torstai 31. joulukuuta 2009

Talousdemokratian esittelyssä Simon Dixon

Löysin tunti sitten tällaisen Simon Dixonin surffaillessani netissä... ja tässä Uudenvuodenaatoksi ihmeteltävää englanninkielentaitoisille. Tässä on ehdottomasti paras näkemäni esitys velkaperusteisen rahan muodostamasta ongelmasta yhteiskunnallemme.

Palaan tähän esitykseen myöhemmin.

Mikäli joku taitava henkilö innostuisi kääntämään tämän suomenkielelle - se olisi todellinen uroteko. Miten olisi tarttua tähän nyt heti te ahkerat kielitaitoiset Zeitgeist- ja Money As Debt- kääntäjät ?Tässä toinen video missä samaa miestä haastatellaan.

Päivitys: Katsottuaan Dixonin videon Hannu Yli-Karjanmaa tarttui joihinkin toisiin mainintoihin:

Talousdemokratian sivuilla oli esillä Simon Dixonin video, jossa hän kertoo varsin ymmärrettävästi kammottavan totuuden rahajärjestelmämme toimintaperiaatteista. Oleellisin asia jokaisen ymmärtää on se, että taloudessa kiertävä raha syntyy tavallisissa liikepankeissa kun niistä lainataan rahaa. Dixon selittää mitä kaikkia seurauksia tästä on. Esimerkiksi miksi kauppataseen ylijäämä on elintärkeä kullekin maalle. Jos ulkomaankauppa jää alijäämäiseksi maan taloudessa kiertävä raha katoaa kiihtyvällä nopeudella ja edellyttää valtiolta rohkeaa velanottoa, jotta talouteen yksinkertaisesti saadaan vaihdannan välinettä eli rahaa. Nykysysteemi on kertakaikkisen järjetön. Rahan pitäisi syntyä demokraattisessa kontrollissa julkishallinnon kautta eikä yksityisissä pankeissa.
Tämä ongelma kansainvälisessä kaupassa on noussuut omaan tietoisuuteeni luettuani Rowbothamin kirjat "The Grip of Debt" - sekä - "Goodbye America". Voidaan todellakin pohtia miten käy pitkässä juoksussa kun velkaan perustuvaa digirahaa siirretaan ulkomaille ja itse velka jää rasittamaan kotimaata. Tästä esimerkistä ehkä tajuaa että nykyisellään vienti on myös taloudellista sodankäyntiä. John Maynard Keynes ehdotti jo 1944 Bretton Woodsissa että kaikki kansainvälinen vientikauppa olisi clearingkauppaa. Mikäli näin olisi toimittu maailma olisi tänään toinen.

keskiviikko 30. joulukuuta 2009

Tulevaisuus on meidän

Ettei pääasia unohtuisi - muistutan lukijoita ja satunnaisia kurkistelijoita tämän blogini kaikkein tärkeimmästä viestistä, mikä liittyy rahaan ja sen todelliseen luonteeseen.

Valtaosa (97-98%) osa kaikesta rahasta on pelkkää kirjanpitoa. Valtaosa rahasta ei ole rahaa vaan määrätyin vakavaraisuusvaatimuksin tyhjästä kirjattua pankkiluottoa. Rahamäärä maassamme kasvaa samalla kun tätä pankkiluottoa kirjataan lisää. Pankkiluottoa syntyy lisää hyvin yksinkertaisesti - kun pankin virkailija kirjaa uuden luoton jonkun tilille - allekirjoitettua velkakirjaa vastaan. Pankkiluotto vastaa toki rahaa - ja käy rahasta, mutta on silti pankissa kirjattu tilille pelkkänä kirjanpitovientinä vailla minkäänlaista todellista arvoa. Tililläsi näkyvä saldo on siis tällaista pankkiluottoa.
Finanssialan keskusliiton sivuilta selviää yhtä ja toista - vaikka karuimmat tosiasiat on piilotettu rivien väliin:
Pankilla on oltava omaa pääomaa vähintään 8 prosenttia pankin riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä. Vakavaraisuusvaatimus koskee sekä talletuspankkia että sen konsolidointiryhmää.
Talletuspankki saa harjoittaa vain luottolaitoslaissa lueteltua ja siihen liittyvää toimintaa. Talletuspankille sallittua liiketoimintaa on: 1) talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen hankinta yleisöltä 2) muu varainhankinta 3) luotonanto ja rahoitustoiminta sekä muu rahoituksen järjestäminen 4) rahoitusleasing 5) yleinen maksujenvälitys ja muu maksuliike 6) sähköisen rahan liikkeeseenlasku, siihen liittyvä tietojenkäsittely ja tietojen tallentaminen sähköiselle tietovälineelle muun yrityksen lukuun
Myös Esko Seppänen on hiljan laatinut oivallisen kirjoituksen kotisivulleen, Taloustiede on kapitalismin teologia, missä hän myös tuo tämän saman totuuden julki:

On vaikea löytää tieteellisiä tutkimuksia siitä, kuinka suuren osan kierrossa olevasta rahasta ovat laskeneet liikkeelle keskuspankit ja kuinka paljon yksityiset pankit. Tutkittua tietoa tarvitaan lisää. Joka tapauksessa pankit luovat uutta rahaa lainaamalla talletusrahansa moneen kertaan, myöntämällä luottoja jättäen niiden katteeksi vain säädetyn vakavaraisuusreservin, luomalla ensin velan ja kattamalla sen jälkikäteen (13), jälleenrahoittamalla velkoja arvopaperistetuilla finanssituotteilla sekä innovoimalla johdannaisia ja muuta virtuaalirahaa tyhjästä. On arvioita, joiden mukaan jopa 97 % kierrossa olevasta rahasta on yksityispankkien liikkeelle laskemaa (14). Siitä näkökulmasta lama ei pääty ennen kuin pankkijärjestelmä tulee toimeen omillaan ja luo taas uutta rahaa kiertoon.

Jatkan itse toteamalla että pankit siis kirjaavat tällaista pankkiluottoa tyhjästä - valtiovallan siunauksella. Asia mitä pitäisi tutkia on seuraava: Jossain vaiheessa Suomen itsenäisyyttä valtiovallan silloiset (jotkut) korruptoituneet edustajat ovat harkitusti ja tietoisesti siirtäneet tämän "rahantekokoneen" näille yksityisomistuksessa olevaille pankeille - ilman että valtio saa tästä minkäänlaista korvausta tai etua itselleen. Tästä vallansiirrosta ei tietääkseni ole koskaan ilmoitettu kansalaisille, vaan kansalaisten on annettu olettaaa että kaikki on kunnossa, niin kuin ennenkin.
Pankkien saaman rahantekokoneiston toiminta vastaa kuitenkin kaikin puolin rahan fyysistä väärentämistä - mutta on lailla sädetty pankeille lailliseksi. Eli - mikäli sinä painat väärää rahaa ja kulutat sitä yhteiskuntaan joudut oitis kaltereiden taakse - mutta kun pankki tekee saman se on arvostettua pankkitoimintaa.

Valtiovalta on näin ollen tavallaan kaivanut itselleen ja muillekin julkisyhteisöille, yhteistä velkakuoppaa koska joutuvat kaikki lainaamaan pankeilta - silloin kuin veronmaksajilta saadut verot ja maksut eivät kata talousarvion menoja. Tiedämme kaikki että kaupungit, kunnat ja Suomen valtio ovat surkeassa taloudellisessa tilassa julkisen velan kasvaessa vuosi vuodelta.

On sanomattakin selvää että valtiovalta hyvinkin voisi toimia pankkien tavoin ja samoin menetelmin kirjata tarvittavat varansa omille tileilleen täysin ilman lainanottoa. Verostustakaan ei oikeasti tarvittaisi - eikä veronkorotuksia ainakaan.

Floridan osavaltioss, USA:ssa on pian kuvernöörivaalit ja kuten olen aiemmin tuonut julki niin eräs kuvernööriehdokas Farid Khavari katsoo että yksityispankkien aikakausi on ohi - ja että kansanpankkina toimiminen kuuluu Floridan osavaltion - eli valtiovallan perustehtäviin.

Oli miten oli - nykyinen talouskriisi ja sen mukana seuraava kasvava työttömyys, lisääntyvä julkinen velkaantuminen, kasvava köyhyys ja sosiaalinen kurjuus ja hätät avaavat tavallaan aikaikkunan jonka myötä Suomessa voitaneen toteuttaa jonkinlaisia talousdemokraattisia uudistuksia politiikan keinoin. Näiden uudistusten myötä kaikki turha raataminen pankkien velkaperusteisen rahajärjestelmän takia voidaan mahdollisesti lopettaa?

Karu totuus on nimittäin se että jokainen meistä tekee 10-15 vuotta ilmaista työtä kotimaisille ja ulkomaisille pankeille. Suomen velkaatumisen seuraukset: lyhennys-, korko- ja muut rahavirrat ulkomaille muodostavat kaikki turhia menoeriä joita tietämättömyyttämme olemme kiltisti ja mukisematta suostuneet maksamaan tajuamatta että tähän järjettömään järjestelmään on olemassa parempia vaihtoehtoja.
Tämä sama koskee tietysti kaikkia valtioita ja näiden kansalaisia kaikkialla maailmassa.

Esimerkkinä, Uuden Seelannin talousdemokraattisen puolueen, New Zealand Democrates for Social Credit puheenjohtaja, Stephanie de Ruyter, totesi hiljan puolueen lehden pääkirjoituksessa että viimeistään tämän finanssikriisin myötä on muutoksen aika ja "tulevaisuus on meidän":
The world is experiencing a period of deep social, environmental and economic change, says leader Stephnie de Ruyter: “This is an exciting time of transition during which the structural flaws inherent in our century-old industrial society have become blatantly apparent.” It is a time that offers the opportunity to “lead the way towards the establishment of a vibrant, diverse, dynamic, robustly democratic society.”(p3)

The future beckons.

Arvoisin että tulevat eduskuntavaalit, huhtikuussa 2011, tulevat tavalla tai toisella, ja ensimmäistä kertaa Suomessa, avaamaan kansalaiskeskustelun nykyisen pankkitoiminnan ja myös koko velkaperusteisen rahajärjestelmän aiheuttamasta turhasta velkaantumisesta ja kurjuudesta - ja nimenomaan siitä että näihin nykyisiin pelisääntöihin on olemassa parempia vaihtoehtoja. Tämä tulee nousemaan esiin joko "talousdemokraattisen puolueen" nimissä - tai miksei jonkun toisenkin puolueen. Uskallaan nimittäin olettaa että riittävän moni alkaa olla tietoinen näistä epäkohdista...eli kriittinen piste on, ehkei vielä - mutta huhtikussa 2011 jo ylitetty.

Päivitys 31.12 Ben Dyson perustelee tässä englanniksi miksi y.m. muutokset ovat elintärkeitä ei ainostaan USA:lle ja Iso-Britanialle - vaan kaikille valtioille.

lauantai 26. joulukuuta 2009

Wincapita, valuuttakauppa, vivut, KRP, salaiset oikeudenkäynnit ja rahan kirjaaminen tyhjästä...

Alla ote blogista wincapita.blogspot.com missä selkeällä suomen kielellä kuvaillaan Money As Debt - videon mukainen rahan synnyttäminen velkana. Blogipostaus sisältää paljon muutakin mielenkiintoista - siksi tuo otsikko on mikä on.

"Rahan syntymekanismi on kätketty monimutkaisuuden verhon taakse vain sen vuoksi, jotta totuus on voitu kätkeä. Prosessi, jolla pankit synnyttävät rahaa on niin yksinkertainen, että järki suorastaan hylkii sitä. Näin tärkeän asian ympärille rakennettu syvä mystiikka tuntuu siksi vain kohtuulliselta."

-- John Kenneth Galbraith (1908 - 2006), Harvardin yliopiston taloustieteiden professori --

Seuraavassa esimerkissä kuvaan rahan syntyprosessia tavallisissa liikepankeissa. Esimerkissä käytän setelirahaa sen helpon havainnolistettavuuden vuoksi. Todellisuudessahan kaikki liikepankkien luoma raha synnytetään pankkien tietokonejärjestelmässä vain muutamalla hiiren klikkauksella. Raha on pelkkiä bittejä tietokonejärjestelmissä, mutta käteisen rahan avulla esitetty esimerkki tuo rahan syntymekanismin pääperiaatteet parhaiten selväksi.

Kuvitellaan tilanne, jossa uusi pankki on vasta perustettu, eikä sillä ole vielä yhtään asiakasta. Alkupääomakseen se on tallettanut 1 111,12 euron suuruisen lainan pankin vakuusvarantoon, keskuspankin asettaman vakuusvarantovaatimuksen ollessa 10%. Pankki on nyt valmis aloittamaan liiketoimintansa.
Lue loput

Huomauttaisin itse tässä vielä että tuo tekstissä mainittu luototuksen 10% vakuusvarantosääntö ei enää vastaa todellisuutta. Basel II keskuspankkisopimuksen mukaan vakuusvaranto on 0-8% riippuen siitä kenelle pankki luottoa myöntää [tyhjästä]. Esim. kaupunkeja, kuntia ja muita julkisen vallan organisaatioita joilla on verotusoikeus luototetaan täysin ilman varantoa eli 0 %:lla.

Sixten Korkman on dinosaurus

Omalta kohdaltani joulun 2009 kohokohdat alkavat olla takanapäin. Joulusta riippumatta olen entiseen tapaan janonut uutisia ja uutta oleellista tietoa mistä tahansa aiheesta. Olen tietysti ollut korvat höröllä ja silmä tarkkana sekä aina välillä miettinyt mistä aiheesta seuraavaksi kirjoittaisin. Eräänlainen rajapyykki nimittäin ylittyy koska tämä postaus on blogipostaus nro 1001 - eli ollaan jo toisella tuhannella.
Oikeastaan on vain yksi asia joka omalta kohdaltani on ylittänyt ärsytyskynnyksen ja se oli kun erään aamuna satuin kuulemaan ETLA:n Sixten Korkmanin äänen Radio-Vegan aamu-uutisissa.
Haastattelu löytyi netistä, kuuntelin sen useita kertoja peräkkäin jotta saisin ydinasiat pysymään muistissa edes hetken. (ohjelma on ruotsiksi - pahoittelen)

Suomeksi sanottuna Sixten Korkman toteaa aluksi että olisi aiheellista ruveta keskustelemaan tulevien vuosien talouspolitiikasta. Julkinen velanotto kasvaa huolestuttavasti joten mistäpä muusta pitäisikään keskustella ellei julkisen talouden leikkauksista. Julkisen talouden rahoitus pitäisi Korkmanin mukaan nyt jotenkin saada kestävälle pohjalle [yllätys yllätys].

Talouskasvu pitäisi Korkmanin mukaan saada riittävän voimakkaaksi. Veronkorotuksista tulisi keskustella - mitä korotetaan mitä ei. Korkman toteaa että eri poliittiset ryhmät ovat luonnollisesti erimielisiä siitä mitä tulee korottaa - mutta keskustelun tulisi alkaa jo nyt niin että eduskuntavaalien jälkeinen hallitus voi tehdä budjetin joka vastaa annettuja vaalilupauksia.
Korkman toteaa myös että työurien pidentämisestä pitäisi puhua ja sopia jotta työssäolevien osuus pidetään mahdollisimman korkeana jne. Eli... samaa Korkmania kuten ennnekin.

Mielestäni olisi jo aika että joku vihjaisee Korkmanille muutamasta tosiasiasta....

1. Se että Suomen valtio nykykäytännön mukaan joutuu lainaamaan yksityispankeilta ja näin ollen velkaantuu on vain yhdenlaista suppeaa politiikkaa. Tähän kysymykseen voi myös suhtautua eri lailla. On siis olemassa muunlaista politiikkaa. Nimettäköön tämä toisenlainen politiikka vaikkapa talousdemokratiaksi. Talousdemokratia ratkaisee Korkmanin talouspolitiikan ongelmat yksinkertaisesti kieltämällä valtioita lainaamasta pankeilta. Valtion tulee joko lainata omalta julkiselta keskuspankiltaan - tai laskea liikkeelle rahaa ihan omin päin sopivissa määrin.
Näin valtio saa rahoituksensa turvattua ilman että yksityispankkiireilla on tässä minkäänlaista osaa tai arpaa. Tämä malli on täysin mahdollinen ja toteutuskelpoinen jos niin halutaan. Jos tämän toteuttaminen on jotenkin estetty poliittisin keinoin ne esteet voidaan myös purkaa poliittisin keinoin.

2. Talouskasvun perään huutaminen on jäänne vanhakantaisesta ajattelusta. Lisäksi taloutemme on kasvanut jo ihan riittävästi - itse asiassa taloutemme tulisi antaa supistua niin että luonnonvarojen käyttäminen tuotantoon saadaan kestävälle pohjalle. Koko läntinen maailma on samojen ongelmien edessä - ja Suomen kuten kaikkien muidenkin maiden on parempi tehdä tarvittavat taloutensa supistukset suunnitelmallisen hallitusti.

3. Työttömyys ei ole mikään todellinen ongelma. Ongelma on lähinnä se että taloutemme kansalaisten toimeentulo on kytketty täysin palkkatyötuloon. Näin ei tarvitse olla. Tämäkin on vain yhdenlaista suppeaa politiikkaa. Nykyisellään hyvinvointi siis vaatii täystyöllisyyttä jotta (rahan) ostovoiman jakelu palkkatyötulon välityksellä leviäisi kaikille kansalaisille. Tämä malli toimi ehkä vielä 1970-luvulla mutta on tullut tiensä päähän.
Talousdemokratian malli ratkaisee Korkmanin nimeämät ongelmat yksinkertaisella poliittisella päätöksellä siirtyä työtulosta perustuloon. Perustulon kautta jaettava ostovoima on vakaa ja ns suhdanteista riippumaton jakelukanava. Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen mahdollistaa sen että jokainen joka haluaa saa tehdä työtä - mutta jokainen saa myös kunnolla vapaa-aikaa - todelliseen elämiseen.
Korkman haluaa lisäksi pitempiä työuria - talousdemokratia taas katsoo että palkkatyö ei ole enää velvollisuus eikä siis ole mitään syytä pakottaa ketään olemaan työpaikalla enää esim 55-vuotiaana. Jokaisella on silti oikeus elää, asua, syödä, pyrkiä toteuttamaan itseään ja olla mahdollisimman onnellinen.

4. Mitään veronkorotuksia ei tarvita. Työn ja kulutuksen verottaminen on yhdenlaista suppeaa politiikkaa. Valtio ja muu julkinen hallinto saa kyllä tarvittavat varansa muilla keinoin kuin pakkolunastamalla ne työtuloista, vaatimalla asumisesta kiinteistöveroa tai syömisestä arvonlisäveroa. Koko nykyinen järjestelmä voidaan minuna puolestani romuttaa. Näkisin että verotukseen on olemassa vain yksi todellinen peruste. Mikäli kävisi niin että rahamäärä taloudessa kasvaisi liian suureksi niin julkisen vallan tulee verotuksella kerätä pois mahdollinen ylimääräinen raha ja näin varmistaa että inflaatio pysyy mahdollisimman olemattomana ja rahan ostovoima mahdollisimman vakaana. Perustulojärjestelmä vaatii luonnollisesti sen että julkinen valta kerää ainakin osan rahasta takaisin - eli perustulon jatkuvaa suoritamista varten tarvittava rahamäärä tulee kiertää nopeasti, eikä saa kasvaa ellei siihen ole jokin hyvä syy.

Lopetan tähän koska on yömyöhä mutta vakuutan ja vannon että talousdemokratialla on paljon muitakin vihjeitä Sixten Korkmanille ja kaikille muillekin vanhakantaisesti ajatteleville poliittisille dinosauruksille.

Loppujen lopuksi totuus on se että Suomen väitetty talouskriisi ja valtion velkaantuminen ovat pelkkää politiikkaa - ja vain eräänlainen savuverho jonka takaa löytyy vapaaehtoinen poliittinen sopimus siirtää vaurautta kansalaisilta maailman pankkiireille. Tätä ei tarvitse sietää enää päiväkään. Ratkaisu on kuvattu yllä ja voidaan kiteyttää sanoihin: Vaihdetaan politiikkaa!

Jos tämä "talouspolitiikan vaihtaminen" jostain syystä ei luonnistu vanhoilta politiikan parroilta niin lienee parasta että - vaihdetaan riittävän suuri osa miehistöstä!

Voin melkein jo sieluni korvin kuulla miten vanhat parrat tuomitsevat talousdemokratian "mahdottomaksi", "sekopäiseksi", "vaaralliseksi" tai "utopiaksi".

Olkoon talousdemokratia näiden mielestä ihan mitä tahansa - tiedämme kuitenkin kaikki sen että mikäli talousdemokratian vaihtoehto selkeästi mainittaisiin äänestysvaihtoehtona nykymenolle, niin enemmistö jokaisen valtion kansalaisista valitsisi talousdemokratian nykytouhun tilalle. Dinosaurukset joutavat siis jo eläkkeelle. Kiitämme dinosauruksia tästä velkaperusteisen rahan aikakaudesta. Uusi aikakausi ilman dinosauruksia on alkamassa.

lauantai 19. joulukuuta 2009

Talousdemokratian esittelyssä Thomas H. Greco

Rahauudistusfilosofi ja kirjailija Thomas H. Greco edustaa ehdottomasti talousdemokratiaa Amerikan Yhdysvalloissa - ja sanoo näillä videoilla paljolti saman minkä itse olen yrittänyt tuoda julki nämä viimeiset vuodet 2007-2009 tällä blogillani. Todella mukava kuulla, nämä rahaan ja sen käyttämiseen liittyvät tosiasiat, selväkielellä - mutta sorry - englanniksi jälleen. Haastattelijana eräs Daniel Pinchbeck, kirjailija hänkin.

Thomas H. Greco on erityisen innostunut paikallisrahan mahdollisuuksista. Paikallisrahan on oltava korotonta eli ilman "rahakasvun" vääristelevää vaikutusta talouteen.

Wiki: Thomas H. Greco.

Tom Greco interviewed by Daniel Pinchbeck

Part a.Part b.Part c.Thomas H. Greco, Jr. is a community and monetary economist, educator, writer, and consultant.

Tom is the author of; 'Money: Understanding and Creating Alternatives to Legal Tender' (Chelsea Green Publishing Company, 2001); 'New Money for Healthy Communities' (1994); 'Money and Debt: A Solution to the Global Crisis' (1990).

In his latest book 'The End of Money and the Future of Civilization' (Chelsea Green: 2009) Tom explains how conventional money malfunctions and how an ideal money would be structured.


*

Tässä lisää Grecon ajatuksia PPT-diaesityksenä hänen kotisivultaan. Tämä PPT-esitys sisältää pitkälti ne kuvat joihin hän viittaa yllä olevassa kolmiosaisessa videohaastattelussa.
  • Money, Power, Democracy and War
    This slide show is pretty comprehensive in outlining the nature of the "money problem" and in describing what is needed to solve it. It highlights some little-know history about the evolution of banking and the politicization of money, along with the principles that can be applied to liberate the exchange process and lead to a more just and sustainable economic order.
    It is based on a presentation made by Thomas Greco in Tucson, Arizona on March 13, 2007.
Conscious Media Network haastattelun 3 min esittelyvideo.

Erityisbonuksena tässä vielä David Icken oiva esitys What Is Money

Päivitys 22.12 Richard C. Cook: Review of Thomas Greco’s: “The End of Money and the Future of Civilization”

Kirjanpitäjien temppu kirjata rahaa tileille ns tyhjästä ja velottaa tästä korkoa, pakottaa tämä heikompia valtioita hyväksymään tätä "rahaa", tässä Anglo-Amerikkalaisen suurvallan keinot Bank of Englandin perustamisen jälkeen, asteittain vallata koko maailma.

The bookkeeper’s trick of creating money out of thin air, charging interest for its use, then forcing it down the throats of weaker nations by threat of violence, is what has allowed the Anglo-American empire, since the founding of the Bank of England in 1696, gradually to conquer the world. Though President Woodrow Wilson signed the Federal Reserve Act into law, he saw what that action meant. Greco cites Wilson as writing: “There has come about an extraordinary and very sinister concentration in the control of business in the country… The great monopoly in this country is the monopoly of big credits.”

perjantai 18. joulukuuta 2009

Avoin kirje Suomen median kaikille toimittajille

Tällainen tuli postissa ja katson aiheelliseksi julkistaa sen blogilla. Tai siis ainakin alkuosan koska kirje on pitkä. Koko kirje on luettavissa suomeksi täältä:

http://www.wordmworld.net/uncategorized/avoin-kirje-toimittajille


Kirjeen sisältöä voi ja saa vapaasti kommentoida tämän blogin kommenteissa.
________________________________________________________

Avoin kirje kaikille Korporatiivisen Median Toimittajille

Tämä on käännetty versio kirjeestä joka on lähetetty kaikille korporatiivisessa mediassa toimiville toimittajille Ruotsissa 11.11.2009. Ja on sen jälkeen laajalti levitetty nopeasti kasvavassa NWO vastaisessa liikkeessä Ruotsissa. Nyt sitä käännetään usealle eri kielelle levitettäväksi ympäri maailmaa.

Vallankumous tulee olemaan koko maailman laajuinen.

Suora linkki tähän kirjeeseen on http://www.wordmworld.net/uncategorized/avoin-kirje-toimittajille

————————————————–

Kaikille Suomen toimittajille, totuus on tullut julki. Teidän työnantajanne ovat paljastuneet, työnantajanne työnantajat ovat paljastuneet, työnantajanne työnantajien työnantajat ovat paljastuneet. Totuus on tullut julki. Toistan, Totuus on tullut julki.

Nykyajan suurin ihmiskuntaa vastaan tehty rikos on meneillään silmiemme edessä - ja te, kaikki Suomen Toimittajat, olette hiljaa. Toistan, nykyajan Suurin ihmiskuntaa vastaan tehty rikos on meneillään juuri nyt, silmiemme edessä - ja te olette hiljaa.

Kaikille Suomessa työskenteleville toimittajille, tällä kirjeellä haluan kertoa, että teillä on mahdollisuus valita. Joko te juuri nyt, ja todella tarkoitan, välittömästi, alatte raportoida mitä tässä maassa ja maapallolla todellisuudessa tapahtuu - tai, alkaen tästä päivästä, teidät katsotaan osallisiksi tähän lähes uskomattoman hirvittävään rikokseen Suomen kansaa, ja koko ihmiskuntaa kohtaan.

Toistan, teille kaikille Suomen toimittajille, joko te välittömästi alatte raportoida mitä todellisuudessa maailmassa tapahtuu, tai teidät katsotaan Suomen kansan vihollisiksi.

Passivisuus ei enää ole vaihtoehto. Hiljaisuus ei enää ole vaihtoehto. Propaganda ei enää ole vaihtoehto. Väärä informaatio ei enää ole vaihtoehto. Tästä päivästä lähtien, 26. Marraskuuta 2009, alatte kirjoittaa, kertoa ja näyttää meille totuuden.

Teidän työnantajianne, Suomen, ja maailman korporatiivista mediaa, juuri nyt kontrolloi pahin koskaan olemassa ollut kansainvälinen rikollisjärjestö. Tiedämme, että he ovat vallanneet teidän työnne perustan. Tiedämme, että juuri nyt teitä käytetään propagandan keskusyksikkönä Suomessa, kyynisimmälle salaliitolle jonka ihmiskunta on koskaan nähnyt.

Tiedämme että tämä salaliitto ulottuu Wall Streetiltä Valkoiseen taloon, Maailman Terveysjärjestöön (WHO), Yhdistyneisiin Kansakuntiin, Euroopan Unioniin, maailman johtavimpiin lääkeyhtiöihin, tulevaan Kööpenhaminan kokoukseen, media pohattoihin, maailman johtaviin pankkiireihin, ylimpiin politiikkoihin, Suomen hallitukseen, Suomen pankkitoimintaan, Suomen mediaan, Suomen lääketoimintaan, ja vastaaviin instituutioihin ympäri maailman.

Ymmärrän jos tämä kuulostaa epämiellyttävältä, mutta tämä ei ole mitään verrattuna siihen kuinka epämiellyttäviksi asiat vielä tulevat jos emme kaikki ota tätä ehdottoman vakavasti. Juuri nyt. Tänään. Ehdottoman vakavasti. Tässä ei ole mitään naurunaihetta. Ei mitään sivuun sysättävää. Ei mitään välteltävää. Rikos, joka nyt tapahtuu silmiemme edessä on osa kauheinta ja mutkikkainta salaliittoa, joka voi - ellemme yhdessä muuta asioiden kulkua välittömästi - tuoda meille ja tuleville sukupolville enemmän kipua ja kärsimystä kuin olisimme koskaan voineet kuvitella.

Jos päätätte kutsua tätä hulluksi salaliittoteoriaksi, ottamatta selvää siitä mitä todella tapahtuu, lopettakaa sellaiset pötypuheet välittömästi.

torstai 17. joulukuuta 2009

Iltasanomat todistaa ristiriidan

Vesa oivalsi tilanteen, napsi alla olevan kuvan ja toteaa itse tilanteesta näin:

Oheinen kuvakaappaus kertoo kaiken tarpeellisen.
Ensin tehdään tutkimus ja sitten tehdään tulokset. Jos on kiire niin sen tutkimuksen voi myös jättää väliin. Tätä metodia ovat aiemmin menestyksellä käyttäneet myös mm. Yle, Helsingin Pravda ja MTV3.
Taannoin uutisissa illan pääaihe oli presidentin linnan avautuminen yleisölle. Samaan aikaan Kööpenhaminassa keskusteltiin teollisuusmaiden saattamisesta takaisin kivikauteen. Mikä tämän maailman ihmisiä vaivaa? Miksi ihmiset niin innokkaasti työntävät päänsä pensaaseen ja vakuuttelevat kaiken olevan hyvin? Mikä on saanut ihmiset taantumaan lampaan tasolle?Eli jos tarvii vielä vääntää kaikki rautalangasta: Miten 19% suomalaisista voi olla "enemmistö"?

Väitän vielä että mikäli suomalaiset olisivat tietoisia kaikesta mikä tähän ilmastomuutos-huijausvyyhtiin liittyy tuo 19% olisi korkeintaan 9%.

Venäläisviranomaiset ovat tuoreessa ilmoituksessaan paljastaneet että East-Anglian Yliopisto on vääristellyt Venäjän datan ja mm jättäneet pois 60% kaikista mittaustuloksista saadakseen riittävän muhkeat luvut poliittisen agendansa ajamiseksi. Kuten Lord Monckton ja monet muut ovat todennet: Kööpenhaminansopimuksen allekirjoitus tarkoittaisi Suomessa paluuta iloiselle 1920-luvulle ja sitä että ilmastonmuutokseen vedoten vaaditaan kehitysmaiden lopettavan kehityksensä - eli ilmastopoliittista kansanmurhaa.

Daily Express: And in a recent poll of readers 98 per cent said they believed they were being conned over global warming.

Mikäli "globaali lämpeneminen" ihmistoiminnan väitettyjen hiilidioksiidipäästöjen johdosta olisi todellinen ongelma niin silloin ensimmäinen teko olisi sotatoimien lopettaminen tähän viitaten.

Global WARming: USA:n ja Naton nykyinen sotiminen tuottaa enemmän "päästöjä" kuin 139 valtiota maailmassa ja 60% kaikista Co2-päästöistä.
  • If the war were ranked as a country in terms of annual emissions, it would emit more CO2 each year than 139 of the world’s nations do, more than 60% of all countries on the planet.

Adrian Salbuchin uusin

Salbuchi ihmettelee maailman tilaa ja Dow Jones indeksin tasoa, ennustaa Wall Streetin kaatumista, pelkää poliisivaltioita ja kansalaisten turhaa valvontaa ja maailmanhallituksen junailua. Tämä tarkoittaa ehkä pahimmillaan kansallisvaltioaikauden päättymistä. Kansalisvaltioita ei uhkaa ulkoinen vihollinen vaan globalistien aivopestyt myyrät jotka tuhoavat valtiot sisältä.

Ja oma nykyinen ulkoministerimme taitaa olla juuri näitä myyriä - ja pahinta laatua. Stubb on mielestäni yksi niistä jotka kaikkein innokkaimmin pyrkii lopettamaan itsenäisyytemme ja romuttamaan suvereenisuutemme loputkin rippeet. Kuka muistaa mitä Stubb aikanaan sanoi kun Katainen pyysi häntä sijaisulkokaliifiksi Kanervan tilalle? Stubb totesi jotain tähän malliin: "tietysti vastaan myöntävästi jos isänmaa kerran kutsuu". Kaikki mitä Stubb sanoo ja tekee osoittaa ettei isänmaa ole hänelle muuta kuin oiva ponnahduslauta eurofriikkien politbyroohon.

Salbuchi - 2010 Forecast: Transition from Globalization to World Government

Part 1.Analyst Adrian Salbuchi from Argentina, proposes a Model that helps to understand the dynamics of what is currently taking place in the world, which he defines as the overlapping and increasingly violent process that marks the end of Globalization and the birth of World Government.
This three part video also explores 12 Key Factors that will trigger this Transition.


Part 2

Part 3

tiistai 15. joulukuuta 2009

Alternative Arboretum: Pahuus Kööpenhaminassa

Tämä Mika Karjalaisen kirjoitus on mielekiintoinen ja pitkä. Olen lukenut samanlaisia kannanottoja englanniksi. Hienoa että edes joku kirjoittaa näistä ymmärrettävällä tavalla ja suomeksi. Tästä selviää myös ero aidon jenkki- ja brittipolitiikan välillä. Esko Seppänen sekoittaa joskus nämä kaksi politiikan vastakohtaista toisiinsa. LaRouche edustaa jenkkipolitiikkaa.

Tässä alkuosa:

Tilannekatsaus Kööpenhaminan ilmastokokoukseen osana NWO -projektia

Kööpenhaminan ilmastokokous on jatkunut nyt viikon ja viimeinen viikko on alkanut. On aika koota yhteen välitilannekatsausta ensin Lyndon LaRouchen aktivistiporukan näkemänä. Huomaamme siitäkin, kuinka ko. kokous on vertaansa vailla oleva uskonnollinen lahkolaisriitti ja tuomiopäivän saatananpalvontamenot aiheuttaa kaikkien aikojen kansanmurha- ja joukkotuhonta-aalto seuraavan parin sukupolven aikana!

Kokouksessa mukana olevat päättäjät (Muutamia jopa varsin keskeisiä poikkeuksia lukuun ottamatta) ja suurin osa valtavirtamedian reporttereista ja muusta mediaväestä ovat joko autuaan tietämättömiä / välinpitämättömiä tästä keskeisesti ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavasta pahuuden agendasta tai sitten osa heistä on niin pahuuden syövereissä itsekin, että eivät tunnistaisi esim. tätä kritiikkiäni kuin korkeintaan vieraalla ja tunnistamattomalla kielellä kirjoitetuksi hieroglyfiksi / loitsuksi. Niinpä: Olemme tilanteessa, jossa NWO -tietouteen valveutuneet kansalaiset näyttävät Brittiläisen imperiumin eliittijohdatuksen ja aivopesun pauloissa olevista ihmisistä erityisen kummallisilta. Tämä on ymmärrettävissä tutkimalla ihmisen tunne- ja tahtotoimintoja psykologiselta ja sosiologiselta kannalta, mutta se on eri aiheen juttu ja itse asiassa aikomukseni on ollut jo viime keväästä lähtien alkaa käymään niitä aspekteja läpi tässä NWO -kriisin analysoimisessa maailman tunnetuimpiin ja parhaimpiin kuuluvan poliittisten ja sosiaalisten ilmenemismuotojen tutkijan Francesco Alberonin avulla...


Mutta tämä Kööpenhaminan kokous on esitellyt jo nyt vertaansa vailla olevaa pahuutta: Mitä ajattelette esim. näistä, jotka ovat paljastuneet kokouksen 180 -sivuisesta "salaisesta" päätösasiakirjasta: Ilmastonmuutosta pyrittäisiin "torjumaan" muodostamalla sekä valtava verotuskoneisto länsimaiden kaikkeen hiilidioksidin päästöihin liittyvään toimintaan ja materiaaleihin sekä toteuttamalla hiilidioksidipäästöjen salliminen maksujärjestelmällä, jossa maksujen kerääjänä ovat loppuviimeksi maailmanpankki IMF eli varat menevät ko. oligarkkieliitin taskuun. Lisäksi on huomattava, että tuota verotuskoneistoa pohjustetaan suojarahastoilla ja sekä niitä että noita hiilipäästömaksuja voidaan käyttää eliitin tavoitelmien mukaisesti pörsseissä spekulatiiviseen johdannaismarkkinapelailuun. Hiilidioksidista tehdään siis kaikkien aikojen häikäilemättömin kauppatavara ja kansanhallinta-ase, joita oligarkkieliitti pyrkisi ohjaamaan täydellisesti parasiittisen kontrollinsa avulla. Tämä systeemi olisi heidän maailmanhallituksensa perusta, joka ottaisi kaikki maailman valtiot kuoleman syleilyynsä.
Lue loput Mikan blogilla

maanantai 14. joulukuuta 2009

Richard Wolff: Capitalism Hits the Fan (must-see)

Professori Wolffin luennoi kapitalismista, taloudesta ja siitä miten on tultu tähän missä olemme. Tämä luento, jos mikään osoittaa että kapitalismi sellaisena kuin me sen tunnemme, todellakin on tiensä päässä.
Wolff torpedoi samalla erään Stubbin jokaisen teesin siitä miksi globalisaatiota muka tulisi kehittää ja kiirehtiä. Globalisaatio ja äärimmilleen viety vapaakauppa on tosiasiassa pelkästään pienenpienen eliitin etujen mukaista politiikkaa. Suomalaisten valtaväestön kannalta kotimainen tuotanto ja työllistyminen on toistaiseksi ainoa keino jakaa ostovoimaa (rahaa). Gobalisaatio ja integraatio ei ole minkään maan työväestön kannalta suositeltavaa.
Suosittelen lämpimästi englaninkielentaitoisille. Wolff puhuu niin elävästi että tätä yli tunnin luentoa todella jaksaa seurata. Lopussa hän vastaa yleisön kysymyksiin.

Richard Wolff: Capitalism Hits the Fan (must-see)Economist, author, Professor emeritus U Mass, Amherst, Richard Wolff, speaks about the current economic crises, its’ roots and what we can do about it.

Filmed by Paul Hubbard at Brown University, Providence RI on 12-2-09

Source/Lähde: http://dandelionsalad.wordpress.com/2009/12/11/richard-wolff-capitalism-hits-the-fan/#more-63620

Päivitys: EAP - tiesitkö tällaisesta: Euroopan työväenpuolue on olemassa ja ajaa täysin vastakkaista politiikkaa kuin eurokraatit. Eurokraatit edustavat uusfeodalismia ja plutokratiaa (bankers rule) EAP:n politiikka on jossain määrin talousdemokratian kanssa sukulaisuussuhteessa. EAP on Lyndon LaRouche-liikkeen europpalainen siipi.

sunnuntai 13. joulukuuta 2009

Kotimaista tuotantoa

Tämä video ei ole hullumpi kooste kavalaa myyräntuota demokratian hävittämiseksi tekevistä tahoista maassamme. Olisin itse kaivannut myös "Keskiviikkokerhoa" mukaan tähän. Ja miksei myös ne suomalaiset jotka ovat jotenkin kytkyssä Council of Foreign Relations - (CFR) tai (TC) Trilateral Commission-järjestöihin. Pieni osa "rappareistakin" lienee mukana NWO-solmuja sitomassa. Tai sitten kaikki on vain salaliittoteoriaa....Päivitys: Löytyneiden dokumenttien valossa Alexander Stubb näyttäisi sotkeutuneen tähän finanssieliitin "uuden maailman järjestyksen" järjestelyihin enemmän kuin osaamme arvatakaan.
Itse asiassa Stubb jopa kerskailee tällä osallistumisellaan ja katsoo aiheelliseksi pyrkiä toteuttamaan jonkinlaista "maailman yhteishallintoa" (missä hän itse tietysti istuu mukana pankkiirien juoksupoikana ja NWO-luokan tottelevaisimpana mallioppilaana)

Tässä ote missä Stubb viittaa Gordon Brownin puheeseen muutosten tarpeellisuudesta( jotta british rule Rothschild-maailmanherruus jatkuisi)

I think Gordon Brown is spot on. And it is against this backdrop that I would like to focus my lecture today on the fundamental changes that we have witnessed in world economics, politics and governance in the past few months. And what these changes imply, both in terms of structural weaknesses in the current international institutions, and the possibilities for a new world order.

I would not even dare to suggest that I can give you a full analysis, let alone provide you with a blueprint of a new world order, but I will give you my “second diagnosis” of the post “080808” (Georgia) and post "080908" (Lehman Brothers) era. My first diagnosis was a speech I delivered in August to Finland's Ambassadors in the aftermath of the war in Georgia; but before the financial crisis.

I will start by dealing with the economy, move on to politics and finish off with some thoughts on global governance.

My thesis is simple. The international community has not been able to respond to many of the challenges of the post Cold War era and it is time to start thinking seriously about a new system of world governance. This system should be based on multilateral institutions, not ad hoc intergovernmental structures.

Tässä vielä pari kuvaa joista näkee että viisastelut siitä että nwo on silkkaa salaliittoteoriaa osuu omaan nilkkaan.


perjantai 11. joulukuuta 2009

Australian ääni

Järkevä viesti kaukaa Australiasta, missä kannatetaan talousdemokratiaa ratkaisuna lähes kaikkiin nykyisen yhteiskuntamme ongelmiin. Huomaa että videon ensimmäisen osan jälkeen seuraava osa käynnistyy automaattisesti.

torstai 10. joulukuuta 2009

Lyndon LaRouche: kaikki luototus valtion tehtäväksi.

Suomessa Lyndon LaRouche ei ole vielä kovin tunnettu. LaRouche on jo vuosikymmeniä kritisoinut velkavetoista rahajärjestelmää. Ruotsissa LaRouchen ajatuksista kirjoittaa mm Nya Politiken sekä evah.org.

John Hoefle esittelee tässä videossa Lyndon LaRouchen kaavion kolmoislinjaa, joka selittää miksi elvytyspaketit eivät voi toimia.Ruotsin LaRouche-liikkeen eräs sivu jonka otsikossa todetaan että rahajärjestelmä on kaikkien ongelmiemme takana, eli nykyinen velkavetoinen rahajärjestelmä on se varsinanen sairaus.
Tällä sivulla LaRouche esittää ratkaisunsa - joka muistuttaa tämän blogin talousdemokratian ajatuksia. Oleellisin uudistus: kaikki rahan liikkeelle laskeminen ja luototus jää valtion tehtäväksi.

Suomessa kuitenkin löytyy joku joka seuraa LaRouchen pohdintoja ja jopa kommentoi niitä varsin mielenkiintoisesti: Alternative Arboretum.

LaRouche on välillä hyvinkin suorapuheinen ja kehottaa mm Kööpenhaminankokousta ottamasta välimatkaa brittien kansanmurhapolitiikkaan. Amerikkalaisena hän näkee maailman pahuuden kytkeytyvän Iso-Britanniaan. Tulee mieleen 1700-luvun lopun amerikan siirtomaat ja sota kuningas Yrjö III:n joukkoja vastaan. Sota voitettiin ja tästä syntyi Amerikan Yhdysvallat 1776.

keskiviikko 9. joulukuuta 2009

Tunnin keskustelu kultakannasta ja muustakin

Varsin valistava keskustelu englanninkielentaitoisille. Haastateltava on Money Masters elokuvan tekijä Bill Still. Uusi elokuva "The Secret of Oz" käsittelee mm kultakantaa melko tyhjentävästi ja tästä syystä tämä tarkentava haastattelu.
Bill Still puhuu samalla monesta toisesta ajankohtaisesta asiasta. Suosittelen katsomista. Vaietut pankkisodat. Climategate. Ed Griffin.Valtionvelka pitäisi kieltää. Valtiot eivät saisi lainata ollenkaan. Miksei poliitikot puhu tästä. Miksei kauppakorkeakoulu käsittele tätä aihetta. North Dakota State Bank. Dubai. Sodankäynnin rahoitus. Todelliset työttömyysluvut ovat 20% USA:ssa. Joulumyynnin romahdus ja sen seuraukset. Kiinan toimet. Finanssikriisi loppuu saman tien kun valtiot uskaltavat uhmata pankkeja ja luoda omaa velatonta korotonta rahaa. Tämä "strive for economic democracy" eli talousdemokratia on 2000-luvun Uusi Ihmisoikeusliike.

(yllä oleva videosyöttö on pelkkä kuva koska embed-toiminnon kanssa ongelmia,
klikkaa haastattelu käyntiin tästä)

Ennustan että tämä postaus saa kultakantauskovien haukkuja. Ennen kuin kirjoitat kritiikkiä osoita minulle että olet todellakin katsonut tämän postauksen tunnin videon. Ja kuten huomaat Bill Still katsoo olevansa samalla puolella "kultabugien" kanssa ja löykööt bugit hänen puolestaan kultansa kolikoiksi kunhan eivät yritä pakota kaikkia muitakin tähän. Bill Still perustelee varsin hyvin miksi kulta ei sovellu nopeasti kiertäväksi joustavaksi nykyaikaiseksi maksuvälineeksi.

Päivitys 14.12 : Uusin Bill Still Report 12. joulukuuta 2009USA:n talouden väitetyt elpymisen merkit on yritetty tulkita uuden nousun aluksi - Bill Still epäilee itse taas että velkatilanne on luisumassa käsistä. Australialainen poliitikko varoittaa myös US-dollarin romahtamisen vaarasta. Benjamin Fulford, Japanissa vuorostaan ennustaa että tammikuussa tapahtuu.

Obama’s rule will end in January or February as part of desperate Fed gambit

....meetings due on January 6th and January 29th about settling gold futures contracts may well trigger the bankruptcy of the Federal Reserve Board and the Bank of England.

tiistai 8. joulukuuta 2009

Climategate - uusimmat käänteet

Huomioiden Suomen hallituksen jääräpäisyyden ilmastonmuutosasiassa koen tarpeelliseksi jatkaa kirjoittelua Climategate-aiheen tosiasioista. Huomioiden Helsingin Sanomien mykkämäisen epäjournalistisen linjan climategate-asiassa jokaisen tulisi tehdä kaikkensa osoittaakseen hesarin huorivan alarmistien hyväksi.
Siispä annan puheenvuoron Lord Moncktonille vielä kerran. Tällä kertaa hän on jo ehtinyt tutustua Climategate-sähköpostivuodon helmiin ja esitelmöi tästä Berliiniläisyleisölle.

Lord Monckton on Climategate at the 2nd International Climate Conference from CFACT EUROPE on Vimeo.Syökö Suomen painettu media, Helsingin Sanomat etunenässä, vallanpitäjien kädestä?

http://vimeo.com/cfact

http://allpainnogain.cfact.org/


Sign the petition!

The petition reads:

"We, the undersigned, urge our political leaders to strongly oppose policies like cap and trade and other domestic or international mandates that would recklessly slash carbon emissions, based on unproven fears of man-made global warming. We also urge them to support policies that keep energy reliable and affordable, protect American jobs, fully develop all of our domestic energy resources, and promote genuine environmental progress."

Päivitys: COP15 is political church
Päivitys 14.12 Hups.Kokonaiset viisitoista puuta Pohjois-Venäjällä muodostivat ilmastotieteilijä Keith Briffan koko otannan johon ilmastoalarmistien lätkämaila-teoria nojautui..kyll on aikoihin eletty..


Climategate: Even the Tree Ring Data Was Fudged

One of the most influential data sets in climate science has been that of CRU climatologist Keith Briffa who, in 2000, published an article using tree ring data from northern Russia to show a dramatic "hockey-stick" increase in temperatures in the late 20th century.

What McIntyre found was astonishing: Briffa's "hockey stick" was created by using data from only 10 trees in 1990 and 5 trees in 1995-1996. Given that tree ring growth can be affected by non-climate factors, such as if a nearby tree is cut down giving the subject tree more hours of sunlight each day, such a small sample size can lead to very large errors.'

Päivitys 29.12 : Godfrey Bloom EU-parlamentissä

maanantai 7. joulukuuta 2009

Ajatuksia "muutoksen" saavuttamisesta kansanäänestyksellä

Valtakunnassa kaikki ei ole hyvin. Moni nykytilanteeseen tyytymätön pitää kansanäänestystä ratkaisuna. Tällaisen toteuttaminen on jo itsessään vaikeata. Mielipidetutkimuksilla tiedetään lisäksi useimmin jo etukäteen miten kansanäänestys päättyy. Suomen hallitus suhtautuisi tietysti kriittisesti kaikenlaisiin kansanäänestyksiin jotka eivät vahvistaisi hallitksen omaa linjaa. Tästä syystä jo edes kansanäänestyksen toteuttaminen on tavallaan estetty koska hallitus päättää tästä. Sivuutetaan kuitenkin toistaisesti tätä ongelmaa, sillä matka muutokseen on muutenkin pitkä ja hankala.

Mielestäni varsinainen ongelma on loppujen lopuksi se että ihmiset eivät näytä välittävän. Ihmiset eivätkä jaksa, eivätkä viitsi ottaa selvää paljon mistään asiasta - antavat mielummin kaiken olla niin kuin on. Antavat Vanhasen jatkaa. Voisiko sanoa että laiskuus on institutionalistunut niin kuin Sampo Terho toteaa kuvassa alla?

Kansanäänestyksissä käy lisäksi yleensä aina niin että enemmistö ihmisistä mielummin antavat "asioiden olla niin kuin ne ovat" - sen sijaan että äänestäisivät muutoksen puolesta.

Suomalaiset taitavat olla varsin konservatiivisiä. Tämä tarkoittaa selkokielellä että eletään eräänlaisessa muutosvastarintailmastossa, missä kaikki muutokset ovat vaarallisia. Muutos koetaan aina riskiksi koska ei tiedetä mitä se tuo mukanaan.

Muutos takaisin joksikin "itsenäiseksi Suomeksi" on siis samanlainen riski. On helpompaa antaa asioiden olla niin kuin ne ovat.

Tästä syystä uskon kansanäänestyksen - ainakin jos se toteutettaisiin tänään ja ihmisten nykytietämyksellä - johtavan siihen että eurofiilit voittaisivat meidät eurokriittiset.
Veikkaisin että stubbilaiset voittaisivat tänään luvuin 60% - 40%. Lisäksi - äänestysprosentti olisi mitä ilmeisimmin alhainen(60-65%) koska monet eivät todellakaan välitä - kunhan pääsevät katsomaan jääkiekko-ottelun viikossa.

Tämä, ehkä negatiivissävyinen järkeilyni yllä, ei kuitenkaan tarkoita sitä ettenkö uskoisi muutoksen voimaan- tai siihen etteikö kansanäänestys joskus voisi auttaa meitä irtaantumaan organisaatiosta, josta näyttää tulevan jonkinlainen Euroopan Uusi Neuvostoliitto.

Ratkaiseva tekijä on oikea informaatio. Kansalaisten tulisi saada tietoa nykyisen eurotilanteen ongelmista sekä tätä oikeaa ja totuudenmukaista tietoa näkyvästi ja uskottavasti. (joku tosin sanoi että kaikki tiedotus on jo muotoilunsa vuoksi aina poliittista - eli kantaa ottavaa...)

Onnistunut tiedotuskampanja joka paljastaa sen mihin on jouduttu, mihin sokeasti euroinnokkaat poliitikot ovat meidät mukaan sotkeneet. Tämä vaihe on elintärkeä - ilman tätä tietoiskua on turha lähteä vaatimaan äänestystä. Tieto on valtaa - ja tieto antaa voimaa.

Ja sanomattakin lie selvää että tiedotuskampanja maksaa paljon. EU-kriittisten tahojen resurssipula on siis se varsinainen ydinongelma.

EU:n resurssiylivoima on aika mahdoton päihittää. Tästä syystä irlantilaiset EI-Lisabonille-kriittiset jäivät EU:n ylivoimaisen resurssijyrän alle Dublinissa 10:1
Irlannissa todettiin että monessa kaupungissa lähes jokaisessa tolpassa oli Brysselin rahoittamat julisteet joissa kehotettiin äänestämään Lissaboninsopimuksen puolesta. Irlannissa todettiin myös että ulkopuolisen tahon (EU:n) rahoitus ja selvä sekaantuminen jäsenmaan sisäiseen kansanäänestykseen oli Irlannin perustuslain vastaista.

Tämä resurssivaje on siis aikamoinen pähkinä meille muutosta havitteleville. Eli - ensin pitää olla taloudelliset resurssit - sitten niiden avulla tiedotetaan kovaa ja näkyvästi - ja vasta sitten se kansanäänestys.

Tiedotuskampanjan avulla EU-kriittisten määrää pitäisi saada kasvamaan ainakin 12%. Uskon että tämä onnistuisi jos onnistuisimme osoittamaan että EU-Suomi ei voi toteuttaa kansalaisilleen järkevää talouspolitiikkaa vaan että pähkähullun velkarahatalouden jatkuminen on EU:n ensimmäisiä jäsenehtoja.
Velkatalouden jatkuminen nykyisellään on järjenvastaista pysyvää pankkitukea ja yhä useampi meistä alkaa huomata tämän. Eilisessä hesarissa D-osan kakkossivun alareunassa oli viiden julkkiksen ajatuksia siitä "kuinka kusessa me ollaan". Ensimmäinen niistä oli Sampo Terho, joka aloitti näin:
Kusessa olemme korvia myöten - silloin ei enää uskalla suutakaan paljon aukoa. Finanssikriisi on liemessämme vain pieni lisäaromi. Yhteiskuntajärjestelmämme on ollut viallinen jo pitkään ja pyörii kaikkialla länsimaissa velaksi. Myös henkisesti olemme tuuliajolla, etsimme mukavia valheita välttääksemme ikäviä totuuksia. Hyvinvointivaltio pehmeine arvoineen on paradoksaalisesti tehnyt ihmisistä kovempia kuin koskaan. Yhteiskuntasopimus on hautautunut ahneuden alle.
Kusesta pääsemme tunnustamalla tosiasiat ja toimimalla rohkeasti niiden pohjalta....
Toivottavasti joku HS-lukija sai tästä jonkinlaisen ahaa-elämyksen. Ihan kaikki hyödyllinen tiedotus ei sentään näy olevan maksullista. Lisää tällaista.

Uskon että EU:n niskaotteessa olevan Velka-Suomen tilanne pahenee tästä vielä huomattavasti ja että olemme kypsiä kansanäänestykseen jäsenyyden jatkumisesta viimeistään parin vuoden päästä.
Brysselin hämähäkki ei kuitenkaan lepää vaan levittää integraatioseittinsä keskuuteemme yhä voimallisemmin. Pahinta kaikessa on vielä se että tätä integraatiseittiä levittää keskuudessamme vapaasti liikkuvat euroagentit. Uhka on siis muuriemme sisällä.
Intregraatiovirusta levitetään lisäksi verovaroin kun taas kriittiset äänet joutuvat rahoittamaan tiedotustaan keräämällä kolehtia köyhien keskuudessa. Resurssien epätasapaino on siis silmiinpistävä.

*

Jälkikirjoitus

Ymmärrän tietysti sen että valtioiden ja kansalaisten velkaantuminen, uusköyhyys, perustulon puute, talouskasvun riesa, määräysvallan siirtyminen pois kotoa (Brysseliin, Washingtoniin, YK:n turvaneustoon jne) ovat kaikki maailmanlaajuisia ongelmia jotka siis koskevat myös kaikkia muita EU-maita eikä pelkästään Suomea.

Tiedän myös sen että teoriassa EU voisi ratkaista y.m ongelmat kerralla peräti 27 jäsenmaan kohdalla sallimalla jäsenmaakohtaisen velkojen täydellisen poiskirjaamisen, velattoman keskuspankkirahoituksen, perustulon ja muokkamalla talousjärjestelmää irti talouskasvun kestämättömästä doktriinista.
Taidamme kuitenkin kaikki ymmärtää että tällaista emme tulisi koskaan näkemään koska EU on finanssieliitin oma valtarakennelma joka lähinnä lopullisesti pyrkii sinetöimään nykyisen statuksemme finanssieliitin talousorjina.
Ongelmat ovat silti siis yhteiset ja ratkaistavissa yhteisesti - ainakin teoriassa. EU-laiva on kuitenkin valtava 500 miljonan ihmisen mörkö joka kielellisesti ja kulttuurisesti on liian heterogeeninen ja mahdoton kenenkään hallita.

Näistä syystä en näe muuta tietä kuin keskittää talousdemokraattiset uudistustoimet Suomeen suomalaisten parhaaksi. Tiedän että monessa jäsenmaassa touhutaan ihan samaa omissa pieneissä piireissä.
Tämä jälkikirjoitus lähinnä kommenttina niille jotka edelleen elävät siinä uskossa että meidän tulisi luottaa eurokraatteihin ja olla yrittämättä irtiottoa protektionistisista, itsekkäistä syistä.

keskiviikko 2. joulukuuta 2009

Muistoja vuodelta 1994 - vapaakauppakritiikkiä

Kärsimme tänään siksi että tätä GATT-Globalisaatio-politiikkaa on toteutettu. Tässä selviää miksi protektionismi on elintärkeätä Suomelle ja koko Euroopalle. Tästä selviää myös miksi Alexander Stubb on täysin väärässä, kun luetteli uuden EU:n teesinsä nro 1. Valitettavasti en voi kääntää tämän videon sisältöä.

Sir James Goldsmith(MEP) interviewed by Charlie Rose
in 1994 (klikkaa tästä käyntiin blogiin istutettu videosiirto ei toiminut joten alla on pelkkä kuva)Videossa Clinton-hallintoa puolustava nainen väittää kovasti vastaan. No kumpi oli sittne oikeassa kun katsoo miten tilanne kehittyi ja millainen se on tänään?

Who destroyed the US manifacturing base


Meidän on pakko kääntää laivaa ja tajuttava että Nokian ja muun ylikansallisen suurteollisuuden etu ei ole sama kuin suomalaisten etu. Metsäteollisuuden kapasiteettia on Suomessa leikattu 30% -miksi 1. siksi että Stora-Ensolle ja Metsäbotnialle työvoima on halvempaa ulkomailla ja 2. siksi että yhteisvaluutta euro on liian vahva eikä ole devalvoitavissa. Työttömyys kasvaa.
Kansalaisten yhteiset palkkatienestit ovat romahtaneet joten ostovoima on romahtanut ja romahtaa enemmän kun ansiosidonnaisella olevat tippuvat 500 päivän jälkeen työmarkkinatuen varaan.
Minusta ostovoiman vakauttamiseksi ei ole mitään muuta tehtävissä kuin siirtyä perustuloon.

Obama on nyt Obomba

Obomba

Lainaus: "I will promise you this, that if we have not gotten our troops out by the time I am president, it is the first thing I will do. I will get our troops home. We will bring an end to this war. You can take that to the bank. " - Barack Obama Campaign Promise - October 27, 2007
Nyt mies lähettää 30.000 lisää joukkoja. Ja aikoo muka aloittaa niiden kotiutuksen 18 kk:n päästä, hah. Anna mun kaikki kestää. "And now we must end this war sucessfully".

http://www.hs.fi/videot/1135251173702

Ihmettelen miten joku yleensä kestää katsella tuollaista parantumatonta emävalehteleijaa.

Dave Lindorff kirjoittaa amerikkalaiselle yleisölle:
Merry Xmas Jarheads!! The Man of Peace, Nobel Laureate-to-be President Barack Obama, your latest commander-in-chief, is going to be shipping you out as a holiday gift to the people of Afghanistan.
Hyvää joulua vaan kaikki kypäräpäät. Rauhan Suurmies, Rauhan Nobel-palkittu Obama, sotaylipäällikönne, aikoo lähettää teidät joululahjana Afganistanin kansalle.

You will be delivering bullets and bombs, with my name and the name of other American taxpayers on them, to the long-suffering people of Afghanistan by December 25, according to press reports ahead of the Mr. Hope and Change's planned nationwide speech tonight.
Te tulette toimittamaan luoteja ja pommeja, joissa on kaikkien amerikan veronmaksajien nimi, Afganistanin jo pitkään kärsineelle kansalle, joulukuun 25. päivänä, Obaman pitämän puheen mukaan.

Back here in America, the land of the free and brave, come the holidays, we will be scraping together the cash to buy small gifts for our kids, hopefully without having to miss a rent payment or a mortgage payment.
Amerikassa taas, vapaiden ja rohkeiden maassa, joulupyhien lähestyessä, kasaamme kaiken löytyvän pikkurahan voidaksemme edes ostaa pienet lahjat lapsillemme, samalla toivoen ettei meiltä jää yksikään asuntolainalyhennyt maksamatta.
Fortunately, we've got Food Stamps, which are now, we are told, flooding the suburbs, and are "no longer a stigma," so we won't be hurting too much for Christmas dinner-though you still can't use the stamps to buy eggnog.
Onneksi meillä sentään on ne ruokakupongit, joita huhujen mukaan on leviämässä kaikkiin esikaupunkialueisiin, eikä näitä tarvitse enää hävetä esittää kassalla. Me emme siis välttämättä kärsi kovin pahoin jouluateriaa syödessämme, vaikkei kupungeilla saakaan ostettua jouluperinteen mukaista munalikööria.

Lue loput englanniksi
Päivitys 3.12 :

Christopher Bollyn kysyy - Miksi Afganistan, ja toteaa että myös tässä sotaretkessä on outo israelilainen mossadhaju. Bollyn on tunnettu myös siitä että hän edelleen tuo muistuttaa tarpeesta selvittää mitä oikeasti tapahtui tapauksessa Estonia, syksyllä 1994.
Edustajahuoneen Dennis Kucinich ihmettelee Obaman uutta sotaretkeä ja muistuttaa siitä että Obaman tulisi keskittää energiansa kohentaakseen kansalaisten olotilaa kotimaassa.

tiistai 1. joulukuuta 2009

Talousdemokratian ajatuksia

"Until the control of the issue of currency and credit is restored to government and recognized as its most conspicuous and sacred responsibility, all talk of the sovereignty of Parliament and of Democracy is idle and futile."

-- W.L. MacKenzie King, Prime Minister of Canada (1934)

Vasta, kun rahan ja luoton liikkeelle laskemisen hallinta on palautettu valtionhallinnolle, kun tämä on tunnustettu olevan valtiovallan merkittävimpiä ja pyhimpiä velvollisuuksia, sitä ennen kaikki puhe parlamentin suvereenisuudesta ja demokratiasta on merkityksetöntä ja tyhjää.

Stubbin teesit uudelle EU:lle

Päivän lehtikatsauksessa ihmettelyn katiskaan jäi päivän Hbl:n sivun 7. ylänurkassa ollut pieni outo ruutu. "Stubbs teser för nya EU". Stubbin teesit uudelle EU:lle.

Hetkinen. Jostain ihmeen syystä media näyttää janoavan Stubbin mielipiteitä lähes joka asiassa. Tietääkö Stubb enemmän kuin muut? Ovatko Stubbin mielipiteet jotenkin erityisen oleellisia?
Onhan Stubbin kasvot lähes joka ilta televisiouutisissakin. Entä muut ministerit? Onko joku nähnyt esim Väyrystä tai muita ministereita pitkään aikaan?

Olen itse alun perin ihmetellyt tätä outoa Stubb-hypeä. Onko Stubb jotenkin mediaseksikäs? Entä onko tämä Stubb-PR osa tarkoituksellista ja jatkuvaa propagandaa jolla EU-jäsenyyttä edelleen jälkimarkkinoidaan suomalaisille? Eurorahaliitto natisee jo liitoksissaan eikä ole mahdontonta että jokunen maa pian eroaa rahaliitosta.

Totuus on se että noin puolet Suomen kansasta on edelleen hyvin jälkikriittinen EU-liittymisen suhteen - ja jälkikriittisten osuus lie kasvamassa. Ensi vaaleissa voi hyvinkin olla niin että yhä useampi kansanedustajaksi haluava ilmoittaakin haluavansa erota EU:sta. Onhan vaihtoehtoina joko paluu täysin itsenäiseksi Suomeksi - tai puoli-itsenäiseksi Norjan tai Sveitsin tavoin. Käsittääkseni kriittisiä edustaa ainakin Itsenäisyyspuolue, Perussuomalaiset - ehkä jokunen muu uus- tai pienpuolue myös.

Palataksemme Stubbin teeseihin. Käännän ne suomeksi ja kommentoin muutamalla rivillä

1. Vältettävä protektionismia.

Tarkoittaa selväkielisesti sitä että Stubb parantumattomana lisävaltaa havittelevana eurofiilinä, katsoo että kansallisia etuja tulee aina uhrata EU-liittovaltioprojektin alttarilla. Tämä tarkoittaa mm sitä että Suomen kansainvälistä kilpailukykyä uhrataan Stubbin ihaileman EU- liittovaltiopolitiikan etenemisen vuoksi. Tämä tarkoittaa että Suomen työttömyys, uusköyhyys tulee kasvamaan ja sosiaalinen tyytymättömyys vuoden parin päästä voi nousta uhkaamaan yhteiskuntajärjestystä. Kaikki tämä suuren ja kauniin EU-hankkeen vuoksi johon Stubb on keskittänyt opintonsa ja työuransa. Stubb ei ajattele suomalaisten parasta vaan näkee päiväunia itselleen hohdokkaasta Euroopan Yhdysvalloista missä hän itse olisi osana eurokerhon valtaoligarkiaa. Tässä syyt miksi protektionismis tarvitaan.

2. Löydettävä uusi (yhteinen yhdistävä) projekti - esim. ilmastotaistelu vihreämmän maailman puolesta.

Ulkoministeri Stubb osoittaa että on täysin tietämätön Climategate skandaalista. Tai jos tietää siitä niin on siitä visusti hiljaa, ainakin niin pitkään kuin se vielä näyttää voittavalta kortilta jolla saa poliittisia lisäpisteitä. Tyypillinen irtopisteidenkerääjä. Stubbin "Projekti" - tai tarkemmin europrojekti - oli se sitten mikä tahansa, niin se on osa jotain psykologiasta sodankäyntiä jolla olematonta yhteiseurooppalaisuutta yritetään iskostaa 27 erilaiseen kansaan joista suurin osa ei osaa edes kommunikoida keskenään millään kielillä.

3. Finanssijärjestelmän uudistaminen. (miten paljon rahaa käytetään, mistä ne tulee ja mihin ne menevät)
Tuo suluissa oleva tarkennus on Stubbin oma ei minun. Onko tuollainen suluissa oleva muka finanssijärjestelmän uudistamista? Voi olla että ilmaisu on hbl-toimittajan tulkinta epäselvästä nopeasta "Stubbtalkista".
Finanssijärjestelmän uudistaminen olisi todellakin tarpeen - mutta epäilen suuresti että Stubb Britti-Rothschdildien London School of Economicsin kasvattina osaisi nähdä tämän valtavan epäkohdan jota juuri edustamani talousdemokratia tuo julki.

Euroopan Keskuspankki voisi todellakin tehdä ihmeitä Euroopassa uudistamalla finanssijärjestelmää, niin että jokaisen maan keskuspankki voisi laskea liikkeelle kaikki kyseisen maan valuutan tai eurot ilman velkakytkyä. Tässä tarkoitan rahalla, kolikoiden ja setelien lisäksi myös sitä kaikkein oleellisinta rahaa - digitaalista luottorahaa - joka tänään muodostaa 98% kierrossa olevasta rahamäärästämme

Tässä on mielestäni Euroliittovaltioprojektin ainoa mahdollinen poliittinen keino poistaa laaja tyytymättömyys Brysseliin, komissiooon ja parlamenttiin. Tässä on mahdollisuus poistaa kurjuus ja köyhyys kerralla koko Euroopasta tekemällä poliittinen päätös ja lopettaa velkaperusteisnen raha- ja finanssijärjestelmä.

Tässä on nyt se mahdollisuus josta Abraham Lincoln kirjoitti 1860-luvulla - keino "pelastaa unioni" hajoamasta.

Käytännössä EKP valtuuttaisi kaikkien jäsenmaiden keskuspankit kirjaamaan uusia digieuroja saman verran kun jäsenmaalla on valtionvelkaa ja muuta julkista velkaa. Rahamäärä ei kasvaisi lainkaan - velka katoaisi ja uusi aikakausi olisi alkamassa. No tämä oli tietysti oma päiväuneni - ei Stubb tällaisia ehdottelisi.

4. Hyödynnettävä enemmistöpäätöksiä. (tämänpäivän päätöksen teko perustuu pienimmän yhteisen nimittäjän löytämiseen)
Luulisi demokratian olevan juuri tätä - enemmistöpäätöksiä. Tosin tiedämme kaikki demokratian nurjapuolen: kaksi sutta ja kana äänestävä siitä mitä syödään illaliseksi. Jäsenmaita ei saa, eikä voi lähteä pakottamaan mihinkään vain siksi että jonkun ison jäsenmaan oligarkia katsoo edustavansa koko maataan josstain äänestyksessä. Tuskin Stubb tarkoittaa sitä että tarvittaisiin vaarallisia EU-kansanäänestyksiä...niissähän voi käydä niin että Stubbin joutuu koetukselle. Uskon että Stubb paheksuu kansanäänestyksiä koska tietää että suurin osa eurooppalaisista ei halua samaa kuin hän itse.

5. Ulkoministereitä tulisi käyttää luovalla tavalla, esim. lähettämällä ne kriisipesäkkeisiin lähettiläinä.
Hmm..eiköhän ole niin että natomaat ovat natomaita ja muut maat muita maita. Naton sotakiihkoilu, sotaan osallistuminen ja jenkkien ainainen nuoleskelu on luultavasti useimpien eurooppalaisten mielestä paheksuttavaa. Ehkä Stubb tässä paljastaa viihtyneensä parrasvaloissa kun kierteli ETYJ-puheenjohtajana levittämässä Georgian Saakasvilin valheita televisiokameroiden edessä. Myöhemmin kun kiistattomasti selvisi Georgian olleen hyökkäävä osapuoli Stubb joutui myöntämään sekoilleensa. Viitoskohta lie muistelmia ETYJ-hohdosta.

Olenko tulkinnut Stubbin teesit väärin?

Climategate on rikos ihmiskuntaa vastaan

Michael Rivero, What Really Happened-blogin taustamies, on laatinut pitkähkön kirjoituksen aiheesta Climategate - paljastuneesta ilmastonmuutos-petoksesta.

Tässä herkkupala:
So is climate gate a fraud? Is climate gate a scientific scandal? No. Climate gate is first and foremost a political scandal. More than that it is a global political scandal that involves governments, media, institutionalize science, the banks, universities, indeed a vast cross-section of our ruling classes. It is more than a scandal; climate gate is a crime against humanity. And this is not an exaggeration. The goal of climategate was to extract money from every human being on planet Earth in exchange for a nonexistent salvation from a nonexistent threat. The goal of climate gate was to trick every human being on planet Earth into accepting the yoke of a global oligarchy with no more legitimate claim to power than those who ruled by divine right.

Suomeksi: Joten, voimme kysyä onko "Climategate" pelkkä petos? Onko Climategate pelkkä tieteellinen skandaali? Ei vaan Climategate on ensisijaisesti poliittinen skandaali. Se on jopa maailmanlaajuinen poliittinen skandaali. Skandaali johon on sotkeutunut niin hallitukset, joukkotiedotusvälineet, laitostunut tiedeyhteisö, suurpankit, yliopistot, ja erityisesti laaja poikkileikkaus maailmaa hallitsevista yhteiskuntaluokista.
Tämä on enemmän kuin skandaali; climategate on rikos ihmiskuntaa vastaan. Ja tämä väitet ei ole liiottelua.
Ilmastoalarmistien päämääränä oli riistää rahaa jokaiselta maapallon ihmiseltä vastineena olemattomasta pelastuksesta olemattomasta vaarasta. Climategate petosvyyhdin päämääränä oli huijata jokaista ihmistä hyväksymään maailmanlaajuisen harvainvallan muodostamaa taakkaa. Tällä valtapyrkimyksellä on yhtä vähän oikeutusta kuin niiden, jotka aikanaan viittasivat jumalalliseen oikeuteen hallita.

*

Samaan syssyyn vielä kaikista parhaat palat Lord Moncktonin suusta Kanadalaisessa televisio-ohjelmassa viime viikolla. Suosittelen tätä lämpimästi koska tässä Monckton todellakin pääsee vauhtiin, ilman keskeytyksiä, ja perustelee asiat paremmin kuin milloinkaan aikaisemmin.

Climate-Gate - Michael Coren with Lord Christopher Monckton 1-5

Osa 1.Älä usko mitään, tee omat päätelmäsi!

Osa 2.

Osa 3.

Osa 4. (tässä selviää ne todelliset syyt miksi ilmastonmuutos-bisnestä on ajettu)

Osa 5. (kritiikkiä äärivasemmiston valtapyrkimystä kohtaan liioitellun "ympäristonsuojelun" nojalla, muistutus DDT-hälystä jota kesti 40 vuotta kunnes myönnettiin ettei se olekaan ongelma)

Lisäys: Global warming huijaus, keksitty jo vuonna 1961Corbett-reportGlenn BeckRussia TodayClimategate: caught green-handed (pdf) Lord Moncktonin 40-sivuinen raportti. Huomaa erityisesti sivut 38-40 "What is to be done"

The whistleblower deep in the basement of one of the ugly, modern tower-blocks of the dismal, windswept University of East Anglia could scarcely have timed it better.

In less than three weeks, the world’s governing class – its classe politique – would meet in Copenhagen, Denmark, to discuss a treaty to inflict an unelected and tyrannical global government on us, with vast and unprecedented powers to control all once-free world markets and to tax and regulate the world’s wealthier nations for its own enrichment: in short, to bring freedom, democracy, and prosperity to an instant end worldwide, at the stroke of a pen, on the pretext of addressing what is now known to be the non-problem of manmade “global warming”.'

Climategate puree: Al Gore jänistää ja peruu Kööpenhaminan luentonsa. 3000 tanskalaista ostanut lippuja tilaisuuteen hintaan 1200 dollaria.
Gore cancels on Copenhagen lecture – leaves ticketholders in a lurch

It seems the uncertainty about Copenhagen is growing. When Al baby pulls the plug, you know it’s hosed.

USA:n edustajahuoneessa edustaja Millerin toimesta esitetty vaatimus selvittää Climategate- vyyhti. Senaatissa samoin - senaattori Inhofe.Katso videot alla.

Ja Suomessa eletään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Täällä ollaan jälkijunassa kuten aina. Tekaistu ilmastonmuutos on edelleen "totta" - ainakin kun huomio mitä Paula Lehtomäki ilmoitti A Plus ohjelman haastattelussa. "Parempi muka toimia kuin katua."


Päivitys 7.12

Katso sinäkin MOT Ilmastogate: Salatut kansiot paljastavat ilmastotutkijoiden eliitin likaiset temput. Toimittajat Martti Backman ja Matti Virtanen.

http://areena.yle.fi/video/602461