keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Tauko on hyväksi

Tauko kirjoittamisessa jatkuu vielä jonkin aikaa. En nimittäin vieläkään ole varma siitä onko tähän käytettty kallis aika loppujen lopuksi sen arvoista. Tulosten mittaaminen on tietysti oma ongelmansa.

Yhdistyksen kotisivu on sitten oma lukunsa. En allekirjoita kaikkea mitä siellä talousdemokratian nimissä esitetään. Talousdemokratia EI myöskään kuulu olla vasemmiston "juttu" ...yhtä vähän kuin perustulokaan. Oikeiston ongelma on ilmeisesti se että heidän "nuoret kotkansa"kuvittelevat liikoja itsestään eivätkä tajua että olemme samassa veneessä. Oikeistossa ihannoidaan sosiaalidarwinismia. Tämä oli selvästi kuultavissa tämän päivän radiokeskustelussa missä vasemmistonorten Li Andersson puolusti perustuloa oikeistonuorten osoittaessa etteivät vielä ole riittävän isoja ymmärtääkseen mistä on kysymys.

maanantai 22. elokuuta 2011

keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

Gerald Celente

Harvoin kuulee Trends Forcasting Journalin Gerald Celenten näin vihaisena. Toisaalta tähän on kaikki syyt.


perjantai 27. toukokuuta 2011

Toholammilla oma paikallisrahansa TOHO

Tässä talousdemokratian ensiaskeleitä. Paikallisraha pysyy paikkakunnalla ja voitelee paikallistaloutta. Suosittelen tätä muillekin kunnille tai kuntainliitoille.Toholammilla on otettu käyttöön paikallisraha, TOHO. Se on seteliä muistuttava maksusitoumuspaperi, jota tuottaa ja myy Toholammin kehitys Oy ja joka käy tällä hetkellä maksuvälineenä 14:ssä toholampilaisyrityksessä.Yritysneuvoja Tuomas Sarjanoja Toholammin kehitys Oy:stä kertoo, että toukokuun alussa käyttöön otettua TOHOa on liikkeellä jo reilun 20 000 euron edestä.– Kunta antaa niitä opiskelijastipendeinä, yritykset ovat ottaneet niitä omaan käyttöönsä ja lisäksi yksityiset ovat ostaneet niitä lahjakorteiksi.Käytössä on 1, 5 ja 10 TOHOn seteleitä, jotka vastaavat samansuuruisia euromääriä. Seteleihin on merkitty voimassaoloaika, ja ne voidaan tunnistaa viivakoodin perusteella. Toholammin kehitys Oy vaihtaa yrityksiltä saamansa setelit takaisin euroiksi.Periaatteena on Sarjanojan mukaan, että seteli käytetään liikkeessä koko arvostaan, eli vaihtorahaa siitä ei makseta.
Kunnanjohtaja Jari Kangasvieri sai idean paikallisrahasta Kanadassa, missä vastaava systeemi on käytössä kauppaketjulla. TOHOn kehittelyssä on hyödynnetty myös Vaasan yliopistossa tehtyä tutkimusta paikallisrahasta. Järjestelmän kehittämistä on tukenut Pirityiset ry.

maanantai 23. toukokuuta 2011

Gadaffi on uhka lännen valtaeliitille


Verkkomedia: Nato myrkyttää Libyaa köyhdytetyllä uraanilla (Foreign Policy Journal)


Naton ilmavoimat ovat ampuneet eri puolille Libyaa satoja panssarintorjuntaohjuksia, jotka sisältävät köyhdytettyä uraania. Uraaniohjuksia on ammuttu myös maan pääkaupunkiin, Tripoliin, ja ainetta on viime viikkojen aikana kylvetty Libyaan tonneittain.

Köyhdytetty uraani on radioaktiivinen myrkky, joka on suunniteltu leviämään tuulen mukana laajoille alueille, ja sen vaikutukset kestävät useiden sukupolvien päähän. Asetta ei voi kohdistaa vihollisiin vaan sen vaikutukset ulottuvat myös siviiliväestöön.

Yhdysvallat käytti uraaniammuksia myös hyökätessään Irakiin, ja sen tuhoisat vaikutukset on hyvin dokumentoitu. Foreign Policy Journalin toimittaja Thomas C. Mountainin mukaan uraaniammusten käyttöä voidaan pitää sotarikoksena ja rikoksena ihmisyyttä vastaan.

"Libyalaisten säteilyttämistä libyalaisten pelastamiseksi? Miten muutoin voisit kuvailla Naton hyökkäystä Libyaan?" kysyy Mountain.Lue loput tästä

torstai 19. toukokuuta 2011

Mary Meller kertoo rahatutkimuksistaan


Tässä todella mielenkiintoinen keskustelu joka suorastaan vilisee talousdemokratian ajatuksia.

Our latest Podcast is with Professor Mary Mellor. Mary is Emeritus Professor of Sociology at Northumbria University, and is the author of “The Future of Money, From Financial Crisis to Public Resource”, which you can buy from our bookshop.Mary’s current research focuses on the financial crisis, money systems and financial exclusion. Her research interests include the social economy and alternative economics; co-operatives and other alternative economic structures; ecofeminist political economy, ecological political economy and feminist economics; ecologically sustainable and socially just ‘sufficiency’ economics.You can find out more about the work Mary does and find links to her articles by clicking here.

Mary's current research focuses on the financial crisis, money systems and financial exclusion. Her research interests include the social economy and alternative economics; co-operatives and other alternative economic structures; ecofeminist political economy, ecological political economy and feminist economics; ecologically sustainable and social just ‘sufficiency’ economics.

tiistai 17. toukokuuta 2011

Chartalismi on talousdemokratian yksi muotoHuomaa että samalta tekijältä on myös useita muita videoita.

lauantai 14. toukokuuta 2011

Venäläinen paljastaa miksi Nato hyökkäsi Libyaan


Gaddafi wanted to abandon dollar for gold (Hermann Sterlingov interview in Russian)torstai 28. huhtikuuta 2011

Kataisen seitsemän kysymystä - ja kommentit niihin.


Otin Kataisen "kysymykset" omaan erityistarkasteluun. ( Lähde: Uusi Suomi.)


Talouspoliittinen linja:

a) Valtiovarainministeriö on arvioinut julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi tarvittavan ylijäämän olevan vuonna 2015 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Onko eduskuntaryhmänne valmis kirjaamaan hallitusohjelmaan päätöksen alkavan hallituskauden aikana toteutettavasta toimintasuunnitelmasta, jolla turvataan julkisen talouden kestävyys ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja tulevaisuudessa?

Kommenttini: Totuus on se että mitään ns "ylijäämää" ei tarvitse olla. Kataisen ja VM tapa tarkastella asioita on vanhakantainen ja tämänlainen ajattelutapa on omiaan ajamaan kansalaisten hyvinvointia alas. Bruttokansantuote on myös vanhakantainen mittari josta vain näkee ns liiketoiminnan kasvua. Liiketoiminnan kasvu ei muutenkaan ole tarpeen. Suomessa on ihan kiitettävästi liiketoimintaa, kiitos emme tarvitse sitä aina vain lisää ja lisää...ja lisää. Talouskasvun politiikka on vain politiikkaa. Se on huonoa politiikkaa. Se on politiikkaa joka kuluttaa luonnonvaroja, tuhoaa ympäristöä, riistää suomalaista työvoimaa ja aiheuttaa laajaa yhteiskunnallista huonovointia väitetyn "paremminvoinnin sijaan". Talouden kestävyys on järjestettävissä aivan toisenlaisin menetelmin. Sellaisin menetelmin joiden visualisointiin ministeri Kataisen mielikuvitus ei millään riitä. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaan on monia ratkaisuja joista Suomen Kokoomuksen piirissä ei tällä erää kovin moni taida olla tietoinen.

***

b) Mikäli olette tähän valmiita, missä määrin kullakin seuraavista vaihtoehdoista ja millä uusilla konkreettisilla keinoilla vaikutetaan kestävän rahoitusaseman saavuttamiseen (% / bkt tai mrd.)?

Kommenttini: Kysymyksen muotoilu kielii selvästi rajoittuneesta tavasta katsoa ongelmaa. Ne konkreettiset keinot ovat - tai voivat olla jotain ihan muuta kuin mitä Katainen esittelee "ainoina vaihtoehtoina. Olisi samalla varsin mielenkiintoista tietää onko Kataisen seitsenkohtainen ohjelma itse asiassa kenties konsulttitoimisto McKinseyn käsialaa?

***

– työurien pidentämiseen vaikuttavat uudet toimet

Kommenttini: Työuria ei tarvitse pidentää. Työuria tulee sen sijaan lyhentää koska työn tekemisen osuus ihmisen elämässä on jo vuosikymmeniä sitten noussut epäterveelle tasolle. Tekninen automatisointi ja rationalisointi tulevat viemään työpaikkoja jatkossakin. Perustulojärjestelmän myötä jokainen joka niin haluaa voi työllistää itse itsensä.

***

– kuntarakenteen ja palvelurakenteen uudistaminen

Kommenttini: Kuntien määrä pysyköön samana kuin nyt. Kuntien määrää ei ollenkaan tarvitse supistaa. Paikallisdemokratia on tärkeä asia - ja se menetetään jos Kataisen pääsisi tuhoamaan Suomen kuntarakennetta.Kunta voi perustaa kuntapankin ja näin rahoittaa mahdollista alijäämää ilman korkokuluja. Kunta voi tehdä erilaisia paikallisrahakokeiluja joilla raha pysyy kotikunnassa. Kunta voi maksaa osan palkoistaan paikallisrahalla tai jopa oman aikapankin "tovina". Mielikuvituksen puute näyttää olevan sekä Kataisen että VM suurin ongelma tällä erää.

***

– talouskasvua ja työllisyyttä lisäävät uudet toimet esimerkiksi verotusta uudistamalla

Kommenttini: Talouskasvua emme kaipaa. Talouskasvu on vanhakantaista ajattelua. Talouskasvu tuntuu olevan itseisarvo Kataiselle. Rahajärjestelmän uudistusohjelman myötä kaikki puheet talouskasvusta voitaisiin unohtaa. Suomen tulee tähdätä siihen että taloudellinen toiminta on riittävää, sopivaa suomalaisiin olosuhteisiin ja kestävällä pohjalla. Talvivaaramaiset megaprojektit tulevat olemaan tulevien polvien riesana. Moista lyhytnäköisyyttä tullaan oudoksumaan ja tuomitsemaan.

***

– valtion budjettitaloutta kiristävät toimet (verotuksen kiristäminen ja menojen leikkaaminen)1

Kommenttini: Ei ole mitään syytä kiristää mitään toimia. Kaikki puheet tästä kielivät rajoittuneesta mielikuvituksesta ja rajallisesta ongelmanratkaisukyvystä. Hyvinvointi varmistetaan perustulojärjestelmällä, kuntapankeilla ja pyrkimyksenä pitää olla Vauras Velaton Suomi. Tähän päästään toteuttamalla ns talousdemokratiaa sen sijaan että jatkettaisiin Kataisen vaalirahoittajien ja taustavoimien suosimaa finanssiolgarkiaa, plutokratiaa ja kleptokratiaa.

***

c) Millaiseksi valtion menotaso tulisi asettaa ja mihin aikatauluun hallituksen tulee sitoutua valtiontalouden velkaantumisen pysäyttämiseksi?

Kommenttini: Valtion menotaso on vaikea määritellä etukäteen - mutta ainakin turhat korkomenot tulisi eliminoida tekemällä uusia luovia rahoitusratkaisuja ns talousdemokratian antamien mallien mukaisesti. Alijäämää tulee olla koska alijäämä tarkoittaa uutta rahaa talousjärjestelmään. Päätehtävä olisi varmistaa etteä tästä makseta korkoja kenellekään - ei ainakaan maan rajojen ulkopuolella toimiville pankeille. Valtion tulisi pyrkiä siihen että se rahoittaisi itse itseään luovalla tavalla. Tässä on oleellisinta päästä eroon vanhakantaisesta ajattelusta - eli velkarahan paradigmasta.

***

Suomen EU-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa) Mitkä ovat mielestänne Suomen EU-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteet?

Kommenttini: EU on ollut Suomella lähinnä haitaksi. EU on tullut Suomelle ja suomalasille todella kalliiksi. Ulkopolitiikassa tulisi kääntyä enemmän itänaapurin puoleen. Suomella ei oikeasti missään taida olla venäläisiä parempia ystäviä. Rajakauppaa ja rahatonta vaihtokauppaa tulisi elvyttää 1975-1990 toimineen mallin mukaan.Suomen tulisi suhtautua varsin kriittisesti Maailmanpankin, IMF:n OECD:n, WTO:n ja BIS:n sanelupolitiikkaan ja pyrkiäSveitsin- tapaiseen ystävällismieliseen riippumattomuuteen ja jatkaa hyviä naapuruussuhteitaan ILMAN muiden tahojen sanelua.

***

b) Miten turvaisitte myös jatkossa Suomen kansainvälisen aseman ja vaikutusvallan meihinkin vaikuttavissa kysymyksissä?

Kommenttini: Miksi Suomella pitäisi olla jokin erityisen "kansainvälinen asema ja vaikutusvalta"? Suomella on viisi miljoonaa ihmistä lähes arktisella metsäisellä maanviljelysmaalla. Ei Suomella ole mitään syytä olla enemmän vaikutusvaltaa kuin mitä kansakuntamme maantieteellinen ja kauppapoliittinen asema edellyttää. Suomen tulee olla hyvä naapuri - hyvä kauppakumppani - ei suostua saneluun- suojella suomalaisia työpaikkoja ja suomalaista vaurautta.

***

c) Oletteko valmiit hyväksymään Suomen jo tekemien sitoumuksien loppuunsaattamisen euroalueen sekä Suomen vakauden, talouskasvun ja työllisyyden turvaamiseksi?

Kommenttini: Suomen mahdolliset sitoomukset tulee tarkastella uudelleen uudessa totuudellisemmassa valossa. Suomalaisille on paljastettava EU-kokeilun todellinen hinta ja EU-lobbariluopioiden nimet. Edellisessä kohdassa todettiin jo että muutkin sopimukset tulee katsoa uudelleen ja määritellä onko jäsenyyden hintalappu suurempi kuin hyöty. Tämä koskee myös "yhteistyötä" Naton kanssa ja muuta EU:n valmiusjoukkoleikkiä jota suurin osa suomalaisista vastustaa.


tiistai 26. huhtikuuta 2011

Valtion velka pois

lähde: http://atuubi.yle.fi/keskustelu/id-20012347


Maksetaan valtion velka samalla tavalla kuin millä se tehtiinkin !

Kirjoittanut: Espoo Calls 16.01.2011 - 11:48
Yleiset keskustelut

"SUOMEN EUROVELAN POIS MAKSAMINEN JA KUINKA SE TULEE TEHDÄ:

§ 1. Suomen valtio perustaa pankin (yksi konttori riittää aluksi hyvin)

Nimi voi olla vaikkapa [aseta mieleisesi nimi tähän] Pankki.

Ja koska pankki toimii euroalueella, senkin varantovaatimus on 2%. (Ymmärtääksesi mitä varantovaatimus tarkoittaa, ole hyvä ja lue Federal Reserven julkaisema Modern Money Mechanics -linkki tuonnempana.)

§ 2. Suomen valtio tekee 2 miljardin tilisiirron [aseta mieleisesi nimi tähän] Pankkiin. (2 miljardia on esimerkiksi 8 kuukauden polttoaineverotuotto.) Tuo summa on monistettavissa laillisesti 100 miljardiksi.

§ 3. Euroalueen käytettävissä olevaa rahoitusinstrumenttia (deposit multiplication) hyväksi käyttäen, valtion pankki luo valtion ulkomaanvelkaa vastaavan summan 'luottona' ulkomaanvelan maksusta vastaavalle osastolle valtiokonttorissa ja siirtää rahan kyseisen osaston nimiin avatulle tilille uudessa [aseta mieleisesi nimi tähän] Pankissa.

§ 4. Kyseinen osasto tekee tilisiirron Suomen valtiota rahoittaneiden, pääasiassa ulkomaalaisten liikepankkien tileille.

Suomen valtionvelka on tällä toimenpiteellä täysin laillisessa järjestyksessä maksettu!

Lisäksi maksutapa on kansantalouden ja kansalaisten kannalta ensimmäistä kertaa oikeudenmukainen.

Tämä on hyvä ennakkotoimi ennen siirtymistä asteittain valtion omaan valuuttaan, jota vain valtio voi monistaa, liike-, investointi- ym. yksityispankkien toimiessa vain täysvarannolla.

Markka EI ollut valtion OMA valuutta. Se oli yksityispankkien liikkeelle laskema valuutta.

Valtion liikkeelle laskema valuutta EI OLE kommunismia. Se ei ole edes sosialismia. Thomas Jefferson, USA:n kolmas presidentti, piti sitä kansakunnan vapauden ja vaurastumisen ehdottomana edellytyksenä. Kommunismi puolestaan on kansalaisten vapauden ja vaurauden vastakohta.

Suomea luotoilla rahoittaneet liikepankit eivät toimittaneet Suomeen 50 miljardin edestä kultaa, vaan ne toimittivat Suomen valtion tilille "saldoa", siis pelkkiä numeroita tietokoneen muistilla. Ja se saldo syntyi juuri samanlaisella prosessilla kuin yllä. Siis saldoa, numeroita tietokoneen muistilla ne saavat nyt takaisin - täysin laillisessa järjestyksessä. Tämä on ainoa Suomen kannalta oikeudenmukainen tapa toimia.

Kahdesta miljardista eurosta valtio-omisteinen pankki voi luoda 2% varantovaatimuksen mukaisesti 100 miljardia euroa aivan samalla tavalla kuin yksityisomisteinen pankki.

* * * * *

Linkki rahan luontiprosessin, varantovaatimuksen (USA 10%) ja luoton monistamisen mahdollistavan rahoitusinstrumentin selittävään Federal Reserve -pankin dokumenttiin:
en.wikisource.org/wiki/Modern_Money_Mechanics

Euroalueen varantovaatimus on kaksi prosenttia (2%)."

en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement

kirjoittaa nimimerkki 'alkemiaraha' tulee maksaa alkemiarahalla, ei 'työrahalla' Taloussanomien kommenteissa.

maanantai 18. huhtikuuta 2011

Ei tainnut talousdemokratia vakuuttaa

Vaalien tulos on selvinnyt. Eikä mennyt kovin hyvin. Hallituksen huippuäänet:

Talousdemokraateista eniten sai julkisuudessa paljon ollut - Ville Iivarinen 154 ääntä
Allekirjoittanut joka on kirjoittanut tätä blogia vuodesta 2007 sai 113 ääntä

Huomionarvoista on ettei edes Markku Uusipaavalniemi mennyt läpi.
Radio-Rock haastattelut ja suositut youtube-videohaastattelut eivät siis takaa mitään.

Rahanvihaajista eli Zeittareista, Jani Laasonen sai 207 ääntä.

Itsenäisyyskään ei vetänyt vaaleissa. IPU:n puheenjohtaja, Antti Pesoselle 277 ääntä.

Uusi Suomen puheenvuorot eivät antaneet nostetta Riikka Söyringille , 80 ääntä - eikä Mirjaleena Isoaholle, 127 ääntä.

Päivitetään myöhemmin.

lauantai 16. huhtikuuta 2011

Talouskasvulle on vaihtoehtoja


Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet vouhottavat talouskasvusta ja katsovat että talouskasvun myötä Suomi nousee, työllistää ja taikoo julkisen velan pois.

Taloutemme on kasvanut vuosi vuodelta alkaen 1945 - ja on saavuttanut Suomen kokoiselle talousalueelle sopivan koon jo vuosia sitten.

Kokonaan toinen asia on myös se että luonnonresurssimme ovat rajalliset. Niiden hyödyntäminen tuotannossa ja liiketoiminnassa on siis mahdollista määrättyyn rajaan asti.

Väitän että tämä raja on saavutettu jo vuosia sitten. Luonnon tuhoaminen talouskasvun toteuttamiseksi on tuomittavaa ja muutenkin kestämätöntä. Ihmistyövoiman nykyinen riistäminen/riistohyödyntäminen kasvun saavuttamiseksi on yhtä tuomittavaa.

Asia mistä juuri kukaan ei puhu on se miksi tätä talouskasvua jatkuvasti vaaditaan? Syy löytyy meidän rahajärjestelmässämme. Rahajärjestelmä on velkaperusteinen.

Rahajärjestelmämme perustuu yksityispankkien luoman velan kierrättämiseen tilisaldoina pankkitileillämme. Velka kiertää kunnes se on lyhennetty pankille kokonaisuudessaan.

Koko nykyinen rahamäärämme joka on kierrossa pankitileillä voidaan sanoa olevan vielä lyhentämätön pääoma nostetuista pankkiluotoista. Ja jokainen luotto on korollinen joten joudumme aina maksmaan enemmän kuin nostamme.

Tässä huomaamme että kasvu on tarpeen jotta korkoja saisi maksettua. Pelkillä pääomilla korkoja ei riitä kaikille joiden on lyhennettävä lainojaan pankeille.Ilman kasvua järjestelmä kaatuu.
Järjestelmässä on siis "systeemivika".

Valtio ja kunnat voisivat luoda rahansa itse ilman velkaa ja ilman liikepankkeja. Tämänlainen talousmalli sanotaan talousdemokratiaksi.

Talousdemokratiassa perustulon maksaminen on mahdollista, kuntia ei tarvitse liittää yhteen, kouluja ei tarvitse sulkea, bussislinjoja ei tarvise lakkauttaa.

Talousdemokratia on mahdollinen toteuttaa kunhan riittävän moni suomalainen äänestää ehdokasta joka ymmärtää näitä asioita.

Kun riittävän moni alkaa olla näistä mahdollisuuksista tietoinen - asia leviää omalla voimallaan ja saavutetaan se haviteltu määräenemmistö.

Tämä ei välttämättä toteudu vielä 2011 - mutta voi toteutua 2015. Kaikki riippuu sinusta.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

Annathan äänesi jos asut UudellamaallaTalousdemokraattinen liike osoittaa että julkistalouden velkaantuminen on silkkaa politiikkaa - eli joidenkin päättävien tahojen tietoinen vaihtoehto.

Talousdemokratian uudistusohjelman myötä me suomalaiset pääsemme eroon valtionvelasta, kuntien velasta ja pääsemme vihdoin elämään niin kuin alun perin oli tarkoitus - rennommin, ilman "talouskasvun pakkoa" ja valtavaa kohtuutonta ja turhaa tulonsiirtoa yksityistahojen omistamalle rahoitusalalle.
Uuden kauden myötä meillä on varaa toteuttaa kaikki sellaiset hankkeet joihin on olemassa todelliset resurssit: työvoimaa, rakennustarvikkeita, koneita, kalustoa ja raaka-aineita.

Jatkossa kaikki väitteet "rahanpuutteesta" voidaan osoittaa olevan valheita. Inflaatiota ei tule syntymään koska kaikki mahdollinen ylimääräinen raha voidaan aina imuroida pois verotuksella.

Suomen kansan riistäminen velalla, korolla ja veroilla loppuu kun talousdemokratia pääsee valtaan. Jälkipolvet tulevat ihmettelemään ja pudistelemaan päätään kun aikanaan pohdiskelevat miten suomalaiset päättäjät tyhmyyttään ja sinisilmäisyyttään sallivat finanssikapitalismin riistotalouden jatkua ja jatkua...ja jatkua - tekemättä asialle mitään.

Tiedän että olen oikealla asialla kun katson sitä valtavaa määrää postia jonka olen saanut suomalaisilta kautta koko maan - niin etelärannikolta kuin pohjoisen tuntureilta. Kuva alla on alkusyksyltä 2010 ja näyttää vain pienen osa saadusta postista.

Tänään minulla on kasassa reilut tuhat kannattajakorttia kuorineen henkilökohtaisine kiitosviesteineen päivineen.On hieno tunne tietää että olen saanut olla mukana tässä tärkeässä muutosvaiheessa.

Kiitos kaikille kannattajille. Projekti jatkuu vaaleista riippumatta ja tähtäämme edelleen siihen että saisimme puolueen rekisteriin mahdollisimman pian.

Päivitys 8.4

Tässä hieman lisävalaistusta talousdemokratia-liikkeen ratkaisuista Suomen talousongelmiin.
Tekstin on kirjoittanut Aki Järvinen Kuopiosta joka on Muutos 2011-puolueen listoilla. Voin kuitenkin vakuuttaa että näitä samoja teemoja ajaa JOKAINEN Suomen Talousdemokratia ry:n jäsen joka on ehdollaeduskuntavaaleissa. Suurin osa on Piraattien listoilla Uudellamaalla tai Varsinais-Suomessa. Eli tässä ote Akin tekstistä - lue loput täältä.

JULKISET KUNTA/VALTIOPANKIT PELASTAMAAN JULKINEN RAHOITUS

Nykyisessä rahajärjestelmässä raha syntyy tyhjästä pankkihenkilön näppäillessä lainan tietokoneella lainanottajan tilille. Laina maksetaan takaisin vuosien saatossa työllä – tai valtioiden ja kuntien tapauksessa verottamalla kansalaisia. Vuonna 2011 Suomen valtio maksaa “tietokonenäppäilystä” kansainvälisille pankeille pelkkinä korkomenoina 2 Mrd €:a.

Miksi valtio tai kunnat eivät ota itselleen rahan liikkeellelaskuoikeutta? Lait jo nykyisellään sallisivat julkiset pankit. Nykyisessä järjestelmässähän valtio, kunnat ja veronmaksajat ovat pelkkiä lypsylehmiä liikepankeille. Tilanne kaipaa muutosta!

Julkisten pankkien tarkoitus ei ole poistaa liikepankkeja – itse asiassa julkisen rahoituksen ulkopuolelle jää paljon sellaista, joiden rahoitus pitääkin hoitaa liikepankkien kautta. Julkiset pankit tarkoittavat kuitenkin sitä, että jatkossa liikepankkeja ei pelastettaisi missään tilanteessa.


(....)


Tässä vielä ote lopusta:


Töitä riittää aina – mutta jos rahaa ei ole, niin palkkaa on vaikea maksaa. Jokaisen pitäisikin ymmärtää, että ensin tulee raha ja vasta sitten työ. Jos palkanmaksajalla ei ole rahaa, niin mistä rahaa saa? Lainaamalla pankista. Näin ollen “työllä taloudelliseen nousuun” –vaalilause on jo lähtökohdiltaan toimimaton ja väärä. Rahan syntymekanismiin on puututtava!

Tietenkään julkiset pankit eivät ole kaiken pelastajia – mutta ne varmistaisivat yhteiskunnan perusrakenteiden toiminnan aina. Terveyden- ja vanhusten huolto, koulutus, poliisi, palokunnat, armeija, julkiset rakennusprojektit, taloudellisen tilanteen niin vaatiessa työllistäminen ja peruspalkka – ovat kaikki mahdollisia ilman julkista velkaantumista ja “säästöjä” tai leikkauksia. Julkisten pankkien valvonta on tietenkin oltava aukotonta – ja Muutos 2011 –puolueen ajama suora demokratia sopii siihen kuin nenä päähän.


Päivitys 12.4 Tässä Kuopion Aki Järvinen. Olemme samaa mieltä asioista
Päivitys 14.4 Tässä hyvin perustellut syyt miksi minä myös vastustan kaikkea Natoon liittyvää tekopyhyyttä. Suomella ei ole mitään asiaa moiseen rosvojoukkoon.Öljyn kaappaamisen ohella länsivallat ovat järjestäneet Libyalle uuden keskuspankin - minksi? Ellen Brown kertoo artikkelissaan miksi:

http://truthout.org/libya-all-about-oil-or-all-about-banking/1302678000

sunnuntai 3. huhtikuuta 2011

Harvinaisen osuvaa puhetta eräältä entiseltä CIA-agentilta

Robert Steele puhuu tässä siitä miten meidän blogia kirjoittavient tuli verkostoitua ja näin meillä olisi mahdollisuus saada aikaan todellinen muutos.
Olen erityisen otettu Steelen sanomasta koska tunsin pitkästä aikaa että tämä kaikki ajankäyttö tähän ei sittenkään ole ollut turhaa."the real plague is banking - these people are issuing credit they dont have and charging us interest they dont deserve"


lauantai 2. huhtikuuta 2011

Libyalla ei ollut mitään tekemistä Lockerbie-vyyhdin kanssa

..ja paljon muuta. Olen tasan samaa mieltä haastatellun naisen kanssa.ja lisää faktaa:


Suomen Talousdemokratia ry Helsingin Sosiaalifoorumissa"Meidän oma pöytäpaikkamme on 2. kerroksessa, käytävän päässä Mercur-pankin! ja Zeitgeistin välissä"

Sunnuntaina 3.4 on toinen raha-aiheinen tilaisuus:keskiviikko 30. maaliskuuta 2011

Professori Richard Werner vahvistaa: Pankit luovat pankkiluottoa tyhjästä

Katso tästä miten pankkiin talletettu satanen satakertaistuu kymppitonnin "lainaksi"..josta
vaaditaan korkoa. Olen edelleen hyvin vahvasti sitä mieltä että jos kansa tämän tajuaisi niin kaduilla saatettaisiin marssia. Haluaisin edelleen tietää kuinka moni tämän hyväksyisi jos tämä olisi vaalien kynnyskysymys? Epäilen ettei kovin moni...

Päivitys 31.3 Video ei näy enää.

Selitys löytyy blogista the Free Lunch:


Thursday, March 31, 2011
Editorial note
The link to a new interview video with Richard Werner has been temporarily removed. Apologies for any inconvenience.


For other insights into banking, buy the book:
The Free Lunch- Fairness with Freedom
posted by Charles Bazlinton

31. maaliskuuta 2011 14.00Video löytyi uudelleen mutta "viddleristä".

Totuus Libyasta

Katso ja kuuntele niin tajuat miten meitä on vedätetty presidenttiä myöten.


Päivitys 3.4 2011


"The basic difference between the military capability of the pro-government Libyan forces and the Libyan ‘rebels’, backed by both Western imperialists and ‘progressives,’ lies in their motivation, values and material advances.

Western imperialist intervention has heightened national consciousness among the Libyan people, who now view their confrontation with the anti-Gaddafi ‘rebels’ as a fight to defend their homeland from foreign air and sea power and puppet land troops – a powerful incentive for any people or army.

The opposite is true for the ‘rebels’, whose leaders have surrendered their national identity and depend entirely on imperialist military intervention to put them in power"tiistai 29. maaliskuuta 2011

Uusinta: Talousdemokraatisen liikkeen ehdokkaat

Suomen Talousdemokratia ry pyrkii edelleen poliittiseksi puolueeksi. Kannattajakorttien kerääminen jatkuu näin ollen siis edelleen aktiivisesti.

Valitettavasti allekirjoitettuja, toimistolle palautettuja kortteja on tällä erää, monien pettymykseksi, vasta n tuhat kpl.

Olen kuitenkin hyvin kiitollinen muutamalle kotisivujen tai blogin ylläpitäjälle siitä että ovat sitkeästi mainostaneet yhdistyksen puoluetavoitetta. Mainittakoon tässä erityisesti Hannu Yli-Karjanmaa , Aki Järvinen ja Tuomas Santakallio.

Suomen Talousdemokratia ry:n puolueaktivistit ovat joutuneet toteamaan että uuden oman puolueen saaminen mukaan ensi kevään eduskuntavaaleihin on varsin epätodennäköistä.
Tästä huolimatta kortteja kerätään päämääränä saada ne kaikki 5000 kpl edes ensi kesään mennessä. Näin varmistaisimme että kerätyt kortit eivät menisi hukkaan. Kortit on ehdottamasti saatava kerättyä vuodessa - ja varsinainen rynnäkkö alkoi heinäkuussa 2010.

Puolueaktivistien keskuudessa on kovasti mietitty vaihtoehtoa omalle puolueelle.


Talousdemokratian yhdistys- ja puoluektivistit ovat jokainen tehneet omat ratkaisunsa puoluevalinnan suhteen. Ymmärtääkseni tilanne on tällä erää tämä:

Aki Järvinen, Kuopiosta on Muutos 2011 ehdokkaana Pohjois-Savon vaalipiirissä.

Tuomas Santakallio, Jyväskylästä on Piraattipuolueen ehdokkaana, Keski-Suomen vaalipiirissä

Olli Kingelin, Turusta, on Piraattipuolueen ehdokkaana Varsinais-Suomen vaalipiirissä.

Jukka Rintala, Turusta, on Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana Satakunnan vaalipiirissä.

Mira Kettunen, Helsingistä, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä.

Patricia Broas, Espoosta, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä.

Alexander Torfayeh, Helsingistä, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä.

Ville Iivarinen, Helsingistä, on Piraattipuolueenb ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä.

Lars Österman, Porvoosta, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä.


Y.m. lisäksi olen ymmärtänyt että myös ainakin Markku Uusipaavalniemi ja Jiri Keronen suhtautuuvat suopeasti talousdemokratiaan. Itsenäisyyspuolueessa on myös jokunen mm puheenjohtaja Antti Pesonen.

lauantai 26. maaliskuuta 2011

Kuvia Porvoon tilaisuudesta

Torstai 24.3 2011, klo 18-20:30 Bar Soho: Avoin Keskustelutilaisuus liittyen maailman tilanteeseen nyt Fukushiman jälkeen.

Paikalla: Janus Putkonen, Olli Kingelin, Matti-Jussi Rautanen ja Lars Österman


Facebookista löytyy lisää kuvia

Tässä erään ulkopuolisen raportti tilaisuudesta:

keskiviikko 23. maaliskuuta 2011

Kansalaisillakin on keinonsa jos tilanne ei parane politiikan keinoin

En kehota ketään mihinkään - kunhan näytän mitä joku jossain on keksinyt ehdottaa. Sodassa ja rakkaudessahan kaikki on sallittua - ja ellei tämä valtioiden tahallinen velkaannuttaminen ole sotaa niin mikä sitten on....

maanantai 21. maaliskuuta 2011

Ajatuksia talousdemokratiasta vaalien alla keväällä 2011 osa 1

YLE-uutiset haastattelee

Olen kirjoittanut talous-demokratiasta kymmeniä kertoja aikaisemmin. Olen varmaan joidenkin mielestä toistellut itseäni kyllästymiseen asti. Toivon kuitenkin että olisin oppinut jotain uutta neljässä vuodessa. Aloittassani blogin keväällä 2007 koin suurta tarhautumista koska koin että näin valtavan tärkeistä asioista ei edes puhuta täällä Suomessa.


Porvoon tilaisuus 24.3 klo 18-21 Bar Sohossa on siitä erikoinen että pääsen ensimmäistä kertaa puhumaan paikallisen lehdistön edustajien ollessa paikalla. Tilaisuus on itselleni muutenkin tärkeä koska olen Piraattipuolueen ehdokkaana (nro 183)eduskuntavaaleissa.

Mitä siis katson aiheelliseksi korostaa tässä uudessa tilanteessa missä ihmiskuntaa uhkaa sekä Japanin katastrofin radioaktiivinen laskeuma että katastrofin kauaskantoiset suorat ja epäsuorat vaikutukset maailmantalouteen? Luonnonkatastrofin lisäksi olemme monta askelta lähempänä Kolmatta Maailmansotaa. Tapahtumaketjun viimeisenä askeleena juuri nyt länsiliittouman tahallinen provokaatio ja sietämättämän tekopyhä aseiden kolistelu Libyan rannikolla.

Suomalaisten puoluejohtajien toiveet alati kasvavasta taloudesta, ns "talouskasvusta" tulee jäämään toteutumatta. Ensinnäkin talouttamme on jo pullisteltu ihan riittämiin joten jokainen uusi kasvuprosentti on aina edellistä kasvuprosenttia vaikeampi saavuttaa. Puoluejohtajat toivovat ns talouskasvun toteutuvan jotta valtiontalouden nykyinen 15 miljardin euron alijäämä ei kasvaisi entisestään. Valtionvelka on ennätyssuuri ja sen kasvuvauhti alati kiihtyvä.

Tähän tarjotaan toivotun talouskasvun lisäksi korkeampia veroja, uusia ja korkeampi pakollisia maksuja, pidennettyjä työuria, supistettuja julkisia palveluita, laajaa yksityistämistä sekä pakollisia kuntaliitoksia - että vihoviimeisenä keinona valtioille ja kunnille lisää velkaa.

Olen tästä kaikesta täysin eri mieltä. Pidän näitä kaikkia keinoja väärinä. Ymmärrän kuitenkin näitä puoluejohtajia ja miksi tällaista poliittista ohjelmaa tarjotaan ikään kuin "ainoina keinoina". Vaihtoehtoja ei kuulemma ole.

Mutta todellisuus on aivan toinen. Todellisuudessa vaihtoehtoja on. Niitä todellakin on. Voisin jopa luetella kymmeniä. Ja aionkin.

Kertoisin kuitenkin ensin jotain ajatuksia siitä miksei Suomen suurten puolueiden johtajat osaa kertoa äänestäjille samaa kuin minä. Lyhyt vastaus tähän on seuraava: Tämä Suomen politiikan kerma, nämä isokenkäiset naiset ja herrat eivät yksinkertaisesti ole tietoisia näistä vaihtoehdoista.
Mikseivät ole tietoisia? Vastaus tähän on pitempi ja se liittyy lähinnä yliopistojen ja korkeakoulujen opetukseen. Väitän että nykyinen valtio-oppi ja kansantaloustiede ovat poliittisia vallankäyttövälineitä joiden suuri vaikutusvalta mm nyt näkyy puoluejohtajien tietämättömyytenä. Se mistä ei opeteta yliopistoissa - siitä ei myöskään voi tietää. Tai voi tietää mutta se edellyttää aikamoista omatoimista etsimistä pölyttyneistä kirjoista, kirjastojen uumenista, antikvariaateista - mutta myös internetistä. Internetistä etsiminen on tavallaan tietysti helppoa mutta se edellyttää kuitenkin että tietää mitä etsii. Se edellyttää oikeiden hakusanojen käyttämistä. Se edellyttää kielitaitoa ja paljon aikaa. Harvalla on tätä tarvittavaa aikaa ja intoa.
Minulla on ollut aikaa ja intoa ja tästä syystä olen eri asemassa. Tästä syystä tiedän näistä vaihtoehdoista.

En tietenkään ole ainoa joka näistä tietää. Monet muut ovat toki olleet näistä tietoisia eri aikakausina - mutta väittäisin että useimmat ovat päättäneet olla puhumatta näistä julkisuudessa. Miksi? Veikkaisin että "työuran varmistaminen" on ollut ratkaiseva syy monen kohdalla. Vaihtoehtojen sanominen ääneen olisi saattanut muodostaa uhan etenemiselle uralla.
Tekee mieli verrata tilannetta satuun Keisarin Uusista Vaatteista. Minä kai sitten olen se lapsi joka uskaltaa töksäyttää sanoa että "keisarihan on ihan alasti".

Mistä on siis kysymys? Kysymys on talousdemokratiasta. Kysymys on poliittisesta vaihtoehto-ohjelmasta jota olen nimennyt talousdemokratiaksi.

Termi on käännetty englanninkielisestä ilmaisusta "economic democracy" jotain mistä eräs englantilainen kirjoitti useita kirjoja jo 1920-luvun alussa, mutta mistä löytyy paljon viitteitä taloushistoriasta kautta aikojen.

Talousdemokratian poliittinen vaihtoehto-ohjelma pitää sisällään kymmeniä erilaisia ratkaisuja joilla ensin voidaan lieventää nykyisen talousahdingon oireita ja myöhemmin saattaa alulle uusi aikakausi ilman köyhyyttä, kurjuutta ja näiden aikaansaamia sosiaalisia ongelmia. Puhumattakaan rikollisuudesta.

Aluksi on mentävä talouden ytimeen - rahaan. Raha on jokapäiväinen asia mutta silti rahaan littyy todella paljon harhoja ja väärinkäsityksiä. Raha on tänään 99%:sesti pankkiluottoa. Tänään kierrossa oleva raha on siis meidän kaikkien suomalaisten nostamien ja yhteen laskettujen pankkilainojen summa. Raha on siis velkaa. Käytännössä kaikki raha on velkaa,
ja nimenomaan yksityisten maksimaalista voittoa tavoittelevien rahoitusalan liikeyritysten, eli "pankkien" - lainoina liikkeeseen laskemaa pankkiluottoa. Lainan saanut asiakas on siis käyttänyt "rahan" eli pankkiluoton ja tästä se on levinnyt osaksi maamme pankitileillä kierrossa olevaa rahaa. Pankkiluotto kiertää ainakin teoriassa osana rahavirtaa kunnes koko luotto on kokonaisuudessaan lyhennetty eli kun asiakas on maksanut velan pankille.

Tästä tajuamme että rahan "luominen" on varsin yksinkertaista. Lisärahan luominen on yhtä yksinkertaista. Tarvitaan vain joku joka suostuu allekirjoittamaan velkakirjan - ja heps - Suomessa on lisää rahaa kierrossa. Pankeille on siis siirretty tällainen varsin keskeinen toiminto. Rahan luominen - joka perinteisesti aina on ollut valtiovallan vastuulla ja samalla valtiovallan etuoikeus - on siis yksityistetty vähin äänin vuosien saatossa. Väittäisin että tämä on tehty sanomatta mitään kansalaisille. Väittäisin että näistä asioista ja olosuhteista eivät edes kansanedustajat ole tietoisia.

Suomessa varsinaiset rahan valtiaat ovat siis pankinjohtajat ja pankkien johtokunnat. Karmeinta tässä on se että valtaosa näistä rahan valtiasta eivät edes ole tietoisia siitä että pankit todellakin luovat rahaa tyhjästä - rahallistamalla velallisen allekirjoittaman velkakirjan osaksi raha kiertoa.
Pankeissa on kuitenkin johtajia jotka ymmärtävät tämän varsin hyvin ja jotka ovat käyttäneet tätä suunnatonta valtaa vuosikymmeniä. Tässä mielessä maassamme vallitsee eräänlainen harvainvalta jota voisi nimetä yleisesti talousoligarkiaksi tai valtiotasolla "finanssioligarkiaksi".

Talousdemokratian pääasiallinen ohjelmakohta on siis tämän finanssi- tai talousvallan palauttaminen yhteisiin suomalaisiin käsiin - tästä nimitys "talous-demo-kratia" (siirtyminen talouden harvainvallasta talouden kansanvaltaan)

Talousdemokratiassa kaikki raha siis on valtion eikä yksityisten pankkien liikkeeseen laskemaa.

Talousdemokratiassa nykyinen 2-3% vähimmäisvarantojärjestelmä on korvattu 100% varannolla.

Talousdemokratiassa julkinen valta - valtio, kaupungit ja kunnat - eivät enää missään tilanteessa joudu lainaamaan yksityisiltä rahoitusalan liikeyrityksiltä, pankeilta.

Talousdemokratiassa rahamäärä pidetään oikeana eli optimaalisena ja inflaatiota, deflaatiota tai muita talouden häiriötiloja ei tapahdu.

Talousdemokratiassa julkinen valta laskee rahan liikkeeseen omalla kulutuksellaan ja investoinneillaan ja kerää tarvittaessa rahaa pois verotuksen keinoin.

Talousdemokratiassa ei tarvita käsitettä "työttömyys" koska ostovoiman jakelukanavat ovat perustulo- ja palkkatulojärjestelmä yhdessä.

Talousdemokratiassa virallinen työaika voidaan haluttaessa jopa puolittaa. Toisin sanoen palkkatyöt jaetaan kaikkien halukkaitten kesken. Uudessa tilanteessa työksi nimittäin lasketaan myös kotityöt, lastenhoito, omaishoito, opiskelu, koti- ja piha-askereet jne. Töitä siis tehdään siinä määrin kuten ennenkin - mutta uudessa tilanteessa työkäsite on laajennettu oikeudenmukaisempaan suuntaan. Työn tuottavuus kasvaa ja automaatiota voidaan viedä äärimmilleen. Ihan kaikkiin yksityiskohtiin en tässä mene.

Miten tämä sitten on käytännössä toteutettavissa? Tästä enemmän osassa 2.

lauantai 19. maaliskuuta 2011

Superkatastrofi laajenee, miten ja mihin meidän on valmistauduttava?

Janus Putkosen innostamana lähdin tähän mukaan kahdesta syystä.

1. Uskon aidosti että Suomen taloudellisen tilanteen kehitys tulee olemaan niin huono että jonkinlainen talousdemokraatinen ohjelma lienee ainoa keino välttää hyvinvointivaltion alas ajo.

2. Talousdemokratia saa näin positiivista huomiota näin vaalien alla. Ja toivottavasti saan itsekin...
Lisätietoja:


Tässä vielä Janus Putkosen esittelyteksti:

TERVETULOA ERITTÄIN AJANKOHTAISEEN JA KANTAAOTTAVAAN AVOIMEEN KANSALAISTILAISUUTEEN!

"Oppimalla ymmärtämään seurauksia - ja auttamaan muita, voimme auttaa myös itseämme!"

- Miksi nyt?

11.3. perjantaina alkoi superkatastrofi leviämään Japanissa. Maanjäristys, tsunami ja niistä seurannut ydintuho - maan tragedia on valtava, evakuoinnit ovat alkaneet. Kestääkö talous, säilyykö Japani - onko koko maailmantalous ajautumassa kaaokseen - mitä Japanissa oikein tapahtuu ja miten se vaikuttaa ihan kaikkeen?

Samaan aikaan tilanne Lähi-Idässä eskaloituu. Uudet sodat ja kiristyneet maiden välit enteilevät levottomuuksien laajenevan entisestään ja nopeasti - mitä se tarkoittaa meille? 11.3. perjantaina EU teki sodanjulistuksen Libyaa vastaan - siis Suomikin... Jättämättä edes eriävää mielipidettä.

Ihmiset ja kansat kärsivät, voisimmeko alkaa auttamaan - tehdä osamme hädän hetkellä ja samalla keventää kärsimyksiä toisaalla? - Olisiko aika täällä kotiseudullakin alkaa valmistautua maailman suureen mullistukseen, ja millainen sellaista olisi?

"APU Operaatio" - Riippumaton kansalaiskeräys.


ONKO SINULLAKIN HUOLI JA TAHTO KESKUSTELLA RIIPPUMATTOMASTI SIITÄ, MITÄ YMPÄRILLÄSI TAPAHTUU?


Kansalaistilaisuuteen on kutsuttu alustajiksi henkilöitä, joilla on vahvaa poikkeuksellista tietoa kaikesta siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Harvinaista ymmärrystä ja tietoa median valtavirran ulkopuolelta, vastauksia kansainvälisen ja riippumattoman tutkimuksen piiristä.

- Lars Österman, talousdemokratia
- Olli Kingelin, dokumenttiprojekti Uusi Näkemys
- Matti-Jussi Rautanen, ilmastospesialisti
sekä,
- Janus Putkonen, puheenjohtaja ja teatterimies


Tilaisuuden aiheita, joita varmasti nousee pintaan:

- Valtioterrorismi
- Talousdemokratia
- Uusi maailmanjärjestys
- Uskonnot ja agendat
- Kolmas maailmansota
- Avustusoperaatiot
- Suomen kriisikyky
- Talousromahdus...


ME KAIKKI, IHAN NORMAALIA VÄKEÄ...

Tilaisuus ei ole uskonnollinen, eikä se ole minkään virallisen, tai oikeastaan vielä epävirallisenkaan tahon järjestämä - vaan puhtaasti kansalaistilaisuus, jonne saapuu kutsuttujen vieraiden lisäksi toivottavasti kaikki ne ainakin Porvoon suunnalta, jotka haluavat puhua vapaasti siitä, mitä he näkevät maailmassa nyt tapahtuvan - ja saavat kuulla mielenkiintoisia väitteitä siitä, miksi niin kenties tapahtuu. Tilaisuus ei ole myöskään poliittinen, eikä se todellakaan ole väittely. "Juupas-eipäs" keskustelut katkaistaan heti ja purevissa aiheissa pysytään rohkeasti.

"Siis se puhuu, jolla on sanottavaa!"


Kulttuuriravintola Bar Soho palvelee... Hosted by Jocke Lybeck!

- Ravintolassa tarjoilut
- Ei sisäänpääsymaksuja
- Iso ja mukava katsomo
- Bändi tilaisuuden jälkeen

Ilmoittaudu postituslistalle: apuoperaatio@gmail.com

Järjestäjä ja tilaisuuden puheenjohtaja:
Janus Putkonen, janus.putkonen@gmail.com - 0400 810073


Päivitys 25.3

OK eli tilaisuus oli eilen. Itselläni on tärskyt YLE Uusimaan uutistoimituksen toimittajan kanssa joka teki kanssani haastattelu Bar Sohossa ja videoi kaiken. Hänen mukaansa haastattelu tulee ensi viikolla televisiossa ja ehkä radiossakin.

Ennakko tiedoista poiketen paikallisen lehtimedian edustajia ei sitten saapunutkaan paikalle mutta onneksi tilaisuus taltioitiin videolle. Osa tästä on jo nähtävissä Facebookissa. Kuviakin on laitettu esille.

keskiviikko 16. maaliskuuta 2011

Viesti Japanin tilanteestaTämän saa jokainen ottaa haluamallaan tavalla. En pysty vahvistamaan tämän viestin väitteet.

Se, että käytetyn polttoaineen välivarastossa, jossa jo vuosikymmenen ajan vesijäähdytty plutoniumpitoinen uraaniydinjäte räjähti, on kuulemma erittäin vakavaasia. Tuollaisessa varastossa pitää olla vähintään 10m vettä uraanitankojen päällä.

STUK:in tiedottajan mukaanhan: " Ydinjätteen jäähdyttyä muutaman vuoden se on niin vaaratonta, että sen vieressä voi turvallisesti seisoa vaikka koko päivän. Mitään vaaraa ei ydinjätteestä jäähdyttyään enää ole". Mutta nyt siis tätä samaa, jo vuosikymmeniä jäähdytettyä ydinjätettä syttyi Japanissa palamaan 10 metrin syvyydessä vesijäähdytyksessä? Virallinen tieto sanoo, että jäähdytyksen pettämisen takia vedenpinta laski, jolloin sauvat paljastuivat ja syttyivät. Seurauksena on, että käytännössä Koillis-Japania ja Tokiota jo evakuoidaan vaivihkaa, ja ihmiset lähtevät kaiken varalta.

Tuttuni arvelee vallan toista selitystä palamisen syttymiselle, ja sanoo, ettei viranomaistietoon tässä asiassa kannata luottaa. Tämä liittyy kuulemma U-235 uraanin ja plutoniumim kriittisen massan sekä kriittisen säteilyn eli neutronivuon suhteeseen.

Tuoretta uraanipolttoainetta voi vielä käsitellä nappeina vaikka paljain käsin, samoin kuin ladattuja, 5 metrisiä polttoainetankoja, ennen niiden lataamista reaktoriin. Niitä voidaan kuljettaa, ja kuljetetaankin tavallisesti kuulemma rekoilla, puulaatikoissa.

Tähän liittyy kuitenkin rajoitus: kuljetuslaatikoita ei saa panna liikaa samaan kasaan, vaan korkeintaan kolme laatikkoa päällekkäin. Muuten U-235 voi alkaa aktivoitumaan, mikä voi tapahtua hetkessä. Seuraus olisi kuolettava säteilyvuo kaikkialle ympäristöön, jopa kilometrin säteelle. Vastaava kuulemma tapahtui Fukushiman käytetyn plutoniumin ja uraanin välivarastossa: Kun siihen kohdistui jo räjähtäneistä reaktorirakennuksista vuotanut, normaaliin taustasäteilytasoon noin kymmentuhatkertainen säteilyvuo. Uutisissahan on jo arveltu julkisesti sitä, minkä tuttuni tiesi jo kaksi päivää sitten, että voimalan reaktoreista ainakin yksi on vuotanut.

On kuulemma ydinalan yksi synkkä salaisuus, että vaikka varastoaltaissa olevat ydinjätteet eivät normaalisti voikaan olla kriittisessä massassa, niin jo hetkeksikin liian korkeaksi noussut ulkoinen neutronivuon eli säteilyn kasvu itsessään voi muuttaa tilanteen. Vaikkei massa ole kriittinen, säteilyn määrä voi olla. Tämä kuulemma nosti varaston jätteen fissiota, johtuen mm. Pu-239:stä.

Tällöin ulkoisen säteilyn vaikutuksesta voimakkaammin fissoitumaan lähteneet uraanitonnistot alkoivat ruokkia toistensa reaktiota sekundäärisäteilyillään, mikä nosti hetkessä varaston lämpötilaa. Suojavesikerros kiehahti paljastaen uraanitangot hetkessä, jolloin vioittunut jäähdytysjärjestelmä petti lopullisesti.

Tapahtuneen reaktion tehon on täytynyt olla hirveä. Jos ulkoinen säteily eli neutronivuo on tarpeeksi voimakasta, on teoriassa on kuulemma mahdollista myös se, että voisi tapahtua fissioräjähdys. Joka tapauksessa reaktio oli niin voimakas, että seudulla mitattiin jopa kaukana reaktoreista ulkona 400mSv säteilynousu.

Tuttuni väittää siis, että jätealtaassa tapahtui reaktorien kasvaneen säteilyvuon ruokkimana tavallita voimakkaampi spontaani, voimakas fissioreaktio, ja että tämä on fakta jota maailmalle ei haluta kertoa.

Myös varsinaisen räjähdyksen vaara on teoreettisesti olemassa. Jopa vain 55 kilon uraanijätemassa sisältää tarpeeksi U-235:tä ja plutoniumia, että se riittää aikaansaamaan ydinräjähdyksen, jos siihen kohdistuu riittävän voimakas ympäristön neutronisäteilytiheys, saatika varastossa, jossa on tuhansia tonneja plutoniumpitoista jätettä, varsinkin kun vieressä on voimala, jossa reaktorit brakaa…


Päivitys:Päivitys: klo 22:00 torstai-ilta 17.3 2011Päivitys: 19.3 2011Ydinvoimalat olisi otettava julkisen vallan haltuun..yksityiset voittoa tavoittelevat yritykset eivät ole luotettavia koska käyttävät mahdollisimman vähän varoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Osingot ovat etusijalla.

