torstai 29. heinäkuuta 2010

Talousdemokraattinen Puolue - ja muut puolueet

Toni Törrösen kirjoitus Facebookin raharyhmälle:

Rahajärjestelmä on mekanismi jolla vaihdonväline, ”raha”, toimitetaan kansantalouteen. Tällä hetkellä kaikki raha luodaan korkoa kasvavana velkana, ”lainoina”, pankkijärjestelmässä. Tämä aiheuttaa vääristymiä ja epävakautta markkinatalouteen.

Nämä vääristymät me havaitsemme työttömyytenä, reaalitulojen laskuna, eläkkeiden ja sosiaaliturvan alasajona, puutteellisena terveydenhuoltona, PK-yritysten konkursseina, työpäivien ja työurien jatkuvana pitkittymisenä, talouden laskukausina, verojen korotuksina, ja valtion velkaantumisena.

Nämä kaikki ovat seurausta vaihdonvälineen ”rahan” puutteesta kansantaloudessa. Koska ”raha” on ihmisen abstrakti keksintö, nykyisin pelkkä kirjanpitojärjestelmä, ei nykyaikainen demokraattinen sivistysvaltio voi kärsiä sen puutteesta ja antaa ”sattuman” ohjata kohtaloaan.

Talousdemokratian ydin on tämän järjestelmän kehittämisessä. Talousdemokratia etsii ja ajaa vaihtoehtoja rahajärjestelmän muuttamiseksi nykyaikaiseksi, vakaaksi, ihmisiä palvelevaksi järjestelmäksi. Se on suoraan suhteessa kaikkiin yhteiskunnallisiin ja ekologisiin haasteisiin joita Suomi kohtaa tulevaisuudessa.

Talousdemokratian uudistukset ovat teknisiä ja lakeja koskevia, mutta jokapäiväisessä rahan käytössään ihmiset eivät edes huomaisi minkään muuttuneen. ”Raha” toimisi vaihdonvälineenä markkinataloudessa niin kuin nytkin. Ihmiset hakisivat asuntolainaa ja käyttäisivät käteistä sekä pankki- ja luottokortteja entiseen tapaan. Ainoastaan ”rahan” liikkeellelaskumenetelmää olisi muutettu.

Talousdemokratian uudistusten myötä voisimme toteuttaa itseämme valtiona ja kansalaisina paljon nykyistä vapaammin. Tämä konkretisoituisi esimerkiksi: pienyrittäjyyden kasvuna, työttömyyden vähentymisenä, vapaa-ajan lisääntymisenä, yleisen elintason nousuna, verojen pienenemisenä, maaseudun uudelleen elävöitymisenä, terveydenhuollon parantumisena, valtionvelan pienentymisenä, sosiaaliturvan uudistuksena perustulo-pohjaiseksi , ympäristöystävällisten energiamuotojen lisääntymisenä, ja vakaana, turvallisena talouskasvuna ilman nousu- ja laskukausia. Tekemämme työ ja luomamme hyvinvointi jäisi meille Suomessa asuville, eikä valuisi isoille ulkomaisille pankeille.

Talousdemokratia ei ole yhden asian puolue. Köyhyys, työttömyys, ylivelkaantuminen, julkiset palvelut, ympäristöasiat, jne. kuuluvat kaikki ohjelmaan. Niitä ei voi käsitellä yksittäisinä kysymyksinä, koska kaikki ovat seurausta rakenteellisesta viasta rahajärjestelmässämme. Ne ovat oireita, eikä niitä hoitamalla saada kuin lyhyen aikavälin pieniä helpotuksia. Kestävän kehityksen ja vakaan yhteiskunnan luomiseksi meidän on puututtava oireiden aiheuttajaan, itse sairauteen. Se on vanhanaikainen rahajärjestelmämme, joka on tulossa tiensä päähän, aiheuttaen epäinhimillistä ja turhaa kärsimystä.

Suomen Talousdemokraattinen Puolue on ainoa rahajärjestelmän kokonaisvaltaista uudistusta ajava taho Suomessa. Pelkällä pankkien sääntelyllä ja erilaisilla takuu- ja vakausrahastoilla emme tee muuta kuin pahennamme tilannetta. Maalailut paremmasta huomisesta ovat silloin tyhjää puhetta. Meidän on muutettava vialliset rakenteet ytimiä myöten. Vain niin voimme saavuttaa terveen hyvinvointi-yhteiskunnan, nykyaikaisen demokraattisen sivistysvaltion.

Ei kommentteja: