tiistai 2. maaliskuuta 2010

Lisää ajatuksia talousdemokratiasta ja sen toteuttamisesta

Talousdemokratian lähtökohtana on rahan olemuksen, sen modernin syntymekanismin ja sen luomisen ja hallinnoinnin ympärillä pyörivän taloudellisen valtapelin ymmärtäminen.

Rahan olemukseen liittyy sen velkaperusteisyys eli se että kaikki tämän päivän rahat tavallaan ovat velkakuitteja. Tämä tarkoittaa myös sitä että raha on miinusmerkkinen arvoltaan vaikka se oikeuttaakin haltijaa sen raha-arvon ilmoittamaan ostovoimaan.

Rahan olemukseen liittyy myös se että 98-99% kaikesta rahasta on tilapäistä, ei pysyvää rahaa ja se että kierrossa oleva raha vain edustaa, tällä erää vielä maksamatonta velkaa. Kaikki raha on lähtöisin pankkijärjestelmästä ja palaa myös sinne ennen pitkää.
Pankkijärjestelmä taas on pitkälti yksityisomistuksessa mikä vuorostaan tarkoittaa että myös koko rahajärjestelmä on yksityisessä omistuksessa. Rahan olemukseen liittyy siis se että lähes kaikki kuviteltu todellinen raha itse asiassa on tilapäistä aikarajoitteista pankkiluottoa.

Rahan olemukseen liittyy myös se että valtiollisen tai julkisomisteisen rahan osuus rahakannasta supistuu koko ajan. Ainoastaan eurosetelit ja kolikot edustavat julkisomisteista osuutta kaikesta rahasta. Tämä konkreettinen seteliraha voidaan myös katsoa olevan pysyvää ja velatonta rahaa kun taas kaikki pankkiluotto on laskettu liikkeeseen velkaperusteisena yksityisestä pankkijärjestelmästä.

Rahan syntymekanismi on varsin yksinkertainen mutta silti valitettavasti suuren yleisön ymmärryksen ulkopuolella. Olisi tiedettävä että raha eli pankkiluotto on pelkkiä numeroita tietokoneissa jotka näkyvät tiliotteissa. Rahajärjestelmä on siis pelkkä kaksinkertainen kirjanpitojärjestelmä missä numeroita lisätään, poistetaan, saldoja muutetaan ja missä tilien pitää täsmätä - ja tämä kaikki on täysin pankkijärjestelmän hallussa.
Jokainen laina on saman verran uutta rahaa eli suoraa rahan lisäystä rahakiertoon. Jokainen lainalyhennys vuorostaan tarkoittaa että rahaa poistetaan kierrosta pankkien toimesta saman kirjanpitojärjestelmän avulla. Pankkijärjestelmä voi luoda rajattomasti uutta rahaa - kunhan joku vain suostuu tämän lainaamaan.

Samalla on tärkeätä tietää että pankeille on jostain ihmeen syystä annettu rahan synnyttämisen ja liikkeelle laskemisen yksinoikeus. Tämä tarkoittaa että pankkijärjestelmä on monopoli joka on kaiken valtiollisen julkishallinnon yläpuolella.
Pankkeja on tosin kymmeniä joten ns oligopoli ehkä kuvaisi tilannetta vielä paremmin.

Pankit kilpailevat toki toisiaan vastaan säästötili- ja luottoasiakkaista mutta kaikenkaikkiaan pankkijärjestelmä on suljettu piiri minkä sisällä pankit kuittavaat tilisiirtoja toisiaan vastaan jolloin, itse asiassa hyvin vähän rahaa siirtyy pankilta toiselle vaikka pankin asiakkaat tekevätkin tilisiirtoja pankilta toiselle.
Tässä kannattaa vielä toistaa se että kaikki rahasiirrot ovat vain eräänlaista numeroleikkiä tai kirjanpitojärjestelmä missä numeroita kirjataan tyhjästä, siirretään, lisätään, vähennetään ja kuitataan toisia numeroita vastaan. Mitään todellista arvoa tai rahaa ei siis siirry pankilta toisella missään tilanteessa.

Valtiovalta on pankkijärjestelmään nähden kerjääjän asemassa ja valtiot ovat jostain ihmeen syystä kiellettyjä luomasta itse pankkijärjestelmän tapaan itselleen rahaa. Valtiovalta on kuitenkin se taho joka säätelee ja valvoo pankkilaitosta, ja on laitettu takaamaan talletukset kansalaisille. Tilanne on kuitenkin tänään se että tätä säätelyä valtioiden sijaan toteuttaa EU, EKP ja BIS.

Lopuksi pitää vielä muistuttaa siitä että lähes kaikki maailman valtiot ovat hyvin velkaantuneita. On valtionvelkaa, kunnallissektorin velkaa, erilaisia järjestämättömiä vastuita kuten sosiaali-, sairausvakuutus- ja eläketurvajärjestelmä jotka kaikki yhdessä muodostavat tilanteen missä useimpien EU-jäsenvaltioiden todelliset kokonaisvelat ovat 400-500% vuosittaisesta kansantuotteesta, BKT:stä.
Pelkästään jo yhteenlasketut korkosuoritukset ovat tähtitieteellisiä lukuja. Yhdelläkään velkaantuneella valtiolla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta suoriutua veloistaan.

Kysymys: Kenelle sitten kaikki ovat velkaa?
Vastaus: Pankkijärjestelmälle. Ykstyishenkilöiden omistamille pankeille. Nämä pankit ovat luoneet valtioille lainatut "pääomat" täysin tyhjästä - oikeudellaan kirjata rahaa, luoda rahaa ja laskea se liikkeeseen.

Kysymys: Eikö tälle valtavalle epäkohdalle voi tehdä mitään ?
Vastaus: Kyllä voi - mutta se edellyttää poikkeuksellisia vastatoimia jotka uhkaavat maailman rahavaltaa.

Kysymys: Miten näitä vastatoimia voisi toteuttaa?
Vastaus: Meillä on poliittinen järjestelmä missä polittinen valta nojautuu demokraatiaan. Tämä tarkoittaa että tarpeellisia vastatoimia ja järjestelmän muutosta ajava poliittinen puolue voi asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa. Mikäli äänestäjät kokevat muutoksen tarpeelliseksi ne antavat äänensä tämän puolueen ehdokkaille ja näin asia lähtee etenemään.

Tässä tullaan talousdemokratian ytimeen. Kaikki ne toimet joilla pyritään korjaamaan mainittuja taloudellisen vallan epäkohtia voidaan liittää talousdemokratiaan.

Talousdemokratia katsoo että raha ja rahajärjestelmä on yhteinen kansallinen vaihdon väline joka ei kuulu olla yksityisen pankkisektorin vallassa ja hallinnassa. Rahajärjestelmän hallinnointi, uuden rahan luominen ja sen liikkeelle laskeminen kuuluu julkisen sektorin eli valtiovallan tehtäviin, velvollisuuksiin ja sen etuoikeuksiin.

Talousdemokratiassa valtiovalta siis hallinnoi rahajärjestelmää 100% eikä yksityisillä pankeilla ole tähän mitään asiaa. Pankkien tehtäviin kuuluu jo olemassa olevan rahan omistajien hallussa olevan rahan varastointi pankitilijärjestelmässä, rahasiirtojen ja maksujen sujuva toteuttaminen sekä mahdollisesti pankin tiliasiakkaan ylijäämärahan välittäminen edelleen lainoina tätä rahaa haluaville.

Talousdemokratiassa valtiovalta ja muu julkinen valta ei missään tilanteessa joudu lainaamaan yhtään rahaa miltään pankilta. Talousdemokratiassa ei siis synny mitään valtionvelkaa eikä muuta julkista velkaa. Talousdemokratiassa julkinen sektori ei maksa mitään korkoja tai muita rahoituskuluja, vaan voi vapaasti investoida infrastruktuurin rakentamiseen, korjaamiseen ja ylläpitämiseen.
Talousdemokratiassa kansalaiset eivät joudu erikseen maksamaan mistään valtiollisesta tai kunnallisesta palvelusta, ei terveydenhuollosta, ei päivähoidosta, ei koulutuspalveluista, ei vanhainkotipalveluista eikä kuoleman tai hautaamisen kuluja.

Talousdemokratiassa verotus on hyvin kohtuullista - ja verotuksen päämerkitys ei ole fiskaalinen vaan verotus varmistaa rahan tehokkasta kierrättämistä - sen että raha palaa julkisen sektorin tileille mistä se välittömästi palautetaan kiertoon kansalaispalkan tai perustulon muodossa.
Talousdemokratiassa perustulo takaa kansalaisten perusostovoiman joka vuorostaan takaa elämisen välttämättömyyshyödykkeiden saamisen.

Jälkiteollisessa kehittyneessä tietoyhteiskunnassa automaatio on viety äärimmilleen ja kaikki turhat työt on karsittu pois. Talousdemokratiassa pelkällä työllistämisellä ei ole itseisarvoa.
Näin ollaan tilanteessa missä varsinaisia 8-16 työpaikkoja ei millään riittäisi kaikille halukkaille ja näin olemassa olevat työpaikat joko jaetaan tai sitten työaika puolitetaan. Näin näitä lisätuloja - työtuloja - saa jokainen tähän halukas ja koko käsite "työttömyys" on enää pelkkä muisto menneistä. Määrättyä eläkeikää ei tarvita vaan jokainen osallistuu haluamallaan tavalla yhteiskunnan ylläpitämiseen ja tarpellisten hyödykkeiden tuotantotehtäviin.

Kaikki puheet työajan pidentämisestä ovat myös pelkkä muisto velkaperusteisen rahajärjestelmän kohtuuttomista haittavaikutuksista. Talousdemokratiassa eläkkeet eivät muodosta mitään ongelmaa koska julkinen hallinto voi maksaa eläkkeet perustulona ja tämän mahdollisina lisinä.

Mitä vielä? Arvioisin että talousdemokratiassa kaikki julkinen liikenne voisi olla ilmaista ja osa yhteiskunnan palveluverkostoa.

Korostan tässä lopuksi että yllämainitut ajatukset ovat tällä erää paljolti suuntaa antavia ajatuksia. Näitä ajatuksia tulee pohtia, kehittää ja korvata vielä paremmilla.

Varmaa on kuitenkin se velkaperusteinen yksityisomisteinen rahajärjestelmästä on koko yhteiskunnan ja kestävän kehityksen päävihollinen. Ellei rahajärjestelmää saada muutettua kaikki yllä mainittu todellakin jää utopiaksi.

En kuitenkaan haaskaisi aikaa tämän kirjoittamiseksi ellen olisi täysin varma siitä että rahajärjestelmä todellakin olisi otettavissa yhteiskunnan yhteiseen haltuun. Haltuunottoprosessi on itse asiassa jo alkanut. Sitä ollaan eri puolilla maailmaa suunniteltu jo satojen vuosien ajan. Välillä, paikoin rahajärjestelmän haltunotto on onnistunut.
Pankkien lobbaus oman asiansa ja valtansa puolesta on kuitenkin ollut sitä luokkaa että ennen pitkää poliittinen elitti on sortunut korruptioon ja pankeille on jälleen palautettu valta luoda rahaa. Kuvaavaa on se että äänestäjien keskuuteen on harvoin vuodatettu tietoa tästä valtavasta menetyksestä. Moni korruptoimaton virkamies tai poliitikko on tietysti nähnyt ja myös ymmärtänyt mitä on tapahtumassa - tai jo tapahtunut. Tiedottaminen asiasta laajemmin lie muodustunut kompastuskiveksi koska korruptoidut median edustajat ovat luonnollisesti sulkeneet silmänsä tai jättäneet uutisoimatta pankkien pahanteosta.

Tänä päivänä tilanne on toinen. Emme ole enää uutistoimistojen ja korruptoituneen median armoilla. Vapaa internet on tänään oiva keino levittää tietoa tämänlaisista asioista ja hetkessä saavutta tuhansien ihmisten - ja äänestäjien - huomio. Tästäkin syystä on kaikki syyt suhtautua optimistisesti lähitulevaisuuteen.
Myös Islannin ja Kreikan tapausten taustalla häärineiden pankkien saama negatiivinen julkisuus antavat aihetta tyytyväisyyteen koska kaikkialla ihmiset alkavat olla perillä siitä miten pankit itse asiassa ovat loisia eivätkä ystäviä.
Pankkiireja ja pankkeja voi siis selvästi vastustaa. Väitettyjä vaadittuja moraalittomia keksittyjä velkoja ei todellakaan tarvitse maksaa. Argentiina kieltäytyi aikanaan, pian sen tekee Islanti ja seuraavana ehkä Kreikka, Espanja, Portugali, Irlanti, Italia..

Voi siis olla että ilmasto alkaa olla kypsä jonkinmoiselle talousdemokratialle myös meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Uskon kuitenkin että ensimmäinen kunnon irtiotto kohti talousdemokratiaa tullaan näkemään ulkomailla.

18 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Mitä pankkiirit pelkäävät eniten ?

1. Ihmiset tietävät miten raha syntyy

2. Ihmiset alkavat käyttää kultaa / hopeaa rahana

3. Itsenäisiä valtion päämiehiä

4. Taloudellisesti itsenäisiä valtioita

Anonyymi kirjoitti...

JFK oli muuten talousdemokratian miehiä !

Poisti FED:iltä vallan printata rahaa (asetus 11110), jonka jälkeen sai kuulan kalloonsa (niinkuin KAIKKI muutkin USA:n presidentit jotka ovat yrittäneet samaa)

Anonyymi kirjoitti...

Hyvää asiaa! Skeptikko sisälläni vain huutaa, että minkäs teet, kun olemme solmineet vaikeasti purettavia sitoumuksia esim. euroalueeseen ja EU:n liittymällä.

Ajatellaan tilannetta, jossa onnistuisimme luomaan sisämaahan talousdemokratian - minkälaisin työkaluin lähestyttäisiin jatkossa tuontia ja vientiä?

Aika paljon on kirveellä töitä, ennenkuin suomalaiset kotitaloudet saadaan irrotettua erilaisten velkojen ja luottojen tuottamasta riippuvuudesta nykyiseen pankkijärjestelmään... tai edes hidastamaan tahtia.

Kulutusyhteiskunnalliset arvot on saatu juurrutettua kovin syvälle. Toki poikkeuksiakin on, mutta poikkeuksellisina yksilöinä heitä sitten tavataan kohdella...

Aika harvassa ovat täysin velattomat omistusasunnossa asuvat ja autoilevat lapsiperheet. Ja varsinkin jos vanhemmat ovat humanisteja...

Mutta, kuten sanoit, ei tässä kaikkea toivoa vielä kannata heittää.

Anonyymi kirjoitti...

Täältä kovaa kylmää faktaa... www.treasuryfinland.fi

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus joka pitäisi saada laajaan levikkiin.
Luulisi, ettei kukaan täyspäinen enää tue yksityispankkeja kun asia hänelle valkenee.
Tietenkin pankkirieliitin lakeijat ovat luku sinänsä mutta he jäävät pieneksi vähemmistöksi.
Miten muuten Islannin äänestyksessä kävi?

Anonyymi kirjoitti...

Hei. Ajatukset kuulostavat ihan hyviltä? Onko tämä vielä virallinen puolue vai vielä ajatus? Tulevaisuuspuolueella vähän samantapaisia ajatuksia. http://tulevaisuuspuolue.blogspot.com/
Miksi, ette yhdisty? Miten Suomen talousdemokraattinen puolue suhtautuisi ympäistöasioihin, luonnonsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin? Tutustun lähinnä nyt puoluetarjontaan ja mietin, että mitäköhän sitä sitten äänestäisi.

Lars Osterman kirjoitti...

Niin...täällä on kyllä huomattu tuo "tulevaisuuspuolue". Sikäläiset - keitä "ne" sitten ovatkin (epäilyjä on)- ovat tavallaan varastaneet täältä tuon ilmaisun "talousdemokratia". Toivottavasti eivät pilaa sitä tai liitä siihen jotain sellaista mikä siihen ei kuulu.

Antti kirjoitti...

Kiitos hyvästä kirjoituksesta, Lars! Pari kysymystä: Miten talousdemokratiassa estetään köyhien ja rikkaiden välisen kuilun kasvu liian isoksi? Onko kuilulla merkitystä talousdemokratiassa, ts. hamuavatko rikkaat kaiken ruuan ja luonnonvarat, jolloin puutetta seuraa inflaatio? Tarvitaanko sittenkin verotusta tasaamaan rikkaiden ja köyhien välistä eroa?

Lars Osterman kirjoitti...

Antti,

Jaa-a....eräs keino tasata puntit on korkotekijän poistaminen. Tästä esim Margrit Kennedy kirjoittaa aika paljon kirjassaan Koroton Raha.

Rikkaat saavat pitää omaisuutensa mutteivät enää saa tästä korkotuloja. Omaisuudet riittävät useimmin silti monelle polvelle - erityisesti kun rikkaillekin maksetaan se sama kansallinen perustulo. Lisäksi kuluttajahinnat voivat tippua aika lailla kun korkotekijä poistuu. Koron vaikutus on arvioitu olevan luokkaa 50-60%.

Korkotekijä on suurimmillaan asuntojen vuokrissa (yli 70%) ja pienimmillään jätekuljetuksissa (16%) (Kennedyn mukaan näin siis Saksassa vuonna 1986 silloin kun hän teki tutkimuksensa)

Tietysti verotusta tarvittaneen mm rahan tehokkaan kierrättämisen vuoksi - julkisen ja yksityistalouden välillä. Ja ehkä muutenkin - ainakin yritysverotus ja ehkä haittaverot.

Tästä verotusasiasta ei tässä vaiheessa kannata mennä sanomaan liikaa koska tiedämme kaikki että tällaiset muutokset ovat vaikeita pitkän lnjan muutoksia.

Lars Osterman kirjoitti...

JFK,

Niin tuo executive order 11110 on mielenkiintoinen. Käsityksiä on kahdenlaisia joko hän teki jotain ennenkuulumatonta - tai sitten ei.

Money Mastersin Bill Still ei usko JFK;n tehneen mitään poikkeuksellista - moni toinen taas on eri mieltä.

Lyndon Johnson kuitenkin väitetysti kumosi jotain koskien tästä JFK:n EO 11110, heti hänen päästyään ohjaksiin. Tiedä sitten.

Lars Osterman kirjoitti...

Vaikeasti purettavia sitoomuksia...

Jane Burgermeister antaa tällaisia neuvoja kreikkalaisille:

Burgermeister on Greece

Anonyymi kirjoitti...

Lars, hyvä linkki. Kyllä on tilanteessa pähkinöitä purtavaksi.

Lama rinnastetaan usein ns. omaisuuden uusjakoon. Suomen EU-jäsenyys edellytti aikanaan vakuusrahastojärjestelmän luomista (VVR + pankit).

Menestyvä Islanti vastusti pitkään EU-jäsenyyttä. Miten kävikään? Kriisin kautta maa ajettiin polvilleen ja nyt lupaillaan pelastusta muiden EU-maiden kustannuksella (toisaalta, nehän hyötyvät siitä korkotulojen muodossa). Velkavankeus, EU-jäsenyys tai konkurssikypsä valtio, siinäkö vaihtoehdot? Onneksi nyt sentään uskalsivat äänestää vastaan, mutta mitä seuraa?

Kreikallakin taisi mennä kohtuullisen lujaa vielä jokin aika sitten. Ja vaikka onkin EU-jäsen, talous on "yllättäen" kuralla - ja nyt maan pitäisi itse selvittää ongelmansa, vaikka mm. mainittu Goldman Sachs on pistänyt näppinsä peliin...

Eikö pankkiirieliitti, IMF, EU (jatka listaa) halua nähdä yhtäkään valtiota, jolla on vahva sisäinen talous? Vai onko EU-liitto tosiaan vain kaivos, joka imaistaan tyhjäksi ja jätetään omilleen? Pyritäänkö siirtymään kokonaan pois käteiskaupasta, ja mitä siitä seuraa...

Kreikalla siis on kuin onkin mahdollisuus sanoutua irti monista kytköksistä. Mutta minkälaiset erorahat se joutuu maksamaan...?

Anonyymi kirjoitti...

Olen kiinnostunut talousdemokratiasta, mutta näen siinä myös vakavia ongelmia. Olen kristitty ja katson miten talousdemokratian näkökulma on kaikessa realismissaan joiltakin osin naiivi, ehkäpä hieman New age -henkistä touhuilua, joskin talouden saralla. Mainitsen uskonnäkökulman siitä kohta vaietakseni, mutta se on silti syytä tuoda esille tälläkin saralla, koska talousdemokratian piirissä ollaan oivallettu monia käynnissä olevia suuria asioita, sekä mitä tuleman pitää. Österman on Zeitgeistinsa nähnyt, mutta sen ensimmäisen eli uskonnollisen teeman väitteet on käsittääkseni torpattu. Talousdemokratia siis kiinnostaa, mutta vierastan periaatetta, että 'usko on henkilökohtainen asia'. Miksi? Koska vaikka uskonto ei saisi olla politiikan teon väline, jokaisen usko määrää tämän käyttämän politiikan. Siksi sen on näyttävä mitä ihminen uskoo. Tunnustuksellisuuden merkityksestä voi tietenkin väitellä, mutta tekojen ei.

Pelkästään sekulaarisesti ajateltuna talousdemokratia joutuu myös kohtaamaan käytännössä mahdottoman haasteen. Talousdemokratian piirissä ollaan ymmärretty hyvin se tosiasia, että päivänvaloa kestämättömät sopimukset on toteutettu niille suotuisissa olosuhteissa. Suotuisa tarkoittaa jotakin niin viitteellistä, että ei voi jäädä kiinni, koska voi vedota väärinymmärrykseen. Sellaisen valtatahon vaikutus perustuu suoraan hierarkiaan, mutta epäsuoran viestintään, ja soluttautumiseen. Tällä yhdistelmällä on voitu rakentaa globaalia valtakompleksia, joka on immuuni vallankumouksille.

Kysymykset siis kuuluvat näin: Miten talousdemokratia voisi suojautua siltä mitä se ei edes tunne, ja torjua soluttautujat?
Miten talousdemokratian keinoin voitaisiin taistella vihollista vastaan?

Oma vastaukseni on mitä pessimistisin; ei mitenkään. Tällä vastauksella tosin oli lähtökohtana pelkkä sekulaarisuus. Voisiko talousdemokraattinen puolue yrittää lähentyä kristillisiä? Olen itse joutunut huomaamaan, että useimmilla kristityillä on varsin hatarat tiedot siitä mitä talousdemokratiaan tutustuneet pitävät jo itsestäänselvyyksinä. Uskoisin, että kristilliset ja myös perussuomalaisten taholta voi saada arvokasta tukea, koska isänmaallisuus ja suoraselkäinen rehellisyys ovat omalla tavallansa kaikkien näiden tahojen sydäntä lähellä.


Mikäli talousdemokratia haluaa olla tukevasti jalat maassa omalla arvopohjaltansa, sen tulee ensin määritellä omat perimmäiset arvonsa. Samalla sen tulee ymmärtää, ketkä ovat sen luonnollisia liittolaisia ja ketkä vastustajia. Jälkimmäisiin pätee tosin jäävuoriefekti, eli suurin osa on näkymättömissä.

- Agitatus Spartacus

Anonyymi kirjoitti...

1. Tiedätkö mikä ero on Suomenpankilla tai EKP:lla ja yksityisillä pankeilla?

Vinkki: Yksityiset pankit ja Wahlroos eivät voi painaa rahaa.

2. Tiedätkö miten esimerkiksi Suomessa on järjestetty nämä "erilaiset järjestämättömät" vastuut, kuten eläkevastuut, ja kuinka paljon sijoituksia näitä vastaan on?

3. Tiedätkö miten toimii kaksipuolinen kirjanpito? Sillä voidaan teoriassa paisuttaa tasetta, mutta ei valitettavasti luoda rahaa.

Lars Osterman kirjoitti...

Anonyymi utelias ja tietäväinen,

En tiedä mitä yrität selitellä tuolla - mutta 99,5 % kaikesta liikkeessa olevasta rahasta on peräisin nimenomaan yksityispankeista - suomalaisista ja ulkomaalaisista. Eivät nämä tietenkään kirjaimellisesti "paina rahaa" vaan kirjaavat pankkiluottoa tyhjästä asiakkaiden lainoja vastaan.

Tässä tietenkin seurataan pankkialan sääntöjä - mutta sääntöihin kuuluu EKP:n 0-2 % olematon varantovaatimus ja Basel II sännöt.

