torstai 6. marraskuuta 2008

David Korten: Ihmiskunta rahakoneiston orjana

Tämä Matilda Haapamäen kirjoittama kirja-arvostelu koskee yli 10 vuotta vanhaa kirjaa, David Korten: Maailma Yhtiöiden Vallassa. (Like Kustannus 1997)

Kirja tuntuu yhtä ajankohtaiselta nyt 2008. Minä rohkenin väittää pankkeja vihollisiksemme - tai vastustajiksemme vauraus-, raha- ja talouspelissä. Tässä kirja-arvostelijan mukaan David Korten oikeastaan laajentaa syytöksiäni koskemaan kaikenlaisia yhtiöitä. Linkki koko artikkeliin:

http://www.helsinki.fi/jarj/rapi/korten.html


Poimintoja tekstistä:

"Korten pyrkii todistamaan, että yhtiöiden intressit ovat todellisuudessa vastakkaisia lähes kaikille inhimillisille pyrkimyksille eivätkä palvele loppujen lopuksi kenenkään etua.

Yhteiskunnat elävät keisarin uudet vaatteet -illuusiossa: vapaiden markkinoiden ideologian ja globalisaation avulla ihmiskunta on valjastettu rahan tavoitteluun omistautuneiden yhtiöiden orjuuteen. Talousjärjestelmässä mitataan kaiken arvoa yhtiöiden voitoilla, joita nostetaan luonnonvaroja kestämättömästi riistämällä."

(...)

Talouskasvun myytti

"Talouskasvu on nykyisin kaikkien valtioiden pyhimpiä tavoitteita. Sen odotetaan vuodesta toiseen tuovan tarvittavan potkaisun yhteiskunnan kehitykselle ja tuottavan hyvää yhteiskunnan kaikille osapuolille. Korten tuomitsee tämän teorian kohtalokkaasti vääräksi.

Korten haluaa ennen kaikkea osoittaa, että tärkeintä ei ole se, paljonko rahaa on, vaan se, kuinka varallisuus jaetaan. Viime vuosina on havahduttu tajuamaan se tosiasia, että nykyisen teknologisen kehityksen aikana työpaikat eivät enää lisäänny, mikä on vain yksi syy siihen, että talouskasvun tuomat voitot jakautuvat vain pienelle osalle ihmisistä - lähinnä pääomanomistajille ja sijoittajille.

Kun bruttokansantuotetta pidetään objektiivisena hyvinvoinnin mittarina, sivuutetaan se, mistä bkt koostuu. Bkt:n kasvuksi lasketaan monet toiminnot, jotka itse asiassa vähentävät yhteiskunnan kokonaisvarallisuutta, esimerkiksi ympäristövahinkojen siivoaminen. Lisäksi ympäristön kuluttamisen määrä on suoraan verrannollinen bkt:n nousuun: autolla ajaminen nostaa sitä paljon tehokkaammin kuin pyöräily. Korten esittää myös, että talouskasvua suosivilla käytännöillä on yleinen taipumus siirtää tuloja köyhiltä rikkaille: luonnonvarojen tuhoaminen rikastuttaa yhtiöitä alueen asukkaiden kustannuksella. Elämisen laatu on siis aivan eri asia kuin talouskasvu."

Järjetön rahoitusjärjestelmä

"Rahamarkkinat ovat asia, jota melko harva ymmärtää ja vielä harvempi kyseenalaistaa. Tietokoneajan myötä raha on täydellisesti irrotettu arvosta, minkä seurauksena todellisen tuottavan työn arvo pienenee mitättömäksi keinottelijoiden ja sijoittajien voittoihin verrattuna. Nykyisessä järjestelmässä rahataloudessa kiertävän rahan määrää voidaan kasvattaa loputtomasti, täysin riippumatta todellisen varallisuuden kasvusta. Keinottelu tulee näin kannattavammaksi kuin todellista arvoa tuottavat sijoitukset.

Pörssien tietokoneilla pyörivän rahan hallitsijoiden ostovoima kasvaa kohtuuttomasti verrattuna tuottavaa työtä tekeviin ihmisiin. Korten osoittaa, miten tällaiset markkinat palkitsevat yhteiskunnan voimavaroja hävittäviä toimia. Keinottelija saattaa korjata ympäristöä tuhoavasta toiminnasta suuret voitot. Kuplan puhjetessa rahoituslaitokset on pelastettava tavallisten ihmisten kustannuksella - tilanne ei kuulosta vieraalta Suomessakaan."

Lue loput

Ei kommentteja: