keskiviikko 16. heinäkuuta 2008

Luotonlaajennus käytännössä: esimerkki Ruotsista

Ruotsin kielellä löytää todella mielenkiintoista tietoa siitä miten pankit ja luototus oikeasti toimii. Tässä esimerkki siitä. Tietäisikö joku blogin lukija mistä vastaavaa tietoa saisi suomeksi ? Vaikka blogi om suomenkielinen niin alla oleva ruotsinkielinen teksti saa jäädä näkyviin tänne - vaikka ihan jo vain ärsyttämään niitä jotka eivät halua että tällainen tieto tulee julkiseksi.

Oletan että alla kuvailtu tilanne Ruotsissa suurin piirtein vastaa tilannetta täällä Suomessa. Jos ei vastaa niin otan mielelläni vastaan kommentteja ja lisätietoja. [Päivitys: löysin itse jo jotain - klikkaa tästä ja tästä ]

"Situationen i Sverige

Sverige använder sig precis som majoriteten av dagens länder av fractional reserve banking. Praktiserandet av detta kallas historiskt för ”Usury” och är förbjudet enligt de största religionerna (Islam och Kristendom t.ex.) och förbjöds aven i the ”PEEL ACT 1844” som är grunden i den moderna bankstrukturen. Den har dock misslyckats att förhindra det fortsatta skapandet av pengar som inte motsvaras av något värde utställt av bank (unbacked notes).

Kapitaltäckningsgraden i Sverige regleras och övervakas av Finansinspektionen (www.fi.se) och är reglerad i lag;

Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Kapitalkravet för kreditrisker

3 § För kreditrisker krävs ett kapital som motsvarar minst åtta procent av institutets riskvägda exponeringsbelopp beräknat enligt 4 kap.


I Sverige är alltså kapitaltäckningsgraden 8% men det är inte riktigt hela sanningen. EU har normaliserat kapitaltäckningsgrader i Europa i och med BASEL I som trädde ikraft 1988 (den har dock ersatts idag av BASEL II). Den var ett initiativ av G-10 länderna och bildade principen för dagens kapitalkrav i EG, senare EU.

Hur mycket av kapitaltäckningsgraden på 8% som ska användas bestäms av riskgruppen av låntagaren enligt BASEL I.


Riskgrupp motpart Kapitalkrav Faktisk täckningsgrad
A: Stater, kommuner etc 0% 0%*8% = 0%
B: Banker, bankgarantier 20% 20%*8% = 1.6%
C: Bostadslån mot pantbrev 50% 50%*8% = 4%
D: Ovriga 100% 100%*8% = 8%

Det här betyder i klarsprak.

När en privatägd bank lånar ut till stat och kommun så kan de skapa pengarna utan någon som helst motprestation eller tillgång överhuvudtaget. Rantan för din kommuns lån betalar du genom din skattebetalning som i sin tur tillfaller banken i form av ränteinbetalning. Detta kallas för zero reserve banking.

När du lånar till ditt hus mot pantbrev (dvs. att banken ager ditt hus tills du amorterat bort lånet i sin helhet) så ger banken bara 4% i motprestation i form av redan existerande pengar. Resten skapar den ”ex nihilo” från ingenting.

Som exempel: Huslån för 700,000SEK*4%=28,000. Resten är ”ex nihilo”. Banken kommer dock att kräva av dig 700,000SEK i redan existerande pengar vid återbetalning plus ranta.
Omvänt kan banksystemet i Sverige låna ut om de har 1,000,000 i kapital till husägare;

X=D*(1-C)/C

1,000,000*(1-0.04)/0.04=24,000,000 mao. en multiplikator pa 24.

BASEL I har dock blivit ersatt av BASEL II från och med 1 januari i ar och kapitalgraderna och hur systemet fungerar har förändrats.

BASEL II baseras på tre grundpelare

• Kreditrisk (lån)
• Operativ risk (behandlar fragor om tillsyn av FI)
• Marknadsrisk (Syftar till att skapa genomlysning på marknaden för investerare och andra som är intresserade av bankens finansiella styrka)

Och varje pelare har sitt grundkrav på kapitalkrav. De har bestämmelserna finns i Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Är du intresserad av detaljregleringarna så tillhandahåller FI dem under 2007:1.

I och med BASEL II så finns det nu 15 riskgrupper som bedöms olika för riskvikt för kapitalkrav. Jag radar upp några intressanta utan att ta med riskvikten utan tar direkt det faktiska kapitalkravet.

Låntagares faktiska täckningsgrad från 1 Jan 2007 enl. BASEL II
1. Stat, centralbank 0%
2. Kommuner och jämförbara myndigheter 0%
3. Företag 4-12%
4. Hushåll 6%
5. Hushåll med säkerhet 2.8%-8%
6. Fonder 4%-12%

För hushåll som är aktuellt för de flesta är detaljreglerna följande:

“För exponeringar med säkerhet i fastighet ges riskvikten 35% för den del som motsvarar 75procent av fastighetens värde, medan överskjutande del ges 75%. För exponeringar i annan
fastighet än bostadsfastighet ges riskvikten 100 %.”

Exempel.

Hus med pantsäkerhet. Lånebelopp 1,000,000SEK

(1,000,000*75%)*(35%*8%)=21,000SEK plus
(1,000,000*25%)*(75%*8%)=15,000SEK.
Totalt 21+15=36,000SEK, från redan existerande pengar, resten är ”ex nihilo” från ingenting.

När du tar lån i banken nästa gång vet du vad du betalar för.

Ta bara procenten för din riskgrupp och multiplicera med ditt lånebelopp. Skillnaden ger banken dig från ingenting.

Hur man beräknar kapitaltäckningsgraden i en specifik bank har blivit väldigt avancerat sedan BASEL II och görs antingen via schablon eller så kallad IRK (internt riskklassificeringssystem).

Kontentan utan att gå in på detaljer är att storbankerna som har rad och resurser, mojlighet att använda IRK metoder och som konsekvens av det kan ha lägre täckningsgrad an 8% (betyder i sin tur mer utlåning) och småbanker som använder schablonmetoden måste ha högre täckningsgrad.

En kapitaltäckningsgrad på 8% innebär att de första 8 som köar av 100 utanför banken för att ta ut sina pengar (förutsatt att de har satt in lika mycket var för sig) får ut någonting innan systemet kraschar (om inte riksbank går in och skjuter till mera ”ex nihilo” medel som Bank of England gjorde häromveckan för att radda Northern Rock).

Riksbanken smyger lite med statistiken angående storbank med lägst kapitaltäckningsgrad da det är känslig statistik. Har grafer på lägst teckningsgrad för storbank men de berättar inte vilken bank det handlar om. Jag vet i alla fall att Swedbank har legat vid 6% ett tag nu vilket är för lagt."


Osa tuosta löytyi suomeksi Suomen Yrittäjät - sivustosta. Esim tämä pankin 8% vakavaraisuusvaatimus mainitaan näin:

"Nykyinen laskenta karkeapiirteinen

Pankkien nykyisten vakavaraisuusvaatimusten perustan muodostaa vuonna 1988 hyväksytty kansainvälisen järjestelypankin (BIS) yhteydessä toimivan ns. Baselin komitean suositus. Sen mukaan pankilla on oltava omia varoja vähintään kahdeksan prosenttia pankin riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja taseen ulkopuolisten erien määrästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankin on esimerkiksi 1000 euron luottoa myöntäessään varattava pääomapuskuria vähintään 80 euroa"

Tämähän menee mielenkiintoiseksi. Eli laskekaamme vähän. Pankilla on siis se 80 euroa ja se oikeuttaa siis sitä lainaamaan 1000 euroa jollekin yritykselle. Otaksumme tässä että pankki vaatii korkoa 8% koska kokee riskin melko suureksi. Mikä on siis pankit kate ? Pankki saa 80 euroa korkotuottoja (brutto) kun sillä on 80 euroa jonkun asaikkaan rahaa talletuksena asiakkaan tilillä samaisessa pankissa. Miten siis kate lasketaan..aika hankala juttu - kokeile itse?

Vihje ja vertaus: Jos sinulla sattuu olemaan naapurin auto pihallasi niin voit samaisen matematiikan mukaan pankkina taikoa 12,5 uutta autoa ja vaatia niistä kustakin yhden auton verran korkoa....

Kesäkuinen lehtijuttu talousdemokratiasta

Tavoitteena talousdemokratia. Haluan tässä huomauttaa että artikkelia kirjoittava toimittaja ei huomioinut ihan kaikkia sanomisiani. Esimerkiksi niin kyllä liike- ja säästöpankeillekin jää tilaa talousdemokratiassa - niiltä vain siirretään se uuden rahan luominen kokonaan pois. Näin pankit voivat keskittyä siihen mikä heille kuuluu eli todellisen rahan varastointi, sen edelleen välittäminen lainana ja asiakkaiden maksuliikenteen hoitaminen jne. Pankeille ja muille yksityisomisteisille taholle ei kuulu talousalueen rahakannan manipulointi. Se olkoon sellainen osa-alue missä vaaditaan totaalinen kansan luottamus. Kannattaa myös muistaa että valtio, kaupungit ja kunnat ovat = kansa - me suomalaiset ihmiset. Valtiovaltaa ei pidä nähdä jonain erillisenä tahona. Valtio on "We the people" - kuten amerikassa sanotaan.Välikohtaus IndyMac pankin edessä

VIDEO: CONFRONTATION AT INDYMAC OFFICES...

Klikkaa tästä niin video aukeaa !

Video on Encinon kaupungista..missä sitten liekään. Ihmiset ovat jonottaneet jo vuorokausia saadakseen rahansa pankista. FDIC joka on otanut pankin haltuunsa lupailee kaikenlaisia..mutta kansa ei näytä olevan kovinkaan tyytyväinen. Pankkiautomaatit eivät toimi..eivät edes näytä saldoa..ei internetyhteydelläkään saa saldonsa esiin. Ihmekö että ollaan "pissed off"...

tiistai 15. heinäkuuta 2008

Scott Ritter puhuu asiaa
http://www.sott.net/

Chuck Baldwin kertoo Ron Paul 12.7 - marssista

Ron Paul ja tukijoukot järjestivät sitten sen suunnitellun vapausmarssin Washingtonissa.

Chuck Baldwin, joka itsekin on mukana presidenttivaaleissa ehdokkaana oli läsna ja puhui tilaisuudessa. Tässä hänen raporttinsa.
Joidenkin tietojen mukaan paikalla oli ihmisiä noin 15.000 - 20.000...

Kuva: Freedom March, Washington 12.7 2008

maanantai 14. heinäkuuta 2008

Eikö "ei" olekaan "ei"..Margot Wallström äänessä

Mokomaa röyhkeyttä ei voi kuin ihmetellä. Margot Wallström halveksuu demokratiaa eikä tajua että jos muissa maissa olisi tehty samanlainen kansanäänestys - se näyttäisi että valtaosa europpalaisista ovat sopimusta vastaan. Mm siksi että siitä ei saa selvää missään.. sopimustekstiä ei voi lukea. EU-komissio on selvästi napit vastakkain kansalaisten kanssa - vaikkeivät itse sitä tajua.http://sultansblogg.se/politik/2008/07/04/varfor-betyder-inte-ett-nej-nej/

EU-parlamentissa kuultua: Lissabonsopimus ja Irlanti

Kas kummaa. Aika monta puheenvuoroa missä otetaan kantaa Irlannin puolesta eli ns Lissabonin sopimusta vastaan. Kumma juttu ettei uutiset kerro tästä mitään. Todella moni meppi on suivaantunut - ja on syytäkin. Hyviä puheenvuoroja joita kannattaa kuunnella ja katsella.

Bush ja koko USA-hallitus "9/11 terrorismin" takapiruina

Stanley Hilton puhuu suunsa puhtaaksi - eikä ole ihan kuka tahansa suunsoittaja vaan hyvin tunnetun senaattori Bob Dolen avustaja ja sisäpiiriläinen joka on päättänyt tuoda julki tietonsa Bushin maanpetturuudesta. Miksi ? No siksi että tilanne vaati sen.

Ja huomio kaikille jotka heti haluavat nimetä tämänlaiset väittämät tai paljastukset pelkiksi "salaliittoteorioiksi" : Tämä ei ole salaliittoteoria.

"This (9/11) was all planned. This was a government-ordered operation. Bush personally signed the order. He personally authorized the attacks. He is guilty of treason and mass murder." --Stanley Hilton

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=8964

Just in a nutshell, what is your case alleging?

SH: Our case is alleging that Bush and his puppets Rice and Cheney and Mueller and Rumsfeld and so forth, Tenet, were all involved not only in aiding and abetting and allowing 9/11 to happen but in actually ordering it to happen. Bush personally ordered it to happen. We have some very incriminating documents as well as eye-witnesses, that Bush personally ordered this event to happen in order to gain political advantage, to pursue a bogus political agenda on behalf of the neocons and their deluded thinking in the Middle East. I also wanted to point out that, just quickly, I went to school with some of these neocons. At the University of Chicago, in the late 60s with Wolfowitz and Feith and several of the others and so I know these people personally. And we used to talk about this stuff all of the time. And I did my senior thesis on this very subject - how to turn the U.S. into a presidential dictatorship by manufacturing a bogus Pearl Harbor event. So, technically this has been in the planning at least 35 years.

David Icke puhuu aiheesta Big Brother

Luento on melkein kolme tuntia pitkä - mutta ehdottomasti katsomisen arvoinen. Ja mitä parasta mies esiintyy ja puhuu niin selkeasti ettei aika jää pitkäksi.


http://www.edgemediatv.com/icke/


David Icke speaks to the constituents of Haltemprice and Howden about the 'Big Brother'
election, forced by the resignation of David Davis, and the move towards the global
Big Brother enslavement we are all facing.

USA: Kongressi kokoontui jälleen suljettujen ovien takana

Tästä ei valtavirtamedia ole maininnut. Itse asiassa tämä vasta neljäs kerta sitten 1776..vai miten se oli. Poikkeustila ja ties minkälaisia talousromahtamisia ilmeisesti tulossa.

"This audio clip is from yesterday's (July 07, 2008) broadcast of the Michael Herzong show American Awakening.

This clip tells what the "secret meeting" was really about."


lauantai 5. heinäkuuta 2008

Ron Paul: Jotain isompaa on tapahtumassa....

Something big is going on. Linkki alla.


http://www.campaignforliberty.com/blog/?p=115

Ron Paul saa rajua krittiikkiä nettisivuilla

Niin, olin minäkin melko pettynyt silloin kun Ron Paul ihme kyllä ei vaatinutkaan uutta ääntenlaskua New Hampshiressä vaikka oli hyvin ilmeistä että esivaaleissa oli havaittavissa monenlaista vaalivilppiä.
Entä miksi RP oikeasti ei lähtenyt mukaan kilpaan "as a third party candidate" ?
Onko tässä jotain hämärää ?

http://www.gnosticliberationfront.com/is_ron_paul_a_ringer.htm

Vaikka julkaisenkin linkin niin en ota itse kantaa asiaan tässä vaiheessa. Totean vain lakonisesti että kaikkia asioita pitää voida tarkastella eri kanteilta.

Tapaus Michael James

Tämä aihe on hyvin hyvin tulenarka mutta samalla poliittisesti hyvin hyvin mielenkiintoinen joten laitan asiasta jotain tänne blogille. Ellei muuta niin huomionarvoista jo ihan poliittisena ilmiönä.

Eli onko holokaustismi EU:n uusi uskonto ? Näin väittää Saksassa asuva brittitoimittaja Mike James ja on kieltäytynyt tunnustamasta sellaista uskontoa. No kuinka ollakaan mies on heti pahassa liemessä. Viranomaiset uhkaavat häntä nyt jopa pakkohoidolla ja ovat jo kerran pakkokeinoin syöttäneet häneen rajusti mieleen ja mielentilaan vaikuttavaa kemikaalisekoitetta. Mies voi vielä päätyä marttyyriksi.

Minua itseäni vaivaa lähinnä se että taas sitten nähdään uusia esimerkkejä siitä miten EU:sta on tulossa yhtä totalitäärinen kuin itse Neuvostoliitto Stalinin aikaan. Siellä toisinajatteliat aluksi lahdattiin, sitten ne keksittiin lähettää Siperiaan ja lopulta sitten 1960-luvulta alkaen ne laitettiin pakkohoitoon - edellyttäen että tarinat pitävät paikkansa.

Tällaistako Euroopassa 2008? Se ei sovi minulle. Tässä mielessä olen parantumaton libertaristi. Jokainen uskokoon mitä haluaa - ei usko sellainen ole asia mihin viranomaiset voivat puuttua. Näin ajattelen ainakin minä.

Muutama sana vielä Mike Jamesista. Hän asuu Saksassa ja leikkii nyt tulella koska ei katso henkilökohtaisesti voivansa allekirjoittaa mitään todistajalausuntoa tai paperia missä vakuuttaa tietävänsä siitä miten monta ihmistä keskitysleiressä mahdollisesti kuoli toisen maailmansodan aikana. Sodassa kuoli arviolta yli 60 miljoonaa ihmistä kaikista etnisistä ryhmistä muuhun hän ei itse ole valmis uskomaan. Ja sehän ei sovi viranomaisille. Lue lisää seurauksista tästä. Kyseinen artikkeli väitetysti poistettiin mm google cache-muistista alle vuorokaudessa siitä kun se julkaistiin. Tehokkaita poikia jossain. Olisikohan Tel Aviv....ainakin sitä kuuden miljoonan totuutta/tarinaa/myyttiä (valitse itse) vaalitaan kynsin hampain.

Mike James on muuten laatinut useita artikkeleita joita mm The Truthseeker on julkaissut. Tässä linkki niihin.

Tässä Jamesin ystävän kirjoittama artikkeli missä pohditaan aiotaanko ongelmallinen Mike James "eliminoida". Ystävä toteaa saaneensa epämääräisiä uhkailuja artikkelin jälkeen. Jos riittävän moni julkaisee tietoa tästä menee uhkailuista pohja. Tässä jotain siitä mitä tästä vaietusta kuumasta perunasta kirjoitetaan:

"Deleting the Truth: Will Zionist Jews Kill Mike James? The independent Internet media is abuzz. So too are the Zionists. Mike James has stirred a hornet’s nest and broken long-standing taboos but now even if they kill him – and they might – it will only confirm his accusations and make him a martyr"

perjantai 4. heinäkuuta 2008

Pankit ja velkaverkosto

Ellen Brownin kirja julkaistaan ruotsiksi ensi syykuussa. Hyviä uutisia siis. Nyt yhä useampi tulee tietoiseksi siiten miten pankit ovat pikkuhiljaa kaapanneet koko yhteiskunnan vaurauden velkarahallaan. Koko maan rahakanta ei riitä velkojen maksamiseen. Minkä tahansa valtion kokonaisrahakanta M3 on aina pienempi kuin saman valtion yhteenlasketut velat korkoineen.
Ratkaisu on yhteiskunnallinen luototus ! Fiat- eli uusrahaluototus kokonaan pois pankeilta.

Tässä kirjaa julkaisevan kustannusyhtiön perustelut sille miksi kirja on kuumaa tavaraa. Heh, pakko sanoa mutta tietääkseni kirjaa on täähän mennessä lähetetty tasan neljä kpl Suomeen. Meikä tilannut kaikki. No mutta tässä kuitenkin se teksti:


"Bankerna och skuldnätet" - vår farligaste bok hittills?

BOS Om man sätter likhetstecken mellan potentiell grundläggande samhällsförändring och fara, så vågar vi på Anarchos förlag nominera vår kommande bok "Bankerna och skuldnätet" till vår farligaste hittills. Författaren Ellen Hodgson Brown räds inte att peka ut de uppseendeväckande och bedrägliga förhållanden och problem som ligger till grund för det globala ekonomiska system som håller majoriteten av världens befolkning och stater i ett förlamande och förslavande skuldgrepp. Om du undrar varför de gällande ekonomiska systemen inte kan lösa världens problem, så hittar du svaret i denna bok. En briljant genomgång av hur de privata internationella bankirerna tog över makten på planeten och vad vi kan göra för att ändra på det, framlagt och förklarat på ett sätt som alla kan förstå. Läs mer om boken här!"

http://www.anarchos.se/product_info.php/products_id/37