tiistai 23. maaliskuuta 2010

Ensi vuoden vaalit kiikarissa....

Vuosi aikaa vaaleihin. Myönnän että olen ollut aika hiljaa, en ole kirjoittanut blogille paljonkaan ajatuksia viime aikoina. Hiljaisuus ei tarkoita etteikö aivot silti olisi pyörineet lähes täysillä. Olen miettinyt paljon tätä Suomen tilannetta, 30 mrdin lisävelkaa, Islannin ja Kreikan tilannetta - ja erityisen paljon viime viikonlopun aikana Tahkovuoren maastossa sekä ajaessa sinne ja takaisin.

Mitä talousdemokratialla olisi oikeasti annettavaa suomalaisille ja Suomessa harjoitettavalle politiikalle? Talousdemokratialla tarkoitan tässä lähinnä eräänlaista uutta tietoisuutta rahasta ja rahaan liittyvästä taloudesta. Raha on velkaa. Rahan ei tarvitse olla velkaa. Julkinen valta voi laskea rahan liikkeeseen pankkien tavoin. Pankkitoiminta voi myös olla julkisen vallan käsissä ja jopa tehokkaampaa niin. Kun tajuaa että raha on pelkkää kirjanpitoa tajuaa myös ettei siitä voi olla puutetta - oikeasti, vaan että sekä rahan ja ostovoiman väitetty puute ja jakoperiaatteet ovat pelkkää politiikkaa. Perustuloon on haluttaessa rahaa - samoin kaikkeen muuhun mihin on poliittista tahtoa. Inflaatiopeikko liittyy lähinnä korkoon ja korkeisiin veroihin. Väärät profeetat ovat ne niin arvostetut ekonomistit joiden mukaan velka ja ahneus ovat hyviä ja tarpeellisia.
Talouskasvuoppiin vannominen on suora funktio nykyisestä korkomenettelystä ja finanssiriiston ahneudesta. Tästä kaikesta on mahdollista päästä eroon. Ratkaisuja ON.

Talousdemokratian ympärille on muodostunut joukko uteliaita ja kiinnostuneita avarakatseisia ihmisiä jotka janoavat lisää tietoa ja joille valtiovelkaa tai pankkilainaa ei enää mukisematta saa myytyä.
Blogin kautta olen tutustunut satoihin vastuuntuntoisiin ihmisiin joilla on aito tahto olla mukana muuttamassa maailmaa sikäli kun se on mahdollista.

Osalla on omia tavoitteitani hillitympiä tavoitteita - osalla huomattavasti pitemmälle meneviä. Näistä viime mainituista mainittakoon Zeitgeist-liikkeen aktivistit jotka ovat asettaneet tavoitteikseen "kymmenisen pykälää kaukaisemman" oman utopiansa: rahattoman maailman jota yleisesti kutsutaan resurssipohjaiseksi taloudeksi.

Zeitgeistilaisille talousdemokratian valtiovelaton, julkisen velattoman rahan, jopa koroton ja ehkä lähes veroton talousmalli missä köyhyys ja kurjuus - sodat, kehitysmaariisto ja pakolaisuus on taltutettu laajalla uudistetulla ostovoimanjako-ohjelmalla missä julkinen valta luo, laskee liikkeeseen uuden rahan kulutuksenaan ja missä kansalaisten 40-tuntinen työvikko on korvattu
perustulolla ja vapaaehtoisella osallistumisella yhteiskunnan tarpeellisten toimintojen ylläpitoon, pyörittämiseen ja kehittämiseen - ei vielä riitä, vaan tämä on heille vasta pieni ensiaskel kohti z-profeettojen, Jacques Frescon ja Peter Josephin tulevaisuuden z-maailmaa.

Näin kun itse on jo 50-vuotias niin on kyllä pakko myöntää että ihan noin pitkälle meneviä tavoitteita on vaikea asettaa - vaikka ovatkin mitä ilmeisimmin ihan myönteisiä. Minulle itselleni talousdemokratian tavoiteohjelma tuntuu jo sellaisenaan olevan riittävän kaukainen ja jos haluatte - utopistinen. Se on silti vielä jotenkin hallittavissa ajatusrakenteena - sekä tietysti myös jotenkin vielä toteutettavissa ilman että kaikki käännetään nurin kurin. En siis kiellä sitä ettenkö itse 25-kesäisenä juippina mahdollisesti ajattelisi toisin. Tämä äskeinen ei tietenkään tarkoita että vastustaisin Z-maailmaa. Ehken vain jaksa uskoa että tulisin sen itse näkemään.

Talousdemokratian ja blogin ympärillä on hyrrännyt paljon muutakin väkeä ja kaikki eivät katso näitä talousdemokratian ajatuksiani suopein silmin. Näistä mainittakoon kultakantaintoilijat, freemarket-banking- ja itävaltalais-talousopin papisto, jotka kaikki kyllä siis näkevät ne samat ongelmat kuin talousdemokratia, mutta joiden ratkaisut ja lääkkeet ovat hyvin kaukana talousdemokratian ohjelmaluonnoksista elleivät jopa täysin vastakkaisia ja näin ollen nykyistä talousriistoa edelleen kiihdyttäviä. (vaikkeivät e.m. tahot millään kylläkään halua tätä tunnustaa - vaan kuvitellaan että kullan tai täysin vapaan kilpailun avulla saadaan pankkien painatoiminta hillittyä ja näin kaikki hyvin valtakuntaan)

Olisin kaivannut blogillee ihan muunlaisia vastarannankiiskejä - miksei demareita joille ammattijärjestöjen lakkovalta on kaikki kaikessa ja joilla ei ole mitään omantunnontuskia kunhan oma itse ja liiton kaverit pääsevät näyttämään porvareille kuka määrää.

Tai laskelmoivia rahan perässä juoksevia kokoomuslaisia joille suomalaisen yhteiskunnan yksityistäminen - eli valtionomaisuuden siirtäminen heidän ja heidän kavereidensa yhtiöiden käsiin, jotta näin päästäisiin nostamaan elintärkeiden yhteiskuntapalveluiden hintoja ja näin turvaamaan näiden ahneiden kokoomuslaisten loistava tulevaisuus miljonääreinä. Tällaista "laillistettua" yhteiskuntariistoa, valtionyhtiöiden itselleen rosvousta, juristien pykäläkikkailua, häikäilemätöntä osakekeinottelua ja nallewahlroosimaisen toiminnan ihailemista ei nimittäin voi yhdistää kuin kokoomukseen ja ehkä RKP:n oikeistosiipeen. Liberaalit ovat tietysti oma lukunsa nekin.

Tulevissa eduskuntavaaleissa 2011, talousdemokratia kyllä tulee näkymään ja kuulumaan tavalla tai toisella - pahimmassa tapauksessa joko itsenäisenä pienpuolueena tai jopa toisen pienpuolueen siivellä sitoutumattomina, kourallinen rohkeita ehdokkaita ainakin Uudellamaalla ja Helsingissä. Parhaimmassa tapauksessa laajana yhteisrintamana joidenkin muiden pienpuolueiden kanssa. Yhteisrintama on voi joko olla uusi erillinen yhteinen vaalipuolue - tai se voi hätätapauksessa muodostua joidenkin pienpuolueiden vaaliliitoista.

Mahdollisimman laaja yhteisrintama on omasta mielestäni lähes pakollinen kuvio jos todellakin halutaan äänestäjät innostumaan vaihtoehdosta ja mukaan tukemaan. Yhteisrintamalla tulisi ehkä olla 10-12 yhteistä vaaliteemaa - ja loput teemat vapaasti järjestö-, puolue- tai yhdistys- tai kansanliikekohtaisia. Ilman tätä yhteistoimintaa pienpuolueet tulevat menettämään suurimman osan näkemästään vaivasta - kaikista vaaliponnisteluista riippumatta. Ilman tätä yhteistoimintaa yhdistykset ja kansaliikkeet eivät pääse tuomaan sanomansa esiin tärkeimmissä foorumeissa vaalien alla. Yhteinen vaalipuolue on tietysti kompromissi - ja voin hyvin kuvitella että sen johdosta ja julkisivusta voi joutua neuvottelemaan pitkään.

17 kommenttia:

Tero Heiskanen kirjoitti...

Ajatuksia tästä aiheesta:

- globaalisti (länsimaissa) ja Suomessa on nyt erittäin voimakas tahto sosiaaliseen vallankumoukseen, mikä ei ole vielä päässyt pinnalle. Ihmiset haluvat parempaa elämää itselleen ja kaikille muille ilman rahan valtaa, valvovaa yhteiskuntaa ja kaikenläpäisevää stressiä jatkuvasta kasvusta ja rahaan perustuvaan järjestelmän koossapitämisestä. Tämä tahto mielettömän vaikuttavaa, jos se vaan pääsee kanavoitumaan terveesti, eikä kärjisty vastakkainasetteluihin.

- Isoin ja helpoin virhe muutosta-ajavilta ja sosiaalista vallankumousta haluavilta on pelata peliä vastustajan asettamilla säännöillä eikä ihmisten tahdosta kumpuavilla säännöillä. Vastustaja on niin hyvä, että häviö on täysin varma nyt ja sadan vuoden päästä, jos hyväksyy vastustajan säännöt. Säännöillä tarkoitan sitä wittgensteinilaista kielipeliä, jonka vastustaja on rakentanut viimeisten vuosisatojen ajan. Vastustaja sanoo, että pitää olla raha, pitää olla valtio, pitää olla lait, pitää olla velvollisuudet, pitää olla rahaa tavoittelevia yrityksiä, pitää olla sitä ja tätä.Onneksi on olemassa helppo testi sille, että onko langennut pelaamaan vastustajan säännöillä ja tehnyt lopullisen virheen. Tämä testi on se, että tarkistaa oman viestinsä. Sen viestin, jolla muutoksesta muille viestii. Jos se on vastustajan kielipelin mukainen, niin kokonaispeli on ohi. Jos taas viestissä on sellaista vastustajan kielipelistä vapaata ainesta, joka resonoi ihmisten tahdon kanssa, niin toivoa on.

- Sosiaalinen vallankumous ei synny yhden puolueen tai yhden liikkeen aikaansaannoksena. Ei ole olemassa mitään teoreettista järjestelmää, yhteiskuntaa, ideologiaa tai maailmankatsomusta, joka voitaisiin tunnistaa etukäteen ja johon kaikki voisivat sitoutua. Ihmiset luovat itse oman tulevaisuutensa ja haluavat pitää valinnanvapautensa itsellään, eikä antaa mandaattia päättää elämästään, jollekin tietylle taholle. Tästä syystä ei kannata pyrkiä rakentamaan mitään omaan siiloa (puoluetta, ideologiaa, yhteisöä) jonne ihmiset voisivat sulkeutua vaan kannattaa pyrkiä luomaan ymmärrystä siitä miten ihmiset voisivat tehdä parempia ratkaisuja omassa elämässään.

- Zeitgeist on tehnyt valtavan työn siinä, että osoittavat vastustajan kielipelin turmiolliseksi monesta syystä. Zeitgeistilta puuttuu kuitenkin suuressa määrin ihmisten tahdon kanavoiminen hyvän tuottamiseen lähitulevaisuudessa. Zeitgeist tarjoaa RBE:tä, mutta RBE ei anna mitään apua ihmisille nyt. Ihmiset eivät halua kuvaa hyvintoimivasta maailmasta vuonna xxxx, vaan he haluavat näkemyksen siitä, miten toimimalla he saavat hyvää aikaiseksi tänä vuonna ja seuraavana vuonna.

- eduskuntavaalit ovat itsessään vastustajan luomien sääntöjen sisällä, joten niissä pärjääminen on vaikeata riippumatta strategiasta. Strategiat ovat siis tavallaan toinen toistaan huonompia, joten kannattaa valita vähiten huonoin. Minulle tulee kaksi vaihtoehtoa tällä erää mieleen. Ensimmäinen vaihtoehto on perustaa uusi puolue, jolla on elinvoimainen ihmisistä kumpuava viesti paremmasta tulevaisuudesta, ymmärrys paremman yhteisen maailman rakennuspalikoista sekä rohkeutta kyseenalaistaa vastustajan luomat säännöt. Toinen vaihtoehto on luoda "yhteinen muutos"-henkinen sateenvarjo pienille puolueille. Tähän vaihtoehtoon kuuluisi luoda jonkinlainen yleinen manifesti hyvästä elämästä ja hyvästä maailmasta, jonka sopivat pienpuolueet voisivat allekirjoittaa. Manifestiin kuuluisi radikaaleja elementtejä, jotka sulkisivat isot puolueet pois. "Yhteinen muutos" pyrkisi kokoamaan 5000 manifestiin uskovaa, jotka täyttelisivät kannatuslappuja kaikille puolueeksi haluaville. Pienpuolueet kampanjoisivat "yhteinen muutos"-sateenvarjon alla ja pyrkisivät "varastamaan" äänestäjiä isoilta puolueilta, ei välttämättä itselleen vaan myös muille "yhteinen muutos"-puolueille.

Lars Osterman kirjoitti...

Sanoinkin jo:

Zeitgeistilaisille talousdemokratian valtiovelaton, julkisen velattoman rahan, jopa koroton ja ehkä lähes veroton talousmalli missä köyhyys ja kurjuus - sodat, kehitysmaariisto ja pakolaisuus on taltutettu laajalla uudistetulla ostovoimanjako-ohjelmalla missä julkinen valta luo, laskee liikkeeseen uuden rahan kulutuksenaan ja missä kansalaisten 40-tuntinen työvikko on korvattu
perustulolla ja vapaaehtoisella osallistumisella yhteiskunnan tarpeellisten toimintojen ylläpitoon, pyörittämiseen ja kehittämiseen - ei vielä riitä, vaan tämä on heille vasta pieni ensiaskel kohti z-profeettojen, Jacques Frescon ja Peter Josephin tulevaisuuden z-maailmaa.


Minusta, Tero tuntuu, että 90% tämän päivän loppuunpalaneille ja - verotetuille suomalaisille tuo yllä olevan malli kelpaisi ainakin näin ensi hätään.

Sitten kun tuota mallia on maisteltu kymmenisen vuotta ollaan viisaampia ja voidaan kehitellä asioita eteenpäin kohti sitä pääsyliputonta z-maailmaa missä kaikki on ilmaista kaikille ja robotit sysää makkarapaketteja kotiovelle asti.

Askel kerrallaan.

Mieti myös sitä että tämän päivän z-profeetat saattavat levittää aivan toisenlaista evankeliumia kymmenen vuoden päästä. z-liike on tasan vuoden vanha ja on jo heittänyt 2-vuoden takaisista Zeitgeistmovie-päätemoistaan jo kaksi romukoppaan.

1. Ilmiselvä 9/11- salaliitto on jätetty kaiken ulkopuolelle

2. Ilmiselvä aurinkouskonto-kristinusko kytky.

Aikamoista evoluutiota, eikö vain.

Anonyymi kirjoitti...

Z-liikkeellä ei koskaan ollutkaan mitään tekemistä Zeitgeist 1:n kanssa. Z-liike käynnistyi Zeitgeist Addendumista ja perustuu siinä esitettyyn Frescon nikkaroimaan Venus projektiin. Valitettavasti tuo yhteinen Zeitgeist-nimi vaan aiheuttaa kaikenlaisia salaliittohörhöliitoksia.

Lars Osterman kirjoitti...

Eli meinaatko nyt että Peter Josephin suuri aloituspommi - Zeitgeistmovie nyt yhtäkkiä on arvoton siksi että se tuo julki olosuhteita ja asioita joita sinä et ymmärrä tai halua hyväksyä?

Jordan Maxwell on koko leffan päälähde koska se perustuu Maxwellin 40-vuoden aikana keräämään tietoon vaikkei Joseph paljonkaan viittaa koko Maxwelliin.

Salaliittohörhöilyä??

Kuulostaa asennevammalta.

Hilda K. kirjoitti...

On kiinnostavaa, että "Peter Joseph" on fiktiota.
Katselin hänestä tehtyjä dokumentteja.

Olemus on standardoitu sellaiseksi, että häntä kykenee esittämään miltei kuka vain.
Onko sama paja, jossa tehdään Osamaa?

Lars Osterman kirjoitti...

onko Hilda K:lla mitään lähteitä? Vai pitääkö googlata... ;-)

Itse olen vain katsonut Jordan Maxwellin pitkän haastattelun Project Camelot sivuilla - ja tämän yhteydessä hän mainitsee Peter Josephin ja Zeitgeistin.

Myös Acharya S eli D.M. Murdoch kertoo haastatteluissa joutuneensa mukaan Zeitgeistmovie-elokuvan uskonto-osion faktojen tarkastukseen aivan elokuvan viimeisessä vaiheessa olematta itse mukana elokuvassa.

Anonyymi kirjoitti...

Sanon nyt tämän olematta todellakaan mikään natsi, vaan totean miten Saksassa 1932 - 1937 Hitler poisti käytännössä työttömyyden kokonaan (1932 se oli 30%) valtioistamalla rahanpainamisen, eli siis käytännössä esti keskuspankkiirien välistävedon ja inflaation laukkaamisen.

Tällä yksittäisellä liikkeellä on ollut valtava elinvoiman palautus kansakuntiin, missä ikinä se on sitten tehtykin. JFK laski veroja -50%, ja mitä tapahtui ? Valtio sai kassaan lisää rahaa. Ainoa häviäjä oli FED, jolta riisuttiin samalla oikeudet, sama mitä Hitler oli tehnyt. Tosin JFK tapon jälkeen Nixon palautti nöyrästi FED:in oikeudet takaisin...

Se, että onko siellä kulta "backup" vai ei, ei sinänsä ole merkittävää, ainoastaan vaikeuttaa valtaapitävien kepulikonsteja. Jos rahanpainaminen perustaa vain luottamukseen, niin aina on olemassa se vaara että printteri käy...

Toivon Lars että jaksat vielä painaa eteenpäin, pinnan alla ihmiset kävelevät jo kädet nyrkissä taskuissa, muutosvoimaa on ilmassa !!

Suurin kansakuntia tuhoava yksittäinen elementti on yksityiset rahanpainajat = länsimaiset keskuspankkiirit !

Hilda K. kirjoitti...

Ei muita lähteitä ole kuin se, mitä voi saatavilla olevan yleistiedon nojalla päätellä. Katsoin dokumentiksi kerrotun P.J:n haastattelun, katkottua monologia, jossa kukaan ei esitä kysymyksiä.
Video oli tallennettu kahdella kameralla melko läheltä, P.J. istui koko ajan.
Löytyy etsimällä: Who is Peter Joseph? Muistaakseni vuodelta 2008.

Videolla Peter Joseph mainitsee ohimennen haluavansa suojata identiteettiään ja että hänen nimensä on pseudonyymi.
Esitys on ristiriitainen ja hämmentävä.

Löysin toisenkin videoidun haastattelun, jota en ehtinyt katsella kuin muutaman minuutin. Oli tehty UK:ssa, ajankohtaa en muista, naistoimittaja ja P.J. istuivat ulkoilmassa. P.J. on pukeutunut lyhythihaiseen kauluspaitaan. Täytyykin etsiä se vielä.

Anonyymi kirjoitti...

Larsilta haluaisin kommentin tämän aamun Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, jonka takana on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen. Ohessa lainaus:

"Valtiovarainministeriön raportti Julkinen talous tienhaarassa kertoo vain osatotuuden talouden kriisistä. Se tekee syntipukin julkisesta velasta. Oikea kohde olisi julkinen menotalous.

Väestön ikääntyminen ja sen tuomat rahoitusongelmat olivat Suomessa tiedossa jo kauan ennen talouskriisiä. Silti poliitikot antoivat valtion ja kuntien menojen kasvaa liikaa nousukauden aikana. Ongelma ei johdu taantuman aikana toteutetusta keynesiläisestä elvytyksestä – turvaverkkoja tarvittiin.

Raportista syntyy vaikutelma, että Suomi olisi velkaantumassa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Vaihtotase on ollut ylijäämäinen niin pitkään, että Suomi on käytännössä velaton. Julkinen velka taas on pitkälti veronmaksajien velkaa valtion obligaatioiden omistajille. Tosiasiassa julkinen velka on siis siirrettyä veroa.

Raportti ei kerro myöskään sitä, ettei julkista velkaa tarvitse maksaa pois. On matemaattinen tosiasia, että rasite on veronmaksajille täsmälleen sama siitä riippumatta, kuoletetaanko velkaa vai maksetaanko ainoastaan sen korot.

Vaille riittävää huomiota jää myös kirjoittamaton yhteiskuntasopimus, jonka mukaan verorasitus jaetaan eri sukupolvien välillä. Koska nykyiset sukupolvet ovat rahoittaneet sekä nuorten ilmaisen koulutuksen että ikäihmisten vanhuudenturvan ja terveydenhuollon, ei koko julkiseen velkaan liittyvää verorasitusta tule kohdentaa heihin. Julkista velkaa saa siirtää tuleville polville, koska nekin hyötyvät siitä, että yhteiskunta säilyy toimivana."

Miten niin velkaa ei tarvitse maksaa pois? Ja ketkä ovat ne tahot, jotka Suomelle velkaa myöntävät? Olen kuullut myös, että Suomi luotottaa muita valtioita. Jos näin on, niin miksi tätä ei katkaista ja käytetä näitä varoja oman kansakunnan hyväksi, jolloin ei tarvitsisi ottaa senkään vertaa velkaa muualta? En myöskään ihan ymmärrä tuota väitettä "rasite on veronmaksajille täsmälleen sama siitä riippumatta, kuoletetaanko velkaa vai maksetaanko ainoastaan sen korot".

Olen siinä uskossa, että valtion velkaantumiseen liittyy myös Marko Sihvosen mielenosoituksesta syntynyt kohu, jonka taustalla on Suomen pohjavesivarojen myynti yksityisiin käsiin, ulkomaalaisille tahoille. Pohjavesivarat kai halutaan vastikkeeksi myönnetyistä velkamiljardeista, kun valtion velanmaksukykyä epäillään.

Hilda K. kirjoitti...

Lasse, olet varmaan nähnyt nämä. Jotain pahasti vialla meikäläisessä, mutten taaskaan jaksanut katsoa kuin muutaman minuutin ja loput hyppelehdin nopeasti läpi. Nettiturtumusta?

Miten kokemusta kuvailisi, yksityiskohtien loputon runsaus nopeasti aiheesta toiseen siirtyen vetää horrokseen, jossa en kuule mitä mies puhuu ellen pinnistele.

Mitään uutta ei tarinassa tule esiin, joka valpastuttaisi ja pakottaisi seuraamaan.

Kolme osaa videoita:
Peter Joseph interviewed by Karen Frandsen from Eerie Investigations, July 2009 - part 1

mikko247 kirjoitti...

offtopic..

Viimeisin wired lehti hehkuttaa globaalia valuuttaa monenaukeaman artikkelissa..
otsikolla:
The Future of Money - Cash, Checks, and credit cards- who needs them? THE NEW GLOBAL CURRENCY is flexible, FRICTIONLESS and (almost) free..

Lars Osterman kirjoitti...

Hilda K.

Niin..ihan hyvä olla kriittinen. Taidat epäillä että PJ ehkä on osa "kontrolloitua oppositiota".

Taidat epäillä että tämä PJ:n "toinen tie" tavallaan vie samaan päämäärän kuin NWO ?

Eikö joku sanonut: "The best way to control the opposition is to own it"

Tiedä sitten - kyllä minä edelleen näen aitoa huolestumista PJ:n sanoman takana. Z-liikeessä on myös aitoja ja hyviä ihmisiä jotka ajattelevat itse.

Tässä positiivinen haastattelu joka kyllä iskee ytimeen:

The Pursuit of Profit

Lars Osterman kirjoitti...

Vesa Kanniaisen juttu Hesarissa on todella surullista luettavaa.

Julkisesta velasta on paljon väärinkäsityksiä

Tällainen mies tällaisilla ajatuksillako opettaa meidän tulevaisuuden kansantaloustieteilijöitä ?

Hälyytyskelloni Kanniaisen suhteen soivat jo viime talvena kun istuin kuuntelemassa häntä eräässä Aalto-yliopiston keskustelutilaisuudessa.

Paikalla oli nimittäin järkeviäkin ihmisiä: prof Teijo Teivainen ja prof Steen Keen.

Kannaisen vuodatukset huonolla englanninkielellä kaikuivat jotenkin täysin ohitseni.

Palaan tähän Kanniaiseen illempana.

Tomi Astikainen kirjoitti...

Jopas jopas... "Any publicity is good publicity" sanois jenkki. :)

Tuo "kuka on PJ" -dokkari (whoispeterjoseph.com) on tehty viime vuoden loppupuolella. Kaverin sukunimi on kyllä tiedossa, mutta sillä ei oo mitään tekemistä minkään kanssa. PJ on samanlainen jäsen ku miekin; koska se on parempi tekee leffoja ja mie oon parempi puhuu paskaa, niin meijän kannattaa tehä yhteistyötä.

Miusta tuntuu, että Z-liikkeseen vielä toistaiseksi perehtymättömiä kiinnostaa enemmän kuka liikkeen aloitti, kuin niitä, jotka liikkeen muodostavat - sen tavalliset jäsenet ympäri maailmaa.

Viimeksi aamuyöllä paikallista aikaa jutskailtiin Peter Josephin ja 117 muun Z-tyypin kanssa. Tää on paljon isompi juttu ku mikään yksittäinen henkilö. Jos Fresco potkasee tyhjää huomenna ja fundamentalistiuskovainen ampuu PJ:n, Z-liikkeessä on sillon 2 jäsentä vähemmän. Muuten homma jatkuu ja Z-liike jatkaa kasvamistaan.