Huom.Jos tavalliset ihmiset ymmärtäisivät nämä säännöt niin olen vuorenvarma että nämä ihmiset eivät hyväksyisi niitä vvaan pitäisivät pankkitoimintaa huijauksena tai laillistettuna rahanväärentämisenä.

Järjestämättömistä vastuista on paljon ristiriitaista tietoa. Ei tiedä kenen tietoihin voi uskoa. Suomen on sanottu olevan 13:sta velkaantunein valtio. Velkojen ja vastuiden osuus 205% BKT:stä - ja sitten on ne kaunistellut kotimaiset luvut.
Vesa Kanniainen edustaa ääripäätä, vähättelee velkoja ja katsoo jopa Suomella olevan nettovarallisuutta ...mitään ongelmia ei siis ole.

En tiedä mitä esität kirjanpidosta ymmärtäväsi. Jos vähänkin paneudut asioihin ymmärrät että pankkilaitos nimenomaan luo rahaa tyhjästä kirjaamalla pankkiluottoa niin kuin yllä totesin. Tästä ei ole vähäisintäkään epäilystä vaan näistä tosiasioista ja epäkohdista puhutaan kaikkialla länsimaissa - eritoten englanninkielisissä maissa.

Kaiken kukkuraksi pankkilaitos luo tätä rahaa itselleen koska pääoma vähentää asiakkaan velkaa mutta kasvattaa samalla pankin varantotiliä keskuspankissa. Tästä on kirjoittanut Michael Rowbotham tarkemmin kirjassaan The Grip of Debt (1999)sivuilla 28-32.

Anonyymi kirjoitti...

palataan vielä kerran juurelle. Eli pankki siis ottaa vastaan talletuksia ja lainaa niitä edelleen kovemmalla korolla eteenpäin. Tässä ei synny rahaa. Jokainen voi perustaa pankin, mutta vaikea on lainata jos ei ole mistä lainata. Toki voi ensin itse lainata. Tyhjästä rahaa ei kuitenkaan synny, se nyt nähtiin vaikkapa tässä Sofia pankissa. Se että raha on nykyään muutakin kuin hypisteltäviä seteleitä, ei ole muuttanut tilannetta mihinkään.

Luottojen luomisella ei siis synny rahaa mitä lainata eteenpäin, vaikka sitä kuinka haluaisi toivoa.

pankkien vaatimukset liittyvät lähinnä siihen, kuinka paljon rahaa suhteessa talletuksiin pitää olla, ettei käy Sofiat ja sen määrästä voi toki aina keskustella. Mutta nämä eivät liity liity aiheeseen.

Tutkimalla minkä tahansa julkisesti noteeratun pankin tasetta, selviää kyllä mistä ovat saaneet pääomaa sisään ja mihin ovat sitä työntäneet. Ja tästä välistä koittavat tehdä oman tilin.

Jos se olisi noin helppoa niin miksette perusta pankkia ja hajoita nykyjärjestelmää aiheuttamalla hyperinflaation?

Lars Osterman kirjoitti...

Tässä meillä jälleen on yksi todellinen matti-myöhäinen joka julistaa pankkievankeliumia.

Palaan asiaan tarkemmin myöhemmin. Tomi Astikainen voisi vastata sinulle ja osoittaa miten OKO:n taseesta selviää että OKO:lla on luokkaa 200 kertainen luottokanta suhteessa talletuksiin.

Tiedoksesi pankkiluotot luovat talletuksia - eikä siis toisinpäin.

Pankit eivät lainaa kuin 0-2% lainojensa keskuspankkivarannoksi - loput on tyhjästä kirjattua rahaa velkakirjaa vastaan.

;-)

Anonyymi kirjoitti...

https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151308827&srcpl=3

Oheisessa linkissä tuorein entisen OKO:n, nykyisen Pohjolan osari. Voitko näyttää missä kohtaa se 200 kertainen luottokanta löytyy? Tase löytyy sivulta 17.

Mieluiten niin yksinkertaisena laskutoimituksena rautalangasta, että matti-myöhäinen joka julistaa pankkievankeliumia ymmärtää myös tämän esimerkin.