lauantai 30. lokakuuta 2010

keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Jokunen sana talousdemokratian eri ratkaisuista

Miten voisimme jatkossa toimia jotta hyvinvointi varmistuisi - tarkoittaen että kansalaisten ostovoima olisi riittävä, kaikille halukkaille riittäisi töitä, yrittäminen olisi kannattavaa ja palkitsevaa. Samalla valtionvelastakin tulisi päästä eroon - ja tietysti kaikesta muusta turhasta julkisesta velasta. Kansalaisten tulisi työllään tienata niin paljon että pakollisten elinkustannusten jälkeen jäisi jotain säästöön. Säästöillä - joutumatta lainaamaan, pitäisi voida ostaa auto tai muuta pientä tarpeellista hintaluokassa 10-20.000 euroa.

Olen tässä alla pohdiskellut erilaisia vaihtoehtoja. Huoma että vaihtoehdot eivät välttämättä istu nykyiseen talousparadigmaan - vaan ovat talousdemokratian talousmallin mukaisia.


Luonnollisin ja kaikista helpoin ratkaisu olisi se että Suomen Pankki ottaisi hoitaakseen kaiken uuden rahan luomisen (kirjaamisen tyhjästä) ja myös liikkeeseen laskemisen valtionhallinnon omalla
kulutuksella ja eri ministeriöiden investoinneilla.

Tässä tilanteessa olisi ehkä järkevintä että Suomen Pankki, Valtionkonttori ja Valtiovarainministeriö olisivat kaikki yhtä ja samaa organisaatiota?

Tällöin pitäisi samalla kieltää kaikkia liike-, säästö-, osuus ja investointipankkeja ja muita rahoituslaitoksia tehtailemasta uutta rahaa lainatoiminnallaan. Tämä olisi tehtävissä asteittain nostamalla kassavarantoa nykyisestä 0-2 % :sta vaiheittain esim. nostamalla varantovaatimusta vuosittain 10% aina täyteen sataan prosenttiin. Näistä "monetary reform" muutosmekanismeista on mm eräs James Robertson kirjoittanut useita artikkeleita - ellei jopa jokusen kirjankin.

Useimmissa länsimaissa uutta rahaa, on nykyisen pankkiluottojärjestelmän puitteissa laskettu liikkeeseen vuosittain melko paljon - vaikkei tästä paljon puhuta julkisuudessa. Southamptonin Yliopiston professori Richard Werner on laskenut rahanmäärän kasvaneen länsimaisissa velkatalouksissa peräti 12-15% vuodessa.
Tämä siis tarkoittaa että Suomen Pankin ensisijaiseksi tehtäväksi tulisi varmistaa että suomalaisilla kuluttajilla on riittävästi rahaa jotta hyödykkeiden vaihto sujuisi ilman turhia keinotekoisia esteitä.

Kysymys: Miten tämä sitten olisi toteutettavissa käytännössä - oikeudenmukaisesti ja demokratian pelisääntöjen mukaisesti? Vastaus: Ehkäpä siten että Suomen Pankki itse rahoittaa valtionbudjetin alijäämää ja jopa siirtää osan tästä tehtävästä Kuntarahoitukselle?

Kuntarahoituksesta tulisi näin osa julkista valtiollista rahahuoltoa - tai pikemminkin luottohuoltoa koska 99% rahasta olisi edelleen digitaalista tilirahaa. Mahdollistako vai ei, siinä pohdittavaa. Edut vastaan haitat?

Suomen Pankki ja Kuntarahoitus voisivat myös siirtää tehtävän suurkaupungeille - ja miksei pienemmillekin. Kuntayhtymätkin voisivat osallistua samaan toimintaan jotta päätöksenteko saataisiin mahdollisimman lähelle ruohonjuuritasoa ja lähidemokratiaa.

Tässä kohden on tärkeätä mainita että poliitikot eivät olisi mukana päättämässä siitä miten paljon rahaa luodaan - vaan enemmälti siitä että raha kulutetaan hyödyllisiin paikallisesti johdettuihin projekteihin. Vuosittaisesta rahamäärän lisäyksestä - vastaisi puolueeton ja epäpoliittinen asiantuntijaelin. Rahamäärää voitaneen toki joskus myös joutua supistamaan.
Tämä onnistuu helposti verotuksen keinoin.

Perusvirsi tällaisissa esityksissä on se että monet itkevät: inflaatiota inflaatiota..
Kuitenkin tilanne on se että useimmat rahauudistusliikkeen strategit ovat sitä mieltä että uutta rahaa voi huoletta laskea liikeeseen hyvinkin paljon enemmän kuin mitä esim itävaltalais-talousoppien edustajat väittävät. Yksi syy tähän on se että suuri osa uudesta rahasta kuluisi vanhojen velkojen hoitamiseen. Toinen on se että ihmiset eivät välttämättä kuluttaisi rahansa hulluina - vaan säästäisivät tulevia isompia ostoksia varten. Tämä on huomattavasti parempi kuin jos joutuisi lainaamaan saman rahan korkoineen pankista.

Huomionarvoista on että taloudemokratia uudistusuohjelman myötä rahan velkakytky saataisiin pois - joko hallitusti kerralla - tai hallitusti vaiheittain.

Rahaa laskettaisiin liikeeseen esim seuraavilla mekanismeilla:

A. Valtiolliset, alueelliset ja paikalliset tiestön ja muun tarpeellisen pysyväisluonteisen infrastrukturin rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito. Tähän kuuluu myös terveydenhuolto ja koulutuspalvelut ja sosiaaliset huoltopalvelut jotka mielletään osaksi hyvinvointiyhteiskuntaa.
Näin ollen kaikki panostus tähän olisi korotonta omarahoitusta. Tämä ei aiheuta inflaatiota koska jokainen käytetty euro muodostaa arvon taseen toisellakin puolella. Kysyntä ja tarjonta ovat siis edelleen balanssissa. Tästä on turha tulla huutelemaan inflaatiota...

B. Perustulo tai kansalaispalkka maksettaisin jokaiselle täysi-ikäiselle 1000-1200 euroa /kk sekä jokaisesta lapsesta alhaisempi määrä - esim 500 /kk.

Tämä korvaisi lapsilisäbyrokratian, työttömyyskorvausbyrokratian, rahallisen sosiaaliavun byrokratian, KELA:n asumistukibyrokratian, varusmiespäivärahajärjestelmän, kansaneläkejärjestelmän, starttirahabyrokratian ja opintorahabyrokratian jne

Perustulo muodostaisi näin toimeentulon perustan ja työtulot lisätuloja perustulon päälle.

Käsite "työ" pitäisi myös muotoilla uudelleen. Kotityöt, oman perheen, lasten ja kodin huoltotyöt, opiskelu, käsityön, taiteen ja musiikin harjoittaminen kuuluisi "työhön". Suuri osa tehdystä työstä on tänään palkatonta - tämä uudistus korjaisi tämän epäkohdan.

Nykyisten työpaikkojen jakaminen tulisi yleiseksi periaatteeksi siten että normaalisti oltaisiin ehkä työpaikoilla ehkä 20 tuntia viikossa.

C. Kansalaisten ostovoiman vahvistamiseksi voidaan myös ajatella valtiollista hintatukijärjestelmää (compensated price á la C.H. Douglas) joilla kotimarkkinoille suuntautuvan tavaran- ja palvelujen tuontantohinnasta osa korvattaisiin valtion taholta ikään kuin negatiivinen arvonlisävero tai miksei negatiivinen valmistevero. Hintatukijärjestelmä olisi kuitenkin porrastettu siten että välttämättömyyshyödykkeiden kohdalla tuki olisi korkein. Parturi- ja kampaajapalveluihin verrattavat palvelut voidaan myös ajatella kuuluvan korkeimpaan hintatukiryhmään.


Mikäli EU-jäsenyys tai muut kansainväliset pelisäännöt eivät salli Suomen Pankin ryhtyvän yllä mainittun, vararatkaisujakin on. Tässä jotain niistä:


Kunnalliset pankit ja Kaupunkipankit

Mikään ei voi kieltää kuntasektoria lähtämästä mukaan pankkialalle. Tällöin tätä pankkitoimintaa ohjaisi puhtaasti kuntalaisten yhteinen etu - eikä liikevoiton tavoittelu, johdon bonukset tai kasvottomien rahastomanagereiden osinkojen haaliminen.

S-Ryhmä perusti oman pankkinsa - näin voi myös jokainen kaupunki ja kunta joko yhdessä toisten kaupunkien ja kuntien kanssa - tai jopa yksin ja omin päin. Tarvitaan vain viiden miljoonan pääoma. Tämän ei tarvitse olla löysää raha vaan voi yhtä hyvin olla kaupunki-infrastruktuurin muodossa. Tällä tavoin ajateltuna se tarvittava 5 miljooonainen löytyy helposti mistä vain.


Näillä keinoin julkinen valta voisi jopa päihittää liikepankit heidän omassa moraalisesti kyseenalaisessa luotottamispelissään.Tässä joitain hyviä syitä miksi tähän tulisi lähteä:

A. Perustetaan osuuskuntapohjainen pankki missä jokainen asukas saa ilmaisen tilin käyttöoikeuksineen ja pankkikortteineen. Mitään kuukausimaksuja tai tilinkäyttömaksuja ei tarvita. Osuuskuntaa ei voi kaapata eikä sen nurkkia vallata. Lyömätön yritysmuoto tähän.

B. Kunnan tai kaupungin kaikki rahavarat siirretään suojaan rahaspekulaatiosta oman kuntapankin tileille. Rahavarat ovat näin turvassa ilman valtion talletustakuuta ja käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla yhteiseksi hyväksi.

C. Mikäli kuntapankki maksaisi kaikki palkat ja palkkaoheiskulut oman kuntapankkinsa palkkatileille ja vaatisi vakuutusyhtiöitä ja verovirastoja avaamaan tilit samaisessa pankissa suuri osa rahasiirroista olisivat kuntapankin sisäisiä siirtoja - eli pelkkää kirjanpitoa oman pankin tililtä toiselle.

D. Kuntapankki ei siis perisi minkäänlaisia kuluja tai maksuja tiliasiakkailtaan vaan rahoittaisi palvelunsa vuosittaisen rahamäärän lisäämisprosessin yhteydessä.

E. Kuntien veroäyri voitaisiin tämän uudistuksen myötä laskea todella alhaiselle tasolle koska kaikki kunnan investoinnit rahoitettaisiin oman pankin avulla - korkokulujen osuus olisi hyvin pieni verrattuna tämän päivän tilanteeseen.

F. Kuntapankki voisi rahoittaa asukkaitten pienipuotoista liiketoimintaa, opiskelua ja voisi myöntää asuntolainoja ennätysmatalin koroin

G. Kuntapankin toiminnasta on erilaisia malleja USA:sta. North Dakota State Bank (1919-)
Floridaan on suunnitteilla jotain vastaaavaa (Farid Khavari for governor) samoin Oregonin ja Virginiaan - ja pian ehkä kaikkiin USA:n osavaltioihin.

Vaikka tämä on varasuunnitelma - tämän edellä mainitus voi toki toteuttaa pääsuunnitelman ohella.

Näiden ajatusten myötä totettamisen myötä pitkässä juoksussa yksityisten liikepankkien vaikutusvalta yhteiskunnassamme vähenisi murto-osaan nykyisestä. Suomessa sovellettaisiin aivan uutta talousjärjestelmää - talousdemokratiaa.

Myönnän että talousdemokratian talousjärjestelmä voi tuntua melko kaukaisena - ainakin kun ottaa huomioon rahoitusalan aivan kohtuuttomat vaalirahoitus- ja lobbausvoimavarat.

Näkisin silti talousdemokratian kaikin puolin mahdollisena ja täysin toteuttamiskelpoisena.

Pääongelma on tällä erää lähinnä tiedotus - eli se miten saada kansalaiset tietoisiksi siitä että vaihtoehtoisia, parempia järjestelmiä edes on olemassa. Monet elävät siinä luulossa että nykymalli on ainoa jäljellä oleva Itä-Euroopan kommunismikokeilun kaaduttua.

Politiikassa kaikki on mahdollista. Jokainen vallankumous on aina ollut laiton - ja silti näitä on tehty ja tehdään jatkuvasti. Tämä talousdemokratian vallankumous on ajan hengen mukainen ja tälle on vuorenvarmasti sosiaalinen tilaus - kunhan tieto leviää.

*

PS. Unohdin ottaa paikallisvaluutat tähän mukaan. Paikalliset ja ns täydentävät valuutat kuuluvat myös talousdemokratian ratkaisuihin.

Paikallisvaluutan etu on siinä että raha pysyy alueella missä sitä tarvitaan. Täydentävä valuutta taas mahdollistaa kaikenlaista hyödykevaihtoa mikä muuten ei tapahtuisi. Esim LETS, Time dollar, Japanin vanhusten hoivatuntipankki josta Bernard Lietaer puhuu.

maanantai 25. lokakuuta 2010

Nykykäytäntö vastaan talousdemokratia

Jokainen suomalainen on tekemisissä rahan kanssa päivittäin. Katselemme rahaa käsissämme, annamme sitä pois lompakostamme ostaessamme käteisellä, ansaitsemme rahaa työtä tehdessämme ja säästämme rahaa pankkitileillämme. Onko itse asiassa mitään rahaa arkisempaa? Raha on meille itsestäänselvyys. Tuskin voimme edes kuvitella elämää ilman rahaa. Pankkikortin nelinumeroinen turvakoodi on elämämme arjen tärkein numerosarja.

Turvaa, vapautta ja vaikutusvaltaa

Rahan omistamisen myötä koemme turvaa koska takaahan raha asumisen, päivittäisen ruokamme, siistit vaatteet ja se voimmehan tarvittaessa ostaa lähes mitä tahansa koemmekaan tarvitsevamme. Raha antaa myös vapautta - se jolla on todella paljon voi käyttää ylimääräiset rahansa haluamallaan tavalla - vaikkapa pitämällä lomaa töistä, virkistykseen, matkusteluun tai käyttää sitä poikkeuksellisen kalliiseen harrastukseen. Se jolla on rahaa on myös tavallaan taloudellisesti riippumaton - kun taas se jolla sitä ei ole riittävästi on kaikkea muuta kuin taloudellisesti riippumaton - eli usein täysin riippuvainen sekä työpaikastaan että lainaa hakiessaan pankkinsa suosiollisuudesta. Viime aikaiset vaalirahoitusjupakat ovat myös osoittaneet että rahalla voi ostaa jos ei suoraa valtaa niin ainakin vaikutusvaltaa. Rahoittamalla erilaisia poliittisia puolueita joko suoraan tai epäsuorasti erilaisten säätiöiden välityksellä - monet yritykset ovat joutuneet myöntämään saaneensa erilaisia kaavoitusetuja tai välttäneensä muuten hidasta byrokratiaa. Sanaparsi sanoo: Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Tämä totuus on viime vuosina ollut harvinaisen hyvin huomattavissa suomalaisessa politiikassa. Ja kaikki johtuu rahasta.


Miksi tämä kiinnostaisi

Raha on niin arkista - mutta rahaan liittyy kuitenkin paljon asioita, olosuhteita ja epäselvyyksiä joita emme missään vaiheessa edes tule ajatelleeksi arkisen kulutuksemme lomassa. Emme edes tiedä että näistä asioista ja epäselvyyksistä voisi ja tulisi keskustella.

Harva meistä nimittäin edes osaisi vastata oikein esim. rahaan liittyviin peruskysymyksiin.
Mitä mitä tämä arkinen rahamme oikeastaan on? Missä ja miten tämä tilillämme oleva raha on syntynyt tai luotu? Vai onko se raha ehkä sittenkin aina valmistettu eli lyöty tai painettu?
Kenen luvalla tai valtuutuksella tilillämme olevan raha on saatu aikaiseksi ja milloin? Entä miksi tämän yleensä pitäisi kiinnostaa meitä? Joku saattaa ajatella että miksi rahasta pitäisi puhua koska onhan elämässä paljon tärkeämpia asioita kuin raha. Silti vaikkemme ehkä itse missään tilanteessa tule pohtineeksi näitä rahaan liittyviä asioita - ne ovat valtiontalouden kannalta lähes elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ja valtiontalous koskee meitä kaikkia halusimme sitä tai ei koska joudumme verotuksen, pakollisten maksujen ja kuluttaja- hintojen myötä - huonon tai hyvän valtiontalouden maksumiehiksi.

Veikkaisin että useimmat meistä luulevat rahan olevan Suomen valtion - tai ainakin Suomen Pankin tiukassa valvonnassa- ja tietysti sitten se EKP. Uutisissa saatamme joskus kuulla Euroopan Keskuspankin korkosäätelystä ja euribor-korosta. Hakiessamme lainaa pankista virkailija toteaa lainakoron olevan aina jollain tavoin sidottu euroboriin. Raha-asioista puheen ollen uutiset aina tapaavat haastatella Suomen Pankin pääjohtajaa Erkki Liikasta, Valtiovarainministeri Jyrki Kataista tai ETLAn ja EVA:n johtajaa Sixten Korkmania.

Voisi siis olettaa että useimmat meistä pitäisi melkoi varmana että rahan määrää ja arvoa hallinnoi Euroopan Keskuspankki, Suomen Pankki ja sitten ehkä vielä jollain lailla jokin muu epämääräinen valtiovallan elin....

Yllätys, yllätys

Tunnemme kaikki sanontaa, Follow The Money , joten seuratkaamme mitä oikeasti tapahtuu kun raha syntyy. Setelit ja kolikot ensin. Setelit painetaan paperille, kolikot lyödään metallipalasista ja näitä jaetaan Suomen Pankista pankkeihin ja käteisnostoautomaatteihin lähes päivittäin. Euroopan Keskuspankin kotisivuilta voidaan katsoa tarkemmin kuinka paljon ja minkä arvoisia seteleitä ja mitä ja kuinka paljon eri kolikoita kuhunkin euroalueen maahan on ns laskettu liikkeeseen. Tämän seteli- ja kolikkorahan osuus kaikesta rahasta on kuitenkin vain 2-5% prosenttia. Ammattikielessä ja rahamääräkaavioissa setelit ja kolikot ovat M0 (m nolla) Viime aikoina tähän on lisätty EKP:n digitaalista kirjanpidollista perusrahaa (base money) kun keskuspankki on livennyt vanhasta säännöstä olla ostamatta jäsenvaltioiden velkakirjoja.

Silti - suurin osa 95-98% kaikesta rahasta EU-jäsenmaasta riippuen on syntynyt ihan muualla. Se on syntynyt pankkijärjestelmässä - tarkoittaen pääasiallisesti pankkiluottoina ja pankkien välisten rahasiirtojen myötä erilaisten enemmän tai vähemmän monimutkaisten kansainvälisten säädösten ja sopimusten mukaisesti. (Basel II, fractional reserve banking= pankkitoiminnan vähimmäisvaranto- tai osittaisvarantojärjestelmä, M3-M4)
Miksi tämän sitten pitäisi kiinnostaa meitä ja mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä?

Se tarkoittaa sitä että yksityiset suurinta mahdollista voittoa tavoittelevat yritykset hoitavat valtaosan rahahuollostamme.

Yksityiset rahoitusalan osakeyhtiöt joita kansanomaisesti sanotaan pankeiksi ovat siis lähes kaiken liikkeessä olevan rahan alkuperäinen lähde. Valtiot ovat siis joskus jostain syystä ulkoistaneet eli siirtäneet kansalaistensa rahahuollon näille yksityisille liikeyrityksille. Näin oli Suomessa jos markka-aikaan eli mitään varsinaista muutosta ei tapahtunut euroon siirryttäessä. Lisäksi - näin lienee aina ollut koko itsenäisyytemme aikana.

Eikä tässä vielä kaikki. Nämä yksityiset pankit luovat rahaa aina myöntäessän lainan tai luoton. Lähes jokainen luotto on siis uutta rahaa eikä pankki siis kierrätä meille toisten säästöjä kuten moni meistä olettaa. Pankki luo lisäksi raha ns velkaperusteisesti eli velkakirjaa vastaan. Allekirjoitettuamme velkakirjan pankki rahallistaa sen eli muuttaa sen pankkiluotoksi ja kirjaa numeroita tilillemme.

Kerran vielä jottei kenellekään jäänyt epäselväksi: pankki luo meille myöntämänsä lainan tyhjästä.

Pankki ei siis laita likoon mitään omaa pääomaa tai välitä tallatusasiakkaittensa säästöjä meille - vaan kaikki tilillemme kirjattu raha on pelkkiä numeroita, informaatiota tietojärjestelmässä. Ja silti pankki katsoo oikeudekseen vaatia meiltä korkoa. Tyhjästä parissa minuutissa tilillemme kirjattu rivi numeroita oikeuttaa siis pankkia saamaan huikeasti korkoja sekä oikeuden meidän lainavakuuteemme jos jostain syystä emme pystyisikään maksamaan lainan takaisin sopimuksen mukaisesti. Esimerkkinä 100.000 euron asuntolaina, 5% korolla ja 14 vuoden takaisinmaksuajalla: Maksat lopulta pankille 200.000 vaikka itse sait 100.000 euroa.

Valtiotkin pankkiluoton armoilla

Tämä sama valtaisa epäkohta koskee myös valtioita. Suomen valtion velka on tällä erää luokkaa 70 miljardia euroa. Valtio maksaa tästä velastaan vuotuista korkoa yli 2 miljardia yksityisille liikeyrityksille jotka eivät ole muuta tehneet kuin kirjanneet numeroita valtion tilille. Käytännössä tämä valtion velkaannuttamisseremonia on tehty varsin juhlalliseksi puhumalla hienosti ns "open market"- operaatioista, obligaatioista, päämarkkinatakaajista ja ties mistä.
Lopputulos on kaikessa karmeudessaan silti se että Suomen valtio - kuten useimmat valtiot ovat täysin riippuvaisia näistä rahoittajista ja luottoluokittelijoista jotka kaikki ovat voittoa tavoittelevia yksityisyrityksiä. Luottoluokittelijat arvioivat valtoiden velanmaksukykyä (mitähuonompi sitä korkeampi korko)ja sitten kansainväliset suurpankit ovat ostavinaan valtioin pitempi- tai lyhytaikaisia kiinteän määritellyn koron velkakirjoja (obligaatioita) Tämä "ostaminen" ei kuitenkaan ole normaalia ostamista vaan valtiolle siirretään yhtä lailla täysin tyhjästä luotua pankkiluottoa.

Tästä syystä lähes jokainen valtio on joutunut velkaantumaan pankeille. Käsi joka antaa on aina korkeammalla kuin pyytävä käsi. Näin näemme että poliittinen valtiovalta onkin pitkälti näennäisvaltaa ilman tärkeintä valtaa, talousvaltaa koska jokin nimeämätön tekijä pakottaa velkasuhteeseen ulkomaisten pankkien kanssa. Moni onkin ihmetellyt miksi näin on.

Maailmanhistoria tuntee kymmeittäin valtiomiehiä jotka ovat julkisesti ihmetelleet miksei valtiot itse voisi hoitaa rahahuoltonsa. Eräs näistä oli USA:n tunnettu presidentti Abraham Lincoln jonkä väitetään eräässä adressissa 1864 todenneen että rahan luominen on suvereenin valtiovallan tärkein velvollisuus ja vastuu kansalaisiaan kohtaan.

Monet ovat myös todenneet että ennen valtioita miehitettiin ja valloitettiin armeijan ja sotakoneiston avulle - nykyään tähän käytetään valtioiden velkaannuttamista ja kohtuutonta korkoriistoa.
USA: n entinen taloustorpeedo, John Perkins, joka itse on ollut mukana velkaannuttamassa useita Keski-Amerikan maita, sekä Irania että Irakia on todennut että nykyään armeijat lähetetään liikkeelle vasta viimeisenä keinona eli vain jos kaikki muut velkaannuttamistemput ja taloussotakeinot epäonnistuvat.

Tänään maailmassa on kasvava määrä ihmisiä jotka ovat tietoisia näistä asioista siitäkin huolimatta että näistä ei paljon julkisuudessa puhuta eikä edes yliopiston historianopetus näistä juuri mitään paljasta. Suomalainen kirjallisuus ja uutismedia on vaiennut näistä erityisen tehokkaasti mikä näkyy mm siitä että Suomesta on kautta itsenäisyytemme ajan puuttunut kaikki ne poliittiset liikkeet jotka muualla maailmassa ovat paljastaneet sekä valtiovelan kohtuuttomuuden että yleensäkin korkojen maksamisen pankeille pelkästä informaatio ja tilinpitopalvelusta.
Muualla maailmassa näistä rahan epäkohdista on puhuttu paljon: sen luomisesta "tyhjästä" velkakirjaa vastaan, sen liikkeeseen laskemiseen velkana ja
siitä mitä tama kaikki tarkoittaa koko talousjärjestelmälle ja sen valtiovallalle ja asukkaille.

Lopuksi vielä esimerkki siitä miten pieleen asioiden on annettu mennä täällä meillä:

Suomessa toimivasta pankeista on tänään peräti 75% ulkomaisten tahojen omistuksessa.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että Suomen valtiota, kaupunkeja, kuntia, yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia rahastetaan pankki- ja rahoituspalveluiden keinoin siiinä määrin tehokkaasti että 75% tästä viedään ulkomaille tavalla tai toisella.

Ratkaisun tie

Miten sitten Suomen tulisi toimia jotta taloudellinen tilanteemme helpottuisi? Kansalaisten tulisi keskustella rahasta poliitikkojen kanssa ja vaatia selityksiä ja perusteluja sille miksi tilanteen on annettu mennä tällaiseksi. Samalla kansalaiset huomaisivat etteivät poliitikot itse asiassa tiedä tästä paljon mitään. Rahajärjestelmän saaminen kuntoon on sen verran tärkeä asia - ellei suorastaan elintärkeä, että meillä suomalaisilla ei enää ole varaa äänestyttää eduskuntaan misseja, muusikoita ja entisia urheilijoita viettämään yhteistä joutoaikaa.

Suomessa on nyt kriittinen hetki edessä. Seuraavat vaalit ovat varsin ratkaisevat - haluammeko yhä velkaisemman yhteiskunnan jonka myötäilijähallituksen säästötoimet lamaannuttavat koko yhteiskunnan ja luovat työttömyyttä, köyhyyttä ja kurjuutta?

Haluammeko nähdä Suomen missä pienetkin ylimääräiset raharesurssit ohjataan ulkomaille täysin turhina korkosuorituksina? Haluammeko edelleen nähdä Suomen missä kuluttujahinnoissa on liki 50% turhia pääomakuluja vallitsevan velkaperusteisen pankkijärjestelmän johdosta.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa tullaan valitsemaan ne henkilöt joiden vaikutusvallan, viisauden, osaamisen ja rohkeuden myötä Suomi joko kaatuu velkoihinsa - tai uuden rohkean talouspolitiikan myötä nousee polviltaan ja luo yhteiskunnan missä on ihmisarvoista elää ja vaikuttaa. Äänestäjillä on siis valta muuttaa asiat. Äänestämällä vanhojen valtapuolueiden vanhoja partoja äänestäjä varmistaa että silmukka entisestään kiristyy kaulan ympärillä.

Anna siis äänesi uusille kyvyille. Vanhat keinot ovat osoittautuneet vääriksi. On uusien ihmisten ja uuden politiikan aika. Ja tärkeintä kaikessa on rahajärjestelmän uudistaminen.

keskiviikko 20. lokakuuta 2010

Korkojen nostamisen huijaus

Money As Wealth kirjoittaa:

Here's the scam. When interest rates are raised, merchants and businesses need to raise prices to pay their loans (that's called inflation). Who is in charge of raising interest rates? The banks. Banks should not be able to raise interest rates on computer generated digits. It should be considered economic terrorism, shouldn't it? Banks create "money" on a computer keyboard and then charge interest on it - nice scam, eh? Then banks arbitrarily raise the cost to borrow the electronic digits, requiring you to work harder to pay them! They create electronic digits, you pay with your life. Then they scream about how they are losing money! If that's not a scam, then there is no such thing.

Sama suomeksi:

Tässä pankkien huijaus. Kun korkoja nostetaan, kauppiaat ja yritykset joutuvat nostamaan hintojaan maksaakseen lainojaan. (tätä sanotaan inflaatioksi) Kuka sitten päättää tästä korkojen nostamisesta? Sen tekee pankit itse.Pankkien ei pitäisi saada vaatia korkoja tietokoneella synnytetyistä biteistä. Tämän pitäisi kuulua luokkaan talousterrorismi, eikö vain? Muistutus: Pankithan todellakin siis luovat "rahaa" tietokoneen näppäimistöllä ja pyytävät tästä korkosuorituksia - mahtava huijaus eikö vain? Ja sitten siis pankit sattumoisin nostavat jo myönnettyjen vanhojen lainojen hoitokustannuksia sekä uusien digirahojen hintaa ,ja vaativat näin sinua tekemään enemmän töitä maksaaksesi tästä "rahoituspalveluksesta". Sitten pankit vielä kehtaavat valittaa siitä miten muka menettävät rahaa! Jos tämä ei ole huijausta niin mikä on ?

Oma huomautukseni: ja tämän yllä olevan hyväksyy Suomen eduskunnasta arviolta peräti 199 kansanedustajaa.

Yksi ainut - Markku Uusipaavalniemi taas kyseenalaistaa y.m. käytäntöä.

Entä hyväksytkö Sinä tämän?

Edustaako yksikään kansanedustaja Sinua ja Sinun mielipidettä tässä yhteiskuntamme ehkä tärkeimmässä asiassa ?

Nyt ainakin saatat ymmärtää miksi Suomen Talousdemokratia ry on perustettu ja miksi pyrimme puolueeksi. Meillä on toki monta muutakin hyvää parannusehdotusta takataskussamme...

tiistai 19. lokakuuta 2010

New Economics Foundation: Democratizing Money

Otsikko viittaa alla olevaan aineistoon Iso-Britanniasta.

http://neweconomics.org/blog/2010/09/28/democratizing-money


Huomaa että otsikko viittaa rahan demokratisointiin. Tämä tietysti tarkoittaa sitä että paheksutaan tämän päivän oligarkista rahavaltajärjestelmää. Oligarkia tarkoittaa suomeksi harvainvalta. Demokratia vuorostaan tarkoittaa kansanvaltaa - rahavallan eli talousvallan demokratisointi on talousdemokratia.

Tätä samaa "rahavallan demokratiosintia "vaaditaan kaikkialla maailmassa missä on valistuneita ihmisiä - vaikkemme välttämättä tiedä siitä....vielä.

Tässä kuva linkin avaamasta sivustosta:


Poiminta englanninkielisestä tekstistä:

How does fractional reserve banking work? When you put £100 in the bank a strange thing happens. The bank holds on to a ‘fraction’ of your deposit (say 1/10th) and lends the remainder out, charging interest upon it. This £90 loan is described as an ‘asset’ by the bank – it has created it, as if by magic. It charges interest upon the loan and it must be repaid by the debtor with the interest or they will commit a criminal offence. The debtor pays the £90 in to another bank who can then loan out £81, again at interest. The process goes on and on and eventually through this ‘money multiplier’ process, £987 of completely new debt-money is created.

This capacity of banks to create money on the basis of maintaining very small fractions of deposits is one of the most important elements of modern capitalism. Indeed the great German economist Joseph Schumpeter believed it to be the distinguishing feature of capitalism from all previous economic systems. It certainly helps us to explain the astonishing pace of growth we have seen in the Western world (where this system is most developed) over the past 200 years.

It has become clear, however, that our economies cannot keep on growing at the exponential rate we have seen over the past two centuries. Even if we weren’t facing disastrous climate change, there simply isn’t enough cheap oil to maintain such levels. As economist Herman Daly puts it, fractional reserve banking is not growth neutral, but a ‘growth pusher’:

“…For all those loans to be paid back with interest the borrower must make the money grow by a rate at least as high as the rate of interest… The result is that economic growth is required just to keep the money supply from shrinking as old loans are repaid.” (Daly, H., 1999: 133).

Daly’s quote also points to the inherent instability of our financial system. If virtually all the money in circulation is created as debt by banks then money is effectively, credit (or debt). The problem is that if debtors default on their debt (as with the sub-prime crisis), or, indeed, all suddenly choose to pay off their debts and stop borrowing, suddenly the magical ‘multiplier’ goes in to reverse. This is exactly what is happening now across the western world following the recession. People are tightening their belts, concerned about their jobs. They’ve stopped borrowing, whether it be for holidays, cars or, most importantly in the UK, homes. As a result, the money supply is shrinking.

maanantai 18. lokakuuta 2010

Juntusen juttu

Tämän Juntusen kirjoitus oli hyvä joten laitan siitä valikoituja osia blogille. Menkää toki ihmeessä lukemaan koko kirjoitus alkuperäispaikalle . Myönnän että isot kirjaimet häiritsevät lukemista. Enkä ihan kaikkea itse allekirjoita.

Lainaus alkaa:

http://www.adressit.com/uutisointi

Tämä adressi kai kannattaa allekirjoittaa jokaisen. Valtavirtamedian (erkkomedia hyvä nimitys?) mistään tuutista ei ole vielä kuultu kyseistä haastattelua joka sinällänsä on historiallinen kannanotto kansanedustajalta. Jos kaikki 200 edustajaa omaisivat jokainen omalla tavallaan sen kunnioitettavan ja selkeästi yleistä hyvää haluavan ominaisuuden joka tästä Markku Uusipaavalniemestä tuon haastattelun ja eduskunnassa hänen puheenvuorojensa perusteella voidaan havaita, ei olisi mitään ongelmaa nostaa heidän palkkojaan joka vuosi vaikka miten paljon.. Ei ketään harmittaisi tai suututtaisi se että näin tehdään joka tapauksessa joka vuosi. Kun ja mikäli kyseinen ratkaisu rahan ongelmaan tässä maassa ja myöskin muissa maissa, koko EUssa esimerkiksi ja maailmanlaajuisesti toteutetaan, voimme jokainen nostaa omaa palkkaamme joka vuosi varsin runsaanlaisesti, koska voimme heittää hyvästit ainakin lähes kaikille rahaongelmille ja auttaa tarvittaessa kukin toinen toistamme ja yhteiskunnassa täysin ja yhtä laajamittaisesti kaikkia niitä ihmisiä ja niitä tahoja valtiossa jotka apua tarvitsevat, esimerkiksi velkojensa jatkuvassa ja liian raskaassa taakassa.

EI OLE MITÄÄN SYYTÄ TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, TÄSSÄ IHMISTEN YHTEISKUNNASSA JOSSA ELÄMME TAI JOSSA MEIDÄN AINAKIN PITÄISI ELÄÄ; SILLE, ETTÄ JOUDUMME KAIKEN AIKAA AINAKIN SUURIN OSA MEISTÄ, ELÄMÄÄN AJATELLEN MELKO TARKASTI TAI AINAKIN VARSIN RAJOITTUNEESTI SITÄ MITÄ VOIMME JA MITÄ EMME VOI OSTAA JA HANKKIA ELÄMÄÄMME JA JOKAPÄIVÄISEN ELÄMÄMME PERUSASIOIKSI.

LIIAN MONI ON LIIAN TIUKILLA, SITÄ ON TURHA KIELTÄÄ. ELÄMME NYT NÄITÄ AIKOJA, KUN POLITIIKKOJEN JA KOKO RAHAJÄRJESTELMÄN KORRUPTIO, VÄÄRYYDET JA OIKEUDET TULLAAN TUOMAAN JULKI JA KAIKKIEN IHMISTEN TIETOON. TÄSSÄ VAIHEESSA OLISI VIELÄ JA ON! ERITTÄIN HYVÄ HETKI ASTUA SIIHEN OSAAN LAIVAA JOSSA VALTAOSA VÄESTÖSTÄ ON, MUUTEN ON MELKOISEN TODENNÄKÖISTÄ PUDOTA YLI LAIDAN KOKO LAIVASTA HYVIN PIAN SEN JÄLKEEN KUN IHMISTEN KOLLEKTIIVINEN KIUKKU JA TURHAUTUMINEN TULLAAN TUOMAAN KÄYTÄNNÖSSÄ NÄKYVILLE JA MUUTAMAT SYYTÖKSET LATELEMAAN ILMOILLE.


POLITIIKOILLE VIESTI.

ALKAKAAHAN OTTAMAAN SELVÄÄ ASIOISTA JOISTA TEIDÄN TULISI TIETÄÄ, TAI JÄTTÄKÄÄ SUOSIOLLA PAIKKANNE SELLAISILLE HENKILÖLLE AVOIMEKSI JOILLA ON RIITTÄVÄSTI RYHTIÄ KANTAA NE TOSIASIAT HARTEILLAAN JOIDEN VUOKSI OLLAAN MELKOISEN YLEISESTI RAHALLISESTI, FYYSISESTI JA HENKISESTI TIUKOILLA SEN VUOKSI ETTÄ JONKUN TOISEN VOITTO VIE ITSELTÄMME AJAN ALTA...

TÄSSÄ MAASSA OLLAAN OLTU FYYSISESTI VARSIN RANKAN ORJUUDEN ALLA KOHTAPUOLIN TUHAT VUOTTA, KOSKA ON MAHTANUT TARKALLEEN VEROJEN PAKKOMAKSU VIERAALLE VALLOITTAJALLE ALKAA? ON KOETTU SOTIA JA ALISTUKSIA JA PAKKOJA JA VITTUMAISIA KOHTALOITA MELKO PALJON, JA ON KASVETTU AINA LÄPI JOPA RAKENTAMAAN JONKINLAINEN OMA YHTEISKUNTA, KYLLÄKIN JO ALUSTA ASTI TIUKASTI VIERAAN VALLOITTAJAN VALVOVAN SILMÄN ALLA.

VIIME VUOSIKYMMENET VUOSISADOISTA LÄHTIEN, ON ORJUUS JA HALLINTA PAINUNUT ENEMMÄN IHMISTEN MIELEEN JA ALITAJUNTAAN, JA SIIHEN ETTÄ TULEVAT SUKUPOLVET TULEVAT OPPIMAAN KUIN AUTOMAATTISESTI TIETYT JA TOTUTUT TOIMINTATAVAT JA SIINÄ MIELESSÄ ALISTUMAAN KOHTALOONSA OSANA JÄRJESTELMÄÄ JOKA ON KAIKET AJAT POHJAUTUNUT KORRUPTIOLLE JOKA NYT ON TULOSSA JULKI.
KUN IHMINEN TULEVAISUUDESSA KATSOO TAAKSEEN JA MENNEITÄ SUKUPOLVIA ELI MEITÄ, MINKÄLAISENA SINÄ HALUAT ETTÄ SINUT NÄHDÄÄN JÄRJESTELMÄN OSANA. UUDISTAVANA, VAIKO ELÄMÄN JA VAPAUDEN KUNNIAA KAUTTASI VIRRATTAVANA VAI MILLÄÄN TAVALLA YHTEISTÄ ELÄMÄNTAPAAMME PAREMMAKSI JALOSTAMATTOMANA SYSTEEMIN OSASENA, LAMPAANA JOLTA EI MITÄÄN PUUTU, KUN EI PAREMMASTA TIEDÄ EIKÄ OSAA SITÄ VAATIA.

Ennen kaikkea, ihmisten on alettava välittämään myös toisistamme,,, se on ihmiselle luonnollista. Luonnotonta on ja luonnottamaksi siksi myös ihmisen elämäntyylin ja itsekkyyden/epäitsekkyyden tasapainon vie

RAHAJÄRJESTELMÄ JOKA ON SUUNNITELTU ALISTAMAAN KANSOJA JA JONKA TEHTÄVÄNÄ ON OTTAA HALTUUNSA TIUKASTI KAIKKI SE MITÄ VAPAUS JA ELÄMÄ JUURI SIINÄ MERKITYKSESSÄÄN MITÄ NE TARKOITTAVAT.

Systeemissä missä 200 kansanedustajankuvatusta tekee juuri niinkuin hallitus ja sen takana kaikki massiiviset korporaatiot ja maailman pankkijärjestelmät perustaneet rikollisorganisaatiot käskyttävät, miljoonien ihmisten yhteiskunta menee kovaa vauhtia vain alaspäin ja kohti tiukempaa kontrollia ja lähemmäs alistunutta elämäntapaa. Tässä yhteiskunnassa propaganda ja medialla ym. ihmisten ajatusmaailman ja mielentilan hallitseminen on nykypäivää ja totisinta totta. Eivät ne natsit turhaan mielenhallinnan saloja alkaneet opetella jo vuosikymmeniä sitten ja jatkaneet touhujaan ympäri maailman aina tähän päivään asti. Vihjeenä vain jokaiselle lukijalle. Mediamme ei ole vapaa ellemme tuota sitä itse. Samoin kuin on tosi että yksikään suuri puolue ei tule tuottamaan ihmisille sitä muutosta mitä tarvitsemme, vaan meidän, ihmisten on tultava tuoksi puolueeksi ja miljoonina ihmisinä tai ainakin miljoonia ja miljardejakin ihmisiä edustavana yhteenliittymänä, meidän on tultava niin vahvaksi että TARVITTAVA TALOUSUUDISTUS SAADAAN AIKAAN, ja tätä asiaa ei pystytä pidättelemään millään.,. muutos on vääjäämätön. SINÄ, KANSAN EDUSTAJA olet vastuussa omalta osaltasi oman valtiosi suuressa vastuussa tässä asiassa.

Sanottaisiinko että aika iso projekti, mutta itsestäänselvääkin selvempi ja siksi monen mieleen suht hankala hahmotettava on asian ongelmaan ratkaisu.


Aurinkoista päivää,
t. Juntusen Jukka, Espoosta 12. lokakuuta 2010

Lainaus loppu

torstai 14. lokakuuta 2010

Allekirjoita kannattajakortti, please

Yhdistyksellä alkaa olla aika paljon kortteja kasassa mutta vielä tarvitaan tuhansia. Huomenna perjantaina 15.10 2010 on se paljon puhuttu "Facebook-Yleislakko-Mielenilmaisu" ja paikka on Eduskuntatalon edusta.

Suomen Talousdemokratia ry aikoo olla paikalla alkaen klo 15.00 ja säästä ja ilmapiiristä riippuen sitten joitain tunteja. Päätarkoituksemme on näkyä julkisuudessa katukuvassa - sekä kerätä mahdollisimman paljon kannattajakortteja. Ajattelin itsekin näyttäytyä. Minut tunnistaa mustasta lierihatusta sekä siitä että on tällainen valkoinen lappu - ainakin selässä ehkä muuallakin. Tervetuloa juttusille!

sunnuntai 10. lokakuuta 2010

Nettoveronmaksaja - Innovatiivisia Irtiottoja

Taas talousdemokratia sai uusia tukijoita. Talousdemokratian pikajunaa ei enää pysäytä mikään.

Esimerkki 1. Innovatiivisia Irtiottoja / Uusi Suomi


Talousdemokratia saatava valtamedian käsittelyyn!

Esimerkki 2. Nettoveronmaksaja / Uusi Suomi


Pankkijärjestelmän uudelleensuunnittelu - Ponzi-järjestelmästä talousdemokratian kautta vastuulliseen rahajärjestelmään.

Nämä kaksi saivat vauhtia tästä aikaisemmasta kirjoituksesta:

Hankamäki ottaa kantaa talousdemokratian puolesta
Lue loput tästä.

Tuohon voisi kyllä hieman kommentoida jotain. Esim. tuo 1000 mrd on vain puolet siitä mitä Uusipaavalniemi on aikaisemmin todennut. Eli vuosittainen rahan vaje on luokkaa 2000 mrd.
Mihin tällainen raha sitten joutuisi? Se ei nimittäin vaikuttaisi inflaation pätkäänkään koska se menisi vanhojen velkojen maksuun tai tallentuisi ihmisten käyttö- ja säästötileille - eli antaisi täten selvitystilan rajamaille toimiville pankeille aikamoisen piritysruiskeen. Suurin osa rahoista katoaisi saman tien koska pankit poistavat pääomalyhennykset kierrosta.

Lisäksi http://www.bis.org on jo jokunen vuosi sitten ilmoittanut että johdannaisvelkoja on luokkaa 1.400 .000 miljardia ..tämä 1000 miljardia olisi siis vaivainen tippa valtavassa velkameressä.

Hienoa muuten sekin että Hankamäki tyrmää Matilaisen teesit. Bravo !

lauantai 9. lokakuuta 2010

Facebook - ja tieto leviää

Kuulutko niihin jotka pelkäävät Facebookia ? Kuulutko niihin jotka eivät vielä ole uskaltaneet tutustua tähän sosiaaliseen mediaan.

Tässä esimerkki siitä miten Facebookissa toimitaan. Kirjoitin jutun ja julkaisin sen raharyhmän sivun seinälle.

Tässä vuorostaan Ville Iivarisen tuore FB-postaus

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Kannattajakortin uusin versio

Ystävälliset ihmiset ovat ottaneet yhteyttä ja tehneet kannattajakortin suhteen erilaisia parannusehdotuksia. Tässä uusin versio.

Huomaa erityisesti punainen teksti. Olen nimittäin vastaanottanut aika monta kannattajakorttia jotka ovat tulostuneet väärän kokoisina. Ilmeisesti Oikeusministeriön vaaliosasto hylkää nämä vaikka ovatkin allekirjoitettuja ja juridisesti verrattavissa mihin tahansa aikuisen ihmisen kirjalliseen mielenilmaisuun.Mutta kun byrokraateilla on valta niin tietysti tekevät kaikkensa uusien tulokkaiden etenemisen hankaloittamiseksi.
Kuva alla EI OLE KANNATTAJAKORTTI vaan se edustaa kortin alla olevaa tekstiä.

Ihmisten elämäntyö kuluu suurelta osin lainan korkoihin ja veroihin. Verot ovat pitkälti valtion ja muun julkisen vallan velkaantumisesta johtuvia turhia menoja. Julkinen valta puolestaan velkaantuu, koska joutuu lainaamaan kaiken käyttörahansa korollisesti liikepankeista. Velkaantumiskierre on tuhoamassa kaikki velkarahajärjestelmällä toimivat maat, myös Suomen.

Ihmisten on täysin mahdollista elää paljon vähemmällä palkkatyöllä. Elämän mielekkyys lienee muualla kuin velkaorjuudessa, varsinkin nyt, kun pankkienvelka-ansat ja kriisit ovat ahmaisemassa kokonaisten kansojen omaisuuden?

Talousdemokratian mallin mukainen rahauudistus mahdollistaa myös kansalaispalkan tai perustulon, mikä tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi koneiden tehdessä yhä suuremman osan työstä, ja täystyöllisyyden lipuessa näin päivä päivältä etäämmälle. Suomen Talousdemokratia pyrkii puolueeksi eduskuntavaaleihin keväällä 2011.

Tue meitä palauttamalla tämä kannattajakortti osoitteeseen: Suomen Talousdemokratia ry c/o Österman, Emäsalontie 285, 06950 EMÄSALO

http://www.teapartisan.org/kannattajakortti.pdf

Repost: Tavoitteena Talousdemokratia

Blogilla käy ennen pitkää niin että vanhat jutut, hyvätkin sellaiset hautautuvat uusien juttujen vyöryessä päälle. Päätin siis poimia arkistosta jotain edelleen ajankohtaista. Ohessa yksi ensimmäisiä lehtijuttuja minun poliittisesta toiminnastani. Tämä julkaistiin kesäkuussa 2008. Henkimaailma-nimisen lehden numerossa 3/2008Lue koko juttu tästä:

http://talousdemokratia.blogspot.com/2008/07/keskuinen-lehtijuttu.html

Uutiskynnys Kotimaa: Valtioiden tulisi voida käyttää rahanluontivaltaa


Uutiskynnys Kotimaa linkki juttuun yllä.

Linkin kautta pääsee katsomaan haastatteluvideot uudelleen.

Oma kommenttini: Markku Uusipaavalniemi on ilmoittanut saaneensa kymmeniä s-posteja ihmisiltä ympäri Suomea. Näin Markku itse:
Minulle on tullut kymmeniä sähköposteja ihmisiltä, jotka ovat halunneet
antaa positiivista palautetta. Myös yksi meili, jossa lähettäjä ilmoitti minun olevan vääräsää rahan luomisessa.
Tosin korjasi itse itseään parin päivän päästä kun oli tutustunut asiaan hieman
tarkemmin.

maanantai 4. lokakuuta 2010

Talousdemokratian tavoitteena vapauttaa ihmiset finanssijärjestelmän kahleista

Facebookin ns "raharyhmän" sivuilla löytyy huomattavan paljon seinäkirjoituksia ja kommentteja liittyen näihin tämän blogin aiheisiin.

Luonnollisesti postailen itsekin sinne juttuja. Eilen myöhään illalla törmäsin Damon Vrabelin mainion artikkeliin - joka tietysti on englanninkielinen. Vrabelin ajatukset ovat tältä vuodelta ja sopivat 100% yhteen talousdemokratian kanssa.

Samalla sain sähköpostia eräältä Wallylta joka osallistuu Social Credit - Economic Democracy-nettikeskusteluun missä usein siteerataan talousdemokratian isää, C.H. Douglasia. Tässä esimerkki Douglasin näkemyksistä 1930-luvun lopulla:

Social Credit policy is to release mankind from bondage and restriction of a defective and dishonest system of financial accountancy which prevents human society from evolving freely in accordance with the hopes and aspirations of men and women constrained only by the actual physical and psychological limitations which may present actual, rather
than artificial and unnecessary financial restraints on human activity.

Social Credit policy is to remove the restraints of financial legerdemain so that society can evolve naturally. (-) Douglas said that we want to release mankind from financial domination so that each individual can prepare his own personal "Utopia"

Olli käänsi ylläolevan ja kirjoitti:

"Meniskö se jotenkin näin.

Talousdemokratian tavoitteena on vapauttaa ihmiset viallisen ja epärehellisen finanssijärjestelmän kahleista, jotka estävät yhteisöjä kehittymästä vapaasti kohti ihmisten asettamia toiveita ja tavoitteita, rajoinaan vain fyysiset ja psyykkiset rajat, jotka voivat olla todellisia, päinvastoin kuin finanssijärjestelmän keinotekoiset rajat.

Talousdemokratian on poistettava finanssimaailman vippaskonstien tuomat rajat, jolloin yhteiskunta voi kehittyä vapaasti. ( ... ) Douglasin mukaan haluamme vapauttaa ihmiskunnan rahan vallasta, jotta jokainen voi järjestää asiansa omien haaveidensa mukaisesti."

Tästä voimme huomata että monet valistuneet ihmiset sadan vuoden aikana ovat katsoneet ratkaisun olevan "meidän" 2010-talousdemokratiamme mukainen.

Vertailun vuoksi tässä Vrabelin osa artikkelista.
The truth is that modern Economics has been designed to completely hide the monetary system that hovers above the economy. It assumes money is just a medium of exchange floating through the economy to facilitate a free market and generate wealth. At times that has been true, but today it’s probably the biggest lie of modern history. The current system does not generate wealth and freedom for most people. It generates debt and servitude. And it is not a free market. Today’s money flows from a top-down imperial power system expanding globally. It creates a master-servant relationship because all money comes from privately held debt.

Lopuksi Damon Vrabel heittää haasteen lukijoilleen ja "talousasiantuntijoille":
Come on. Rise above it. You are obligated to fix this immediately:

1) Develop an interim solution in concert with the old time-tested bondage/jubilee, growth/rest cycles which gave the people, communities, land a breath of fresh air in the midst of empire growth. (if you’re writing that off as religious romanticism, ask yourself what top athlete doesn’t live by training/rest cycles…over-training results in deterioration, not progress)

2) Then develop and advocate a humane money system that facilitates the rebuilding of real community as opposed to one based on debt servitude that parasitically sucks the life OUT of communities.

Kuten huomaat Suomen Talousdemokratia ry:n ratkaisumallit ovat pitkälti Vrabelin toivomusten mukaisin: rahajärjestelmään liittyvästä velasta on mahdollista päästä ja yhteiskunnallisen vallan hallinnassa oleva rahajärjestelmä ei ime elämää ja sosiaalista energiaa yhteiskunnasta pois. Pankkiluoton malli taas luo velkaa ja on mitä suurimmissa määrin kohtalokasta loistoimintaa joka on omiaan siirtämään vaurautta kansalta pankkien suuromistajille. (=miten uskot Björn Wahlroosin keränneen omaisuuttaan?)

PS Katso ihmeessä myös Damon Vrabelin haastatteluja YouTube:sta.

Tässä yksi parhaimpia:

lauantai 2. lokakuuta 2010

Mike Maloney puhuu pankkiireille

Sotchissa pidetyn tilaisuuden yhteydessä Mike Maloney huomasi etteivät pankkirit itse asiassa aina edes itse ymmärtäneet miten rahaa luodaan yhteiskuntaan.

Osa 1.Osa 2.Maloney toteaa alussa että osa pankkiireista totesivat hänelle että järjestelmä missä rahaa luodaan tyhjästä on tietysti huijausta - mutta että olisi silti mieletöntä jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle koska se on niin tuottoisa.

Edellä mainittu osoittaa miksi itse suosittelen kuntapankkeja ensimmäiseksi ratkaisuksi nykyiseen velkakriisiin. Yhteiskunnan tulisi lähteä mukaan pankkiirien rahanluontileikkiin. Julkisen vallan sosiaalinen pankkitoiminta päihittäisi mennen tullen ahneet yksityiset tahot. Ykstyispankit kokisivat pikkuhiljaa täydellisen asiakaskadon samalla kuin yhteiskunta pikkuhiljaa pääsisi veloistaan.

Tässä englanninkielinen tietoisku liittyen yllä oleviin videoihin:


http://www.wealthcycles.com Mike Maloney was recently invited to speak at the 8th International Banking Forum in Sochi, Russia. The purpose of the conference was for bankers from around the world to meet and discuss the current state of the global economy, the banking system, and strategies for protecting their personal wealth (hence the speaking spot for Mike).

The first morning passed without too much fuss as each speaker gave an introduction and a brief talk on his or her area of expertise. However, by the end of the day...it became obvious that something was definitely wrong. After speaking with many of the attendees, Mike was alarmed to find that practically none of the international bankers understood our present monetary system. Most had no idea how currency is created! Here at wealthcycles.com, we've often wondered exactly how well modern day bankers understand the worldwide predicament that we find ourselves in. Ladies and gentlemen, our worst fears have been confirmed - the lights are on, but there's nobody home.

Mike's presentation on personal protection of wealth changed overnight, into one of basic education on our monetary system. How can anybody take the role of wealth protection (or running an economy!) seriously unless they can see the massive storm that lies ahead?

Whether you are a banker or a baker, a lawyer or a bricklayer...the time to get educated is NOW. We hope you enjoy Mike's frantic effort to awaken the conference from its slumber. It would have been nice for Mike to finish his speech, but perhaps there was a little too much reality on the stage for these Masters Of The Matrix, the Demigods Of Delusion.