tiistai 9. lokakuuta 2007

Asuntovelallinen voitti pankkia vastaan


Törmäsin harvaisen tärkeään ja oleelliseen oikeustapaukseen joka osoittaa meille että taloudellinen demokratia ja oikeus joskus puolivahingossa voittaa pankki- ja rahavallan.

Tapaus on First National Bank of Montgomery vs Daly (1969) ja tapahtui Minnesotassa, USA:ssa.

Asuntovelallinen Jerome Daly oli ottanut pankilta 14.000 dollarin lainan jota pankki yritti irtisanoa ja viedä asuntovelallisen vakuuden (omakotitalon). Vastaaja Daly viittasi siihen seikkaan että pankki ei ollutkaan suorittanut hänelle mitään vaan oli luonut rahan (luoton) tyhjästä ilman laillista lupaa siihen. Velallinen väitti ettei hänelle myönnetty luotto ei ollut oikeaa rahaa eikä pankki siis voinut vaatia häneltä taloa.

Tuomari Mahoney ei liiemmin ollut lämmennyt velallisen kantaan mutta kun pankinjohtaja Morgan oli kuultavana ja joutui valan vannoneena myöntämään asian tilanne muuttui.

Kaikkien hämmästyksesi pankinjohtaja Morgan siis myönsi että pankki rutiininomaisesti kirjasi uutta rahaa "tyhjästä" sen myöntämiin lainoihin ja että tämä oli vakiotoimintaa pankeissa.

"To everyone's surprise, Morgan admitted that the bank routinely created money "out of thin air" for its loans, and that this was standard banking practice."
Kuulostaa huijaukselta minun mielestäni, totesi tuomari Mahoney valamiehistön nyökätessä osoittaen olevansa samaa mieltä. Myöhemmin tuomari Mahoney kirjasi tapauksesta seuraavaa.

Kantaja myönsi että yhdessä Federal Reserve Bank of Minneapolis,..todellakin kokonaisuudessaan loi koko summan, 14.000 dollaria rahassa ja luotossa oman kirjanpitonsa kirjanpitovienneillään.

Tämä oli se vastine jolla tuettiin 8. toukokuuta 1964 päivätty velkirja ja asuntolaina samalla päivämäärällä. Kyseinen raha ja luotto syntyivät vasta kun pankki kirjasi sen tileihinsä. Herra Morgan myönsi että sellaista lakia tai asetusta ollut olemassa joka sallisi tämän tehtävän.
Velkasitoomus vaatii laillista vastinetta tuekseen ollakseen oikeutettu.


"Plaintiff admitted that it, in combination with the Federal Reserve Bank of Minneapolis, . . . did create the entire $14,000.00 in money and credit upon its own books by bookkeeping entry. That this was the consideration used to support the Note dated May 8, 1964 and the Mortgage of the same date. The money and credit first came into existence when they created it. Mr. Morgan admitted that no United States Law or Statute existed which gave him the right to do this. A lawful consideration must exist and be tendered to support the Note."

Oikeus hylkäsi pankin vaatimukset, ja vastaaja piti talonsa. Daly´n mielestä seuraukset olivat
valtaisat. Jos on niin että pankit todellakin myöntävät luottoja ilman että tekevät siinä vaadittavaa vastinesuoritusta, käyttämättä lainoihin sitä rahaa mitä heillä holveissaan on ja mitä heidän oikeasti tuli lainata, päätös joka mitätöi lainat voisi olla omiaan kaatamaan maailman koko valtaperustan. Hän kirjoitti paikalliseen sanomalehteen:

"Tämä päätös joka on laillisesti perusteltu, on omiaan julistamaan kaikki yksityiset velkakirjat pankeissa sekä kaikki valtion obligaatiot keskuspankissa, arvottomiksi ja mitätöidyiksi.
Tämä vastaa tämän Kansakunnan vapautuista henkilökohtaisista ja muista velkasitoumuksista joka sillä on pankkijärjestelmälle. Jokaisen amerikkalaisen tulisi itsensä vuoksi tutkia tätä tapausta hyvin huolellisesti...siitä nimittäin riippuu kysymys vapaudesta tai taloudellisesta orjuudesta."

The court rejected the bank's claim for foreclosure, and the defendant kept his house. To Daly, the implications were enormous. If bankers were indeed extending credit without consideration – without backing their loans with money they actually had in their vaults and were entitled to lend – a decision declaring their loans void could topple the power base of the world. He wrote in a local news article:

This decision, which is legally sound, has the effect of declaring all private mortgages on real and personal property, and all U.S. and State bonds held by the Federal Reserve, National and State banks to be null and void. This amounts to an emancipation of this Nation from personal, national and state debt purportedly owed to this banking system. Every American owes it to himself . . . to study this decision very carefully . . . for upon it hangs the question of freedom or slavery.
Lue lisää tapauksesta.
1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed.

But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.

The United States Declaration of Independence