keskiviikko 10. joulukuuta 2008

Firewall: Kansallisvaltion puolustus

Tässä tietoisku Lyndon LaRouche´n ajatuksiin siitä miten "pelastaa" maailman talous, finanssi ja tuotanto. Nykyinen finanssijärjestelmä on hänen mukaansa jo kaatunut eikä sitä millään keinoin enää voi pelastaa. Mitä enemmän eri valtiot tuhlaavat kaatuneen järjestelmän ylläpitämiseksi sitä totaalisemmin romahdus tulee tuntumaan.
Video näyttää miten taloudellinen sodankäynti toimii ja miten ja miksi Saksan nouseva talousvalta tuhottiin kahdessa sodassa. Varsin hyödyllisiä näkemyksiä joista harvoin kuulee puhuttavan julkisuudessa - entisten liittoutuneiden kannalta aika noloa. Videon edetessä päästään pikkuhiljaa nykypäivään ja "sub-prime credit bubble"-kriisiin.

Loppujen lopuksi LaRouche´n reseptin on sama kuin Ellen Brownin, Richard C. Cook´n ja American Monetary Act´n: luototus valtion hallintaan ja seis kaikki kasinokeinottelu pankkiluotolla. (eikä tämä ole kommunismia eikä sosialismia vaan - ainoa - ratkaisu)

Videon nimi on - Firewall: In Defence of the Nation State. Kertoo sen että LaRouche ei usko globalisaation tuovan ratkaisua vaan paluu kansallisvaltioihin ja tarpeelliseen protektionismiin.Huom. You Tube on jakanut koko videon peräti yhdeksään osaan.

Tässä
näet kaikki osat eriteltynä listan muodossa.

Tässä voi katsoa koko videon jonka pituus on 84 minuuttia.

Päivitys: Tässä lyhyesti ote haastattelusta:

LaRouche: All proposed reforms which were situated within the context of the present monetary system would fail disastrously. It is the present monetary system itself which is the disease. It can not be cured; it can only be replaced. Any attempt to reform the present system would be a quick step toward a great disaster.

What is required is the replacement of the existing monetary system by a credit-system modeled upon the intention of the Federal Constitution of the U.S.A., as President Franklin D. Roosevelt had intended such a reform in his presentation of what he defined as a Bretton Woods System.

Entä eri maiden hallitusten elvytystoimet ?

LaRouche: Presently, all governments are behaving very foolishly on these issues. One must hope that sheer terror will improve their intentions. The terror will be a runaway hyperinflation which will comparable, on a world-wide scale, to what Germany experienced during October-November 1923. That development is already under way, globally, at this moment. The banking systems of the world are already accelerating their inflation toward early breakdown prospects. I present the design for the remedy. If my design is adopted, civilization will survive the months ahead. If not, we must hope some nations of the distant future after a prolonged, planet-wide, new dark age will be wiser than the present ones.

11 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Miten niin ainoa? Eikö täällä ja muualla ole puhuttu, että myös kultakannan palauttaminen voisi toimia?

Lars Osterman kirjoitti...

Voit vaikkapa googlata niin tiedät mistä alla oleva on poimittu:

"KULTAKANTA. Tehän tiedätte, että kultakanta on tuottanut vahinkoa kaikille niille maille, jotka ovat sen omaksuneet, sillä se ei ole voinut tyydyttää rahantarvetta - sitäkin vähemmän, kun me olemme pidättäneet kullan liikenteestä niin laajassa mittakaavassa kuin se meille on ollut mahdollista."

Toinen kohta samasta lähteestä:

"VALTIOLAINAT. Jokainen valtiolaina osoittaa, että valtiota hallitaan huonosti ja että sen oikeuksia ei osata oikein käyttää. Lainat riippuvat Damokleen miekan tavoin hallitsijain pään yläpuolella. Sensijaan, että hallitsijat maksattaisivat alainaisillaan tilapäisiä veroja, kääntyvät he ojennetuin käsin meidän puoleemme pyytäen almuja pankkiireiltamme."

"Ulkomaiset lainat ovat iilimatoja, joita ei voi irroittaa valtioruumiista ennenkuin ne putoavat itsestään tai ennenkuin valtio itse väkivalloin heittää ne pois. Mutta xxxxx-hallitukset eivät menettele tällä tavalla, vaan keräävät velkoja yhä lisää, niin että ne lopulta tuhoutuvat omista suoneniskuistaan. Laina merkitsee valtion vekseleiden antamista, jotka velvoittavat maksamaan määrätyn prosentin lainasummasta. Jos lainasta maksetaan korkoa 5 %, joutuu valtio turhaan maksamaan kahdessakymmenessä vuodessa korkoina lainamäärän suuruisen summan, 40 vuoden aikana kaksin- ja 60 vuoden aikana kolminkertaisen määrän, ja itse velka on kuitenkin aina yhtä suuri."

"Tästä laskelmasta ilmenee selvästi, että valtio riistää yleisen verotuksen avulla viimeisetkin pennit onnettomilta veronmaksajilta suorittaakseen ne ulkomaalaisille pääomanomistajille, joilta se on lainannut rahaa, sensijaan että se keräisi nämä varat omia tarpeitaan varten maksamatta niistä mitään korkoa."

"Niin kauan kuin lainat olivat ainastaan kotimaisia, siirsivät xxxxxt rahat köyhien taskuista rikkaille, mutta kun me omia tarpeitamme ajatellen lahjoimme heidät siirtämään nämä lainat ulkomaisille pääomamarkkinoille, virtasivat kaikkien valtioitten rikkaudet meidän kassoihimme, ja, kaikki xxxxx:it alkoivat maksaa meille veroa alamaisten tavoin."

"Mutta samalla meidän on muistettava, kuinka paljon vaivaa ja varoja meiltä on vaatinut se, että xxxxxx:en kevytmielinen suhtautuminen hallitusasioihin, ministereitten lahjottavuus ja muitten johtavissa asemissa olevien tietämättömyys kaikista finanssikysymyksistä on täten saattanut heidän valtionsa niin suureen velkaan meille, ettei sitä voida maksaa!"

En väitä vastanneeni kysymykseesi näillä lainauksillani tästä "hieman huonomaineisesta opuksesta" mutta ainakin katson että jokaisen kannattaa miettiä ja yrittää selvittää mistä tuo uus-kultakantaintoilu oikeasti on peräisin.
Vielä pari vuotta sitten en itsekään vielä tajunnut että se on niinkin surkea ratkaisu on oikeasti on.

Anonyymi kirjoitti...

Nämä suorat lainaukset lähdekritiikin kannalta,
olkaa hyvä.

Pekka Ervast viittaa Förlåten faller -kirjaan Tietäjä-lehdessä
Helmikuu 1920, s. 50-57:
"Sangen kummallinen tekele on kirjakauppoihin ilmestynyt
kirjanen Förlåten faller.
Se on ruotsinnos venäjänkielestä.
Tekijä - S. Nilus - julkaisee siinä muutamia "Sionin viisaitten
salaisia pöytäkirjoja" ja kertoo, millä tavalla hän sai käsiinsä
alkuperäisen käsikirjoituksen. Mahdotonta on luonnollisesti
tietää, missä määrin nuo "pöytäkirjat" ovat tosia ja todellisia, mutta niiden sisällys on joka tapauksessa huomiotaherättävä.

Sionistinen liike on, kuten tunnettu, juutalaisen intelligenssin pyrkimys takaisin isänmaahansa, Palestiinaan. Se on noin 30 a 40 vuotta vanha. Kyseessä olevan kirjan mukaan liikkeen johdossa on salainen neuvosto, joka itse asiassa on vanha juutalainen institutsioni. Tämän salaisen neuvoston
pöytäkirjoista on kirjassa lukuisia otteita.

Niiden mukaan juutalaiset salaisesti pyrkivät maailmanvaltaan,
koko maailmaa täydellisesti hallitsemaan. Sitä varten he salaisesti järjestävät sekä vallankumouksia että sotia. He ovat vapaamuurariliikkeen takana, he ovat panneet alkuun sosialistiset, anarkistiset y.m. virtaukset ja liikkeet, he saivat aikaan Ranskan suuren vallankumouksen j.n.e. Heidän vakaumuksensa mukaan juutalaiset ovat ainoat varsinaiset ihmiset, jotka järjellään hallitsevat itseään ja toisia, muut ovat vain eläimiä, jotka ovat halujensa ja
himojensa orjia. Kaikki ei-juutalaiset - goijim - ovat
luodut juutalaisten orjiksi ja pelvelijoiksi, ja Jumala on
antanut heille ihmisen kasvot vain sitä varten, ettei
juutalaisille olisi vastenmielistä käyttää heitä palveluksessaan.

Juutalainen maailmanvalta kerran saavutettuna on kuitenkin
oleva kaikille maapallon kansoille ikuiseksi onneksi.
Messias - juutalaisten kuningas -
on hallitseva täydellisenä itsevaltiaana,
mutta juutalaisten viisaitten kasvattamana vihittynä hän on
oleva isä kaikille alamaisilleen, isä, joka katsoo kaikkien parasta.
Ehdoton tottelevaisuus on yhteiskunnallisen ja valtiollisen
elämän a ja o ja pieninkin rikos rangaistaan ankarasti.
Mutta kenenkään ei tarvitse kärsiä puutetta eikä nälkää:
jos hän tottelee, on hänen onnensa ja menestyksensä taattu.
Eikä muu voi tulla kysymykseenkään.

Juutalaisten Messias-unelma kuvastuu siis näistäkin "pöytäkirjoista",
ja koska Juudan maanpakolainen kansa monessa suhteessa on
ihmeellinen kansa - sitkeä, solidaarinen, älykäs ja omalla tavallaan hartaasti uskonnollinen, - ei ole mahdotonta, että heidän
intelligenssiylimystönsä haaveilee maailmanvaltaakin.
Mikä elinvoimainen ja lopulta suureksi kasvanut kansa
ei ole sitä uneksinut? Semmoisesta kansallisesta itsekkyydestä
maailman suuret ristiriidat ja kärsimyksetkin juuri koituvatkin."
Pekka Ervast ja Tietäjä-lehti Helmikuu v. 1920, s. 50-57Tietäjä-lehti ja Pekka Ervast Tammikuu 1920, s. 2-7
Pekka Ervast:
"...Jos ennakkoluulottomasti etsimme totuutta, silloin jouduimme Mestarien jalkojen juureen".

Anonyymi kirjoitti...

"JUUTALAISTEN YKSINOIKEUDET (MONOPOLIT) JA
GOJIMIEN OMAISUUDEN RIIPPUVAISUUS NIISTÄ.
1. Tulemme hyvin pian hankkimaan ja varmistamaan itsellemme jättiläismäisiä yksinoikeuksia (monopoleja), jotka kykenevät estämään vieraan kilpailun, ja jotka meille ovat valtavien rikkauksien lähteinä. Gojimien
suuretkin omaisuudet riippuvat näistä juutalaisista
yksinoikeusyrityksistä sillä tavalla, että ne vanhan
hallitusjärjestelmän kukistumisen jälkeisinä päivinä häviävät samalla kertaa kuin valtion maksukykyyn perustuva valtionluottokin.
2. Herrat taloustieteilijät, jotka olette täällä läsnä,
punnitkaa tämän järjestelmän merkitystä!"

"KULTAKANTA.
22. Tehän tiedätte, että kultakanta on tuottanut
vahinkoa kaikille niille maille, jotka ovat sen omaksuneet,
sillä se ei ole voinut tyydyttää rahantarvetta - sitäkin
vähemmän, kun me olemme pidättäneet kullan
liikenteestä niin laajassa mittakaavassa kuin
se meille on ollut mahdollista. "

"YLEINEN TALOUDELLINEN JÄNNITYSTILA
Yllämainittu viha yltyy vielä sen taloudellisen pulan
kautta, joka tulee lamauttamaan rahaliikkeen ja
teollisuustoiminnan. Kun me kaikilla käytettävissämme
olevilla keinoilla ja kullan voimalla, joka on kokonaan
meidän käytettävissämme, olemme aikaansaaneet
yleisen talouspulan, syöksemme kaikissa Euroopan
maissa yhtaikaa kaduille suunnattomia kansanjoukkoja.."

"KULLAN PALVOMINEN
Jännittävä kamppailu etuoikeuksista ja
menestyksistä taloudellisen elämän alalla luo ja on jo luonut pettyneitä, kylmiä ja
sydämettömiä yhteiskuntia, jotka tuntevat syvää intoa korkeampaa politiikkaa ja uskontoa
kohtaan. Niiden ainoana ohjaajana on ainoastaan laskelmointi, ts. kulta, jota he voivat todella palvella ja kumartaa sen tarjoamien aineellisten nautintojen vuoksi.. Ja silloin, ei suinkaan aikaansaadakseen ja palvellakseen hyvää eikä edes rikkauden takia, vaan vihasta ja kateudesta etuoikeutettuja kohtaan alemmat gojimien kansanluokat seuraavat meitä taistelussamme
niitä vastaan, jotka kilpailevat kanssamme vallasta gojimien älymystöä vastaan."

"KULTA - VALTIOKONEISTON KÄYTTÖVOIMA
Kaikki valtiokoneiston pyörät pyörivät meidän käsissämme olevan käyttövoiman, kullan, avulla.
Meidän viisaittemme keksimä kansantaloustiede on tunnustanut pääoman hallitsijanvaltuudet
jo aikoja sitten."

Anonyymi kirjoitti...

Saammeko Suomesta nimenomaan myönteisen talouden uudistuksiin johtotehtäviin ihmisen, joka ymmärtää ihmisarvoisen talouden päälle - siitä huolimatta
tai juuri siksi, että siinä
talousjärjestyksessä tai talousjärjestelmässä on mahdollisesti juutalaisia
ihmisiä?

Ymmärtääkseni tämä "tulevaisuusskenaario"
oli ollut aikoinaan myös Pekka Ervastin tulevaisuuden näkymissä
(kirjallisuusviite tarkistamaton).

Lars Osterman kirjoitti...

Kiitos kaikille kommenteista. Arvostan sitä että moni haluaa jakaa omat tietonsa ja oivalluksensa meidän muiden käyttöön.

En voi lähteä kommentoimaan kaikkea eikä minulle välttämättä edes ole joka kommentille mitään vastinetta mielessä juuri nyt.

Lisäksi olisi hieno jos kaikki "anonymit" keksisivät oman nimimerkkinsä niin olisi helpompi viitata jonkun määrätyn kommentteihin.

Mitä viimeseen kommenttiin tulee niin itselläni ei ole todellakaan mitään varsinaista kaunaa ketään tahoa kohtaan vaan tavallaan visio paremmasta maailmasta missä loismaista toimintaa ei enää olisi rasittamassa ihmisiä.

Nykyisellään tilanne on oikeasti se että jokaisen ihmisen selässä on reppu täynnä kiviä. Nykyisen talousparadigman mukaan reppu kielletään tai se pidetään kunniallisena ja vastuullisena isänmaallisena taakkana.
(taakka = koron ja veron maksu)

Oma visioni on se että tämä taakka ei ole tarpeen ja voimme päästä siitä irti. Irtaantuminen on kuitenkin vaikeata koska niin moni ei edes tiedä että reppu on ikään kuin vapaaehtoinen pitää selässä.

Valtiovalta ja nykypoliitikot pitää kansalaisliikkeen voimalla pakottaa muutoksiin.

Tälläkin erää palkittu-Katainen ja muut kuvittelevat oikeudekseen meidän kaikkien nimissä lainata lisää miljardeja ulkomaisilta pankkiireiltä ja maksattaa ne meidän ja jälkipolviemme hiellä ja tuskalla.

Valtiovallan tulee voida luoda omat rahansa samalla tavoin kuin pankit ne nykyisellään luovat.
Kun näin meneteltäisiin kaikki voittaisivat - paitsi ne tahot jotka loismaisesti elävät kustannuksellamme.

Uskon että rahaloiset voi irrottaa rauhanomaisesti ja ilmoitusluontoisesti - julistuksella jolla valtiovalta ilmoittaa aikovansa tästedes rahoittaa itse itsensä.

En näe mitään syytä kostoretkiin - koska onhan se oma sokeutemme ja tyhmyytemme joka on antanut tämän järjestelmän vallita tähän asti.

Loisille voi todeta:Tehty mitä tehty - nyt alkaa uusi kausi - tervetuloa mukaan rakentamaan kaikki uusiksi.

JLT kirjoitti...

Tekstiote C. H. Douglas -kirjasta
s. 22; kirjoituksen loppupuolella
mainitaan "The Protocols of Zion".


"..An organisation can only grow powerful at the expense of those involved in it, just as a tree can only grow at the expense of its soil. Corner sites, granite and marble buildings, to name only two of the more tangible signs of growth in the banking organisation, represent undistributed profits. Undistributed profits are simply cancelled credits; they are “savings” by an institution. They are credits transformed from a visible form represented by deposits, into a potential form such as, for instance, the security for loans or mortgages. Every credit cancelled in this way, whatever form the cancellation may take, simply represents so much purchasing-power destroyed without the destruction to an equivalent amount in book price values, and the effect of it is that its equivalent amount in goods-values cannot be bought in one and the same credit area. It will be seen, therefore, that this concentration of securities in the hands of large organisations is a matter of much greater importance, than if even the same concentration took place in the hands of individuals who, in one way or another, disbursed the large sums thus received, since the disbursements would, in the nature of things, be spread over a very wide field of activity. But a functional organisation like a bank is only interested in consolidating the power and importance of banking, and uses the credit power that it obtains with the single aim of fostering this result. That is why we are building branch banks and other industrial buildings, instead of houses, and why such houses as are built are mostly cheap and nasty. There is not much granite and marble about the average post-war bungalow or cottage.
But however that may be, one result of the process is indisputable. It still further restricts the money and purchasing-power at the disposal of individuals, and concentrates this money power in financial institutions. If the process is allowed to proceed without interruption, and it remains true that the possession of money is the only claim to the necessaries of life, then it is not difficult to see that within a short space of time, that condition of universal slavery to which the writer of “The Protocols of Zion” looked forward with such exultation, will be an accomplished fact.."

Lars Osterman kirjoitti...

Noinhan se on edelleen meidän päivinämmekin.

Michael Rowbotham, kirjassa Grip of debt kirjoittaa sivulla 331:

"It is worth stressing that Douglas is difficult to read. His books and pamphlets formed on ongoing conversation with his many followers. Breaking into this debate ove a gap of nearly a century can be difficult. Also, be prepared for Douglas´ anti-semitism
which in no way detracts from the substance of his economic analysis or the originality of his proposals, however much one is offended by it. A similar note of caution; books on conspiracy theory and tracts of highly right wing nature have, over the years, become associated with often listed alongside monetary reform and social credit works. These are neither representative of Douglas main body of thought, nor the bulks of responsible academic research in this field."

Eli näillä sanoin Rowbotham varoittaa lukijoitaan Douglasista.

Anonyymi kirjoitti...

Olen seurannut näitä sivuja jonkin aikaa ja hieman huolestuneena olen huomannut voimakkaan antisemitistisen leiman useissa kommenteissa.

On totta, että maailman rahamiehissä / pankkiireissa on paljon juutalaisia, jotka varmasti käyttävät heillä käytettävissä olevaa valtaansa ylläpitääkseen sitä ja vaikuttakseen omien etujensa ajamiseen. Näinhän jokainen vallassa oleva tekee, riippumatta rodusta, uskonnosta tai muusta taustasta. Se on nähty kautta historian ja kuuluu enemmän ihmisluontoon kuin juutalaisuuteen.

On hyvä myös muistaa, että kautta historian (Jerusalemin hävityksen jälkeen n. 70 jkr) juutalaiset elivät n. 2000 vuotta hajallaan ympäri maailmaa - pääasiassa Euroopassa ja Venäjällä. Heitä vainottiin, kiellettiin kansalaisoikeudet monissa maissa, mahdollisuus maaomistukseen, ym. Näin yksi ainoista ammateista, mikä heille jäi, oli ylättys yllätys, pankkitoiminta. Ja kuten nykyisraelistakin nähdään, niin juutalaiseten loistava "brain power" on antanut heille menestystä tällä saralla. Heidän kehittämänsä systeemi ei ole missään nimessä, kuten tiedämme, oikeudenmukainen, mutta se ei oikeuttane antisemitismiin. Jos nykyistä rahajärjestelmää ei olisi kehittäneet juutalaiset, niin sitten joku muu. Juuri tällaisesta maaperästä - "kaikki on alkuisin juutalaisten salaliitoista, ym..." natsit saivat voimansa antisemitismille ja lopputuloksen tiedämme. Eli on hyvä pitää keskustelut avoimena, mutta kannattaa varoa turhaa antisemistismin lietsomista. Se ei palvele kenenkään etuja.

Lars Osterman kirjoitti...

Tuollaiset kommentit kertovat enemmän kirjoittajasta kuin tästä blogista ja sen kommentoijista.

Jokaiselle joka vähänkin pyrkii itselleen selvittämään kansainvälisen koronkiskonnan ja rahavallan historiaa joutuu ennen pitkää huomaamaan että on tahoja joilla on parantumattomana tapana elää loisina tyhjästä luodun rahan koroilla ja näin hyötyen toisten taloudellisesta ahdingosta. Samat tahot ovat onnistuneetsi useasti lietsoneet sotaa tienatakseen pari sataa lisämiljardia. Samat tahot ovat rahoittaneet sodan molempia osapuolia ja näin velkaannuttaneet valtiota ja aiheuttaneet kohtuutonta verotusta ja kurjuutta sadoille miljooneille ihmisille kautta vuosisatojen.

Näillä loismaisilla tahoilla on paljon yhteisiä sosioekonomisia piirteitä vaikkei ihan kaikki olekaan mistään eritysestä etnisestä ryhmästä tai uskonnosta.
Valtaosa kuitenkin on valitun kansan väkeä joko avoimesti tai kuten Aragon sanoi cryptovalittuja eli peitellen taustaansa nimenvaihdolla tai muulla keinoin.

Voisiko herra Anonyymi valistaa minua muutamassa kysymyksessä:

1. Selittäisitkö minulle
tämän historiallisen tosiasian?

Vai oletko valmis ylimielisesti aliarvioimaan aiemmin eläneiden kanssaihmisten harkintakykyä mitä tähän koettuun ongelmaan tulee?

Luuletko todellakin että ihmiset tuhansia vuosia ovat viitsineet keksiä tai kuvitella jotain täysin virheellistä ja väärää ja silti toimia näin päättäväisesti kautta linjan. Vai olisiko vainojen takana jotain todellistakin syytä?

2. Mitä Pöytäkirjoihin tulee niin
oletko lukenut ne itse koskaan?
Jos et ole niin suosittelen koska harvoin törmää mihinkään niin pahansuopaan ja suunnitelmalliseen ja silti niin paikkansapitävään mitä ihmisten heikkoksiin tulee.
Kuka tahansa tämän saatanallisen suunnitelman sitten on tehnyt on hyvin älykäs, kouluttautunut, opiskellut valtio-oppia, sosiologiaa, psykologiaa, rahapolitiikkaa ja pankkitoimintaa.

Minä en väitä että tietäisin kuka niiden takana oikeasti on. Onko sinulla mitään hyviä ideoita?

3. Huomioiden että ne todistetusti on laadittu joskus 1890-1900 niin Osaatko selittää miten voi olla niin että se mitä niihin on kirjoitettu ja niissä on edelleen luettavissa on pitkälti totetunut ja toteutuu paraikaa edelleen meidän päivinämme?

4. Miksi Pöytäkirjat ovat Raamatun jälkeen kaikkein levinnein kirja maailmassa - ellei hyvin moni ihminen kokisi tätä merkittäväksi. Kuvitteletko tietäväsi paremmin kuin kaikki muut?

Minä en kannata mitään väkivaltaa ketään kohtaan - ellei se kaikkien muiden vaihtoehtojen jälkeen sitten ole se vihoviimeinen keino.

5. Onko Benjamin Freedman tuttu nimi sinulle ? Suosittelisin että kuuntelet mitä Freedmanilla on sanottavanaan.

Sinun kannattaisi lisäksi googlata pari ilmaisua: "jewish supremacy" ja "jewish rasism" niin saattaisit huomata että asiat eivät sittenkään ole niin yksinkertaisia kuin ehkä luulet.
Eli kuka on se todellinen rasisti?(vaikka esittää itse rasismin uhria)

Minusta on näin: On tahoja joilla on määrättyjä epäoikeudenmukaisia taloudellisia etuja joista ovat hyötyneet kautta vuosisatojen. Nämä tahot ovat onnistuneet elämään loisina muun ihmiskunnan työstä ja ahkeruudesta, liiketoiminnasta. Tälle on yksinkertaisesti saatava loppu.

Luin jossain pari riviä jotka kuvaavat tilanteen aika hyvin:

An anti-semite is not someone who hates Jews; it is someone the Zionists hate.

Ja jos kysyt miksi e.m. vihaisi näitä , niin sehän on yksinkertaista: Siksi että heitä paljastetaan ja heiltä yritetään ottaa pois etuoikduet joita heille ei kuulu. Ja onhan se aika ymmärrettävää ja suorastaa inhimillistä että pistetään hanttiin kaikin keinoin. Tuskin Nalle Wahlroos tai joku Ehrnrooth kovin mielellään luopuisi miljardeistaan tai rahantakokoneestaan - vaikka koko muu ihmiskunta olisikin maksajana.

Talousdemokraita osallistuu epäkohtien paljastamiseen ja pyrkii luomaan oikeudenmukaisemman yhteiskunnan. Jos on tahoja joille tämä ei sovi ja jotka kokevat menettävänsä etuoikeuksiaan niin ymmärrän hyvin etteivät hevin lähde allerkirjoittamaan minun teesejäni.

Talousdemokratia on kasvava liike maailmalla. Ne rahoitusoligarkian tahot jotka ovat tähän asti rahastaneet kohtuuttomasti tai "laillisesti" tai jäämättä siitä kiinni joutuvat kuitenkin ennen pitkää myöntämään itselleenkin että ovat eräänlainen "kasvain" joka ei ole muille hyödyksi.

Nottinghamin Sheriffi toimi väärin ja sai kokea kansalaisten vihan.Onko Robin Hoodin joukot pahansuopia ja "antisheriffisiä" kun paljastavat
juonet ja antavat riistorahat takaisin nälkäiselle kansalle?

Lars Osterman kirjoitti...

smoking mirrors

"Here I am considered an anti-Semitic. This is because the truth is anti-Semitic and if you are going to tell the truth that is what you are labeled as. Criticism of Israelis and Zionist Jews is not welcome. It wouldn’t matter what evil they may do. It is okay. Many of the people at this site are as murderous as the Israelis. They joke about the murders or they talk in convoluted circles about how complex it all is. In any case… none of it is Israel’s fault. This item in the MSM today says it all. What can anyone say to justify such evil? Nothing… there is nothing you can say."