Päivitys 20.3

Rachel Maddow Democracy Now selittää Japanin ydinvoimalaongelman pääkohdat selkeästi ja ymmärrettävästi:
Päivitys 22.3

Dr Leuren Moret puhuu Japanin ydinvoiman ongelmista Jeff Rensen kanssa. Keskusteluun liittyy myös japanilainen mies joka on toiminut paikallisen säteiyturvakeskuksen tarkastajana ja kerran jo saanut Fukushima Daichin suljettua vuodeksi.


Päivitys 23.3 Alfred Webre keskustelee dr Leuren Moret´in kanssa
Päivitys 27.3


Päivitys 30.3

Professori Bushby RT:n haastateltavana. Vertailee mm Fukushimaa Tjernobyliin.Päivitys 3.4 2011


Erittäin kattava raportti videoineen päivineen.

Katso myös tämä:

Eräas talousdemokraatti haastateltavana :Ville Iivarinen


sunnuntai 13. maaliskuuta 2011

Repost: Hehkulamppuhuijaus 13.3 klo 21:20 TV1

Muistattehan katsoa tämän tärkeän dokumentin. Siinä selviää miksi lähes kaikki tuotteet hajoavat ennen aikaisesti - ja pelkästään ns markkinatalouden johdosta. Suunnitelmataloudessa ei ollut - eikä olisi mitään syytä valmistaa huonoja tuotteita.


lauantai 12. maaliskuuta 2011

Richard Distelhorst R.I.P

Tässä 90-vuotiaas miehen ja rahareformistin viimeinen video jälkipolville.
Jatkakaamme yhteista taistelua. Tämä on vuosisadan ihmisoikeuskysymys.

maanantai 7. maaliskuuta 2011

Erään talousdemokraatin vaaliohjelma osa 1.

Kyseessä talousdemokraatin ja Muutos 2011-puolelaisen, Aki Järvisen vaaliohjelma, joka löytyy ainakin Facebookista:

Vaaliohjelmani lähtee vain ja ainoastaan yhden asian käsittelystä. Sen riittämättömyys on selkeä perusongelma koko yhteiskuntamme särmien pehmittämisessä, sen määrästä päättävät hyvin rajatut piirit ja sen varjolla maata sekä valtion omaisuutta ollaan lähes nimellishintaan antamassa pois -kaikkialla maailmassa.

Tuo yksi asia on RAHA.

  • Tänä päivänä rahan liikkeellelasku on 100%sesti yksityisissä käsissä eli liikepankeilla, jotka huolehtivat aina ensisijaisesti itsestään. Valtio ja kunnat ovat täysin pankki- ja rahajärjestelmän armoilla eli lainaavat käyttövaransa - samoin muu yhteiskunta.
  • 2007 alkanut talousromahdus (joka ei todellakaan ole ohi) on paljastanut räikeää muun yhteiskunnan hyväksikäyttöä suurissa kansainvälisissä pankeissa. "Hyvänä" esimerkkinä CDS-johdannaiset, joilla voi vakuuttaa lainanottajan maksujen epäonnistumista vastaan (vrt. palovakuutus naapurin taloon). Kreikan, Irlannin jne. lainojen kohdalla näitä käytetään runsaasti.
  • Käytäntö on, että liikepankki (Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Credit Suisse jne.) luotottaa kohdemaassa rankasti kohdemaan maksukyvyn yli. Kun maa/ kansalaiset eivät kykene maksamaan, niin muut maat/ IMF/ Maailmanpankki "hätälainoittavat" valtiota joka tietenkin maksaa liikepankeille (vrt. Kreikka, Irlanti, Balttian maat Ruotsin pankeille). Samalla liikepankki kerää voitot myös CDS-johdannaiset vakuuttaneelta laitokselta (tuotto noususta JA laskusta). Esim. jenkkilässä AIG (maailman suurin vakuutuslaitos) käytännössä kaatui 2008/09 veronmaksajien niskaan ja on imuroinut tukirahaa parisen sataa Mrd US$'a. Nuo rahat on maksettu pankeille kautta maailman niiden "mönkään menneistä" sijoituksista.
  • Toinen liikepankkien yhteiskunnalle antama "lahja" on pankkien bonuskulttuuri. Bonusten jakamisen perusteena on yhä isompien riskien kautta saadut hyödyt - jotka poikkeuksetta maksatetaan tavallisten kansalaisten elinehtojen leikkauksilla. Esim. viimeaikainen elintarvikkeiden ja energian hintojen nousu on paljolti seurausta pankeille annetuista tuista, jotka ovat valuneet lähinnä spekulointiin eivätkä reaalimaailman investointeihin

Tässä esittelemästäni toimintamallista käytetään nimeä TALOUSDEMOKRATIA (TD), josta sivun lopussa on muutama linkki. Idea ei ole uusi ja siitä on itse asiassa kirjoiteltu varsin ahkerasti satakunta vuotta. Muutamia käytännön tapauksiakin historia tuntee - vaikkakin ne on usein pankkijärjestelmän toimesta nopeasti murskattu (kansalaisten kannalta liian hyvin toimivina?). Sitä vastoin TD'a ei oppikirjoissa tai vallitsevan talousjärjestelmän hyväksymissä kouluissa juuri käsitellä. Syykin on selvä - talousdemokratia repii nykyiset rahavaltakeskittymät rikki.

TD'n idea on käytännössä kaksijakoinen:

  • Rahan liikkeellelaskusta ja sen liikkeellä olevan määrän seuraamisesta vastaa yksi taho, jonka henkilökunnan valinnat, riippuvuussuhteet, palkkaukset jne. ovat julkisia sekä henkilökunta on mahdollista erottaa myös kesken toimikautensa. Valitettavasti nykyiset keskuspankit toimivat ensisijaisesti liikepankkien ehdoilla (älä kuuntele puheita vaankeskity siihen mitä järjestelmän pystyssä pitämiseksi tehdään) eivätkä sellaisenaan suoraan toimi TD-mallissa.
  • Rahan kontrolloinnin ajatuksena on huolehtia, että taloudessa kiertää suhteellisen tasainen määrä rahaa. Tarkoitus on leikata taloudelle (ja osin ihmisluonteelle) tyypillisiä maanis-depressiivisiä piirteitä (nousu- ja laskukausia). Lisäksi "keskusjohtoinen" rahan liikkeellelasku mahdollistaa isotkin yhteiskunnalle oleelliset projektit ilman turhaa velkaantumista liikepankeille.
  • Toinen taho on rahan käytöstä päättävä elin - vaaleilla valitut eduskunta ja kunnanvaltuustot - kuten nykyäänkin. Jälleen päättäjien riippuvuussuhteet, palkat ja työhistoria pitää olla julkisia. Päättäjien erottaminen nykylainsäädännön mukaan.
  • Järjestelmän valvonta on elintärkeää. Valvonta edellyttää mm. medialta nykyistä paljon kriittisempää ja riippumattomampaa roolia sekä kansalaisten kiinnostumista ja osallistumista systeemiin. Tässä astuu kuvaan Muutos2011 -puolueen ajamat suorat ja SITOVAT kansanäänestykset. Kansanäänestyksiä tuskin tarvitsisi koko ajan pitää, koska niiden pitämisen MAHDOLLISUUS jo muokannee päättäjien toimintaa.
  • Valtion ja kuntien tehtävissä toimivien palkkojen pitäisi myös läpinäkyvyyden ja kansalaisvalvonnan varmistamiseksi olla täysin julkisia - ainakin vähänkin korkeammissa asemissa olevien kohdalla.