Zeitgeist-liikkeen tärkein asia tällä hetkellä on saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään kilpailusta yhteistyöhön ja oman edun tavoittelusta yhteiseen hyvään. Ilman tätä arvomuutosta ei muutu myöskään yhteiskunnan rakenteet.

Niinku Lars sano: askel kerrallaan. Talousdemokratian ajamat asiat voivat auttaa tämän arvomuutoksen aikaansaamisessa. Katellaan niitä ynpyräkaupunkeja sitten syssymmällä...

-Tomi

PS. Miun sukunimi on Astikainen. :)

Jani Laasonen kirjoitti...

"1. Ilmiselvä 9/11- salaliitto on jätetty kaiken ulkopuolelle
2. Ilmiselvä aurinkouskonto-kristinusko kytky."

Jatkuvan pelottelun ja vastakkainasettelun sijaan Z-liike tunnistaa rahajärjestelmän mekanismit sotien käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Yksittäisiin tapauksiin, kuten 9/11 takertuminen tai ihmisten ärsyttäminen vahvasti tunteisiin vetoavilla uskonto-asioilla on siten täysin turhaa.

Muutos parempaan ei tapahdu ihmisten pelottelun saati ärsyttämisen kautta. Z-liike keskittyy aidosti rakentavaan toimintaan. Tämä on Peter Josephin tietoinen valinta. Kaikesta tästä huolimatta hän seisoo edelleen myös elokuvatrilogian I-osan takana.

(Sarjan kolmas elokuva julkaistaneen syksyllä)

Lars Osterman kirjoitti...

Jani,

Kirjoitat että ihmisten "pelottelu" "ärsyttäminen" on turhaa.

Meinaatko että totuuden paljastaminen siitä kuka/ketkä oikeasti olivat WTC-9/11 tapauksen takana olisi ihmisten pelottelua?

Mieti nyt ensin vähän mitä kaikkea BUSH & co ovat tehneet viittaamalla siihen että länsimaisten ihmisten tulisi pelätä olematonta Al Qaida ja olematonta bin Ladenina.

Onkohan tähän mennessä kuollut 2,5 miljoona ihmistä tämän valheen vuoksi...

Kristinuskon juuret muinaisessa auringonpalvonnassa sekä ärsyttää ihmisiä? Minusta se ärsyttää todella pientä osaa kun taas vapauttaa suurimman osan pelkäämästä jotain olematonta "kiirastulta ja palavaa gehennaa" ja ties mitä kaikkea...

Eikö totuus ole meitä vapauttava?

Lapsille kerrotaan satuja joulupukista, hammaskeijusta, pääsiäispupusta ja sen sellaisista.
Eiköhän ihmiskunta ole melko valmis teitämään että eräs toinenkin tarina on satua.

Eikä se tarina minusta vesitä kuin pientä osaa siitä kristinuskon oletetusta elitismistä "me ollaan ne valitut"....ja palauttaa kristunuskon kannattajat maan tasalle tasa-arvoisiksi muiden uskontokuntien kanssa.

Jani Laasonen kirjoitti...

Nyt ei puhuttu mitä mieltä itse olen asioista. Omat mielipiteeni käyvät ilmi kirjastani.

Yritin vain samaistua Peter Josephiin vetämässä 400 000 ihmisen joukkoliikettä. Liikettä, joka ei alun perin edes perustu hänen omaan elämäntyöhönsä, vaan Jacques Frescon.

Siinä vaiheessa kun tällaista mittavaa kansanliikettä lähdetään organisoimaan, tulee tehdä tarkka linjanveto siitä, mikä on oleellista ja mikä ei.

Jauhetaanko loputtomasti aiheista, jotka on jo kertaalleen käsitelty, vai siirrytäänkö eteenpäin?

Tapaus 9/11 tiedostetaan yleisesti Z-liikkeen piirissä. Samoin aurinkojumaluus. Kokonaisvaltainen korruptio on tiedossa. Kokonaisvaltainen järjestelmävirhe vaatii synnyttämään kokonaan uuden järjestelmän. Ja siihen Z-liike on päättänyt panostaa.

On katsottu, että tuulimyllyjä vastaan taisteleminen on turhaa. Tuulimyllyt kaatuvat kyllä ajastaan. Silloin kun ne kaatuvat, vastassa täytyy olla jotain jonka varaan voi laskeutua.