torstai 23. lokakuuta 2008

Dennis Kucinich: 16-kohtainen pelastussuunnitelma

Esivaalien demokraattisen puolueen presidenttiehdokas ja Yhdysvaltain kongressin edustaja Dennis Kucinich on laatinut 16. kohtaisen pelastussuunnitelman millä pyritään vaikuttamaan asioihin ratkaisevasti jokaisen kansalaisen kannalta. Kucinich toisin kuin Bush, Paulson & Pelosi ei katso tarpeelliseksi pelastaa ahneet pankkiiriparonit millään satojen jopa tuhansien miljardien erityisohjelmalla. Miksikö - no siksi että tämä ei kuitenkaan vaikuta asioihin parantavasti tavallisen kansalaisen kannalta koska raha ei siirry kansalaisten ostovoimaksi vaan sen on todettu jäävän pankkeihin.

Tuon tässä eritysesti esiin Kucinichin suunnitelman viimeisen kohdan (16) koska se on kaikkein tarpeellisin ja samalla vallankumouksellisin:

16. Monetary Policy: It is long past the time that we looked at the implications of our debt based monetary system, the privatization of money created by the 1913 Federal Reserve Act, the banks fractional reserve system and our debt-based economic system. Unless we have dramatic reform of monetary policy, the entire economic system will continue to accelerate wealth upwards. I am currently working on drafting legislation for an 'American Monetary Act' to address these and other issues in order to protect the economic wellbeing of America.

Suomeksi: Olisi jo kauan sitten ollut aika tarkistaa mitä vaikutuksia ja kansantaloudelllisia seuraamuksia nykyinen velka-perusteinen finanssijärjestelmämme on tuonut mukanaan.
Tähän kuuluu vuoden 1913 Federal Reserve Act-laki joka siirsi sekä rahan luontimekanismin että rahajärjestelmän valvonnan yksityisektorille. Tähän kuuluu myös pankkitoiminnan nykyiset vakavaraisuussäännöt osittaisella hyvin alhaisella kassavarannolla. Ellemme ratkaisevalla tavalla uudista tätä raha- ja finanssipoltiikan velkaperusteista järjestelmää koko talousjärjestelmämme kiihtyvissä määrin jatkaa vaurauden siirtämistä kansan ylimmille yläluokille. Olen paraikaa laatimassa uutta "American Monetary Act"-nimistä lakiehdotusta jotta edellä mainitut epäkohdat saataisiin korjattua kaikkien amerikan kansalaisten hyvinvoinnin suojelemiseksi.

Ei kommentteja: