torstai 15. tammikuuta 2009

Bromsgrave Group : ohjelma

Katson tarpeelliseksi tehdä erillisen blogipostauksen Bromsgroven uudistusohjelmasta. Aineisto on laaja joten poimin sieltä ne tärkeimmät helmet.

Velkaperustuista talousjärjestelmää tulee haastaa ja vaihtoehtoisia malleja rakentaa. Jokaisen maan talous tarvitsee rahakannan jonka tulee olla vapaa velasta.

The debt-based economic system must be challenged and alternatives constructed. The economy needs a supply of money debt-free.

Money must be based on the real wealth of society—people, skills and materials—not on debt. The supply of money must relate to these physical facts—not to the requirements of the banking system.

Raha on vaihdon väline. Sen ei tulisi olla itsessään arvokas tuote.

Money is the means of exchange for the goods and services produced by this real wealth. It is not a commodity itself.

The purpose of an economic system is to provide goods and services—as, when and where required — in order to satisfy human needs.

Rahan tulee palvella meitä ei määrätä mitä teemme tai emme voi tehdä.

Money must be our servant—not our master.
Raha, sen luonnin alkuperäisessä päässä on luotu tyhjästä - tästä syystä rahasta ei tarvitse olla puutetta.

Money, at source, is created out of nothing, so there is no need for it to be scarce.

Kaikki mikä on fysisesti mahdollista ja väestön kannalta toivottavaa tulee olla myös taloudellisesti mahdollista.

Whatever is physically possible and socially desirable can be made financially possible.

The money system must maximise personal responsibility.

Nykyinen talousjärjestelmä on muutettavissa, ja se tullaan muuttamaan paremmaksi.

The present economic system can, and will, be changed for the better.

Valtionhallinnon tulee ottaa ohjat käsiinsä ja katsoa että rahaa luotuu talousjärjestelmään demokraattisesti vastuullisen hallinnon valvonnan alla. Tämä valtion elin kuluttaa rahan yhteiskuntaan eikä lainaa sitä muualta. Rahan määrä lasketaan tarpeiden mukaan. Näin yhteiskunta pääsee veloistaan ja riippuvuudestaan pankkijärjestelmästä ja näin avautuu rajattomasti mahdollisuuksia myönteisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

That the government — via a democratically accountable authority—undertake the creation of a supply of money, debt-free, into the economy. This authority should spend, not lend, a supply of money into circulation on the basis of proven need. This will reduce the overall burden of debt in society, break reliance upon the banking system for the supply of money, and open potential for limitless change.

Ei kommentteja: