torstai 26. elokuuta 2010

Lisää inflaatiosta

Toni Törrönen :

INFLAATIO


Inflaatio on yksi väärinymmärretyimmistä asioista ”maallikoiden” keskuudessa. Tämä johtuu siitä, että lähteenä käytetään ainoastaan Wikipediaa ja ”arkijärkeä”. Joskus on kuultu jotain.

Tieteellisen teorian olisi mm. minimoitava oletukset, pitää yhtä todellisuuden havaintojen kanssa, ja ennustaa tulevaa. Rahan kvantiteettiteoria, johon yleensä inflaatiosta puhuttaessa nojaudutaan, ei täytä mitään näistä.

Inflaatiosta ei ole yksimielisyyttä ekonomistien keskuudessa. Nämä erimielisyydet jakaantuvat yleensä Monetaristit vastaan muut. Koska Monetarismi on tällä hetkellä vallalla oleva käsitys taloustieteissä, ainoastaan heidän oppinsa pääsevät avoimesti esille suuressa mediassa.

Monetaristien näkemys inflaatiosta perustuu rahan kvantiteettiteoriaan. Se on kehitetty 1700-luvulla. Yksinkertaisuudessaan se määrittelee rahan neutraaliksi. Tämä tarkoittaa, että rahan määrällä taloudessa ei ole vaikutusta työllisyyteen ja tuotantoon, ainoastaan hintoihin. Jos talouteen lisätään rahaa ja mikään muu ei muutu, niin hinnat kohoavat. Päästään kuuluisaan lauseeseen: ”Liian paljon rahaa jahtaa liian pientä määrää tuotteita”. Jos tuplataan rahakanta, tuplaantuu hinnat. Vastaavasti jos puolitetaan rahakanta, puolittuu hinnat.

Tämän teorian hylkäsivät Keynesiläiset 1930-luvulla. Syy oli se, että se oletti täystyöllisyyden (joka ei ole mahdollista nykyjärjestelmässä), eikä se pitänyt yhtä todellisuuden havaintojen kanssa, eikä sillä pystynyt ennustamaan mitään (inflaatiota). Tästä huolimatta Monetaristit ottivat sen teorioidensa kulmakiveksi 1960-luvulla.

Raha ei ole neutraalia. Se vaikuttaa aina työllisyyteen ja tuotantoon. Sen määrä ja kierto vaikuttavat suoraan kaikkeen toimintaan taloudessa. Tämä on helppo ymmärtää liioittelulla. Jos taloudessa ei ole yhtään rahaa, ei siellä ole yhtään työpaikkaa, eikä mikään tehdas pyöri. Koska ihmiset eivät tee töitä ilmaiseksi. Eikä tehtaat voi vaihtaa raaka-aineita keskenään, koska ei ole vaihdonvälinettä. Tämä on helppo todeta keskuspankkien tilastoista. Rahan määrä on aina laskenut ja laskee taantuman ja laman aikana. Nousukaudella rahan määrä on aina noussut ja nousee taloudessa. Ja korrellaatio on aina niinpäin, että raha tulee ensin, talouskasvu ja työpaikat sen jälkeen. Raha poistuu ensin, ja sitten talous hidastuu, alkaa taantuma ja lama.

Mikä raha tekee mitäkin? Olemme Kuulleet rahan määritelmistä M0, M1, jne. Ne ovat rahaa pois kierrosta, talletuksia jne. Aktiivista rahaa on juuri otettu uusi luotto. Se on sitä joka luo työpaikkoja, vaihtoa, jne. Se tilastojen mukaan (keskuspankit mittaavat tätä credit creation tilastoa) aikaansaa talouskasvua. Se aiheuttaa myös toisen mielenkiintoisen ilmiön: Se on suoraan vastuussa koroista. Meille on opetettu, että alhaiset korot johtavat kasvuun, ja korkeat korot taantumaan. Tämän takiahan keskuspankit asettavat ohjauskoron, joka sitten heijastuu muihin korkoihin. Tämäkään ei pidä tilastojen ja reaalimaailman faktan kanssa yhtä. Kaikkien tilastojen mukaan juuri otettu luotto ohjaa talouskasvua ja korkoja. Ja korrelaatio on niin, että kasvu johtaa korkeisiin korkoihin ja taantuma johtaa alhaisiin korkoihin. Credit creation tilastoilla on hyvin tarkka ennustaa tuleva korkotaso ja inflaatio.

Tästä pääsemme inflaatioon. Koska kaikki raha on velkaa, rahaa on aina vähemmän taloudessa kuin velkaa. Velkahan pitää maksaa pankkiin koron kanssa. Tämä korko rasittaa tietenkin kaikkia yrityksiä ja ihmisiä. Nyt kun uutta luottoa otetaan ja talous kasvaa, johtaa se korkojen kasvuun, joka taas aiheuttaa yrityksille ja ihmisille lisäkuluja. Nämä lisäkulut yritykset joutuvat tietenkin hankkimaan jostain. Nousukauden aikana rahaa liikkuu, joten helpoin tapa on nostaa hintoja (inflaatio). Kun luotot menevät tappiin, yhteiskunta ei pysty enää lainaamaan enempää, alkaa rahaa poistua kierrosta. Nyt yritysten on reagoitava toisella tapaa. Koska raha kiertää huonosti ja sitä on vähän liikkeellä, ei hintojen nostolla ole järkevää yrittää paikata myynnin putoamista. Rahaa on saatava korkoihin jostain muualta. Nyt alkaa irtisanomiset ja palkkojen leikkaukset. Mutta kun on leikattu, tipahtaa ihmisten ostovoima entisestään ja lama syvenee. Jos lama jatkuu pitkään, on rahaa niin vähän kierrossa, että siitä korkojen saamiseksi on pakko nostaa jälleen hintoja. Kaikki muut keinot on jo käytetty (irtisanomiset jne.), joten vähäisestä kierrossa olevasta rahasta on yritettävä saada mahdollisimman paljon koron maksuun. Olemme siirtyneet stagflaatioon: Lama, suurtyöttömyys, ja nopeasti kohoavat hinnat samaan aikaan. Kaikki varmaan ymmärtävät, että rahan kvantiteettiteoria ei pidä tässäkään kohtaa paikkaansa. Sen mukaanhan stagflaatio ei ole edes mahdollinen. Ikävä kyllä ilmiö on erittäin todellinen reaalimaailmassa.

Kun kuunnellaan yrityksiä nykyään, niin eivät he valita sitä, että tavarat loppuu kesken, koska ihmisillä on niin paljon rahaa ja he ostavat varastot tyhjäksi. Päinvastoin yritykset markkinoivat ja mainostavat niin maan keleesti, että saisivat ihmiset ostamaan edes jotakin. Heidän suurin huolenaiheensa on köyhyys yltäkylläisyyden keskellä. Toisin sanoen ihmisillä ei ole varaa ostaa mitään, vaikka kaikkea tuotetaan älyttömät määrät. Tämä ei oikein kuulosta ”liian paljon rahaa jahtaa liian pientä määrää tuotteita”. Jos inflaatiolla olisi mitään tekemistä kvantiteettiteorian kanssa, olisi sen pitänyt lakata olemasta jo vuosikymmeniä sitten. Mutta kun katsotaan inflaatiotilastoja, niin se on jatkuvaa ja yhä voimistuvaa, muutamia hetkiä lukuunottamatta (jotka tuli selitettyä edellä).

Inflaatio johtuu siitä, että meillä on liian vähän, eikä liian paljon rahaa taloudessamme. Tämä tarkoittaa kierrossa olevan rahan suhdetta kierrossa olevaan velkaan. Eli on aivan sama onko meillä nousukausi vai laskukausi, meillä on kummallakin kaudella liian vähän rahaa kierrossa suhteessa velkaan. Nousukaudella reagoidaan hintojen nostolla (inflaatio), laskukaudella irtisanomisilla, ja pitkään jatkuvalla laskukaudella molemmilla (stagflaatio).


Rautalangasta: Korko, rahanluominen velaksi aiheuttaa inflaation ja stagflaation.


Tästä on olemassa myös historiallisia viitteitä. Keskiajalla oli käytössä kultakolikot, jotka eivät olleet kenenkään velkaa. Inflaatio oli tuntematon käsite, koska sitä ei ollut olemassakaan. Inflaatio on ollut ongelma siitä asti , kun raha alettiin luoda korkoa kasvavana velkana (vähimmäisvarantojärjestelmä). Keskuspankkien tärkein tehtävä on säilyttää hintavakaus, pitää siis inflaatio kurissa. Ovatko he täysin kykenemättömiä ihmisiä, koska eivät onnistu työssään. Vai onko kyse siitä, että se on yksinkertaisesti mahdotonta, koska inflaatio on sisäänrakennettu ominaisuus nykyisessä rahajärjestelmässä. Inflaatiosta ei pääse eroon, jos rahanluomisen mekaniikkaa ei muuteta. Rahaa ei tule luoda korkoa kasvavana velkana.

Toinen esimerkki voidaan ottaa hyperinflaatiosta. Kun esimerkiksi Argentiina kärsi siitä, ei se johtunut rahapaaleista toreilla. Raha oli luotu siellä velaksi nykyjärjestelmän mukaisesti. Erilaisten tapahtumasarjojen jälkeen valuutta alkoi virrata nopeasti ulos maasta. Toisin sanoen velka jäi Argentiinaan, vaihdonväline, raha, poistui muualle. Seurauksena hyperinflaatio ja valtion konkurssi. Argentiinaa oli kielletty painamasta (IMF) omaa rahaa, Pesoja. Ei siis ollut liian paljon rahaa jahtaamassa liian pientä määrää tuotteita. Tuotteita oli niin maan keleesti, mutta ei ollut rahaa niiden ostamiseen. Hinnat lähti katosta läpi.

Sitten vielä niistä rahapaaleista. Jos pankit antavat luottoa, niin eikö valtio osaa samaa asiaa. Kun kerran juuri luotu luotto ohjaa talouskasvua, mitäpä jos valtio myöntäisi nuo luotot korottomasti, loisi rahan niin kiertoon. Miksi se pitää aina ajatella niin, että valtio pistää painokoneet laulamaan. Eikö noin saataisi raha luotua samalla lailla kuin nytkin, ainoastaan korottomana. Tällöin rahaa olisi aina tarpeeksi kierrossa suhteessa velkaan, eikä inflaatiota syntyisi. Lisäksi lainat voitaisiin kohdentaa paremmin järkevään käyttöön. Pankithan eivät välitä mihin rahaa luovat, kunhan saavat varmasti paljon takaisin korkoina. Ja toki valtion pankeissa käytetään ihan samaa arviointia ihmisestä kuin nytkin. Ei se sitä tarkoita, että kun rahanluonnin oikeus otetaan yhteiskunnan haltuun, että kaikille myönnetään samantien miljoonan asuntolaina ja luottokortit kaupanpäälle.

Ja vielä lisää niistä rahapaaleista. Vaikka liioitellaankin ja painetaan kaikille miljoona, ei se suoraan tarkoita hyperinflaatiota. Kuten tuli todettua, raha ei ole neutraali. Eli tuo vaihdonväline, vaikka sitä on överisti, aikaansaa aina kasvua talouteen, luo työpaikkoja, jne. Koska raha tulee aina ennen työpaikkaa, talouskasvua, jne. on sitä pistettävä kiertoon riittävästi. Mutta eiköhän me osata Talousdemokratiassa pitää kohtuullisena se määrä, ja kierrättää sitä tehokkaasti järkeistetyllä verotuksella ja vaikkapa perustulolla.

Toni Törrönen

Suomen Talousdemokratia ry

30 kommenttia:

köpä kirjoitti...

Hyvä kirjoitus. Noin olen minäkin inflaation ymmärtänyt.

Yleisin vastaväite valtion luomaa rahaa kohtaan on vallanpitäjien
(politiikkojen) rehellisyys. Ehkä aiheellisesti?
Ei uskota, että demokraattisesti valitut politiikkot ajaisivat muiden kuin omien valitsijoittensa etuja. Vaan vallanhimossaan ja tietämättömyyttään aiheuttaisivat Zimbabven kaltaisen hyperinflaation.

Itse kannatan demokratian huonoista puolista huolimatta, rahan luonnin palauttamista yksityisistä finanssioligarkian luolista - demokraattisesti johdetuille julkisyhteisöille..

Anonyymi kirjoitti...

Hitler oli talousdemokraatti ja siksi häntä vastaan käynnistettin kahden rinraman sota. Mies itse ei olisi halunut sotia mutta hänet pakotettiin siihen ja tietysti isojen pankkiirien toimesta.
This explains how Germany was freed from the Jewish international financiers that controlled the whole world by banking, and because Hitler did this they had to stop him so his Nationalist Socialism didn't spread to other countries, the Jews want people to suffer and use a masquerade to hide that fact. The mask is they pretend they want people to live well, duplicity, double-think, is the Jewish method.

Economic Reforms

On all fronts, the German state was revolutionized: with one of the most significant being with the economy. When Hitler came to power in 1933, 30 per cent of the working population was unemployed: by 1938, Germany had a labor/worker shortage.

In this economic recovery, Hitler hit upon something which helped to arouse the everlasting hatred of the international banking community: instead of basing Germany's recovery on enormous loans from foreign and local banks, Hitler based the German economy onto a barter system, by which he could get much of what he needed by exchanging German surplus for the surplus of other countries - in common language, by
swapping.

The next radical change Hitler brought about was to take the right to print money away from private banking institutions - which he viewed as Jewish - and restored the sole right to print money to the German state itself (it is interesting to compare the contemporary systems in both Britain and America, where consortiums of private bankers - the Federal Reserve in America and the Bank of England - print the money
and then "sell" it to the governments, incurring the massive national debts of these countries).

Freed of the peculiar and complicated system of instant national debt through the issuance of their own money, the German economy took off like a rocket. Hitler also abandoned the Gold Standard as a means of weighting the Reichsmark: money in Hitler's Germany was not based on gold but on the capacity of the German people to produce goods.

Hitler said in 1937:

"We were not foolish enough to try to make a currency coverage of gold of which we had none, but for every mark that was issued we required the equivalent of a mark's worth of work done or goods produced...we laugh at the time our national financiers held the view that the value of a currency is regulated by the gold and securities lying in the vaults of a state bank." (CC Veith, Citadels of Chaos, Meador, 1949.)

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Eiks oo muuten aika hassua, että ekonomistit pelkäävät deflaatiota, mutta eivät koskaan selitä miksi se olisi niin kauhiaa jos Reiska saisi kympillä koko keissin eikä vain 12-packia?

lautturi kirjoitti...

Mm, Hitler'in ihannointi talousdemokraattina on mielestäni melkoista harhaa. Pikemminkin muistan lukeneeni kuinka hän antoi talousministerilleen vain tehtävän "keksiä" rahan, jota voitaisiin käyttää ilman riippuvuutta vallitsevasta kansainvälisestä pankkisysteemistä.

Totta on, että 1930-luvun Saksassa talousdemokratian kaltainen systeemi nosti Saksan jaloilleen, mutta idean juutalaisvastaisuus on kyllä täyttä puppua. Pankkijärjestelmä on perinteisesti ollut juutalaispainotteinen, mutta kyllä siellä on ei-juutalaisiakin riittänyt pilvin pimein.

Saksassa käyttöön otettu rahasysteemi tietenkin oli vastainen kultasidonnaiselle pankkisysteemille ensimmäisestä virkkeestään. Sekä tietenkin nykyiselle velalle perustuvalle pankkisysteemille. Noita pitää painottaa, ei mitään rotu- yms. perusteisuutta.

Sota tietenkin myös johti hintojen nousuun (inflaatiokalikka, jolla meitä tullaan lyömään), kun valtion "hyväntahtoisuus" -miten sen nyt sanoisi- oli koetuksella.

Eikä kannata ohittaa "Taisteluni" -kirjaa viattomana, kovasti tuo on valloitus- ja herrakansa -ideologian puolestapuhuja. H puhui yksiselitteisesti sodan puolesta elintilan vapauttamisen edellytyksenä jos muu ei toimi. Kuinka moni on opusta muuten lukenutkaan?

Mielestäni Hitler'in kautta talousdemokratian myyminen on 100varma virhe. Tämä on valitettavasti myös 100varmasti talousdemokratiaa vastaan tuleva lyöntiase eli jokainen valmistautukoon selittämään tämän asian hyvin.

Nykysysteemi tulee taistelemaan olemassaolonsa puolesta kaikin tavoin, kakkaa tulee satamaan - siitä voitta olla varmoja.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus. Älkää kuitenkaan ystävällisesti sensuroiko vastaväitteitä, sillä ne kumoutuvat paremmin argumentoinnilla.

Lars Osterman kirjoitti...

Talousdemokratian vertaaminen Hitleriin Saksaan - ei välttämättä tuota mitään hyvää. Ei ainakaan niin kauan kuin koko aihe on tabu ja tuijotetaan vain johonkin holokoostiin.

Joka haluaa ymmärtää mitä Saksassa oikeasti ajateltiin löytää tiedon googlamalla joko "Gottfried Feder" tai

"German economic program by Feder"

Tässä myös yhtä ja toista:

http://jewishracism.blogspot.com/2008_10_01_archive.html

feder program

Anonyymi kirjoitti...

re:lautturi
Hitleriin liittyvä kommenttini pitää ymmärtää niin, että hän ei suostunut lainaamaan rahaa pankkiireilta vaan loi sitä itse. Samaahan Kennedykin yritti mutta hänet salamurhattiin ja itse uskon, että juuri siksi.
Mitään muuta ihailua Hitleriä kohtaan en tunne vaikka hän tekikin paljon hyvää ja nosti Saksan alennustilasta hyvin lyhyessä ajassa. Minusta hän oli kuitenkin hieman suuruudenhullu ja fanaattinen mutta sodat häntä vastaan aloitettiin muualta ja hän kävi lopulta enemmän puolustus- kuin hyökkäyssotaa. Se on fakta, joka pitää silti myöntää.
Ehkä se, että juutalainen Gertrud Stein ehdotti hänelle rauhan Nobelia kertoo myös jotain. Ja Kennedykin on arvostanut Adolfia aika korkealle ihan julkisesti puheissaan mitä tuskin olisi tapahtunut jos mies olisi ollut pelkkä paha tyranni.
http://www.adolfthegreat.com/index.html

Lars Osterman kirjoitti...

Ei tässä kukaan ole mitään sensuroinut - mutta välillä tulee sama viesti kolmekin kertaa. Tällöin kaksi poistetaan.

Lisäksi jos tulee loukkaavia ja viisastelevia anonyymikommentteja - niitä en julkaise.

Anonyymi kirjoitti...

Olisi mielenkiintoista kuulla mitä palstan aivoriihi ajattelee Hitlerin taloudesta ja miten hänen pankkimaailmansa todellisuudessa toimi sekä mikä vaikutus sillä oli sotiin, joita hänelle julistettiin ja joista ei suostuttu käymään rauhanneuvotteluja.
Oliko Hjalmar Schacht muurikadun pankkiirien agentti vai mikä on totuus?
Entä Adolf itse? Oliko hän jonkun muun asialla vai toimiko hän itsenäisesti?
Jos joku tietää niin olisin iloinen kommentista.

Lars Osterman kirjoitti...

Toteaisin että tämän blogipostauksen kommenteissa on jo sanottu aika paljon. Kannattaisi lukea myös kaikki se minkä linkit avaavat. Tietoon ja ymmärrykseen ei ole oikotietä. Asiat on itse oivallettava. Viralliseen historiankirjoitukseen ei voi nojautua lainkaan. Se on edelleen niin politisoitunut ja 100% liittoutuneiden hallinnassa.

Federin teesit ovat sitten jo historiallinen kiistaton tosiasia. Ne kannattaa katsoa, miettiä pitkään ... ja sitten tehdä omat johtopäätelmänsä.

Anonyymi kirjoitti...

Re:LÖ
Viisaasti sanottu, että kannattaa katsoa Federin teesit ja tehdä omat johtopäätökset.
Lukaisin tuon linkin 50 sivua muutamassa tunnissa ja jouduin toteamaan, että jos olisin elänyt Saksassa 20-30 luvulla niin kyllä olisin liittynyt NSPD riveihin, ilman muuta. Pakko myöntää.
Hieno ohjelma enkä yhtään enää ihmettele miksi niin monet kannattivat Adolfia ja hänen epädemokraattista toimintaansa. Oikeastaan avautui ymmärrys myös omia vanhempia kohtaan, jotka olivat saksalaismyönteisiä kuten oli myös moni intellektuellikin, esim. Eino Kaila ja von Wright.
Erityisen vahvana tuli esiin kaksi asiaa: kansa on enemmän kuin yksilö ja kukaan ei saa rikastua nukkuessaan.
Voiko terveempää ja moraalisesti kokeampaa puolueohjelmaa ollakaan.
Se, että siinä sitten kävi kuten kävi on surullista eikä yksin Adolfin syytä.
Adolfin juutalaisvihan syyksi kyllä paljastuu koronkiskonta ja juutalaisten täydellinen piittaamattomuus noista yllä mainituista kahdesta asiasta. Siinä suhteessa se on aika tervettäkin vihaa.
Ja kuten tiedämme noissa asioissa mikään ei ole muuttunut.
Paljon on joku taho onnistunut vääristämään totuutta. Entä olisiko tuota Federin teesien ohjelmaa kukaan onnistunut toteuttamaan muulla tavalla?
Voiko orja vapautua kahleistaan ilman omaa taistelua? Ei se taida onnistua ilman tussaria jos on hankala isäntä. Ja nythän tuo isäntä käyttää aika isoa tussaria itse. Sellaista jäin miettimään.

Anonyymi kirjoitti...

En ole alkuperäinen "Anonyymi", mutta haluaisin todeta tähän väliin talousdemokraateille tärkeää tietoa holokaustista. Koko holokausti kehiteltiin juuri siksi, ettei nykyihminen tietäisi kaikkien aikojen parhaasta rahajärjestelmästä!

Tämä nimittäin veisi vallan pois pankkiireilta ja eliitiltä eivätkä kansalaiset enää olisi heidän lammasorjiaan.

Holokaustin vähättely ja epäileminen on useissa länsimaissa kiellettyä ja siitä on saanut mm. vankeustuomioita ja virasta erottamisia. http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial

http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM Tässä eräs hyvin analyyttisella päättelyllä tehty revisionisti-video, jonka on tehnyt amerikkalainen juutalainen.

Lisäksi mm. täällä on tietoa tekaistusta holokaustista:

http://vilaurio.blogspot.com/2008/01/holokausti-on-huijaus-i.html

http://toinennakemys.wordpress.com/2010/02/22/virallinen-totuus-holokaustista-ei-pida-paikkansa/

Ennenkuin lyttäätte nämä niin ajatelkaa.

Miksi holokaustin epäileminen pitäisi muuten tehdä lailla kielletyksi?

Miksi joka vuosi valmistuu iso määrä Hollywoodin holokausti-elokuvia?

Miksei isoja tuhkalöytöjä ole tehty keskitysleirien läheltä?

Kuolemantuomion tekeminen syanidilla on äärimmäisen hankalaa vielä nykyäänkin. Mutta natsit olisivat onnistuneet tekemään sen jatkuvatoimisena prosessina?

Kannattaa myös muistaa, että sodan voittaja pääsee aina kirjoittamaan historian. Varsinkin toisessa maailmansodassa Saksa ajettiin kauppasaarrolla todella ahtaalle. Ja esim. Nürnbergin oikeudenkäynneissä oli helppo saada halutut todistukset uhkaamalla perheen tappamisella, nälällä, kiduttamalla jne.

Kennedyn lisäksi mm. Lincoln oli pankkien luomaa rahaa vastaan ja kansanpankin kannalla. Hänetkin murhattiin.

Lars Osterman kirjoitti...

"epädemokraattista"....mutta hei - eikö tässä nimenomaan mennyt niin että järjestettiin demokraattiset vaalit ja valtaan pääsi se puolue joka sai ylivoimaisestim eniten kannatusta? Miten tämä voi olla epädemokraatista?

Toinen asia on sitten se että jossain vaiheessa oppositio kiellettiin ja tässä tietysti oli jotain epädemokratiaa...paitsi jos tilanne ehkä oli se että oli näyttöä sille että tämä oppositio oli pankkiirien ja koronkiskureitten ohjaama ja aseistama kuten mm Rosa Luxenburgin kohdalta oli todettu.

Federin teesien alussa todetaan että ne on kaikki toteutettava muuten hommasta ei tule mitään. Tässä ehkä ei ollut aikaa neuvotella tekaistun opposition kanssa - vaan ohjelma haluttiin toteuttaa enemmistön toiveiden mukaan.

Tiedä sitten..tämä oli vain teoria.

kati kirjoitti...

Zionist Rabbi Abe Finkelstein sanoo, että he ovat Jumalan valittu kansa, mutta heidän Jumala on saatana!
Tämä rabbi kertoo totuuden, kuinka he hallitsevat kaikkea tässä maailmassa (juutalaiset siis...). Listen to what the interviewed jew rabbi has to say

(1) CONSPIRACY 101:The Aryan and The Rabbi...
http://www.youtube.com/watch?v=T-fJi9nADKQ&feature=PlayList&p=525FCE4EECA5BE21&index=0&playnext=1

Haastattelija: Dr. James P. Wickström. Sanonpa, että en ole koskaan kuunnellut tälläista haastattelua! Tässä haastattelussa tulee julki kaikki se paska, millä huijari juutalaiset meitä on vienyt harhaan asiassa kuin asiassa.

lautturi kirjoitti...

Tuosta juutalaisvihasta pitäisi kyllä päästä eroon, sen lietsominen tai suoranainen kieriskely siinä eivät auta mitään. Itse väittäisin, että "juutalaiset" ovat sukujuuriltaan ja ideologioiltaan ihan yhtä sekalainen soppa kuin kaikki muutkin "rodut".

Tahtoo sanoa, että "juutalaisten" joukossa on paljon nyky-Israelin hallintoon ja sen toimintotapoihin täysin kypsyneitä (vrt. "juutalaisten" mielenosoitukset Israel'issa -ja jenkkilässäkin- joista ei pahemmin raportoida). Samoin osa "juutalaisista" on siionistien puolelta uhrattu varsin siekailematta tiettyjen etujen niin vaatiessa. Ei, tässä pitäisi varmaan käyttää nimenomaan sionisti-nimikettä sen tilalla mitä tavallisesti meille on opetettu juutalaisena ajattelemaan.

Kuten aikaisemmin sanoin, niin ei juutalaisilla ole ollut yksinoikeutta pankkitoimintaan pitkään aikaan. Se että, "juutalaisuutta" käytetään propagandana pitäisi olla täysin selvää kaikille. Valtamedia "soittelee" ehkä "juutalaisia" säveliä, mutta itse miellän koko poppoon ennemminkin rahamaailman puolestapuhujana - enkä todellakaan ajattele heitä juutalaisina.

Minusta tässä pitäisi löytää se johdonmukainen nimitys, ettei tarvitse joka välissä olla tukkanuottasilla termeistä. Noihin tullaan varmasti tarttumaan median ja yleisönkin puolelta.

Niin, ja sitten vähän noista sota-asioista. Jos en väärin muista, niin ainakin Puolaan hyökkäys ja Tshekkoslovakian miehitys ovat vähän vaikeita kääntää puolustuksellisiksi operaatioiksi. Mutta noista ei ehkä tämän sivuston puitteissa kannata harhautua jokeltelemaan enempää ;-)

Lars Osterman kirjoitti...

Hmm..en olisi ihan varma onko tuo haastattelu todellinen vai teatteria. Ja miksi kamera zoomaa nazilippua?

En halua että talousdemokratian, puhdasta oikeudenmukaisuuteen ja kohtuuteen perustuvaa filosofiaa liitettäisiin mihinkään negatiiviseen etniseen sortoon. Me talousdemokratian taustahahmot emme missään tapauksessa allekirjoita mitään kostohenkistä katkeruutta rahanvaihtajia kohtaan.
Toteamme vain että länsimaisia ihmisiä on rahastettu kautta aikojen - ja pitkälti omaa tyhmyyttään.

Tämän rahastuksen, pankkijärjestelmän avulla, pitää nyt loppua. Ketään ei hirtetä tai laiteta telkien taakse.

Talousdemokratia haluaa katsoa eteenpäin ja luoda maailman missä taloudellinen riisto on minimoitu. Perustuloa ja mielekästä tekemistä riittää kaikille halukkaille. Ja joka ei jostain syystä jaksa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, ylläpitoon ja rakentamiseen saa silti syödä ja tulla toimeen.

Talousdemokratian kannalta työ ei ole velvollisuus. Pääasia että elämä koetaan mielekkääksi. Uskon myös että jokainen - vedettyään henkeä hetken ja saatuaan mielenrauhan ja taloutensa kuriin - jossain vaiheessa itse haluaa osallistua tavalla tai toisella.

Köpä kirjoitti...

Lautturi:
"Saksassa käyttöön otettu rahasysteemi tietenkin oli vastainen kultasidonnaiselle pankkisysteemille ensimmäisestä virkkeestään. Sekä tietenkin nykyiselle velalle perustuvalle pankkisysteemille. Noita pitää painottaa, ei mitään rotu- yms. perusteisuutta."

Lars:
"Tämän rahastuksen, pankkijärjestelmän avulla, pitää nyt loppua. Ketään ei hirtetä tai laiteta telkien taakse.

Talousdemokratia haluaa katsoa eteenpäin ja luoda maailman missä taloudellinen riisto on minimoitu. Perustuloa ja mielekästä tekemistä riittää kaikille halukkaille. Ja joka ei jostain syystä jaksa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, ylläpitoon ja rakentamiseen saa silti syödä ja tulla toimeen. "

Justiinsa näin!
Ollaan VAIN Talousdemokraatteja!

Esa kirjoitti...

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/10/myytti-juutalaisten-hallitsemasta.html

Lukekaa ja ajatelkaa uudestaan.

Anonyymi kirjoitti...

re:lautturi
olen samaa mieltä siinä, ettei sionistien alhainen morali oikeuta juutalaisten yleiseen leimaamiseen ja tiedän, että hyvin suuri osa juutalaisista on aivan eri maata kuin tämä suhteellisen pieni mutta erittäin aktiivinen ja vallan- sekä verenhimoinen sionistijoukko...
puhutaan siis sionisteista tai juutalaissionisteista eikä juutalaisista jottei loukattaisi syyttä syyttömiä
-- Mitä Aatun sotiin tulee, niin olen lukenut, että monet tutkijat pitävät Puolaa pääsyyllisenä koska se ei suostunut luovuttamaan Saksalle sille perinteisesti kuuluvia alueita vaikka Aatu tarjosikin hyvää vaihtiehtoa sodan sijaan. Miksei suostunut johtuu Puolan omista nationalistisista piireistä joita tuettiin lännestä käsin jopa niin, että Puola oli jonkinlaisessa uhossa ja uskoi voivansa jopa voittaa Saksan.
Puola tavallaan usutettiin sotaan ja heti kun sota alkoi, niin Englanti, sodan pääarkkitehti ja Ranska julistivat sodan Saksalle. Miksi?
Sitten Aatu yritti solmia rauhaa Lännen kanssa mutta turhaan koska Länsi ei halunnut rauhaa.
Sudettialueen miehitys oli minusta ymmärrettävää koska se on saksankielinen alue ja osa Tsekistäkin on. Tsekin miehitystä en tunne tarkemmin mutta luultavasti syyt ovat aika samankaltaiset kuin Puolankin kohdalla.
Lopuksi: Lassen kirjoitus on hyvä. Ketään ei hirtetä mutta väärintekijät pannaan vastuuseen. Ja aina pitää muistaa, että jos joku käyttää sinua hyväkseen niin usein sinullakin on osuutesi siinä. Ei tosin aina.

Hilda K. kirjoitti...

Kylläpä talousdemokratia-blogille kipataankin jo sekavaa tavaraa.

On hyvä nähdä, että talousdemokratian ydinpoppoo ei anna sekoittaa päätään.

Jos alkaa näyttää siltä, että häiriöt ja eksytykset alkavat rakentaa TD:n kylkeen vakituista pesää, on ehkä vedettävä vieläkin tiukempi raja.

Anonyymi kirjoitti...

lueskelin tuota maallikkoapurin blogia ja siinä Vatikaani nostetaan rahamaailman kärkeen.
Yllättäen myös juutalaispankkiirit olisivat kytkennöissä sinnepäin. Ainakin Rothshild.
Toisaalta eivätö FED ja BIS ole aika keskeisessä asemassa maailman pankkijärjestelmässä. Ota näistä selvää.
Mikähän totuus lopulta on?
Ylipäätään mikä on Vatikaanin rooli koko NWO-agendassa?
Maallikkoapurin mielestä kaikki tiet vievät Roomaan. Ja jopa itse Bushkin sanoi näkevänsä paavin silmissä Jumalan tämän tavatessaan.

Lars Osterman kirjoitti...

Hilda,

Jeps, usein tulee kyllä mieleen että olisi paikallaan siivota blogin kommenttiosioita....

Talousdemokratiaa pitäisi suojata liian haitallisilta "totuuksilta".

Elämme kuitenkin maailmassa missä moni epätotuus rules ..joten totuudentorvi luokitellaan joskus jopa rikolliseksi...kuten Jane Burgermeister.

Anonyymi kirjoitti...

Ongelmana on, että luotettavaa tietoa on vaikea saada koska maailma johtava eliitti huijaa koko ajan ja voittajat kirjoittavat historian omien etujensa mukaan.
Yksityiset ja puolueettomat tahot, jotka tutkivat totuutta, taas näkevät nekin asiat hyvin eri tavalla. Kansalainen on todella vaikeassa tilanteessa.
On siis luotettava omaan järkeen ja luettava paljon. Mutta oma järkikin voi olla tunteiden ja tiedostamattomien voimien kahleissa koska jokainen pitää yllä omaa maailmankuvaansa tietyn sisäisen pakon alla. Salbuchi sanoo jossain videossa: tunne itsesi - tunne vihollisesi (=niin tunnet vihollisen).
-- BIS on keskuspankkien keskuspankki eli ylin pankki, niin olen ymmärtänyt. Se mikä sen toiminnassa kummastuttaa on, että se antaa ohjeita ja varoituksia mutta - niin olen alkanut epäillä - ne ovatkin 'naamioituja kehoituksi' toimia juuri niin jotta tämän pankkiirieliitin ote maailmasta tiukentuisi ja maailmanvalloitushanke etenisi. Eli esim. FED tai muut pankit sekä päättäjät toimivatkin juuri vastoin sen antamia varoituksia ja tekevät juuri sen mistä varoitetaan.
Onko tämä suunniteltua?
Olen alkanut uskoa että on.
Olenko yksin epäilyissäni?

Mika kirjoitti...

"-- BIS on keskuspankkien keskuspankki eli ylin pankki, niin olen ymmärtänyt. Se mikä sen toiminnassa kummastuttaa on, että se antaa ohjeita ja varoituksia mutta - niin olen alkanut epäillä - ne ovatkin 'naamioituja kehoituksi' toimia juuri niin jotta tämän pankkiirieliitin ote maailmasta tiukentuisi ja maailmanvalloitushanke etenisi. Eli esim. FED tai muut pankit sekä päättäjät toimivatkin juuri vastoin sen antamia varoituksia ja tekevät juuri sen mistä varoitetaan.
Onko tämä suunniteltua?
Olen alkanut uskoa että on.
Olenko yksin epäilyissäni?"

<--- Viimeisen anonyymin tuossa pointissa on paljon kiinnostavaa ymmärrystä. Tästä johdettuna voisi hyvinkin olla, että monessa muussakin asiassa etenkin sisäpiireimmällä eliitillä on oma monimuotoinen salakielensä julkisuudessa heidän välistään kommunikaatiota varten...

LauriT kirjoitti...

Rahan todellisen luonteen ymmärtäminen on varmasti haastavaa tavalliselle tallaajalle. Talousdemokratian aate tarjoaa kohtuullisen vaativaa aivojumppaa kansalaisille ja medialle. Asian esilletuomisesta kiitos teille.

On helppo arvata mitä käy kun nämä kansallissosialismi- ja holokausti-jutut otetaan mediassa esille kun esitellään uutta ja vaikeasti ymmärrettävää Talousdemokratiaa.

Vai onko teidän mielestä Tatu Vanhasella ja Jussi Halla-aholla ollut helppoa oman asiansa kanssa?

Lars Osterman kirjoitti...

Minä tai kukaan muu talousdemokratian kannattaja ei ole vastuussa siitä mitä joku toinen yksilö kommentoi tänne blogille.

Meillä on lisäksi muistaakseni edelleen jonkilainen mielipiteenvapaus Suomessa, vai onko? Alan kyllä epäillä että se itse asiassa on murenemaan päin.

Mitä kansallissosialismiiin tulee niin mielipideilmastoa ja tilannetta Suomessa ja muualla Euroopassa voitaisiin vertailla 1970-luvun Neuvostoliittoon missä Pravda yksin saneli totuuden kaikesta. Minua kiinnostaa lähinnä Federin teesit ja teoriat joita sitten yritetiin toteuttaa ja onnistuttiinkin toteuttamaan ainakin osittain - ja näin saatiin Saksa uuteen nousuun 1. Maailmansodan raunioista.

Tuo sama Federin talousuudistusresepti voisi, sopivasti muunneltuna meidän päivien tilanteeseen, jopa toimia.

Luonnollisesti tällaisen uudistuksen uhatessa nykykäytäntöä pankit, pankken omistajat ja pankkien rahoitttamat juoksupojat pistävät hanttiin. Näihin juoksupoikiin voidaan laskea erilaiset toimittajat.

ON siis selvää että mikäli talousdemokratia joskus nousee todelliseksi muutosvoimaksi - sen johto ja aktivistit saavat varautua kaikenlaiseen loanheittoon. Olen itse ilmoittanut yhdistyksen perustamistilaisuudessa että mikäli minä, tietoni, kirjoitukseni ja mielipiteeni muodostavat rasitteen yhdistyksen kehitykselle niin poistun välittömästi taustalle.

Ongelma on vain se että jokainen joka on taloushistoriaan ja näihin pankki- ja rahanluontiasioihin paneutunut, rehellinen itselleen eikä ole tekopyhä liero - joutuu tasan samaan tilanteeseen ennen pitkään.

Anonyymi kirjoitti...

re: LauriT
En oikein ymmärrä nyt sinua.
Jos puhutaan kansallissosialistien pankkijärjestelmästä tai kuinka he välttivät koronmaksun, niin miten se voisi olla haitallista?
Holokaustia taas täällä nyt ei kukaan mainosta koska senhän nyt kaikki järkevät ymmärtävät huijaukseksi joten se siitä.
Mutta helppoahan totuuden tietä kulkevalla ei koskaan ole ollut eikä tule olemaankaan. Se ei silti minusta oikeuta kieroiluun.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä matalampi korko niin sitä suurempi korko ja mitä korkeampi korko niin sitä matalampi korko.

Matalalla korolla syntyy enemmän rahaa ja sitä kautta enemmän korkoa maksettavaksi. Korkealla korolla syntyy vähemmän rahaa ja sitä vähemmän korkoa maksettavaksi.

Tulos voi olla myöskin plus miinus nolla.