähtökohta tuntuu olevan niin vinksahtanut että sen lukemiseen tuskin kannatta käyttää kallista vapaa-aikaa.

Hesariin: http://www.hs.fi/tulosta/1135254937909

Katso myös eräiden kommentoijien mietteitä Kanniaisen jutusta tästä ja tästä.
*
Päivitys: 1.4 -10 Verkko-uutiset - Katainen: Kokoomuksella ratkaisu hyvinvoinnin pelastamiseen

Voiko omahyväisempää ja kotisokeampaa asennetta olla?

tiistai 23. maaliskuuta 2010

Ensi vuoden vaalit kiikarissa....

Vuosi aikaa vaaleihin. Myönnän että olen ollut aika hiljaa, en ole kirjoittanut blogille paljonkaan ajatuksia viime aikoina. Hiljaisuus ei tarkoita etteikö aivot silti olisi pyörineet lähes täysillä. Olen miettinyt paljon tätä Suomen tilannetta, 30 mrdin lisävelkaa, Islannin ja Kreikan tilannetta - ja erityisen paljon viime viikonlopun aikana Tahkovuoren maastossa sekä ajaessa sinne ja takaisin.

Mitä talousdemokratialla olisi oikeasti annettavaa suomalaisille ja Suomessa harjoitettavalle politiikalle? Talousdemokratialla tarkoitan tässä lähinnä eräänlaista uutta tietoisuutta rahasta ja rahaan liittyvästä taloudesta. Raha on velkaa. Rahan ei tarvitse olla velkaa. Julkinen valta voi laskea rahan liikkeeseen pankkien tavoin. Pankkitoiminta voi myös olla julkisen vallan käsissä ja jopa tehokkaampaa niin. Kun tajuaa että raha on pelkkää kirjanpitoa tajuaa myös ettei siitä voi olla puutetta - oikeasti, vaan että sekä rahan ja ostovoiman väitetty puute ja jakoperiaatteet ovat pelkkää politiikkaa. Perustuloon on haluttaessa rahaa - samoin kaikkeen muuhun mihin on poliittista tahtoa. Inflaatiopeikko liittyy lähinnä korkoon ja korkeisiin veroihin. Väärät profeetat ovat ne niin arvostetut ekonomistit joiden mukaan velka ja ahneus ovat hyviä ja tarpeellisia.
Talouskasvuoppiin vannominen on suora funktio nykyisestä korkomenettelystä ja finanssiriiston ahneudesta. Tästä kaikesta on mahdollista päästä eroon. Ratkaisuja ON.

Talousdemokratian ympärille on muodostunut joukko uteliaita ja kiinnostuneita avarakatseisia ihmisiä jotka janoavat lisää tietoa ja joille valtiovelkaa tai pankkilainaa ei enää mukisematta saa myytyä.
Blogin kautta olen tutustunut satoihin vastuuntuntoisiin ihmisiin joilla on aito tahto olla mukana muuttamassa maailmaa sikäli kun se on mahdollista.

Osalla on omia tavoitteitani hillitympiä tavoitteita - osalla huomattavasti pitemmälle meneviä. Näistä viime mainituista mainittakoon Zeitgeist-liikkeen aktivistit jotka ovat asettaneet tavoitteikseen "kymmenisen pykälää kaukaisemman" oman utopiansa: rahattoman maailman jota yleisesti kutsutaan resurssipohjaiseksi taloudeksi.

Zeitgeistilaisille talousdemokratian valtiovelaton, julkisen velattoman rahan, jopa koroton ja ehkä lähes veroton talousmalli missä köyhyys ja kurjuus - sodat, kehitysmaariisto ja pakolaisuus on taltutettu laajalla uudistetulla ostovoimanjako-ohjelmalla missä julkinen valta luo, laskee liikkeeseen uuden rahan kulutuksenaan ja missä kansalaisten 40-tuntinen työvikko on korvattu
perustulolla ja vapaaehtoisella osallistumisella yhteiskunnan tarpeellisten toimintojen ylläpitoon, pyörittämiseen ja kehittämiseen - ei vielä riitä, vaan tämä on heille vasta pieni ensiaskel kohti z-profeettojen, Jacques Frescon ja Peter Josephin tulevaisuuden z-maailmaa.

Näin kun itse on jo 50-vuotias niin on kyllä pakko myöntää että ihan noin pitkälle meneviä tavoitteita on vaikea asettaa - vaikka ovatkin mitä ilmeisimmin ihan myönteisiä. Minulle itselleni talousdemokratian tavoiteohjelma tuntuu jo sellaisenaan olevan riittävän kaukainen ja jos haluatte - utopistinen. Se on silti vielä jotenkin hallittavissa ajatusrakenteena - sekä tietysti myös jotenkin vielä toteutettavissa ilman että kaikki käännetään nurin kurin. En siis kiellä sitä ettenkö itse 25-kesäisenä juippina mahdollisesti ajattelisi toisin. Tämä äskeinen ei tietenkään tarkoita että vastustaisin Z-maailmaa. Ehken vain jaksa uskoa että tulisin sen itse näkemään.

Talousdemokratian ja blogin ympärillä on hyrrännyt paljon muutakin väkeä ja kaikki eivät katso näitä talousdemokratian ajatuksiani suopein silmin. Näistä mainittakoon kultakantaintoilijat, freemarket-banking- ja itävaltalais-talousopin papisto, jotka kaikki kyllä siis näkevät ne samat ongelmat kuin talousdemokratia, mutta joiden ratkaisut ja lääkkeet ovat hyvin kaukana talousdemokratian ohjelmaluonnoksista elleivät jopa täysin vastakkaisia ja näin ollen nykyistä talousriistoa edelleen kiihdyttäviä. (vaikkeivät e.m. tahot millään kylläkään halua tätä tunnustaa - vaan kuvitellaan että kullan tai täysin vapaan kilpailun avulla saadaan pankkien painatoiminta hillittyä ja näin kaikki hyvin valtakuntaan)

Olisin kaivannut blogillee ihan muunlaisia vastarannankiiskejä - miksei demareita joille ammattijärjestöjen lakkovalta on kaikki kaikessa ja joilla ei ole mitään omantunnontuskia kunhan oma itse ja liiton kaverit pääsevät näyttämään porvareille kuka määrää.

Tai laskelmoivia rahan perässä juoksevia kokoomuslaisia joille suomalaisen yhteiskunnan yksityistäminen - eli valtionomaisuuden siirtäminen heidän ja heidän kavereidensa yhtiöiden käsiin, jotta näin päästäisiin nostamaan elintärkeiden yhteiskuntapalveluiden hintoja ja näin turvaamaan näiden ahneiden kokoomuslaisten loistava tulevaisuus miljonääreinä. Tällaista "laillistettua" yhteiskuntariistoa, valtionyhtiöiden itselleen rosvousta, juristien pykäläkikkailua, häikäilemätöntä osakekeinottelua ja nallewahlroosimaisen toiminnan ihailemista ei nimittäin voi yhdistää kuin kokoomukseen ja ehkä RKP:n oikeistosiipeen. Liberaalit ovat tietysti oma lukunsa nekin.

Tulevissa eduskuntavaaleissa 2011, talousdemokratia kyllä tulee näkymään ja kuulumaan tavalla tai toisella - pahimmassa tapauksessa joko itsenäisenä pienpuolueena tai jopa toisen pienpuolueen siivellä sitoutumattomina, kourallinen rohkeita ehdokkaita ainakin Uudellamaalla ja Helsingissä. Parhaimmassa tapauksessa laajana yhteisrintamana joidenkin muiden pienpuolueiden kanssa. Yhteisrintama on voi joko olla uusi erillinen yhteinen vaalipuolue - tai se voi hätätapauksessa muodostua joidenkin pienpuolueiden vaaliliitoista.

Mahdollisimman laaja yhteisrintama on omasta mielestäni lähes pakollinen kuvio jos todellakin halutaan äänestäjät innostumaan vaihtoehdosta ja mukaan tukemaan. Yhteisrintamalla tulisi ehkä olla 10-12 yhteistä vaaliteemaa - ja loput teemat vapaasti järjestö-, puolue- tai yhdistys- tai kansanliikekohtaisia. Ilman tätä yhteistoimintaa pienpuolueet tulevat menettämään suurimman osan näkemästään vaivasta - kaikista vaaliponnisteluista riippumatta. Ilman tätä yhteistoimintaa yhdistykset ja kansaliikkeet eivät pääse tuomaan sanomansa esiin tärkeimmissä foorumeissa vaalien alla. Yhteinen vaalipuolue on tietysti kompromissi - ja voin hyvin kuvitella että sen johdosta ja julkisivusta voi joutua neuvottelemaan pitkään.

perjantai 19. maaliskuuta 2010

Kannattajakortti

Paremmin skannattuna se näyttää tältä:


Oikea koko eli A6L (147x104 mm)

Musta kehys on tarkasti mitattuna 133 x 94 mm + reunat lisäksi.

Voit yrittää tulostaa tämän kotikoneellasi.

maanantai 15. maaliskuuta 2010

EU-Stubb uhkailee Irania ja mielistelee ydinaseellista sotaisaa, naapurivaltioihinsa jatkuvasti hyökkäävää IsraeliaPidän itseäni melkoisen valveutuneena. Seuraan uutisia kaikista mahdollisista lähteistä. Viime vuosina tietysti kasvavissa määrin internetistä. Vime aikoina minua on, kaiken talous- ja rahasotkujen ohella, erityisesti kiinnostanut kaikenlainen sotarumpujen pauhu ja ne perustelut joita julkisuudessa esitetään erilaisten konfliktien ratkaisemiseksi aseellisesti.

Iran on selvästi joutunut läntisten valtapiirien silmätikuksi - eikä päivääkään etteikö olisi jotain juttuja iranilaisten väitetystä asevarustelusta. Minusta kaikki syytökset kuitenkin ovat pitkälti perusteettomia ja luokilteltavissa sotapropagandaan. Tietääkseni Iran - entinen Persia, ei ole hyökännyt mihinkään naapurivaltioon yli 200 vuoteen. (kuva/source: Stop War)

1980-luvun sota oli USA:n silloisen liittolaisen Irakin hyökkäyssotaa Iraniin mihin USA lopulta sekaantui. Rajat jäivät samoiksi kuin ennen sotaa.

Persianlahden sodassa, missä USA ensin houkutteli Saddamia miehittämään Kuweit jonka jälkeen USA:lla oli tekosyy hyökätä Irakiin, Iranilla ei ollut osaa eikä arpaa. Irakin sota 2003-2010 ja joka edelleen jatkuu miehityksenä - ei sekään liity Iraniin.

Kun ajatellaan vime vuosien uutisointia missä Iran tai Iranin presidentti eri syistä on nostettu otsikoihin, niin läntiset mediat ovat selvästi hyvin puolueellisia elleivät jopa vääristeleviä raportoinnissaan. "Iran wants to wipe Israel of the map"-selkkaus oli tyypillinen tahallinen vääristelevä tulkinta Mahmoud Ahmadinejadin puheesta missä hän peräänkuulutti ja toivoi Israelin sotaisan nykyhallinnon kaatumista. Mistään Israelin fyysisestä tuhoamisesta ei koskaan ollut kyse. Siltä tätä valhetta aina vaan jaksettiin tuoda julki satoja kertoja - myös Suomen mediassa.

Väitteitä ja perusteettomia olettamuksia Iranin mahdollisesta ydinaseohjelmasta on lisäksi lähes jatkuvasti otsikoissa. Kukaan ei näy haluavan muistaa että Lähi-Idän ainoa ydinasevaltio on Israel joka aikanaan vieläpä vangitsi oman kansalaisensa kohtuuttoman pitkäksi ajaksi siitä että paljasti "salaisuuden". Israel on myös käyttänyt DU-ydinaseita ja muita laittomiksi luokiteltavia aseita hyökätessään Libanoniin Hizbollahia vastaan jokunen vuosi sitten. Huomaa myös että Israel on kieltänyt kansainvälisten ydinasetutkijoiden pääsyn maahan. Gazan sodan valkofosforipommijupakka jota viime aikoina on yritetty vähätellä edustaa tätä samaa kaksinaismoraalista halveksuttavaa linjaa, sorry vaan.

Sain kipinän tähän postaukseen siksi että huomasin että EU-nörtti Stubb oli jälleen nostanut itsensä ostikoihin uhoamalla ja uhkailemalla Irania "EU:n yhteisillä toimilla".

Nyt kuulemma Iran-kysymys on malliesimerkki jostain mistä kaikki ulkoministerit ovat samaa mieltä. (Fantastista kun kerrankin kaikki ovat niin samaa mieltä. Todiste siitä että EU pian on se Stubbin päiväunien supervaltio.)

Uutistoimisto Reuter: EU could impose sanctions on Iran- Finland's Stubb

"If we have succeeded in driving a common line on one particular issue, I would pinpoint Iran," Stubb said of the EU.
"Jos edes jossain asiassa olemme onnistuneet olemaan samalla linjalla, osoittaisin Irania, Sanoi Stubb Eu:sta"

Hetkinen? Mitä tämä nyt on? Onko Iran kenties jotenkin uhannut Suomea? Onko Iranin johto kenties tehnyt jotain mikä olisi Suomen hyvinvoinnin kannalta vaarallista? Ei todellakaan.

Mistä sitten tämä kaikki kertoo ellei siitä että israelin lobbaajat ovat vahvistaneet asemiaan EU:ssa. Mistä tämä kertoo - ellei siitä että EU-jäsenvaltioiden ulkoministerit ovat Israelin sotakiihkoilevan sionistihallinnon asialla.

Herald Scotland kirjoittaa: Final destination Iran ?
Hundreds of powerful US “bunker-buster” bombs are being shipped from California to the British island of Diego Garcia in the Indian Ocean in preparation for a possible attack on Iran.
Sadat "bunkkerintuho"-pommit ovat siis nyt matkalla Kaliforniasta Intian valtameren brittiarmeijan Diego Garcia-saaren tukikohtaan ja mitä ilmeisimmin käytettäviksi mahdollisessa hyökkäyksessä Iraniin.

Tässä tulee tietysti ensi kädessä mieleen tuore Project Camelotin Anglo-Saxon Mission- aineisto minkä mukaan pankkiirien juoksupoikina toimivat jenkki-ja brittijoukot todellakin aikovat leikkiä ydinsotaa Irania vastaan - ja mahdollisesti jo tämän vuoden aikana.

On sanomattakin selvää että tällaisella sodalla olisi laajat vaikutukset kaikkialle maailmassa - myös meihin suomalaisiin liittyen lähinnä öljyn saatavuuteen ja nimenomaan sen hintaan.
Rajoitettuun ydinselkkaukseen vedoten aiottaneen myös yrittää runnoa läpi yhtä ja toista mitä vapaiden länsivaltioiden kansat eivät muuten millään saataisi hyväksymään - totesi eräs Adrian Salbuchi.

Ulkoministeri Stubbin Iran-kriittiset lausunnut näyttävät liittyvän tähän varovaiseen sotavalmisteluun. Euroopan väestöä pyritään saamaan hyväksymään kauppasaartoa ja ties mitä muita perusteettomia kauppasotatoimia. Toimia jotka ovat Israelin johdon toivelistalla. Toimia joilla yritetään provosoida Irania tekemään edes yhden pienenpienen virheen.

Virhe voi olla läntisen valtion matkustajakoneen alas ampuminen tai Iranin rannikolla vartioivan EU-sotalaivan torpedointi tai miksei jopa läntisen korkean profiilin omaavan valtionpäämiehen murhaaminen. Tällaisen "virheen" takana on kaikken todennäköisimmin jälleen, kuka muu kuin Mossad - mutta iranilaisia tullaan sopivasti syttämään. Läntinen media lie jo valmistellut suuret otsikkonsa.

Ulkoministeri Stubb tuoreine Iran-kriittisine lausuntoineen on Israelin hännystelijä ja häpeäksi meille kaikille. Kokoomus on myös häpeäksi koska yrittää näkyvästi kerätä pisteitä ja ääniä Stubbin naamalla. Kuva alla poimittu viikonlopun paikallisesta ilmaisjakelulehdestä.
PS Tämä kirjoitus ei ole "juutalaisvastainen" eikä edusta kuin oikeudenmukaisuutta, totuudellisuutta sekä puhdasta rauhanaatetta että oikeutta ja kohtuuta. Pipliakerhon sinisilmäinen "valittu-kansa-vouhotus" ei saa minulta kannatusta tälläkään kertaa.

Päivitys: http://www.campaigniran.org/casmii/
EU to impose sanctions on Iran if UN fails in action: Finnish FM

(source: China View) March 14, 2010 HELSINKI, March 13 (Xinhua) -- The European Union will seek new sanctions against Iran over its nuclear program should the United Nations fail to take any actions, Finnish foreign minister said Saturday


Päivitys 17.3 : Russia Today käsittelee Iran-kysymystäIkäväsävyisen artikkelin mukaan israelilainen historioitsija Martin van Creveld katsoo että tuntiessaan itsensä uhatuksi Israel voi joutua tuhoamaan koko Euroopan ydinaseillaan. (Näin...siis yksi mies sanoo ja pääsee otsikoihin.)

JERUSALEM — Noted Israeli military historian Martin van Creveld stated that Israel could find itself one day forced to exterminate the European continent using all kinds of weapons including its nuclear arsenal if it felt its demise neared, stressing that Israel also considers Europe a hostile target.
“We have hundreds of nuclear warheads and missiles that can reach different targets in the heart of the European continent, including beyond the borders of Rome, the Italian capital,” Creveld said, adding that most of the European capitals would become preferred targets for the Israeli air force.

The Israeli historian reiterated Israel’s ability to destroy the whole world whenever it felt its existence would be doomed to extinction.Päivitys 18.3:Chossudovsky sanoo että USA-Nato-Israel ovat suunnitelleet sotaa Irania vastaan jo vuodesta 2004. (Ovat Stubbin tuoreet lausunnot osana yritystä myydä Irania "pahiksena" suomalaisille ja eurooppalaisille? Kuuluuko tällainen toiminta Suomen ulkoministerille?????)

Päivitys: 21.3 http://www.informationclearinghouse.info/article25028.htm

Klikkaa radio-ohjelmaa. The Ugly Truth Podcast

Broadcast March 15, 2010

Dr. Alan Sabrosky, talks with co-host Phil Tourney to discuss Dr. Sabrosky’s most recent article “The Dark Face Of Jewish Nationalism”.

Vakavaa keskustelua kolmiodraamasta "USA-Israel-Iran"

lauantai 13. maaliskuuta 2010

Yhdistyksestä puolueeksi ?

Tämän blogin nimi on viitannut puolueeseen mm siksi että uuden puolueen perustaminen oli jonkinlainen kaukainen toive jo keväällä 2007 - kun tämä projekti vielä oli kirjoituspöydällä. Yhdistys Suomen Talousdemokratia ry perustettiin lokakuussa 2009 - ja se hyväksyttiin vihdoin ja kirjattiin yhdistysrekisteriin tammikuussa 2010.

Seuraava vaihe on sitten pyrkiminen poliittiseksi puolueeksi. Tämä on nyt päätetty aloittaa monestakin syystä. Näistä ehkä tärkein on se että - vain - oikeilla puolueilla ja näiden edustajilla ja ehdokkailla on automaattinen pääsy lehtien palstoille vaalien alla. Tietysti eduskuntavaalit 2011 ovat meillä tähtäimessä.
Vaaliuudistus kolmen prosentin äänikynnyksineen muodostaa myös aikamoisen uhan kaikille nouseville pienpuolueille. On siis kaikki syy takoa nyt ja tehdä kaikki mahdollinen jotta kannatus olisi riittävä vuonna 2015 kun uudistus mahdollisesti astuu voimaan.

Tällä erää Suomen Talousdemokratia ry:n mahdollisen puolueen ehdokkaiksi on lupautunut viitisen henkilöä. Jos sinä mahdollisesti olisit kiinnostunut - tai tiedät jonkun toisen joka olisi niin ota yhteyttä.

Mitä eduskuntavaaleihin tulee niin yhdistyksen hallituksen kokouksessa totesimme ettemme välttämättä kuvittele saavamme riittävästi ääniä päästääksemme eduskuntaan, mutta "oikeana puolueena" tämä vuosi ennen vaaleja olisi oiva mahdollisuus tuoda julki meille tärkeita asioita - ja sellaisia joita yksikään toinen puolue ei tuo julki - ainakaan pääohjelmassaan.

Matka yhdistyksestä puolueeksi kuitenkin pitkä ja kivinen - ja vaatii monelta paljon ilmaistyötä ja matkustelua. Yhdistyksellä on tällä erää jäsenia vajaat 40 ja aktiivijäseniä kourallinen.
Kannattajakortit on painettu ja osaksi jo jaettu viime kokoukseen osallistuneille. Jos sinä haluat täyttää kannattakortin ja uskot saavasi jonkun toisen lähipiirissäsi mukaan niin voit joko tilata
pienen määrän suoraan minulta nyt heti - tai odottaa kunnes yhdistyksen kotisivulle tulee klikattava linkki jonka myötä voit ladata neljän kortin pdf-tiedoston ja tulostaa sen omalla tulostimellasi. Muista kuitenkin tätä varten hankkia 120 g/m2 paperia koska vain tämä tai paksumpi kelpaa oikeusministeriön herroille. Normaali tulostinpaperi on 60-80 g/m2 ja se siis ei kelpaa joten tällaiselle paperille täytetyt kortit hylättäneen kylmästi. (Hyviä uutisia. Korjaus: soitin Oikeusministeriöön tänään 17.3 jolloin selvisi että A6-kokoisen kannajakortin voikin ihan hyvin tulostaa tavalliselle 80g/m2 kopiopaperille - ja A. joko myöhemmin liimata paksummalle paperilla "kortiksi" - tai B. A6-kannattajakortin voi tulostaa siten että A4-paperin taittaa tuplaksi - ja näin saadaan 2 x 80 eli 160g/m2-paperia.)

Kaikenkaikkiaan tarvitaa viisi tuhatta oikein täytettyä korttia. Muistuttaisin vielä että kortin saa täyttää vain 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Kannattajakortti ei sido sinua mihinkään eikä siitä tule mitään seuraamuksia sinulle. Ymmärtääkseni voi olla usean puolueen kannattajana - kukaan ei siis menetä kannattajakorttia täyttämällä oikeuden olla myös toisen poliittisen puolueen kannattajakortistossa. Lisätieto: Ne täytetyt 5000 korttia tulee saada rekisteröityä viimeistään 48 vrk ennen varsinaista vaalipäivää 17.4 2011.

No oli miten oli - kokeillaan näin. Tavoitteena olisi saada ne viisi tuhatta kasaan maalis-kesäkuun aikana. Katsotaan miten menee.

Toteaisin tässä myös samalla että yhdistys on avoin yhteistyölle minkä tahansa toisen puolueen kanssa joka jakaa huolemme ja haluaa vaikuttaa kohti samaa päämäärää. Yhdistyksen päätavoitteita on päästä irti velkaperusteisesta rahajärjestelmästä, saadaihmiset tajuamanaan että talouskasvun oppi on kestämätön ja tarpeeton, perustulo on ehdottomasti tarpeen, valtionvelasta päästävä eroon, julkinen sektori voisi lähteä pankkialalle omilla pankeillaan, investoinnit kansalliseen infrastruktuuriin tulee tehdä korottomasti velattomalla julkisella omarahoituksella. Mikäli EU-jäsenyys estää meitä toimimasta taloudellisesti järkevästi katsomme että tämä on riittävä peruste tehdä irtiotto EU:sta. Tämä saattaa myös tarkoittaa paluuta Suomen markkaan. Meille irtaantuminen EU:sta ei ole itseisarvo sinällään.

Kannattajakortti 148 x 103 mm:


Tästä voit katsella mitä kaikkia puolueita Suomeen on rekisteröity ja poistettu. Huomaa että julkisuudessa esiintyvä "Vihreä Puolue" ei lainkaan ole puolue - ainakaan vielä.

tiistai 9. maaliskuuta 2010

Pohjois-karjalan radio: Zeitgeist-liike kyseenalaistaa maailman talousjärjestelmän

Varsin kiitettävä tietoisku Zeitgeist-liikkeestä Joensuulaisille:

Ihmetyttääkö talouskriisi, velkaantuminen ja työttömyys? Miten se on mahdollista, että ihmiskunnalla on hallussaan riittävä teknologinen ymmärrys, osaaminen ja resurssit ratkaista kaikki yhteiskunnalliset ongelmat, mutta silti painiskelemme talouskriisissä ja 34000 lasta kuolee päivittäin nälkään? Vastauksia näihin kysymyksiin pohditaan Zeitgeist-liikkeessä.
http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2010/03/zeitgeist-liike_kyseenalaistaa_maailman_talousjarjestelman_1516197.html

Kuuntele Tomi Astikaisen haastattelu, toimittajana Pekka Sivukari

Päivitys:

1. Henry Brade Bassoradion haastattelussa.

2. Samaa kamaa RadioRockin taajuuksilla

3. Tomi Astikainen karjalainen.tv:n vieraana

Päivitys 18.3 Huffington Post -artikkeli Zeitgeist-liikkeestä.

The plights of today are plainly evident, but how do we solve them? Getting rid of money, ownership and even government might sound like a ludicrous fantasy, but to the over 386,000 registered members of the fast-growing Zeitgeist Movement, it is not an option, but the only chance we have at creating a peaceful society, in harmony with nature, that provides a high-standard of living for everyone. Joseph made the focus clear in his presentation: resource preservation is equal to human survival, and all the social ideologies that currently exist are inadequate because they don't address resources as a part of their fundamental principals.

sunnuntai 7. maaliskuuta 2010

Esitys: Kanadalle 100% kassavaranto

Albert Opstedin ratkaisu Kanadalle.

Kotisivu: http://100percentmoney.org/

Here is my overall new money system for Canada: The creation and issuance of all new money shall be by the BoC exclusively; and, the BoC shall issue it in amounts calculated to maintain a stable general price level (Inflation/deflation shall be 0% +/- 1%).
Tässä oma käsitykseni siitä millainen uusi rahajärjestelmä Kanadalla tulisi olla: Rahan luominen ja liikkeeseen laskeminen siirrettävä täysin Bank of Canadan valvontaan; BoC laskee rahaa liikkeeseen siinä määrin kuin tarvitaan, +/-1% hintavakaustavoite huomioiden.

The BoC shall issue all of the newly created money debt free to the GoC and to the
public. Every adult citizen shall receive an annual national dividend.
Bank of Canadan (eli keskuspankin) tulee laskea rahaa liikkeeseen ilman velkaa Kanadan keskushallinolle ja yleisölle. Jokaisen aikuisen kuuluu saada vuosittainen kansallisosinko.

The time period to increase to the 100% level of money creation and
issuance by the BoC, from the present 0% level, shall be 10 years.
Siirtyminen tämän päivän 0% olemattomasta kassavarannosta, täydelliseen 100% kassavarantoon vaihe vaiheelta kymmenen vuoden sisällä. (Huomaa EU:ssa tämä on 0-2%)

During this 10 year period, that the money creation function of the BoC is being increased to the 100% level, the GoC shall be transferring its debt to the BoC, and shall be paying off its debt, so as to be debt free at the end of this 10 year period

Tämän kymmenen vuoden jakson aikana, vaiheittain siirryttäessä keskuspankin rahanluontiin keskushallinto siirtää valtiovelkansa Bank of Canadalle ja tämä velka maksetaan pois siten että Kanada on täysin velaton kymmenvuotiskauden lopulla.

(Note: Somepenalties may have to be paid for paying off longer term debts aheadof time.)
Tämä velatiovelan nopeutettu maksuaikataulu saattaa johtaa sopimusrikkomussanktioihin.

Also, during this 10 year period, as the money creation function of the BoC is being increased to the 100% level, the statutory reserve requirements of the private banks shall be being increased at the same time, and at the same rate, so as to attain the ultimate 100% statutory reserve banking level at the conclusion of this 10 year period.
Tämän kymmenvuotiskauden aikana, rahan luomistoiminnon siirtyessa keskuspankille ja kassavarannon vaiheittain noustessa täyteen sataan prosenttiin, pankkien varantovaatimukset nostetaan samanaikaisesti samaa tahtia siten että ovat sata prosenttia siirtymäkauden lopussa.

In this way, at the end of this 10 year period, the BoC will be creating all of the new money for Canada, and the GoC will be debt free. All of this will be without any inflation, or deflation, at any time during this 10 year period.
Näin toimittaessa, kymmenvuotiskauden lopulla keskuspankki luo ja laskee liikkeeseen kaiken uuden rahan ja keskushallinto on velaton. Kaikki tämä tapahtuu ilman että inflaatiota tai delfaatiota tapahtuisi missään vaiheessa tämän kauden aikana.

The BoC now operates at “arms length” from Government, and it shall continue to operate that way, except that the present fourteen management directors shall be replaced by fourteen management directors, elected by the public."
Kanadan keskuspankki toimii tästedes läheisessä yhteistyössä maan hallinnon kanssa ja jatkaa toimintaansa kuten ennenkin, paitsi että jatkossa kansa valitsee keskuspankin neljätoista hallituksen jäsentä yleisissä vaaleissa.

Ehdotuksesta on keskusteltu Facebookissa.

*

Lisäys: tarkemmin siitä miten kassavarantoperiaate oikeasti toimii. Professori Richard Werner, Southampton Universityn mukaan se menee näin:

Lähde (sivu 7): http://www.management.soton.ac.uk/research/CBFSD%20DP2-2009%20Credit%20Unions.pdfEsimerkissä yllä pankki saa satasen talletuksena..kassavaranto 1%.

Tämä ei tarkoita että pankki pitäisi yhden euron ja voisi myöntää luottoina 99 lisäeuroa - vaan että pankki tallettaa koko satasen keskuspankkitililleen varantona ja myöntää kokonaiset 9900 euroa lisäluottoa. Näin pankki on lisännyt rahakantaa suhteessa saamaansan talletukseen : 99 - kertaisesti.

PS kuka se sanoikaan ettei erään tahon esittämä 400% voittotavoite ole "realistinen" ja viisasteli jotain humpuukista ja ponzipyramiidi-huijauksesta. Poliisi kuulemma seuraa tilannetta....

lauantai 6. maaliskuuta 2010

Ellen Brownin luento

Englanninkielentaitoisille mahtava luentokokonaisuus missä todistetaan viimeisillekin vastarannankiiskeille että kaikki rahamme todellakin on pelkkää velkaa ja yhtä hyvin kirjattavissa olemaan ja laskettavissa liikkeeseen julkisen vallan toimesta.

Huomaa: On hyvin mahdollista että Ellen Brown sekä Bill Still saapuvat Helsinkiin kesäkuun alkupäivinä. Tätä ennen ovat Göteborgissa 23.5 ja Tukholmassa 29.5http://alternativportalen.wordpress.com/2010/03/05/ellen-brown-och-bill-still-till-sverige-i-maj/


Osa 1.Osa 2.

Osa 3.

Osa 4.

Osa 5.


Pari Bill Still linkkiä

perjantai 5. maaliskuuta 2010

Peppar julkaisi artikkelin Zeitgeist-liikkestä

Suomenruotsalainen aikakausilehti Peppar julkaisi kaksisivuisen artikkelin Zeitgeist-likkeestä.
Artikkelin tekstiosat nähtävänä alla. Peppar jaetaan liitteenä Hbl:n ja Bbl:n mukana aina joskus.

Suomennoksia: alimmassa kuvaruudussa Jacques Fresco toteaa että "rahajärjestelmä on ihmiskunnan historian suurin petos - tai huijaus". Kakkoskuvassa rivi 6-8: "Zeitgeist-liike toteaa että me luomme rahaa tyhjästä ja tämä aiheuttaa inflaatiota". (me tarkoittanee tässä pankkeja)

Ihmettelen itse sitä ettei artikkelissa mainita sanaakaan siitä että ne suurimmat ongelmat kai kuitenkin ovat..

1) että kaikki raha on velkaa pankkijärjestelmälle.. ja..

2. että tyhjästä luodusta lisärahasta joka vain naputellaan olemaan uutta velkakirjaa vastaan, vaaditaan ja maksetaan kiltisti edelleen korkoa joka usein on enemmän kuin itse laina. ..ja tämä on todellinen syy inflaatioon.

Se valtava korvaus mitä tästä "rahoituspalvelusta" maksetaan pankille ei minusta ole missään suhteessa siihen pieneen palveluun mitä pankki todellisuudessa tekee asiakkaan puolesta.
Kunnan verotoimiston tai Kela:n toimistovirkailija voisi tehdä saman viidessä minuutissa asiakkaan odottaessa.
Voi toki olla niinkin että Zeitgeist-liikkeen kannalta koko rahajärjestelmä koetaan kokonaisongelmaksi ja ehkä tämä y.m. jäi pois toimittajan yksinkertaistaessa Zeitgeist-liikkeen esittämää kritikkiä.

Zeitgeist Facebook

Huomaa myös kansainvälinen Zeitgeist-Day La 13. maaliskuuta 2010.

keskiviikko 3. maaliskuuta 2010

Adrian Salbuchi siitä miten maailmanhallinto pyritään runnomaan läpi?

Lisätietoja englanninkieltä taitaville.


Salbuchi's 10-point transitional triggers for world government:
Salbuchin 10-kohdan muutostekijät maailmanhallinnon suuntaan.

1. Financial collapse - requiring creation of a world currency and financial system.
Rahoitusromahdus - johon vetoamalla meille yritetään myydä maailman yhteisvaluuttaa ja maailmanlaajuista talousjärjestelmää
2. Economic collapse.
Talousromahdus
3. Huge social unrest.
Väestön suurmielenosoituksia ja yleislakkoja
4. Virus pandemics - corporate-created, requiring use of vaccines and RFID chips.
Viruspandemiat - lääkeyhtiöiden tuottamia, kylkiäisinä rokotteita ja mikrosiruja.
5. Global warming - world taxation, reduced standards of living.
Väitetty globaali lämpeneminen, maailmanlaajuinen CO2-verotus, kehnommat elinolosuhteet
6. Another super 9/11 - false-flag from US/UK/Israeli intelligence.
Uusi entistä isompi "9/11 tapahtuma" jonka takana on USA/Iso-Britannia ja Israel. (ja jälleen tapahtumasta syytetään syyttömiä tahoja)
7. War in the Middle East.
Uusi sota Lähi-Idässä
8. Nuclear accident requiring world government control of all nuclear materials/weapons.
Ydinvoimaonnettomuus johon viittaamalla esitetään maailmanlaajuista ydinvoima ja -ase valvontaa.
9. Possible assassination of major world leader.
Mahdollisesti jonkun suurvallan johtajan murhauttaminen
10. Destruction of "terrorist" nations.
Väitettyjen "terrorismivaltioiden" tuho

(he also mentions two other 'out there' but possible events)

Osa 1.


Osa 2.


Osa 3.


Lähdesivu: http://kevboyle.blogspot.com/2010/03/adrian-salbuchi-spells-it-out.html

Päivitys: Lisää Salbuchia. Tarkennuksia edelliseen.

Adrian Salbuchi's first follow-up report on how the 12 Transitional Triggers designed by the New World Order Power Elite to wrap-up Globalization and usher in a World Government, are being deployed. The original description can be found on the 14-December-2009 video "2010 Forecast: Transition from Globalization to World Government".

tiistai 2. maaliskuuta 2010

Lisää ajatuksia talousdemokratiasta ja sen toteuttamisesta

Talousdemokratian lähtökohtana on rahan olemuksen, sen modernin syntymekanismin ja sen luomisen ja hallinnoinnin ympärillä pyörivän taloudellisen valtapelin ymmärtäminen.

Rahan olemukseen liittyy sen velkaperusteisyys eli se että kaikki tämän päivän rahat tavallaan ovat velkakuitteja. Tämä tarkoittaa myös sitä että raha on miinusmerkkinen arvoltaan vaikka se oikeuttaakin haltijaa sen raha-arvon ilmoittamaan ostovoimaan.

Rahan olemukseen liittyy myös se että 98-99% kaikesta rahasta on tilapäistä, ei pysyvää rahaa ja se että kierrossa oleva raha vain edustaa, tällä erää vielä maksamatonta velkaa. Kaikki raha on lähtöisin pankkijärjestelmästä ja palaa myös sinne ennen pitkää.
Pankkijärjestelmä taas on pitkälti yksityisomistuksessa mikä vuorostaan tarkoittaa että myös koko rahajärjestelmä on yksityisessä omistuksessa. Rahan olemukseen liittyy siis se että lähes kaikki kuviteltu todellinen raha itse asiassa on tilapäistä aikarajoitteista pankkiluottoa.

Rahan olemukseen liittyy myös se että valtiollisen tai julkisomisteisen rahan osuus rahakannasta supistuu koko ajan. Ainoastaan eurosetelit ja kolikot edustavat julkisomisteista osuutta kaikesta rahasta. Tämä konkreettinen seteliraha voidaan myös katsoa olevan pysyvää ja velatonta rahaa kun taas kaikki pankkiluotto on laskettu liikkeeseen velkaperusteisena yksityisestä pankkijärjestelmästä.

Rahan syntymekanismi on varsin yksinkertainen mutta silti valitettavasti suuren yleisön ymmärryksen ulkopuolella. Olisi tiedettävä että raha eli pankkiluotto on pelkkiä numeroita tietokoneissa jotka näkyvät tiliotteissa. Rahajärjestelmä on siis pelkkä kaksinkertainen kirjanpitojärjestelmä missä numeroita lisätään, poistetaan, saldoja muutetaan ja missä tilien pitää täsmätä - ja tämä kaikki on täysin pankkijärjestelmän hallussa.
Jokainen laina on saman verran uutta rahaa eli suoraa rahan lisäystä rahakiertoon. Jokainen lainalyhennys vuorostaan tarkoittaa että rahaa poistetaan kierrosta pankkien toimesta saman kirjanpitojärjestelmän avulla. Pankkijärjestelmä voi luoda rajattomasti uutta rahaa - kunhan joku vain suostuu tämän lainaamaan.

Samalla on tärkeätä tietää että pankeille on jostain ihmeen syystä annettu rahan synnyttämisen ja liikkeelle laskemisen yksinoikeus. Tämä tarkoittaa että pankkijärjestelmä on monopoli joka on kaiken valtiollisen julkishallinnon yläpuolella.
Pankkeja on tosin kymmeniä joten ns oligopoli ehkä kuvaisi tilannetta vielä paremmin.

Pankit kilpailevat toki toisiaan vastaan säästötili- ja luottoasiakkaista mutta kaikenkaikkiaan pankkijärjestelmä on suljettu piiri minkä sisällä pankit kuittavaat tilisiirtoja toisiaan vastaan jolloin, itse asiassa hyvin vähän rahaa siirtyy pankilta toiselle vaikka pankin asiakkaat tekevätkin tilisiirtoja pankilta toiselle.
Tässä kannattaa vielä toistaa se että kaikki rahasiirrot ovat vain eräänlaista numeroleikkiä tai kirjanpitojärjestelmä missä numeroita kirjataan tyhjästä, siirretään, lisätään, vähennetään ja kuitataan toisia numeroita vastaan. Mitään todellista arvoa tai rahaa ei siis siirry pankilta toisella missään tilanteessa.

Valtiovalta on pankkijärjestelmään nähden kerjääjän asemassa ja valtiot ovat jostain ihmeen syystä kiellettyjä luomasta itse pankkijärjestelmän tapaan itselleen rahaa. Valtiovalta on kuitenkin se taho joka säätelee ja valvoo pankkilaitosta, ja on laitettu takaamaan talletukset kansalaisille. Tilanne on kuitenkin tänään se että tätä säätelyä valtioiden sijaan toteuttaa EU, EKP ja BIS.

Lopuksi pitää vielä muistuttaa siitä että lähes kaikki maailman valtiot ovat hyvin velkaantuneita. On valtionvelkaa, kunnallissektorin velkaa, erilaisia järjestämättömiä vastuita kuten sosiaali-, sairausvakuutus- ja eläketurvajärjestelmä jotka kaikki yhdessä muodostavat tilanteen missä useimpien EU-jäsenvaltioiden todelliset kokonaisvelat ovat 400-500% vuosittaisesta kansantuotteesta, BKT:stä.
Pelkästään jo yhteenlasketut korkosuoritukset ovat tähtitieteellisiä lukuja. Yhdelläkään velkaantuneella valtiolla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta suoriutua veloistaan.

Kysymys: Kenelle sitten kaikki ovat velkaa?
Vastaus: Pankkijärjestelmälle. Ykstyishenkilöiden omistamille pankeille. Nämä pankit ovat luoneet valtioille lainatut "pääomat" täysin tyhjästä - oikeudellaan kirjata rahaa, luoda rahaa ja laskea se liikkeeseen.

Kysymys: Eikö tälle valtavalle epäkohdalle voi tehdä mitään ?
Vastaus: Kyllä voi - mutta se edellyttää poikkeuksellisia vastatoimia jotka uhkaavat maailman rahavaltaa.

Kysymys: Miten näitä vastatoimia voisi toteuttaa?
Vastaus: Meillä on poliittinen järjestelmä missä polittinen valta nojautuu demokraatiaan. Tämä tarkoittaa että tarpeellisia vastatoimia ja järjestelmän muutosta ajava poliittinen puolue voi asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa. Mikäli äänestäjät kokevat muutoksen tarpeelliseksi ne antavat äänensä tämän puolueen ehdokkaille ja näin asia lähtee etenemään.

Tässä tullaan talousdemokratian ytimeen. Kaikki ne toimet joilla pyritään korjaamaan mainittuja taloudellisen vallan epäkohtia voidaan liittää talousdemokratiaan.

Talousdemokratia katsoo että raha ja rahajärjestelmä on yhteinen kansallinen vaihdon väline joka ei kuulu olla yksityisen pankkisektorin vallassa ja hallinnassa. Rahajärjestelmän hallinnointi, uuden rahan luominen ja sen liikkeelle laskeminen kuuluu julkisen sektorin eli valtiovallan tehtäviin, velvollisuuksiin ja sen etuoikeuksiin.

Talousdemokratiassa valtiovalta siis hallinnoi rahajärjestelmää 100% eikä yksityisillä pankeilla ole tähän mitään asiaa. Pankkien tehtäviin kuuluu jo olemassa olevan rahan omistajien hallussa olevan rahan varastointi pankitilijärjestelmässä, rahasiirtojen ja maksujen sujuva toteuttaminen sekä mahdollisesti pankin tiliasiakkaan ylijäämärahan välittäminen edelleen lainoina tätä rahaa haluaville.

Talousdemokratiassa valtiovalta ja muu julkinen valta ei missään tilanteessa joudu lainaamaan yhtään rahaa miltään pankilta. Talousdemokratiassa ei siis synny mitään valtionvelkaa eikä muuta julkista velkaa. Talousdemokratiassa julkinen sektori ei maksa mitään korkoja tai muita rahoituskuluja, vaan voi vapaasti investoida infrastruktuurin rakentamiseen, korjaamiseen ja ylläpitämiseen.
Talousdemokratiassa kansalaiset eivät joudu erikseen maksamaan mistään valtiollisesta tai kunnallisesta palvelusta, ei terveydenhuollosta, ei päivähoidosta, ei koulutuspalveluista, ei vanhainkotipalveluista eikä kuoleman tai hautaamisen kuluja.

Talousdemokratiassa verotus on hyvin kohtuullista - ja verotuksen päämerkitys ei ole fiskaalinen vaan verotus varmistaa rahan tehokkasta kierrättämistä - sen että raha palaa julkisen sektorin tileille mistä se välittömästi palautetaan kiertoon kansalaispalkan tai perustulon muodossa.
Talousdemokratiassa perustulo takaa kansalaisten perusostovoiman joka vuorostaan takaa elämisen välttämättömyyshyödykkeiden saamisen.

Jälkiteollisessa kehittyneessä tietoyhteiskunnassa automaatio on viety äärimmilleen ja kaikki turhat työt on karsittu pois. Talousdemokratiassa pelkällä työllistämisellä ei ole itseisarvoa.
Näin ollaan tilanteessa missä varsinaisia 8-16 työpaikkoja ei millään riittäisi kaikille halukkaille ja näin olemassa olevat työpaikat joko jaetaan tai sitten työaika puolitetaan. Näin näitä lisätuloja - työtuloja - saa jokainen tähän halukas ja koko käsite "työttömyys" on enää pelkkä muisto menneistä. Määrättyä eläkeikää ei tarvita vaan jokainen osallistuu haluamallaan tavalla yhteiskunnan ylläpitämiseen ja tarpellisten hyödykkeiden tuotantotehtäviin.

Kaikki puheet työajan pidentämisestä ovat myös pelkkä muisto velkaperusteisen rahajärjestelmän kohtuuttomista haittavaikutuksista. Talousdemokratiassa eläkkeet eivät muodosta mitään ongelmaa koska julkinen hallinto voi maksaa eläkkeet perustulona ja tämän mahdollisina lisinä.

Mitä vielä? Arvioisin että talousdemokratiassa kaikki julkinen liikenne voisi olla ilmaista ja osa yhteiskunnan palveluverkostoa.

Korostan tässä lopuksi että yllämainitut ajatukset ovat tällä erää paljolti suuntaa antavia ajatuksia. Näitä ajatuksia tulee pohtia, kehittää ja korvata vielä paremmilla.

Varmaa on kuitenkin se velkaperusteinen yksityisomisteinen rahajärjestelmästä on koko yhteiskunnan ja kestävän kehityksen päävihollinen. Ellei rahajärjestelmää saada muutettua kaikki yllä mainittu todellakin jää utopiaksi.

En kuitenkaan haaskaisi aikaa tämän kirjoittamiseksi ellen olisi täysin varma siitä että rahajärjestelmä todellakin olisi otettavissa yhteiskunnan yhteiseen haltuun. Haltuunottoprosessi on itse asiassa jo alkanut. Sitä ollaan eri puolilla maailmaa suunniteltu jo satojen vuosien ajan. Välillä, paikoin rahajärjestelmän haltunotto on onnistunut.
Pankkien lobbaus oman asiansa ja valtansa puolesta on kuitenkin ollut sitä luokkaa että ennen pitkää poliittinen elitti on sortunut korruptioon ja pankeille on jälleen palautettu valta luoda rahaa. Kuvaavaa on se että äänestäjien keskuuteen on harvoin vuodatettu tietoa tästä valtavasta menetyksestä. Moni korruptoimaton virkamies tai poliitikko on tietysti nähnyt ja myös ymmärtänyt mitä on tapahtumassa - tai jo tapahtunut. Tiedottaminen asiasta laajemmin lie muodustunut kompastuskiveksi koska korruptoidut median edustajat ovat luonnollisesti sulkeneet silmänsä tai jättäneet uutisoimatta pankkien pahanteosta.

Tänä päivänä tilanne on toinen. Emme ole enää uutistoimistojen ja korruptoituneen median armoilla. Vapaa internet on tänään oiva keino levittää tietoa tämänlaisista asioista ja hetkessä saavutta tuhansien ihmisten - ja äänestäjien - huomio. Tästäkin syystä on kaikki syyt suhtautua optimistisesti lähitulevaisuuteen.
Myös Islannin ja Kreikan tapausten taustalla häärineiden pankkien saama negatiivinen julkisuus antavat aihetta tyytyväisyyteen koska kaikkialla ihmiset alkavat olla perillä siitä miten pankit itse asiassa ovat loisia eivätkä ystäviä.
Pankkiireja ja pankkeja voi siis selvästi vastustaa. Väitettyjä vaadittuja moraalittomia keksittyjä velkoja ei todellakaan tarvitse maksaa. Argentiina kieltäytyi aikanaan, pian sen tekee Islanti ja seuraavana ehkä Kreikka, Espanja, Portugali, Irlanti, Italia..

Voi siis olla että ilmasto alkaa olla kypsä jonkinmoiselle talousdemokratialle myös meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Uskon kuitenkin että ensimmäinen kunnon irtiotto kohti talousdemokratiaa tullaan näkemään ulkomailla.

maanantai 1. maaliskuuta 2010

Muutama sana talousdemokratian eri ratkaisuista

Miten voisimme jatkossa toimia jotta hyvinvointi varmistuisi - tarkoittaen että kansalaisten ostovoima olisi riittävä, kaikille halukkaille riittäisi töitä, yrittäminen olisi kannattavaa ja palkitsevaa. Samalla valtionvelastakin tulisi päästä eroon - ja tietysti kaikesta muusta turhasta julkisesta velasta. Kansalaisten tulisi työllään tienata niin paljon että pakollisten elinkustannusten jälkeen jäisi jotain säästöön. Säästöillä - joutumatta lainaamaan, pitäisi voida ostaa auto tai muuta pientä tarpeellista hintaluokassa 10-20.000 euroa.

Olen tässä alla pohdiskellut erilaisia vaihtoehtoja. Huoma että vaihtoehdot eivät välttämättä istu nykyiseen talousparadigmaan - vaan ovat talousdemokratian talousmallin mukaisia.


Luonnollisin ja kaikista helpoin ratkaisu olisi se että Suomen Pankki ottaisi hoitaakseen kaiken uuden rahan luomisen (kirjaamisen tyhjästä) ja myös liikkeeseen laskemisen valtionhallinnon omalla
kulutuksella ja eri ministeriöiden investoinneilla.

Tässä tilanteessa olisi ehkä järkevintä että Suomen Pankki, Valtionkonttori ja Valtiovarainministeriö olisivat kaikki yhtä ja samaa organisaatiota?

Tällöin pitäisi samalla kieltää kaikkia liike-, säästö-, osuus ja investointipankkeja ja muita rahoituslaitoksia tehtailemasta uutta rahaa lainatoiminnallaan. Tämä olisi tehtävissä asteittain nostamalla kassavarantoa nykyisestä 0-2 % :sta vaiheittain esim. nostamalla varantovaatimusta vuosittain 10% aina täyteen sataan prosenttiin. Näistä "monetary reform" muutosmekanismeista on mm eräs James Robertson kirjoittanut useita artikkeleita - ellei jopa jokusen kirjankin.

Useimmissa länsimaissa uutta rahaa, on nykyisen pankkiluottojärjestelmän puitteissa laskettu liikkeeseen vuosittain melko paljon - vaikkei tästä paljon puhuta julkisuudessa. Southamptonin Yliopiston professori Richard Werner on laskenut rahanmäärän kasvaneen länsimaisissa velkatalouksissa peräti 12-15% vuodessa.
Tämä siis tarkoittaa että Suomen Pankin ensisijaiseksi tehtäväksi tulisi varmistaa että suomalaisilla kuluttajilla on riittävästi rahaa jotta hyödykkeiden vaihto sujuisi ilman turhia keinotekoisia esteitä.

Kysymys: Miten tämä sitten olisi toteutettavissa käytännössä - oikeudenmukaisesti ja demokratian pelisääntöjen mukaisesti? Vastaus: Ehkäpä siten että Suomen Pankki itse rahoittaa valtionbudjetin alijäämää ja jopa siirtää osan tästä tehtävästä Kuntarahoitukselle?

Kuntarahoituksesta tulisi näin osa julkista valtiollista rahahuoltoa - tai pikemminkin luottohuoltoa koska 99% rahasta olisi edelleen digitaalista tilirahaa. Mahdollistako vai ei, siinä pohdittavaa. Edut vastaan haitat?

Suomen Pankki ja Kuntarahoitus voisivat myös siirtää tehtävän suurkaupungeille - ja miksei pienemmillekin. Kuntayhtymätkin voisivat osallistua samaan toimintaan jotta päätöksenteko saataisiin mahdollisimman lähelle ruohonjuuritasoa ja lähidemokratiaa.

Tässä kohden on tärkeätä mainita että poliitikot eivät olisi mukana päättämässä siitä miten paljon rahaa luodaan - vaan enemmälti siitä että raha kulutetaan hyödyllisiin paikallisesti johdettuihin projekteihin. Vuosittaisesta rahamäärän lisäyksestä - vastaisi puolueeton ja epäpoliittinen asiantuntijaelin. Rahamäärää voitaneen toki joskus myös joutua supistamaan.
Tämä onnistuu helposti verotuksen keinoin.

Perusvirsi tällaisissa esityksissä on se että monet itkevät: inflaatiota inflaatiota..
Kuitenkin tilanne on se että useimmat rahauudistusliikkeen strategit ovat sitä mieltä että uutta rahaa voi huoletta laskea liikeeseen hyvinkin paljon enemmän kuin mitä esim itävaltalais-talousoppien edustajat väittävät. Yksi syy tähän on se että suuri osa uudesta rahasta kuluisi vanhojen velkojen hoitamiseen. Toinen on se että ihmiset eivät välttämättä kuluttaisi rahansa hulluina - vaan säästäisivät tulevia isompia ostoksia varten. Tämä on huomattavasti parempi kuin jos joutuisi lainaamaan saman rahan korkoineen pankista.

Huomionarvoista on että taloudemokratia uudistusuohjelman myötä rahan velkakytky saataisiin pois - joko hallitusti kerralla - tai hallitusti vaiheittain.

Rahaa laskettaisiin liikeeseen esim seuraavilla mekanismeilla:

A. Valtiolliset, alueelliset ja paikalliset tiestön ja muun tarpeellisen pysyväisluonteisen infrastrukturin rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito. Tähän kuuluu myös terveydenhuolto ja koulutuspalvelut ja sosiaaliset huoltopalvelut jotka mielletään osaksi hyvinvointiyhteiskuntaa.
Näin ollen kaikki panostus tähän olisi korotonta omarahoitusta. Tämä ei aiheuta inflaatiota koska jokainen käytetty euro muodostaa arvon taseen toisellakin puolella. Kysyntä ja tarjonta ovat siis edelleen balanssissa. Tästä on turha tulla huutelemaan inflaatiota...

B. Perustulo tai kansalaispalkka maksettaisin jokaiselle täysi-ikäiselle 1000-1200 euroa /kk sekä jokaisesta lapsesta alhaisempi määrä - esim 500 /kk.

Tämä korvaisi lapsilisäbyrokratian, työttömyyskorvausbyrokratian, rahallisen sosiaaliavun byrokratian, KELA:n asumistukibyrokratian, varusmiespäivärahajärjestelmän, kansaneläkejärjestelmän, starttirahabyrokratian ja opintorahabyrokratian jne

Perustulo muodostaisi näin toimeentulon perustan ja työtulot lisätuloja perustulon päälle.

Käsite "työ" pitäisi myös muotoilla uudelleen. Kotityöt, oman perheen, lasten ja kodin huoltotyöt, opiskelu, käsityön, taiteen ja musiikin harjoittaminen kuuluisi "työhön". Suuri osa tehdystä työstä on tänään palkatonta - tämä uudistus korjaisi tämän epäkohdan.

Nykyisten työpaikkojen jakaminen tulisi yleiseksi periaatteeksi siten että normaalisti oltaisiin ehkä työpaikoilla ehkä 20 tuntia viikossa.

C. Kansalaisten ostovoiman vahvistamiseksi voidaan myös ajatella valtiollista hintatukijärjestelmää (compensated price á la C.H. Douglas) joilla kotimarkkinoille suuntautuvan tavaran- ja palvelujen tuontantohinnasta osa korvattaisiin valtion taholta ikään kuin negatiivinen arvonlisävero tai miksei negatiivinen valmistevero. Hintatukijärjestelmä olisi kuitenkin porrastettu siten että välttämättömyyshyödykkeiden kohdalla tuki olisi korkein. Parturi- ja kampaajapalveluihin verrattavat palvelut voidaan myös ajatella kuuluvan korkeimpaan hintatukiryhmään.


Mikäli EU-jäsenyys tai muut kansainväliset pelisäännöt eivät salli Suomen Pankin ryhtyvän yllä mainittun, vararatkaisujakin on. Tässä jotain niistä:


Kunnalliset pankit ja Kaupunkipankit

Mikään ei voi kieltää kuntasektoria lähtämästä mukaan pankkialalle. Tällöin tätä pankkitoimintaa ohjaisi puhtaasti kuntalaisten yhteinen etu - eikä liikevoiton tavoittelu, johdon bonukset tai kasvottomien rahastomanagereiden osinkojen haaliminen.

S-Ryhmä perusti oman pankkinsa - näin voi myös jokainen kaupunki ja kunta joko yhdessä toisten kaupunkien ja kuntien kanssa - tai jopa yksin ja omin päin. Tarvitaan vain viiden miljoonan pääoma. Tämän ei tarvitse olla löysää raha vaan voi yhtä hyvin olla kaupunki-infrastruktuurin muodossa. Tällä tavoin ajateltuna se tarvittava 5 miljooonainen löytyy helposti mistä vain.


Näillä keinoin julkinen valta voisi jopa päihittää liikepankit heidän omassa moraalisesti kyseenalaisessa luotottamispelissään.Tässä joitain hyviä syitä miksi tähän tulisi lähteä:

A. Perustetaan osuuskuntapohjainen pankki missä jokainen asukas saa ilmaisen tilin käyttöoikeuksineen ja pankkikortteineen. Mitään kuukausimaksuja tai tilinkäyttömaksuja ei tarvita. Osuuskuntaa ei voi kaapata eikä sen nurkkia vallata. Lyömätön yritysmuoto tähän.

B. Kunnan tai kaupungin kaikki rahavarat siirretään suojaan rahaspekulaatiosta oman kuntapankin tileille. Rahavarat ovat näin turvassa ilman valtion talletustakuuta ja käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla yhteiseksi hyväksi.

C. Mikäli kuntapankki maksaisi kaikki palkat ja palkkaoheiskulut oman kuntapankkinsa palkkatileille ja vaatisi vakuutusyhtiöitä ja verovirastoja avaamaan tilit samaisessa pankissa suuri osa rahasiirroista olisivat kuntapankin sisäisiä siirtoja - eli pelkkää kirjanpitoa oman pankin tililtä toiselle.

D. Kuntapankki ei siis perisi minkäänlaisia kuluja tai maksuja tiliasiakkailtaan vaan rahoittaisi palvelunsa vuosittaisen rahamäärän lisäämisprosessin yhteydessä.

E. Kuntien veroäyri voitaisiin tämän uudistuksen myötä laskea todella alhaiselle tasolle koska kaikki kunnan investoinnit rahoitettaisiin oman pankin avulla - korkokulujen osuus olisi hyvin pieni verrattuna tämän päivän tilanteeseen.

F. Kuntapankki voisi rahoittaa asukkaitten pienipuotoista liiketoimintaa, opiskelua ja voisi myöntää asuntolainoja ennätysmatalin koroin

G. Kuntapankin toiminnasta on erilaisia malleja USA:sta. North Dakota State Bank (1919-)
Floridaan on suunnitteilla jotain vastaaavaa (Farid Khavari for governor) samoin Oregonin ja Virginiaan - ja pian ehkä kaikkiin USA:n osavaltioihin.

Vaikka tämä on varasuunnitelma - tämän edellä mainitus voi toki toteuttaa pääsuunnitelman ohella.

Näiden ajatusten myötä totettamisen myötä pitkässä juoksussa yksityisten liikepankkien vaikutusvalta yhteiskunnassamme vähenisi murto-osaan nykyisestä. Suomessa sovellettaisiin aivan uutta talousjärjestelmää - talousdemokratiaa.

Myönnän että talousdemokratian talousjärjestelmä voi tuntua melko kaukaisena - ainakin kun ottaa huomioon rahoitusalan aivan kohtuuttomat vaalirahoitus- ja lobbausvoimavarat.

Näkisin silti talousdemokratian kaikin puolin mahdollisena ja täysin toteuttamiskelpoisena.

Pääongelma on tällä erää lähinnä tiedotus - eli se miten saada kansalaiset tietoisiksi siitä että vaihtoehtoisia, parempia järjestelmiä edes on olemassa. Monet elävät siinä luulossa että nykymalli on ainoa jäljellä oleva Itä-Euroopan kommunismikokeilun kaaduttua.

Politiikassa kaikki on mahdollista. Jokainen vallankumous on aina ollut laiton - ja silti näitä on tehty ja tehdään jatkuvasti. Tämä talousdemokratian vallankumous on ajan hengen mukainen ja tälle on vuorenvarmasti sosiaalinen tilaus - kunhan tieto leviää.

*

PS. Unohdin ottaa paikallisvaluutat tähän mukaan. Paikalliset ja ns täydentävät valuutat kuuluvat myös talousdemokratian ratkaisuihin.

Paikallisvaluutan etu on siinä että raha pysyy alueella missä sitä tarvitaan. Täydentävä valuutta taas mahdollistaa kaikenlaista hyödykevaihtoa mikä muuten ei tapahtuisi. Esim LETS, Time dollar, Japanin vanhusten hoivatuntipankki josta Bernard Lietaer puhuu.

Rahan Korruptiosta Ratkaisuihin

Zeitgeist-liike järjestää yhteistyössä Suomen Talousdemokratia ry:n kanssa online-keskusteluillan rahajärjestelmän toiminnasta, sen vaikutuksista ja vaihtoehdoista.
Keskustelua alustaa neljä jäsentä Zeitgeist-liikeestä. Suomen Talousdemokratia ry:n edustaja on myös kutsuttu mukaan.

Keskustelu pidetään 4.3.2010 klo. 19.00 TeamSpeak 3 -keskusteluohjelmassa.

Kiinnostuneita pyydetään asentamaan TeamSpeak 3 -ohjelma hyvissä ajoin.
Käyttäjien tulisi säätää ohjelman asetukset ja suorittaa mikrofonin testi ennen keskustelutilaisuutta ettei nämä säätötyöt viivästytä keskustelun alkua. Tapahtuman järjestäjät ovat paikalla puoli tuntia aikaisemmin opastamassa ja varmistamassa, että kaikkien yhteys toimii. Tarkemmat ohjeet ohjelman käyttöönotosta löydät tämän merkinnän lopusta.

Osallistuminen on vapaamuotoista.
Keskustelu onnistuu mikrofonin tai perinteisen chat -ikkunan kautta.

Kenenkään ei ole pakko ottaa kantaa, mutta keskustelua voi tulla vähintään seuraamaan oman ymmärryksen lisäämiseksi.

Lisätietoja

Talvivaaran kaivos ja pankkilaitos

Kuvan lähde.

Talouskriisin myötä korviimme kantautuu päivittäin uusia tietoja erilaisista muutoksista kotimaisen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän rakenteissa. Kun tehdas suljetaan se mielletään aina huonona uutisena - ja kun uusi tehdas rakennetaan tämä uutisoidaan ilouutisena.

Talvivaaran valtava avolouhostyömaa lienee ainakin kotimaisen uutismediamme katsantokannan mukaan yksi suurimpia ilouutisia. Miksikö? Ilmeisesti siksi että se on luonut satoja työpaikkoja - ja aikanaan kun metallia vihdoin saadaan malmista irti ja kaupattua ulkomaille, tämä tuo kaivattuja vientituloja ja ulkomaista valuuttaa.

Työ-ja elinkeinominsteriö:
Talvivaaran nikkelikaivoksen rakennusvaihe 2007–2009 tuo Kainuuseen lisätuloa yhteensä yli 22 miljoonaa euroa. Toimintavaiheen alkuvuosina 2009–2015 kaivoksen vaikutuksen arvioidaan olevan vuosittain 10–26 miljoonaa. Lisätulo kasvaa vuosien myötä ja olisi vuonna 2030 noin 45 miljoonaa euroa. Yhteensä kaivoksen odotetaan tuovan Kainuuseen talouskasvua 740 miljoonaa euroa vuosina 2007–2031, todetaan Talvivaaran nikkelikaivoksen aluetaloudellisia vaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa.
Hesari kirjoittaa:
Suuret maansiirtokoneet tasaavat 320 hehtaarin laajuisen ensimmäisen liuotusalueen pohjaa. Puuttomaksi hakattu metsäaukea on niin laaja, että se muistuttaa Siperian tundraa. Kuusilammen 130 hehtaarin avolouhoksesta louhittu ja murskattu malmi kipataan kasoiksi liotusalueelle, jossa malmista erotetaan mineraalit biokasaliuotuksella kolmen vuoden aikana.

Kukaan ei puhu siitä että satoja ellei tuhansia hehtaareja luontoa tuhoutuu, tai että koko Talvivaara-projektin myötä kulutetaan mielettömiä määriä energiaa ja puhdasta juomavettä. Kukaan ei välitä kiinnittää huomioita siihen että valtaosa maailman nikkelituotannosta menee sotateollisuuden tarpeisiin. Sotateollisuus vuorostaa janoaa lisää kriisejä, lisää asevarustelua, lisää vallanhimoisia kapinallisryhmiä, lisää aseellisia selkkauksia ja lopulta tietysti mahdollisimman paljon oikeita sotia missä näitä ammuksia ja aseita käyttäisiin.

Tästä viis - ainoa millä näyttää olevan merkitystä on työpaikat suomalaisille ja vientitulot Suomelle.

Miksi sitten ne lisätyöpaikat aina ovat myönteinen asia uutisissa? Perinteinen vastaus lie siksi että palkattu työpaikka on nykyjärjestelmässä ainoa ostovoiman jakelukanava jota ei paheksuta.
Puhutaan ylpeästi ansiotyöstä ja työurasta riippumatta siitä mitä tuhoisaa, moraalitonta tai puolirikollista tästä maksetusta rahasta on sattunut tekemään.

Tarkemmin tarkasteltuna aika moni kallisarvoinen ja arvostettu työpaikka saattaakin siis olla miinusmerkkinen - maailmanlaajuisesti ja kokonaistaloudellisesti katsottuna. Näin myös suuri ja mahtava Talvivaaran kaivostyömaa.

Loppujen lopuksi tässäkin tapauksessa kaikki johtuu velkaperusteisesta rahajärjestelmästä.

En tiedä minkä verran Talvivaaran kaivos tulee tuottamaan - mutta oletetaan että se tuottaa miljardin - tai 50 miljoonaa euroa kahdenkymmenen vuoden ajan. Talvivaaraan on kaivettu mieletön kuoppa missä liotetaan malmia, tuhansia tonneja maata on siirretty, tuhannet miestyövuodet on tuhlattu, malmia kuljetetaan, raaka-aineita siiretään, ostetaan, myydään - ja lopulta metallia toimitetaan sinne tänne kymmeniin tehtaisiin maailmalle.

Kun malmivarat on käytetty loppuun meille jää valtava raiskattu alue luontoon. Tämän saattaminen luonnolliseen tilaan tulee aikanaan vaatimaan paljon "tuottamattomia" ponnisteluja. Lopputulos on sitten se että kaivosprojekti on tuottanut sen miljardin ja jäljelle jää projektin ulosteet ja mieletön kuoppa johon kaavaillaan uutta järveä. Epäilen ympäristökatastrofia itse....Toisaallakin syntyy rahaa ilman maan raiskausta ja mielettömiä kaivuuprojekteja:

Eli - samalla, siellä täällä, pankkien tietokoneilla kirjataan tyhjästä uusia miljardeja toinen toisensa perään - ja odottaessaan Talvivaaran kaivoksen mahdollisia verotuloja Suomen valtiovarainministeriö ottaa empimättä lisää tällaista uutta synnytettyä rahaa eli lainaa vuosi vuodelta.

Rahan saamiseksi toisaalla siis tehdään hartiavoimin reikää maapallon kuoreen Talvivaaran tavoin - samalla kun pankeissa kirjataan aikaiseksi ja lasketaan liikeeseen, kymmenen- ellei satakertaisesti isompia pääomia tietokoneen näppäimistöllä parissa minuutissa.

Eikö kukaan koe että jossain on jotain pielessä?

*

Lisäys: Vielä vertailuna - pelkästään USA:ssa on löytämieni tietojen mukaan, viimeisten 20-22 kk:n aikana kirjattu yli 12 biljooonaa dollaria tyhjästä - pelkkiä uusia velkakirjoja vastaan. Näiden arvo on käytännössä olematon mutta koska kyseessä on USA:n valtionvelkapaperit niin tiedetään että USA, kuten aina ennekin, niiden eräännyttyä maksaa kirjatun velkapääoman korkineen jälleen uusilla suuremmilla lainoilla. Ellei tämä ole puhdas "ponzi scheme" niin mikään ei ole.
Pankkijärjestelmä on siis tuosta noin luonut 12000 kertaa suuren ja mahtavan Talvivaara- projektin oletetun bruttotuoton.

Stephanie de Ruiter, NZ Democrats for SC:

By 25 September 2009, stimulus pledges amounted to a terrifying US$ 11.6 trillion. The injection of such vast sums over a 19 month period must surely be the most rapid expansion of debt ever.
Toisten lähteiden mukaan oikea summa on 23,8 biljonaa USD..eli 23800 talvivaaraa. Klick-klick-klick....