keskiviikko 1. huhtikuuta 2009

Avoin kirje ja vetoomus G 20 Kokoukselle

Tämä vetoomus laadittiin alun perin viime marraskuista G20 kokousta ajatellen, mutta voi yhtä hyvin toimia vetoomuksena pian Lontoossa pidettävän G20 kokoukseen.

Ainakaan Suomessa, tämä vetoomus, silloin marraskuussa 2008 - tuskin sai minkäänlaista julkisuutta osakseen. Vetoomuksessa on kuitenkin talouskriisin ratkaisun monia avaimia ns hopeatarjottimella. Vaikka en ole mikään käännöstoimisto katson asian sen verran tärkeäksi että käytän aikaa vetoomuksen kääntämiseen. Käytän paikoin omaa luovuuttani pienin lisäyksiin, jotta sanoma olisi mahdollisimman selkeä ja jokaisen kannalta ymmärrettävä.


Avoin kirje G20 kokouksen osanottajille

Me allekirjoittaneet olemme syvästi huolestuneina todenneet että finanssimarkkinoiden ja maailmantalouden ongelmien ratkaisemiseksi ilmeisesti ei osata esittää luovempia ja rohkeampia ratkaisuja kuin elvytyspaketteja toinen toisensa perään - ja aina vaan samoille rahoituslaitoksille. Näillä tuhansien miljardien elvytystoimilla ei ole voitu todeta olevan paljonkaan merkitystä, sillä talouskriisi syvenee syventymistään. Se mitä tässä nyt kaivataan on aivan uusi paradigma - uutta ajattelua - uusi katsantokanta - mitä tulee kaikkien maailman kansalaisten ja rahoituksen väliseen suhteeseen.

Tänään koko maailma kärsii vallitsevaan rahajärjestelmään liittyvästä murskaavasta velkataakasta. Huomionarvoista on että nykyistä rahajärjestelmää operoi yksityiset pankit ja koko järjestelmän tarkoitus on kanavoida vaurautta todellista työtä tekeviltä niille joiden elinkeino on lainata rahaa. Finanssitoiminnan voittojen on kuviteltu siirtyvän pankeilta muualle yhteiskuntaan, investointien ja kulutuksen kautta - mutta näin ei olekaan tapahtunut. Tämän järjestelmän luonne on sekä kestämätön että epäoikeudenmukainen - ja tämän päivän talouskriisin perimmäinen syy löytyy järjestelmässä itsessään.

Vaadimme että velkaperusteista rahajärjestelmää muutetaan sellaiseksi joka heijastaa todellista taloudellista demokratiaa. Yhdysvaltain Presidentti Abraham Lincoln totesi,
3. joulukuuta 1861, puheessaan kongressille: " Työ tulee ennen pääomaa, ja työ on pääomasta riippumaton. Pääoma on yksinomaan työn hedelmä eikä olisi koskaan voinut muodostua ellei työtä olisi tehty ensin. Työ ja työnteko on siksi aina pääoman yläpuolella ja vaatii siksi huomiota osakseen." Kansakunnan rahajärjestelmää uudistaessa nämä tosiasiat tulisi huomioida. Tästä syystä ehdotamme seuraavia muutoksia rahajärjestelmään:

 • Rahajärjestelmien hallinta tulisi olla suvereenisilla, täysivaltaisilla kansallisilla hallinnoilla, eikä kuten nykyisin keskuspankeilla, jotka pääosin palvelevat yksityisiä finanssietuja. Rahajärjestelmän pääasiallinen taloudellinen toiminto tulisi olla varmistaa riittävä ostovoima. Näin varmistetaan että kansalaiset voivat ympäristöä huomioivalla tavalla kuluttaa kullekin talousjärjestelmälle räätälöidyn tuotannon, mikä vuorostaan takaa sen että jokaisen maailmanyhteisössä vaikuttavan yksilön perustarpeista huolehditaan.
 • Kansalaisten toimeentulon varmistaminen, sisältäen sekä taatun perustoimeentulon että kansallisosingon, tulisi olla kansallisten hallintojen ensisijaisena vastuuna, mitä sosiaalipolitiikkaan tulee. Jokaisen kansakunnan perustuslaki tulisi taata kansalaisilleen riittävä ostovoima.
 • Kansainvälisten finanssipalveluiden ensisijainen toiminto tulisi olla varmistaa oikeidenmukainen arvonsiirto kansallisten talousjärjestelmien välillä, hyödyntäen tässä eri valuuttojen välisiä kiinteitä julkisia vaihtokursseja. Kaikenlainen valuuttakeinottelu tulisi olla lailla kiellettyä.
 • Yksityisten pankkien mahdollisuus luoda luottoa, keinottelua varten, tulisi estää ja lailla lakkauttaa. Pääomamarkkinoita vuorostaan säädellä tiukasti jotta yksityisluototuksen luoman pääoman riisto- ja korkonkistontatoimista päästäisiin.
 • Jokaisella kansalliselle hallinnolle tulisi taata oikeus kuluttaa korotonta luottoa osaksi paikallista pysyvää rahankiertoa - omarahoittamalla infrastruktuurin kehittämistä, ympäristönsuojelua, opetusta ja terveydenhuoltoa - ilman että tästä syntyy velkaa.
 • Jokaisen paikallisen valuutan takuuna tulisi olla talouden todellinen tuotanto ja sen arvo. [mitään kultaa, hopeaa tai valuuttakoreja ei siis tarvita]
 • Kansallisten hallintojen tulisi tästedes käsitellä myös luottoa ja luototusta taattuna yhteisöllisenä julkisena palveluna - samoin kuin taataan puhdas ilma, juomavesi tai sähkö. Hallintojen tulisi varmistaa julkinen luottopalvelu kaikille kansalaisilleen osana
 • sekä yhteisöllistä kultuuriperintöä että perustavaa laatua olevana ihmisoikeutena.
 • Kansallinen julkinen luottopolitiikka tulisi erityisesti vaalia kestävää paikallista ja alueellista taloutta, yritystoimintaa ja pienimuotoista perinteistä yhden perheen maa- ja karjataloutta.
 • Luottopolitiikkaa tulisi säädellä siten että se rohkaisee hankkimaan ja omistamaan kiinteä omaisuutta ilman että tästä koituu hintainflaatiota.
 • Yksityistä pankkijärjestelmää tulisi hyödyntää lähinnä kanavoimaan rahavaroja yritystoimintaan. Kunnollisella tavalla uudistettu julkinen luototusjärjestelmä johtaisi eittämättä siihen että mitään ykstyistä pankkijärjestelmää ei jatkossa tarvittaisi esim. kulutusluottoihin eikä pääomanmuodostukseen.
 • Ehdotamme välitöntä, ja maailmanlaajuista, asuntojen pakkolunastustäyskieltoa sekä että [kansallisissa perustuslaeissa] huomioidaan ja tunnustetaan jokaisen yksilön oikeus turvalliseen kotiin [asuntoon].
 • Tarvitaan Kansainvälinen Velkasovituskomissio tarkastelemaan kaikkia julkisia ja yksityisiä velkasuhteita päättämään mitä velkoja tulisi kohtuudella voida katsoa kohtuullisiksi maksaa, mitä velkoja ehdottaa järjesteltäviksi uudelleen - ja mitä velkoja kokonaan poistaa kohtuuttomina.

On aika varmistaa että maailman finanssijärjestelmää ei enää pidetä yllä vain harvojen, eikä kaikkien hyödyksi. Uuden finanssijärjestelmän tulisi heijastaa sitä yhteishenkistä periaatetta, että Maan luonnonvarat kuuluvat koko ihmiskunnalle ja että nämä tulisi saada järkevästi jaettua jokaiselle yksilölle - jotta kukaan ei jäisi kehityksen ulkopuolelle.

Ensiallekirjoittajat:

Richard C. Cook, Author, www.richardccook.com
Rev. Canon Peter Challen, Christian Council for Monetary Justice
Gary Corseri, Ph.D., Writer, Educator, Editor, World Citizen
John Coulter, Sustainable Population Australia
William John Cox, Author, http://www.thevoters.org
Doug Everingham, Former Member, Australian Parliament
James H. Fetzer, Ph.D., McKnight Professor Emeritus, Univ. of Minnesota
Timothy V. Gatto SSG, US Armt Ret. Political Activist
Garda Ghista, Founding President, World Prout Assembly
Denis Hay, www.compassioncoach.com
Golam R. Hiru, Exec. Director, Bangladesh Education & Resource Network
Peter Hollings, Member, America in Crisis
Brian Jenkins, SIMPOL National Coordinator, Australia
Max Kantar, Freelance Writer, Human Rights Advocate
Steve Lendman, Writer & Radio Host, SteveLendmanBlog
Dennis Loo, Ph.D., Co-author, Impeach the President
Glen T. Martin, Ph.D., Sec-General, World Const. & Parl. Assoc. (WCPA)
Binu Mathew, Founder, www.countercurrents.org
Sabine Kurjo McNeill, Organiser, Forum for Stable Currencies
Geraldine Perry, co-author of The Two Faces of Money
Larry Pinkney, Writer, Editorial Board, Black Commentator
Milan Sarkar, Aerospace-Engineer, World Prout Assembly-Bangalore
Steven Shafarman, President, Income Security Institute
Daniel Sunjata, Actor and Public Advocate
H.A. Shankar, SIMPOL National Coordinator, India
J.W. Smith, Ph.D., Director Economic Democracy Institute
David Soori, International Affairs Professional, London
David Swanson, Co-Founder, www.afterdowningstreet.org
Mike Whitney, Freelance Journalist and Financial Analyst

Lue tästä alkuperäinen vetoomus englanninkielellä.

Click here
for the original petition in english langauge.

Päivitys: Tässä Michel Chossudovskyn kommentit G20 kokuksen jälkeen.

7 kommenttia:

Lars Osterman kirjoitti...

Pitää vielä todeta että tämä kyllä tavallaan valmistui aika viime hetkellä, huomioiden että G 20 kokous alkaa jo huomenna...

;-)

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa siellä olla jo kauan sitten suunnitellut omat ratkaisut valmiima.

Lars Osterman kirjoitti...

Niin, varmaan osalla osallistujista (ainakin Ranska,Englanti,USA) on se vanha paljastunut "Siionin Viisaitten-Illuminati-NWO-International Bankers-maailmanvalloitussuunnitelma" agendanaan.
Maailma pitää siis näin valloittaa taloudellisin keinoin.

Ensin ajetaan talous alas, ihmiset ovat hädissään ja vaativat että jonkun pitää nyt tehdä jotain.
Siispä NWO:n "globaalit finanssiratkaisut esitetään ratkaisuina globaaleihin finanssiongelmiin".

Samalla ei ollaan visusti hiljaa siitä että 2008 alkaneet finanssiongelmat ovat tahallisesti aiheutettuja ja ovat suora seuraus velkaperusteisesta "fractional reserve banking" rahajärjestelmästä
- missä raha vain syntyy velkana ja missä uusilla isommilla lainoilla eli lisävelkarahalla maksetaan aiempia velkoja. Yhtälö on täysin mahdoton - ja tarkoitettu olevan sitä.

Toiset ovat paikalla vain ihmettelemässä.

Tässä muuten hieno artikkeli missä kyseinen agenda paljastetaan.

The EU Communitarian Agenda and The New Feudalists

JLT kirjoitti...

Hyvä Lars

Viittaan näkemyksiinne Vasemmistonuorten lehdessä 1/2009.
Juttu kannatti lukea ja siinä on
kovasti ohjeeksi G20-kokouksen osanottajillekin.

Artikkeli: "Korttitalo huojuu"
Teksti: Veera Nuutinen

Otsikko "Eroon korko-orjuudesta" Lars Östermanin haastattelu,
s. 27-28
-Yhteiskunta toimii velkarahalla
-Talouskasvu on koron peilikuva
-Perustulosta elämänlaatua

http://www.vasemmistonuoret.fi/?/
libero/lehti/1_2009/Myös näitä seuraavia kahta artikkelin kohtaa pohdiskelin;

"...ongelma on korko, joka vaurastuttaa vain pientä vähemmistöä,
velkaannuttaen samalla enemmistön.
Talouden demokratisoimiselle löytyisi siis myös vastustajansa".,
s. 28

Minä korostan sitä, että talousdemokratialle löytyisi siis paljon kannatusta...

"Talousdemokratian kriitikot ovat huomauttaneet, että teoria ei ota huomioon
raha- ja hintainflaatiota.", s. 28

Teoria ottaa huomioon raha- ja hintainflaation. Talousdemokratian toimintamalli on valmis käyttöön otettvaksi. Sillä on erityisen paljon merkitystä,
että ihmiset saavat hankittua talousdemokratian oloissa välttämättömyystarvikkeensa. Talousdemokratian käyttöön ottaminen säädellyllä kansallisella rahalla hillitsee merkittävästi raha- ja hintainflaatiota. Myös globaali taloudellinen kehitys on suunnitelmallisen vakaata. Riittävän runsas toimeentulo vähentää inflaatioon liittyvien riskien merkitystä käytännössä.

On huomioitava se seikka, että nykyisen suuruisen ja tyyppisen korkorasituksen poistuminen laskisi osaltaan paljon hintoja.
Raha on väline hyvinvoinnin tuottamisessa.

Anonyymi kirjoitti...

G20 teki juuri odotetut pelleilynsä - biljoona taalaa (dollareita, heh) tyhjästä kaadettavaksi pankkien ja IMF:n moolokin kitaan.

Onneksi keskustelupalstoja ja kommentointia seuranneena alan uskoa siihen, että hiljainen enemmistökin alkaa tajuta, että maailmanjohtajat ovat joko epäpäteviä tai syyllisiä.

Ei tällaista politiikkaa voi puolustella kellekään vähääkään talouden perusmekanismeista ymmärtävälle taholle.

Mutta eipä näköjään tarvitsekaan, koska asiat voidaan vaieta kuoliaaksi, ja loput hoitaa TV:tä tuijottava lammasväestö, jota ei kiinnosta talous tai politiikka tai mikään muu kuin panem et circenses.

Passiivinen ja hyväuskoinen tottelevaisuus on ihmisten pahin henkinen puute. Ilmeisesti reagoidaan vasta sitten, kun talo on tulessa, ja sitten kutsutaan pyromaanit sammuttamaan palo.

Lars Osterman kirjoitti...

Nimenomaan tuo että dollareita tarkoittaa selväkielisesti että dollarien luomisen suhteen monopoliasemassa oleva Federal Reserve System tällä kertaa saa myös Euroopan valtioiden valtiopapereita holveihinsa.

USA:n talouden peiteltyä pönkittämistä, siis.

Lars Osterman kirjoitti...

Mitä ilmeisimmin G20 kokouksen yhteydessä pidettyjen mielenosoitusten yhteydessä syntyneet mellakat ovat poliisien tehtailemia. Haluavat tekosyyn pamputtaa rauhaomaisia mielenosoittajia...

Katso tämän linkin videot missä tämä asia paljastuu muissa aiemmissa mielenosoituksissa:

Poliisien agenttit riehuu mielenosoituksissa

Myös suomalainen nettisivusto
http://www.saunalahti.fi/wtc2001/ kertoo tästä näin:

Who Controls The Black Bloc Anarchists? Jutussa ihmetellään toimiiko Black Bloc tunnuksen alla G-20 -kokouksen mielenosoituksissa jälleen provokaattoreita. Median huomio onkin kiinnittynyt näihin mellakoitsijoihin, joiden poliisi tyypillisesti antaa tehdä tihutyönsä rauhassa kohdistaen vastatoimensa rauhanomaisiin mielenosoittajiin. Tällaisen toimintatavan käytöllä on kerskaillut Italian entinen presidentti ja pitkäaikainen ministeri - operaatio Gladion perustaja - Francesco Cossiga, ks. Ex-Italian President: Provocateur Riots Then “Beat The Shit Out Of Protesters”.