perjantai 14. marraskuuta 2008

Proutismi ja talousdemokratia

Olen toki jo aikaisemmin postittanut blogille jotain PROUT-asiaa. Tässä vähän jatkoa siihen. Oli hieno löytää suomenkielistä aineistoa. Minusta PROUT-liikkeen ajatukset tulisi nostaa esiin eduskunnassakin. Kenestä olisi tähän? Tuskin Perussuomalaisista ainakaan, muistaen Timo Soinin välittömän "EI" -kannan kun aikanaan perustulo oli puheenaiheena.

Ehkä "M15" olisi riittävän rohkea tähän. Ainakin M15 on aidosti huolestunut ja lie yksi harvoja jolle ehkä itse voisin antaa poliittisen valtakirjani jos se olisi mahdollista.

Alla poimintoja Prout-liikkeen suomenkieliseltä sivulta missä jonkin videon suomenkieleisen spiikkauksen käännöstyö on vielä vähän kesken. (eräät lisäykset ja täsmennykset omiani)

Videolinkki

Watch more Veoh videos on AOL VideoProut-liikkeen seitsemän keskeisintä talousteesiä:

1. Perustulo joka takaa riittävän toimeentulon ja selviämisen nyky-yhteiskunnassa
PROUTin talousjärjestelmä takaa kaikille elämän perustarpeet (basic needs), joka useimmissa tapauksissa käsittää ruoan, vaatetuksen, asunnon, terveydenhuollon, (joukko)liikenteen ja koulutuksen. Tämä takuu mahdollistuu varmistamalla täystyöllisyyden kautta riittävä ostovoima kaikille sekä varmistamalla perushyödykkeiden riittävä saatavuus ja sopiva hinnoittelu. Tämä tarkoittaa, että perustoimeentulo tulee sisältymään yhteisön perustuslakiin
2. Lisää ostovoimaa kaikille
Varmistuakseen siitä että kaikki ihmiset saavat jatkossa elämän minimitarpeet ja tuottaakseen dynaamisuutta talouteen, Prout edistää asteittaista ja jatkuvaa lisäämistä ostovoimassa. Tämän saavuttamiseksi täytyy olla tutkimuksen ja kehityksen avulla saavutettavaa jatkuvaa lisäystä tuotannossa, sekä sopivaa tieteellisten ideoiden hyödyntämistä.
3. Hajautettu suunnittelu ja tasapainoinen talous
PROUTin taloussuunnittelu on luonteeltaan hajautettua, eli paikallista taloutta koskevat päätökset tehdään paikallisesti - eikä sellaisten byrokraattien tai poliitikkojen toimesta, joilla ei ole taloudellista, kulttuurista tai tunnepohjaista sidosta alueeseen. "Paikallinen" ihminen on tässä määrittelyssä ihminen joka on liittänyt taloudelliset intressinsä tähän alueeseen. Kun paikalliset ihmiset saavat valtaa tehdä omaa aluettaan koskevia taloudellisia päätöksiä, tulokset palvelevat heidän omaa talouttaan ja yhteisöään. He myös välittävät enemmän ympäristöstään eläessään itse alueella, ja heidän tulee elää ympäristöllisten seuraamusten kanssa, olivatpa ne luonteeltaan myönteisiä tai kielteisiä.
4. Kolmitasoinen teollisuusjärjestelmä
PROUTistinen teollisuusjärjestelmä on jaettu kolmeen kategoriaan: -- Yksityisomistuksessa oleviin pienyrityksiin -- Osuustoiminnallisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin -- Talouden avaintoimintoja hoitaviin hyvin suuriin yrityksiin, joita johtaa ja omistaa mahdollisimman paikallisin hallinto.
5. Osuuskunnat
Osuuskunnat ovat keskeisiä Proutin talousjärjestelmässä. Osuuskunnat luovat yhteisön hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta paikallisella alueelal. Osuuskunnat edistävät yhteisöllisyyttä ja palvelua samalla, kun kapitalismi edistää itsekästä individualismia. Osuuskuntien kautta yhteisön vauraus palaa takaisin yhteisölle, eikä ulkopuolisille yhtiöiden johtajille ja heidän osakkeenomistajilleen.
6. Omavaraiset hajautetut talousalueet
Prout pyrkii edistämään omavaraisten alueiden rakentamista niin paljon kuin mahdollista. Näitä alueita kutsutaan myös Vyöhykkeiksi tai yksiköiksi, ne tarjoavat paikallisille yhteisölle elämän perusvälttämättömyydet ja luovat pohjan talousdemokratialle. Jos alue ei kykene täyttämään asukkaidensa kaikkia tarpeita, se voi käydä kauppaa ja muiden alueiden kanssa.
7. Talousdemokratia ja ei-materiaalinen painotus

Kaikkien PROUTistisesta taluden kuudesta mainitusta osa-alueesta voidaan sanoa olevan talousdemokratian rakennusosia. Talousdemokratissa paikallisilla ihmisillä vaikutusvalta omaan taloudelliseen tulevaisuuteensa.

Poliittinen demokratia on sen sijaan antanut ihmisille oikeuden vaikuttaa äänestämällä poliittiseen johtajuudesta, mutta se on myös kieltänyt ihmisiltä todellisen sananvallan heitä itseään koskevissa taloudellisissa päätöksissä. Tämän seurauksena yhteiskuntaa vaivaa koko ajan voimistuva kahtiajako rikkaiden ja köyhien välillä, työttömyys, krooninen ruokapula, saastuminen ja ympäristön pilaantuminen, köyhyys, rehottava rikollisuus, hyväksikäyttö ja turvattomuus.

Talousdemokratia palauttaa tärkeiden taloudellisten päätösten hallinnan niille ihmisille joihin nämä päätökset suoraan vaikuttavat. Näin jokainen voi nauttia yhteisön varallisuudesta ja resursseista. Olisi kuitenkin virhe ajatella PROUTin olevan kiinnostunut vain yltäkylläisen elämäntyylin luomisesta. PROUTistisen talousajattelun päävaikutin on tarjota ihmisille ympäristö jossa he voivat omistaa suuremman osan henkilökohtaisesta ja kollektiivisesta panoksestaan psyykkiselle ja henkiselle kehitykselle.

Kohdat 1-7 alkuperäiskielellä
Some key points of Prout Economics:

1) Guaranteed minimum requirements of life
2) Increased purchasing capacity
3) Decentralised planning and balanced economy
4) Three-tier industrial system
5) Co-operatives
6) Self-sufficient economic areas
7) Economic democracy and non material emphasises.
Vielä tämä:

Proutistinen Talous: Talousdemokratia käytännössä

Miljoonat ihmiset kuolevat nälkään samanaikaisesti kun viljan annetaan mädäntyä varastosiiloihin, jotta saadaan aikaan korkeammat hinnat voittojen maksimoimiseksi. Siksi ei ole oikein sanoa että on ruokakriisi. Sen sijaan on olemassa kriisi maailman resurssien käytössä ja hyödyntämisessä. Edistyksellisen hyödyntämisen teoria, PROUT, on muotoiltu kehittämään ratkaisumalleja näihin massiivisiin epätasapainoihin samoin kuin moniin muihin paikallisiin ja globaaleihin ongelmiin.

Suuri intialainen mystikko ja filosofi, Prabhat Rainjan Sarkar oivalsi, että henkiset opetukset ja sosiaalinen työ eivät olleet tarpeeksi poistamaan alkusyytä suurelta osalta tämän päivän kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Hän ymmärsi, että merkittävän osan tästä kärsimyksestä aiheuttaa viallinen sosiaalis-taloudellinen järjestelmä. Niinpä vuonna 1959 hän esitti uuden sosiaalis-taloudellisen teorian, nimeltä PROUT, hänen sanojensa mukaan "kaikkien parhaaksi ja iloksi" (tsekkaa miten käännetty aikaisemmin esim kirjoissa)

Tällä kaiken kattavalla sosiaalisella teorialla on ainutlaatuinen henkinen pohja, toisin kuin menneillä ja nykyisillä järjestelmillä esim. materialismiin pohjautuvilla kapitalismilla ja kommunismilla, jotka hyödyttävät ainoastaan yhtä osaa yhteiskunnasta. PROUT ei ole pelkästään rikkaille ja hyväosaisille, tai pelkästään työläisille - se on kaikille, eläimet, kasvit ja ympäristö mukaan lukien.

PROUT on ensiesittelystään alkaen saanut ylistystä monilta nykyisiltä edistyksellisiltä ajattelijoilta. Tämä video esittelee tärkeimmät PROUTin taloudelliset periaatteet. Opit miksi yhä useampi ja useampi edistyksellismielinen ajattelija kautta maailman opiskelee PROUTia löytääkseen käytännöllisiä ja myötätuntoisia ratkaisuja tämän päivän taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

En ihme kyllä ollut kuullut tästä PROUT:sta varmaan kuin kerran tai pari ennen tätä ja kysyttäessä en olisi edes muistanut mitä ko. sana tarkoittaa. Jokatapauksessa koko hommasta näkee noiden viiden perusprinsiipin perusteella ettei se voi toimia jotain pientä kommuunia lukuunottamatta edes auttavasti. Vähän liioiteltuna voi sanoa että 80% aikuisväestöstä on niin mulkkuja ettei niiden kanssa oikeen mistään yhteistoiminnasta tule mitään ilman todellista palkan katkeamisen uhan luomaa painetta käyttäytyä ja työskennellä. Lisäksi joukossamme on 5-7% psykopaatteja joita ei varmasti saada aidosti mukaan tähän PROUST kelkkaan yksinkertaisesti siitä syystä että he ovat mitä ovat, vailla toivoa paranemisesta.

Ajatus ei-keskusjohtoisesta hallinnosta joka demokraattisen prosessin kautta määrittelee kuka tekee mitäkin hommaa ja kuinka paljon saa tienata on absurdiudessaan vailla vertaa. Demokratia on nimenomaan yksilönvapauksien vihollinen numero yksi ja tuhoaa aina ensin juuri ko. vapaudet ja aika pian sen jälkeen myös itsensä, minkä jälkeen taas palataan tyranniaan. Tämän sivuston isäntä on blogikirjoitusten perusteella profiloitunut minulle miellyttävänä ja syväajattelevana ihmisenä, joka tosin on ilmeisesti ollut aika pitkään jo poissa töistä. Tämä PROUST juttu ei voi olla kovin kaukana joukkohaudoista ja kommunismista jos Noam Chomsky hehkuttaa asian puolesta, siksi Ron Pauliakin jollain tasolla kannattavan henkilön blogiin tämä kirjoitus oli vähän off-topic.

Tasavalta silloin kun sen pystyy säilyttämään on ainoa stabiili hallintomuoto, koska sitä hallitaan lakien, ei ihmisten kautta. Jos katsoo Yhdysvaltoja nyt kun demokratia on ajanut tasavallan ohi noin sadan vuoden ajan kiihtyvällä tahdilla, voimme vain todeta miten tehokkaasti demokratia hävittää kansalaisvapaudet, taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä aiheuttaa järjettömiä sotia koko ajan enemmän.

Vaikka Uusipaavalniemi onkin tajunnut huomattavasti muita poliitikkoja ja pankkiekonomisteja paremmin mihin maailma ja Suomi siinä mukana on menossa, en innostuisi pitämään miestä minään Ron Paulina. Konkreettiset ratkaisuehdotukset ovat aika kortilla ja mies tuntuu itsekkin enemmän kyselevän mitä nyt pitäisi tehdä, sen sijaan että tarjoaisi vastauksia esimerkiksi vaatimalla osittaisreservipankkitoiminnan purkamista ja eurosta irtautumista.

Lars Osterman kirjoitti...

olen eri mieltä kanssasi koska uskon että ihmiset oikeasti ovat hyviä, hyväntahtoisia ja ystävällisiä kunhan vain olosuhteet ovat sellaiset että voi olla rennosti eikä koko ajan tarvitse taistella olemassaolonsa puolesta - tuon rahan vuoksi.

Tosin osa on parantumattomia psykopaatteja ja narsisteja. Niitä on aina jokunen. Pitää vaan katsoa ettei sellaiset pääse valtaan.

;-)

Lars Osterman kirjoitti...

Muuten vielä tuohon äskeiseen niin totta on että olen tavallaan itse päässyt irtaantumaan oravanpyörästä. Maksoin asuntolainani viimeisen erän jo 1998.

Freelancerina elämän voi ottaa huomattavasti rennommin vaikka jaksoittain onkin todella paljon tekemistä.

Anonyymi kirjoitti...

Finanssirakenteet natisevat jo liitoksissaan. Seuraavana, ellei jo samalla hajoavat muutkin jäykät valtarakenteet. Viimeistään tämä muutosprosessi pakottaa kaikki ihmiset mukaan miettimään uutta suuntaa omassa elämässään ja myös yhteistoimintaa yhteisössä. Toiset kokevat tämän muutoksen aluksi uhkana, mutta osa näkee sen mahdollisuutena. Uusille ideoille ja toimintatavoille tulee tilaa. Ennakkoluulottomia unelmia tarvitaan. Erilaisia pienimittakaavaisia kokeiluja todennäköisesti jo löytyykin, mutta niistä valtamedia ei ole välittänyt levittää tietoa - vielä. Se on osa nykyisiä hallintarakenteita.

Uudet toimintatavat tulevat todennäköisesti olemaan paljon pienimittakaavaisempia kuin nykyiset rakenteet. Me sen päätämme - yhä paikallisemmin. Paluuta vanhaan ei ole.

On totta että tämä vaatii kehitystä ihmiseltä, mutta se prosessi on jo menossa kiihtyvällä vauhdilla maailmanlaajuisesti. Meidän on ensin luovuttava vanhoista asenteistamme, jotka eivät enää palvele meitä.

Yhtenä avaimena on luopuminen siitä suuresta pelosta, että minulle ei riitä resursseja tarpeeksi, mikä on syynä ahneuteen, ja sen korvaaminen luottamuksella; että minusta huolehditaan ja että olen kelvollinen siihen tällaisenaan, ilman ehtoja. Tällöin luovat voimamme vapautuvat muuhun käyttöön ja myönteinen kehitys sen kun kiihtyy.

Hyviä unelmia! Ne tulevat olemaan todellisuutta hyvin pian.

T. Antero