perjantai 13. marraskuuta 2009

Haluatko sinäkin uuden rahajärjestelmän?

Et varmaan tiennyt että jokainen euro joka sinunkin tilillesi on kirjattu - oikeastaan on pieni osa jonkun toisen kansalaisen nostamaa pankkilainaa joka on löytänyt tiensä sinun tilillesi.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että kaikki yhteiset sadat miljoonat eurot pankkitilillämme ovat vain näennäistä vaurautta ja itse asiassa äärettömän korkea pino velkakuitteja.

Yhteinen tilisaldomme ollessa toisen nostamaa lainaa - kaikki "raha" itse asiassa osoittaa että sadoilla tuhansilla suomalaisilla on pankkilainansa vielä maksamatta.

Raha on siis velkaa. Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, on ns velkaperusteinen rahajärjestelmä. Saatat rypistää otsasi ja ihmetellä mitä ihmettä nämä tällaiset jutut ovat. Rahahan on rahaa. Ajattelet ehkä että ei sinulla ole mitään velkaa vaikka sinulla on rahaa joten miten sinun rahasi voisi olla velkaa - tai toisen velkaa...

Vaikka juuri sinä ehkä luet tästä ensimmäistä kertaa niin monet henkilöt ovat valitelleet tätä julkisuudessa - jokunen suomalainenkin.

Kansanedustaja Markku Uusipaavalniemi on usein julkisuudessa mm Radio Rock haastatteluissa todennut että rahajärjestelmämme on velkavetoinen ja näin kestämättömällä pohjalla. Entinen euroedustaja Esko Seppänen on vuorostaan valitellut sitä miten uutta raha vain syntyy velkana pankkijärjestelmässä. Entinen Nokiapomo Kalle Isokallio on myös varsin arvostettu julkkis joka eri yhteyksissä, haastatteluissa on päivitellyt velkaperusteista rahajärjestelmää.

Nykyinen valtiovarainministeri on myös paljastanut velkarahan suuren salaisuuden suorassa tv-lähetyksessä. Jyrki Katainen nimittäin sanoi joulukuun 17. 2008, A-stuidion vieraana että pankkeja pitää pääomittaa valtion lainoilla - jotta ne sitten voivat lainata kymmen kertaa enemmän luottoina.
Hetkinen - siis miljardi pankeille - ja heps - jos riittävän moni allekirjoittaa lainahakemukset pankit voivat näin Kataisen mukaan luotottaa 10 miljardin verran. Todellisuudessa vivutuskerroin on huomattasti suurempi. Maailmalla pankkien on todettu vivuttaneen pääomiaan jopa satakertaisesti. Tämä on yksi vaiettu syy nykyiseen talouskriisiin.

Kaikki raha on nimittäin velkaa. Ja koska kaikki velka on korollista, ainakin meille tavallisille kuolevaisille, niin pankeille joutuu maksamaan huomattavasti enemmän takaisin kuin mitä itse alunperin sai. Ajattele mitä tämä tarkoittaa - jos kaikki raha kierrossa on velkaa - ja kaikki ihmiset ovat velkaantuneita - niin kaikkien tulee maksaa enemmän takaisin kuin mitä alkujaan saivat lainana.

Ehkei matematiikka ole vahvimpia alueitasi - saatat kuitenkin hetken asiaa mietittyäsi todeta että tuo yhtälö ei oikein täsmää. Miten kaikki voivat maksaa enemmän takaisin kuin mitä saivat jos kerran kaikki raha mikä on olemassa on ihmisten pelkkää lainapääomaa.

Olet oikeilla jäljillä epäillessäsi että yhtälö ei täsmää. On nimittäin niin että yhteenlaskettujen velkojen määrä on huomattavasti suurempi kuin koko rahamäärä. Tämä tarkoittaa sitä että rahamäärästä ei millään riitä kaikille velallisille. Se tarkoittaa myös sitä että joudumme tavallaan keskenämme taistelemaan rahasta jottei pankki veisi lainamme vakuuden - asunto-osakkeen, omakotitalon tai metsäpalstan. Mikäli juuri sinä olet niin onnekas että olet ansioillasi onnistunut maksamaan sekä pääoman lyhennyksen että korot - niin tiedä että korkojesi osuus on tavallaan riistetty jonkun toisen pääomasta. Järjestelmä on laadittu niin että jonkun toisen on siis pakko menettää peli, koska rahamäärä ei riitä kaikille.

Mikäli pohdit tätä tarkemmin, sinulle saattaa nousta erilaisia kysymyksiä mieleen. Näitä ajatellen, totean ensin että kuvaukseni tilanteesta, on karkeahko yksinkertaistus. On siis olemassa erilaisia mekanismeja jotka vaikuttavat korjaavasti kokonaistilanteeseen - tai pahentaen kokonaistilannetta. Ensinnäkin, jokainen uusi laina joka otetaan, lisää rahamäärää - ja uusia lainojahan nostetaan jatkuvasti päivittäin. Koron suuruus on melko ratkaiseva. Korot ovat nyt varsin alhaisia, mutta muistan itse hyvin 90-luvun, jolloin korot olivat 15% luokkaa. Pitkät laina-ajat vaikuttavat myös velkarahaongelmaan hidastuttavasti koska pääomat poistuvat vasta 30-35 vuoden sisällä - eli poistuma on hitaanlainen.

Kauppataseen ja matkailutaseen mahdolliset ylijäämät lisää myös rahamäärää talousalueella. Tämä hidastaa kierrossa olevan rahamäärän supistumisen nopeutta, lainapääomien lyhennysten myötä.
Pankkien ja rahoituslaitoisten korkotuottojen käyttökohde ja lopullinen kohtalo, on myös ratkaiseva. Pankkien kuluttaessa korkotuottonsa palkkoihin, vuokriin, veroihin ja muuhun - tämä korkorahan kierto lisää rahamäärää ja vähentää lainavakuuksien pakkolunastuksia. Mitä nopeammin raha kiertää pankeista takaisin yhteiskuntaan - sitä parempi meille kuluttajille.

Ongelma on kuitenkin olemassa. Raha on todellakin velkaa. Tälläinen järjestelmä on pankkien kannalta erittäin tuottoisa - mutta kaikkien muiden kannalta, tuhoisan ala-arvoinen. Pankit ovat lisäksi tässä asemassa ollessaan, asettuneet valtiovaltaa ja muuta julkista valtaa korkeammalle. Onhan todettu että antava käsi on aina pyytävää kättä ylempänä, valta- ja arvovalta-asteikolla. Näin ei tule olla, eikä näin tarvitse olla. Pankkien valta on kohtuuton, ja niiltä tulee leikata nykyinen rahatehtailun etuoikeus. Se kuuluu vain ja ainostaan valtiolle.

Suomen Talousdemokratia ry. on uusi poliittinen yhdistys joka pyrkii valistamaan kansalaisia tästä yhteiskunnallisesta epäkohdasta ja esittämään parempaa mallia nykyiselle epäreilulle rahajärjestelmälle.

Rahajärjestelmän uudistaminen on ilman muuta valtava poliittinen uudistus jonka eräänä tavoitteena on myös se, että valtio voisi maksaa pois kaikki velkansa, omilla liikkeelle laskemillaan rahoilla. Näin valtio jatkossa loisi omat rahansa, eikä näin ollen velkaannu kenellekään. Ja mikäli olet niitä jotka edelleen kuvittelevat tästä koituvan jotain hallitsematonta inflaatiota - sanon "kasva aikuiseksi" ja selvitä itsellesi miten paljon rahamäärä on kasvanut nykyisen järjetelmän vallitessa. Vuosittainen rahamäärän kasvu on ollut 9-15% useimmissa länsimaissa - myös Suomessa. Kasvu on johtunut yksinomaan pankkien lainaamistoiminnosta. Valtiovalta voim ja valtaallan tulee kyetä valvomaan rahan liikkeelle laskemista siten että inflaatio varmasti pienenee nykyisestä.

Yhdistyksen toinen tavoite on saattaa perustulon maksaminen kaikille kansalaisille osana rahan luonnollista kiertoa, yhteiskunnan ja valtion välillä. Verotusta voidaan samalla keventää huomattavasti. Suomen ollessa EU:n ja Brysselin virkamiesten vallassa monet ym. uudistuksista hidastuvat ja vaikeutuvat huomattavasti. Suomen Talousdemokratia ry. suosittelee tietysti samoja uudistuksia kaikkiin euromaihin. ( ja miksei koko maailmaan.)

Ymmärrämme tietenkin että tämänlaiset uudistukset eivät hevillä etenisi EU-byrokratiassa, ja siksi katsomme että suomalaisten tulisi pohtia onko EU:sta nykyisellään enemmän hyötyä vai haittaa. Näyttäisi siltä, että ainakin talousdemokraattisten uudistusten kohtalo on varsin rippuvainen juuri EU-jäsenyydestä. Jos riittävän moni kannattaa esittämiämme uudistuksia ja jos taas EU-jäsenyys tekee ne mahdottomiksi, niin lienee paikallaan vakavasti harkita irtaantumista jäsenyydestä. Yhdistys on luonnollisesti varsin tietoinen siitä että tämänlainen politiikka on kovasti ristiriidassa nykyisen hyvinkin euromyönteisen hallituksen peruslinjan kanssa.

Suomalaisten yhteisen edun kannalta voi kuitenkin olla niin että hallitus ajaa väärää linjaa.

Hallitus ei nähdäkseni, ole millään lailla osoittanut minkäänlaista merkkiä, siitä että sen piirissä ymmärrettäisiin näitä talousdemokratian julkituomia velkaperusteisen rahajärjestelmän laajoja yhteiskunnallisia epäkohtia. Hallitus ei ole osoittanut ymmärtävänsä että edes vallitsisi muita varteenotettavia ratkaisumalleja. Hallitus katsoo edelleen että verottaminen, verojen korottaminen, maksujen korottaminen, uusien maksujen kerääminen ja holtiton lainaaminen muodostaa kaikki käytettävissä olevat keinot. Oppositiokin vain esittää oman muokatun koosteensa samoista keinoista.
Talousdemokratian kannalta katsottuna nähdään, että suomalaisessa poliitiikassa ei lainkaan ole oppositiota, vaan kaikki puolueet ajavat samaa velkaperusteista rahoitusmallia.

Tässä mielessä Suomen Talousdemokratia ry. edustaa uutta ja luovaa ajattelua, erilaista politiikkaa - ellei jopa huomattavasti erilaista politiikkaa. Yhdistyksen puheenjohtajana toivon että suomalaiset, yhdistyksemme mahdollisen myöhemmän puoluestatuksen myötä, saisivat
todellisen vaihtoehdon. Vaihtoehdon, josta on vaiettu aivan liian pitkään.

Suomen Talousdemokratia ry:n perustajajäsenet eivät välttämättä itse janoa poliittista valtaa, vaan haluamme lähinnä korjata epäkohdan jolla jo riittävän pitkään, on ollut tuhoisa vaikutus yhteiskuntaan. Siispä kehoitan ja kutsun muiden puolueiden vaikuttajia tarttumaan tilaisuuteen ja liittymään yhteiseen todellisen Muutoksen rintamaan.

Uskon nimittäin ettei vallitse minkäänlaista epävarmuutta siitä mitä suomalaisten enemmistö haluaa saadessaan mahdollisuuden valita nykyisen - velkaperusteisen rahajärjestelmän - ja talousdemokratian rahajärjestelmämallin välillä.

Valtiovelan kertymä 65 mrd, kuntavelan kertymä 12 mrd ja myös kotitalouksien syvä velkaantuminen kielii vääjäämättömästi siitä että nykyinen järjestelmä on tiensä päässä.

Talouskriisi, jonka toinen aalto on vasta tulossa, on itse asiassa totaalinen järjestelmäromahdus ja on merkkinä sille että on uuden aikakauden aika.

Varoittaisin myös siitä, että aikaa on oikeasti melko vähän - ellemme ryhdy toimiin pian, velkaperusteista pankkijärjestelmää ylläpitävät tahot ajavat kansantaloutemme vielä ahtaammalle. Niin ahtaalle ajavat sen vielä, että syvässä kurjuudessa elävinä suostumme mihin vain mitä meille ehdottavat.

Ehdottavat siis pankkiirit meille mitä tahansa niin todennäköisesti joudumme siihen suostumaan - jollemme ajoissa nosta omaa vuorenvarmasti toimivaa ratkaisuamme, talousdemokraattista rahajärjestelmää julkisuuteen.

Ratkaisu on siis uusi rahajärjestelmää ilman velkaa. Rahajärjestelmä joka edustaa kestävää kehitystä eikä vaadi holtitonta talouskasvua - tai talouskasvua yleensäkään. Rahajärjestelmä, jonka myötä yhteiskuntamme hidastaa vauhtiaan ja tyytyy ylläpitämään hyvinvointia ilman nykyisen finasssikapitalismin loismaista tuhoisaa koronkiskontaa. Rahajärjestelmä, jonka myötä suomalaisella yhteiskunnalla yhtäkkiä on varaa toteuttaa kaikki sellainen mihin muuten riittää osaamista, työvoimaa ja muita resursseja.

Tervetuloa mukaan!

14 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Joulukuun 17. päivänä tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Katainen viimeksi puhui totta. Silloinkin taisi lipsahtaa.
Pitäisiköhän vuosipäivää jotenkin juhlistaa julkisuudessa ? ?

matias kirjoitti...

Kirjoitus on täyttä asiaa. Kiitos tästä ja yleensä koko blogista!

Lars Osterman kirjoitti...

Niin, pitäisiköhän laittaa ns "repost" eli uuspostaus tuon Kataispäivän kunniaksi.

Blogiarkistoa pitää penkoa...joulukuu 2008...

Anonyymi kirjoitti...

Eduskunta päätti 12.12. 2008 antaa valtuudet myöntää suomalaisille pankeille valtiontakuuta 50 miljardiin euroon asti. Viisi päivää sen jälkeen Katainen päästi suustaan lausuntonsa.
Valtiontakuun myöntämisvaltuutus pankeille loppuu kuluvan vuoden lopussa ko Eduskunnan päätöksen mukaan.
Onkohan uutta vuoden vaihteen jälkeen voimassaolevaa eduskunnan valtuutusta annettu. ?

JussiR kirjoitti...

Hyvä kirjoitus, tosin yhteen kohtaan voisin ehkä vielä kommentoida:

"Mikäli juuri sinä olet niin onnekas että olet ansioillasi onnistunut maksamaan sekä pääoman lyhennyksen että korot - niin tiedä että korkojesi osuus on tavallaan riistetty jonkun toisen pääomasta."

Maksettaessa lainaa pois pääoman osuus katoaa rahankierrosta (samaan tapaan kuin se on sinne tyhjästä ilmestynytkin), mutta korot eivät. Korot maksetaan palkkana pankkiireille. Toisin sanoen velan otton lopputulos on plus miinus nolla koko rahamäärän kannalta. Niitä muita epäkohtia nykyisestä rahajärjestelmästä löytyykin sitten vaikka millä mitalla...

Anonyymi kirjoitti...

Raha on luotu aikanaan vaihdon välineeksi ja nykyään rahan merkityksellisyyttä (hintoja) suojellaan säätelemällä tuotteiden riittävyyttä/niukkuutta. Kukaan ei toistaiseksi myy vielä ilmaa jota hengitämme, sillä sitä on riittävästi eikä kukaan voi sitä patentoida/omistaa.
Rahajärjestelmä perustuu kysynnän ja tarjonnan mielikuviin joita pankit ja korporaatiot manipuloivat säilyttääkseen rahajärjestelmän. Nykypäivänä meillä on kuitenkin tietotaito ja teknologia mahdollistaa riittävyys kaikkien elämän perusedellytysten suhteen kaikille maan ihmisille.

Uutta rahajärjestelmää ei tarvita!
Uuden rahajärjestelmän luominen olisi sama kuin ottaisi takapakkia kehityksessä, on aika siirtyä eteenpäin.

Z-liike (osa zeitgeistmovementia) esittää ratkaisun resurssipohjaisesta talousjärjestelmästä jossa kaikki maan resurssit julistetaan kuuluvaksi yhteiseksi kaikille maan ihmisille ja jossa päätöksenteko perustuu tietokoneavusteiseen resurssitietokantaan.

Googlaa Z-liike, Zeitgeistmovement ja Venus Project!

Lars Osterman kirjoitti...

JussiR,

Olet selvästi jättänyt miettimättä tuon logiikkasi loppuun asti.

Mistä se korko tulee? Kaikki raha kun on velkaa niin tietysti korkokin on osa samaa velkarahapottia. Ja koska potissa ei ole kuin vielä lyhentämättä olevia pääomia niin lienee ilman muuta selvää että sinun korkosi on toisen pääomia.

Tästä valistaa videot: Money As Debt1.. ja kakkososa selventää ja tarkentaa..tästä valistaa Zeitgeist jne.

Se että yksi JussiR sanoo "eipäs" ei muuta tosiasiaa.

Lars Osterman kirjoitti...

Zeitgeist-elokuvien esittämä idea täysin rahattomasta yhteiskunnasta missä kaikki ottavat mitä haluavat ja osallistuvat haluamallaan tavallaan kultturiperinnön viemiseen jatkopolville - on sekin yksi uusi rahajärjestelmä.

Resurssipohjainen malli on aikamoinen harppaus tässä melko hitaassa kehityksessä - ja minun mielestäni liian pitkä harppaus.

Minusta tuntuu että tarvitaan aika monta välivaihetta matkalla tuohon z-utopiaan.

JussiR kirjoitti...

Totta, lähes kaikki raha on alunperin velkaa. Mutta missä Mony as Debt:in ensimmäinen osa oli väärässä (ja mitä ennemminkin sekoitettiin toisessa osassa, sen sijaan että oltaisiin suoraan myönnetty ensimmäisen videon virhe), oli se että koron maksaminen ei vähennä kierrossa olevan rahan määrää.

Ja sanottakoon nyt, että tästäkin huolimatta kyseinen video oli erittäinen mielenkiintoinen ja suosittelen sen katsomista lämpimästi kaikille.

Tomi Astikainen kirjoitti...

Ei se oo välttämättä utopiaa, että ihmiset lopettas tuijottamasta omaan napaansa ja tekisivät töitä kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Luulisin, että yksi välivaihe tarvitaan, ja se on luultavasti rahaton palvelustenvaihto tyyliin LETS tai timebanking. Se nyt vaan sattuu olemaan verotuksellisesti kyseenalainen järjestelmä Suomessa, mutta jossain kohtaa kansalaistottelemattomuuteen on pakko mennä kun köyhiä kyykytetään.

Yritin kirjottaa tästä kansan kielellä: http://vihaisiakirjeitarakkaudella.blogit.uusisuomi.fi/2009/11/05/seppo-raty-presidentiksi/

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen kyllästynyt koko meininkiin ja siksi unelmoin juuri tuosta resurssipohjaisesta taloudesta. jeps..

Lars Osterman kirjoitti...

Kyllästyneelle,

Luuletko etten minä ole kyllästynyt...mutta et kai kuvittele että Rotschildit, Rockefellerit, Vatiaani, Lontoon City, Washington DC ja muut tahot joilla on lähes koko rahamaailma, huumekauppa, sotateollisuus ja media hallussaan suostuisivat jonkinlaiseen resurssipohjaiseen z-touhuun...?

Lisäksi resurssipohjainen järjestelmäkin voi olla altis väärinkäytölle ja ahneudelle ja joutua rikollisliigojen uhriksi. Voihan joku esim kaapata tai ruokavaraston ja vaatia jonkinlaisia lunnaita tavalla tai toisella.

Aseetkin ovat osa resurssipohjaista järjestelmää ja asein voi uhkailla ja vaatia vaikka mitä.

Ongelma ei ole raha - vaan ihmisten alhainen kehitystaso ja itsekkyys.

Ilmari kirjoitti...

"Lisäksi resurssipohjainen järjestelmäkin voi olla altis väärinkäytölle ja ahneudelle ja joutua rikollisliigojen uhriksi. "

Kun ihmisille tarjotaan saatavuus elämän perusedellytyksien suhteen: puhdasta ruokaa, ilmaa, vettä, vaatetusta...katoaa pohja turhanpäiväiseltä taistelulta. Ei kukaan taistele hengitettävästä ilmasta koska sitä riittää kaikille ja on vapaasti kaikkien saatavilla.

"Ongelma ei ole raha - vaan ihmisten alhainen kehitystaso ja itsekkyys"

Ihminen omaksuu itsekkään käytöksen sosiaalisesta ympäristöstään ja kulttuurin vallitsevista arvoista. Rahajärjestelmä, todelliseen tai kuvittelliseen puutteellisuuteen perustuva järjestelmä, on suurin vaikuttaja näihin arvoihin.

Ihmisen kehitystasoon, vallitseviin arvoihin voidaan yhteiskunnassa vaikuttaa ruohonjuuritasolta lähtien, kouluisssa, perheissä ja työpaikoilla.

Päätöksenteko resurssien hallinnasta on tehotonta ja tuhoisaa valtuuttaa poliitikkojen ja virkamiesten hoidettavaksi. Todellinen demokratia voidaan nykypäivänä internetissä toteuttaa, ulkoistaen suurin laskentatyö tietokoneille ja lopullinen päätöksenteko kansalle.

Anonyymi kirjoitti...

Lainan vakuutena on usein pantattu kiinteistö. Arvon alenemisen myötä kiinteistöjä remontoidaan ja rahaa kulutetaan yhä enemmän. Lainan vakuudet eivät tule koskaan lyhentämään velkaa täysmääräisesti.