keskiviikko 14. toukokuuta 2008

Money Reform Party, UK: Ratkaisu on yksinkertainen

Raha eli vaihtovälineemme perustuu velkaan. Jos ja kun velkaa maksetaan pois - rahamäärä supistuu. Rahamäärän supistuminen johtaa vääjäämättömästi talouden hidastumiseen eikä siihen voida mennä. Siispä lainataan lisää ja lisää. Noidankehässä siis ollaan eikä moni osaa sitä nähdä.
Poliittiset päättäjät eivät joko tajua tilannetta ja vaihtoehtoisesti tajuavat sen mutta eivät uskalla puhua tästä epäkohdasta. Rahalla on myös valtaa vaatia että rahavallalle arkaluontoisista kysymyksistä vaietaan. On myös mahdollista että poliittiset päättäjät ihan itse katsovat että tätä rahan muurahaispesää on parempi olla sohimatta jos aikoo edetä poliittisella urallaan. Itse veikkaisin että tietämättömyys on suurin ongelma. Vai uskooko lukijat että Veikko Vennamo olisi vaiennut tästä jos olisi tämän tajunnut ?

Brittiläinen Money Reform Party haluaa korjata mielettömän hullun nykytilanteen siten että julkisesti omistettu organisaatio kuten esim Bank of England olisi jatkossa vastuussa koko rahakannan luomisesta ja sen hallinnoimisesta. Money Reform Party suosittelee että julkinen hallinto kuluttaisi tätä uutta korotonta rahaa kansantalouteen julkisen hallinnon normaaleissa menoissa sen sijaan että vaihtovälineet (kansalaisten lainaama velkaantumiseen perustuva raha) kierrätetään verotuksella julkishallinnolle. Tästä koko yhteiskunta hyötyisi ja taloudellinen toimeliaisuus kasvaisi.

A simple, sensible solution

The crazy money situation we currenlty find ourselves in could be very easily remedied if a publicly-owned body, such as (in England) the Bank of England , was responsible for creating ALL of Britain’s money supply, and if this money was spent into circulation as part of the government’s normal spending pattern. This would save us all a sizeable sum in taxes, which itself would increase the money available to buy the things we need without going heavily into debt as individuals, and the economy would have a debt-free money supply that would enable the real wealth creators to function without constraint. This solution would not lead to spiralling inflation (as many would have us believe), but is a viable solution to our debt-burdened world.

Ei kommentteja: